تعبیر خواب پرتاب سنگ توسط مرده

تعبیر خواب سنگ پرتاب کردن توسط مرده چیه؟ خواب دیدم پسر داییم که چند هفته ی پیش بخاطر بیماری مرد سنگ بزرگی برداشته بود قصد داشت به طرفم پرتاب کنه معنیش چی میشه ؟ حضرت امام جعفر صادق فرموده است اگر ببینی فرد فوت شده ای بطرفت سنگ (آجر یا کلوخ) پرتاب میکند به معنای رنج سختی کشیدن و مشقت در انجام امور روزانه است اگر ببینی سنگ با تو برخورد کرد به علامت این است که مال و یا غنیمتی را پس از زحمت و تلاش فراوان بدست خواهی آورد اگر ببینی فرد مرده ای به تو سنگ می اندازد و او را نمی شناسی و بیگانه باشد به نشانه ی این است که گرفتار افرادی خواهی شد که سنگدل بی رحم و نادان هستند و محتمل است که تو را نیز همچون خود گمراه کنند اگر ببینی آشنا بود به نشانه ی ثروت و یا مال است که نصیب تو و خانواده ات می شود

تعبیر خواب سنگ انداختن مرده به زن باردار : این رویا دارای معنی شومی است و در اکثر موارد به نشانه ی این است که کسی یا کسانی از روی دشمنی و یا کینه به شما تهمت میبندند و باعث بی آبرویی و حقارتتان خواهند شد اگر ببینی به طرف نوزادت سنگ می اندازد به این معناست که بخاطر رعایت مسائل اخلاقی خطری بزرگ از کنار گوشتان عبور خواهد کرد و جان سالم از مهلکه ای به در خواهید برد اگر ببینی با پرتاب سنگ مردی و جان باختی به این نشانه است که یکی از دوستان خود را پند و اندرز کنید و باعث می شوید تا بهترین راه را برای رسیدن به کمال و سعادت انتخاب کند اگر ببینی کسی که مرده است و به طرف تو سنگ پرت میکند یکی از دوستان نزدیکت است به این معناست که بخاطر یک موضوع جزیی و ساده دلگیر و ناراحت خواهید شد

سوال : خواب دیدم پدربزرگم که به رحمت خدا رفته اند از دست من خیلی عصبانی شده اند و تو خونه دنبال من انداخته بود بعد از باغچه سنگی برداشت به طرفم پرتاب کرد و باعث شد تا سرم بشکند و بعد این اتفاق خیلی گریه کردم و بهش ناسزا گفتم تعبیرش چی میشه؟

پاسخ:به این نشانه است که در آینده ای نه چندان دور دست به کار بزرگی خواهید زد فعالیتی که باعث میشود ظرف مدت کوتاهی از نظر مادی به جایگاه خوبی برسید و دیگران نیز در این زمینه شما را تشویق میکنند و مورد حمایت یکی از دوستان نزیدک خود قرار خواهید گرفت

تعبیر خواب سنگ انداختن توسط مردگان به روایت دانیال پیامبر: این رویا بیشتر برای زنان پا به ماه دارای خطراتی است که در زندگی متوجه آن ها می شود و باید خیلی هوشیار و محتاط عمل کنند رازهای شخصی خود را برای هر کسی بازگو نکنند از دوستی یا رفت و امد با کسانی که شناخت زیادی نسبت به آن ها ندارد خودداری کند چرا که ممکن است همین افراد فاجعه ای را به بار بیاروند که دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت این موضوع برای کودکان و نوزادان خوب و خیر است و به معنی ثروت است و برای پسران و مردان بیشتر نماد زحمت تلاش و رنج و سختی است که بعد از مدتی به راحتی بدل می شود

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...