تعبیر خواب مشت زدن به دیوار

خواب دیدم بخاطر موضوعی بشدت عصبانی هستم و بعد با مشت محکم به دیوار زدم و دستم از شدت ضربه زخم شد و خون آمد تعبیرش چیه؟ جابر مغربی نوشته است مشت در رویاهایی ما به چند علامت مختلف است اما تعبیر خواب مشت زدن به دیوار به نشانه ی رفاقت های ماندگار و طولانی ست بعضی اوقات نیز به علامت وفاداری در دوستی و قوی تر شدن رابطه ها می باشد ، اگر ببینی به دیواری مشت میزنی و بر اثر آن زخمی میشوی یا خون ببینی خوب نیست و به نشانه ی مصیبت رنج و از دست دادن یکی از دوستان صمیمی است اگر ببینی به دیوار مشت میزنی و دیوار را خراب میکنی به این نشانه است که شخصی به شما در میان یک جمع توهین یا بی احترامی میکند اگر دیدی مرده ای به دیوار مشت می زند به نشانه ی ریاکاری فریب و دورویی است اگر ببینی خانواده ات پدر یا مادرت در حال مشت زدن به دیوار هستند به این نشانه است که در کارهایی که شروع میکنید بدشانسی می آورید و یا به معنی تاخیر افتادن در امور است

سوال: خواب دیدم در یک مسابقه ای در شهر اصفهان شرکت کرده بودم و قرار بود چند نفر در یک خط بایستیم و به دیواری که در مقابل ما بود مشت بزنیم هرکسی که ضربه اش قوی تر بود برنده ی مسابقه بود بعد من با شدت به دیوار کوفتم و دست چپ من شکست تعبیرش چیه ممنون

پاسخ: به نشانه ی این است که برای یکی از رفقای نزدیک شما در آینده ی نزدیک اتفاقی خواهد افتاد که جانش به خطر می افتد و شما نیز همراه او هستید و ممکن است به شما نیز اسیبی جدی برسد

تعبیر خواب مشت زدن دیگران به دیوار به روابت ابراهیم کرمانی: این رویا برای زنان و دختران به معنی اشتی کردن دوستی با افراد جدید رفاقت های طولانی و پایدار و برای پسران و مردان به نشانه ی بدشانسی آوردن در امور از دست دادن دوست صمیمی و در بعضی موارد به علامت شنیدن خبرهای خوشحال کننده می باشد همچنین در سرزمین رویاها آمده است اگر زن بارداری این رویا را تجربه نماید به این نشانه است رقیبان او منتظر فرصتی برای ضربه زدن هستند و باید خیلی مراقب اطرافیان خود باشد

1 نظر

  1. ساراساراsays:

    سلام خواب دیدم دیوار همسایه بغلی مون خراب شده و خونه ی مارو میبینن هردومون پتو ها و تشک جمع میکردیم بعد دو تا سگ میخواست بیاد تو خونه من نذاشتم در و محکم بستم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      درود ، خوب نیست و نشان دهنده ی اتفاق نحس و رنج آوری است که در آینده برای این همسایه در راه خواهد بود.