تعبير خواب خوردن اب مني مرد

خواب دیدم با مردی رابطه ی جنسی داشتم وقتی آب منی او بیرون آمد از من خواست تا بخورم و من قبول کردم آبش (اسپرم) را خوردم تعبیرش چیه؟ جابر مغربی در این باره یک بحث مفصلی داشتند که نکات بسیار مهمی از توضیحات ایشان را بصورت خلاصه در این مطلب از توپ تاپ همراه با پرسش و پاسخ سایر کاربران شاهد هستید ، اگر کسی ببیند با مردی جماع میکند و سپس از آب منی این مرد می خورد به این نشانه است که حاصل ازدواج ایشان دختری می شود که نابکار با چشم ناپاک و بد قدم است که در او هیچ خیری پیدا نمی شود و باعث سرافکندگی و شرمساری والدینش می شود همچنین محتمل است دختری از این ازدواج حاصل شود که دارای صفات اخلاقی زشت باشد حلال خدا را حرام کند و دست به انجام اموری بزند که گناه کبیره محسوب می شود، اگر ببیند با زور یا اجبار قصد داشت تا از آب منی به او بخوراند دلیل بر اینکه فرزندی به دنیا خواهد آورد که ضعیف دون همت و فرومایه است و بجای اینکه دستگیر پدر و مادرش باشد فقط باعث زحمت و ناراحتی خواهد شد، اگر ببینی آب منی را خوردی و سپس بالا آوردی به این علامت است که کسی از افراد نزدیک شما به فریادتان می رسد و شما را از گمراهی و نابودی مسلم نجات می دهد و دوباره امید و شوق زندگی را به شما باز میگرداند

تعبیر خواب خوردن آب منی به روایت خالد اصفهانی : این رویا به چند علامت مختلف امده است اول ریاست کردن و یا به عنده گرفتن پست و مقامی با ارزش دوم زیاد شدن مال و ثروت در مدت زمان کمی و از طریق نامشروع سوم کم شدن و یا نابود شدن تمام دارایی انسان و از بین رفتن برکت و رزق و روزی و چهارم به معنی بزرگی

محمد ابن سیرین بصری گوید اگر ببینی اب منی فردی به جز همسر خود را خوردی به این نشانه است صاحب فرزندی دزد و ناحلف می شوی که باعث آزار و اذیت اطرافیانش می شود اگر ببینی آب منی از همسرت بود و آن را خوردی به نشانه ی زیاد شدن مال و اسودگی و رفاه است اگر ببینی از فرزندت و یا از محارمت بود به این دلیل است که مفلس و تنگدست گردد و ادامه ی زندگی برای او بسیار سخت و طاقت فرسا باشد اگر ببینی از والدین (پدر و مادر) بود به این معناست که عیالش کس دیگری را بصورت پنهانی دوست دارد و از این موضوع کسی آگاهی ندارد اگر ببینی از همسرت بود و بدون اجبار و با رضایت خودت خوردی به نشانه ی به دنیا آمدن فرزندی مصلح و پارساست

تعبیر خواب خوردن اسپرم به روایت ابراهیم کرمانی :اگر ببینی با همسر خودت نزدیکی داشتی و از آب منی خوردی منفعت و مال است اگر غریبه بود دلیل بر پرورش نوزادی ناخلف و دردسر ساز است

شیخ مفید می‌گوید: تعبیر خواب خوردن اسپرم دیگران ، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد.
اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه» تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای منی عبارتند از: 1- حکومت  2- حقارت نزد دیگران 3- خیانت و بی وفایی از طرف مردان 4- بزرگی (تعبیرهای مختلف).

2 نظر

 1. پیمانپیمانsays:

  سلام وقت بخیر تو خواب دیدم به همراه برادر کوچیکم در حیاط خونمون هستیم وایسادیم تو یکجا از من آب منی زیادی میاد بیرون میرزه زمین و با آب زمین رو پاک میکنم بعدش داداشم داشت جویی می شاشید بالا که میخورد به لباس های مادرم که تو حیاط آویزون بودش برگشتم به داداشم گفتم اینکارو میکنی لباس های نجس میشن... در همین حال صدای در زدن خونمون می اومد که ما اهمیت نمیدادیم....

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 2. محمدمحمدsays:

  سلام من خواب دیدم که با شتری امیزش میکنم واز من منی بیرون میاد و من مفعول و شتر فاعل بود

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای رها شدن از غم و ناراحتی است.