تعبیر خواب نقاشی ساختمان

خواب دیدم در حال نقاشی کردن ساختمان بزرگی هستم که متعلق به یک اداره ی دولتی بود سر تا پای من پر از رنگ شده بود و روی صورتمم رنگ پاشیده شده بود تعبیرش چی میشه؟ حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند دیدن نقاشی یا نقاشی ساختمان در رویاهای ما بر چند وجه استوار است اول زیبایی های دنیوی که ممکن است هر بنده ای را به وسوسه بیندازد دوم اهداف اعمال و رفتاری که پوچ و بدون ثمر است و فقط باعث تلف کردن وقت آدمی می شود سوم دلالت بر وجود یا پیدا شدن مردی ناشناس که تمام هدف و منظورش با احساسات و عواطف ادمی ست و چهارم گفتن دروغ های بزرگ و زیاد که موجب بروز اختلاف و درگیری می شود

تقریبا هیچ یک از معبران جز در چند موارد خاص درباره ی تعبیر خواب نقاشی کردن ساختمان مطالب و نکات مثبتی را نیاورده اند و دیدن این خواب در هر شرایط معنای بد و نحسی را بدنبال دارد خالد اصفانی آورده اند اگر ببینی فرزندت در حال نقاشی منزل باشد به نشانه ی آن است که به شما از طرف یک دوست پیشنهادی داده خواهد شد که با آن مخالفت میکنید اگر ببینید مرده ای در حال نقاشی کردن باشد به این معناست که در یک محکمه یا دعوا پیروزی با شماست

سوال: خواب دیدم بلای چهارپایه رفتم و مشغول رنگ آمیزی کردن سقف و بدنه ی ساختمان خانه بودم که ناگهان چهارپایه از زیر پایم در رفتم و دست و پایم شکست تعبیرش چی میشه

پاسخ: به این علامت است که مردی غریبه وارد زندگی شما خواهد شد و آسایش را از شما میگیرد و سبب می شود برای مدت طولانی دل آزرده و غمگین شوید

شیخ مفید دیدن این رویا را برای زنان باردار و دختران جوان نحس و شوم قلمداد میکند و بیان کرده اند اگر زن بارداری خواب ببیند که خودش شوهرش یا دیگران مشغول رنگ آمیزی و یا نقاشی سقف دیوار و یا ساختمانی باشند به این نشانه است که کسی یا کسانی با دورویی و نیرنگ سبب می شودند تا زندگی اش از هم بپاشد و با کوهی از مشکلات در زندگی برخورد کند  دیدن این رویا برای دختران نوجوان بدون شک به نشانه ی جدایی از معشوق است

1 نظر

  1. سمانهسمانهsays:

    سلام . خواب ديدم كسي ك من نميشناختم مشغول نقاشي ساختمان يك بانك بود اونم با رنگ صورتي و من هم فقط نگاش ميكردم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      رنگ صورتی در رویاهای ما به تعبیر احساس و عشق است ممکن است شخصی به شما بصورت حضوری ابراز علاقه نماید