تعبیر خواب دویدن از دست دشمن

خواب دیدم در حال دویدن و فرار از دست یکی از دشمن های قدیمی خودم هستم با سرعت منو تعقیب میکرد و قصد داشت به من حمله کنه تعبیرش چی میتونه باشه ؟ جابر مغربی نوشته اند اگر کسی ببیند از دست دشمنان خود در حال گریز می باشد به نشانه ی آن است که در مراحل زندگی خود موفقیت هایی را کسب میکند که اطرافیانش مخصوصا دوستان حسود و کینه توز مخالف آن هستند و سعی دارند تا جلوی راه شما سد شوند اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها موفق نمی شوند اگر ببینی از دست دشمنت فرار کردی و در حال گریه و زاری بودی به نشانه ی رفاه و آسایشی است که بعد از مدتی سختی و رنج بدست می آید اگر ببینی دشمنی که مرده است تو را تعقیب میکند به معنی آن است که یکی از دوستانت را در حادثه ای از دست میدهی و بخاطرش عذادار می شوی اگر ببینی دیگران در حال فرار و یا دویدن از دست دشمن هستند به نشانه ی آن است که در انجام امور خیر خانواده و آشنایان خودت تو را حمایت خواهند کرد

تعبیر خواب دویدن و یا فرار از دست دشمن به روایت امام جعفر صادق (ع) : اگر ببینی از دست دشمن میگریزی و سپس با تو مبارزه میکند به این معناست که بعضی از دوستانت باعث سرافکندگی و یا پریشانی و خجالت شما خواهند شد و باید از آن ها دوری کنی اگر ببینی از دست دشمن دویدی و به زمین خوردی و زخمی شدی به این معناست که بخش زیادی از مال و یا ثروتتان را از دست خواهید داد اگر ببینی از دست دشمنانت در حال فرار یا دویدن بودی و سپس موفق شدی آن ها را بکشی یا از میان برداری به معنی شادی و کسب لذت های بزرگ دنیوی است اگر ببیند دشمنش از اقوام خانواده اش میباشد (برادر خواهر پدر یا مادر) به این علامت است که در بلا و مصیبت گرفتار می شوید و حتما باید برای دفع خطر و شر صدقه پرداخت نمایید

بطور کلی دیدن این رویا در اکثر موارد به نشانه ی زیان های شدید مالی ، غم و اندوهی که از طرف آشنایان می رسد ، موفقیت و یا شکست در امور کاری و زندگی همچنین دیدن این رویا برای زنان باردار به معنی ترس اضطراب هیجان زده شدن تشویش آشفتگی روح و عدم اعتماد به نفس می باشد

2 نظر

 1. رعدرعدsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم ی اقای مسنی ک ناشناس بود میخواد منو از عشقم جدا کنه و‌بهم میگه هرطور شده تورو مال خودم میکنم منم باهاش بحث میکردم و گریه میکردم و‌میگفتم بسه دس از سرم بردار پسر عموی مامانم اومد باهاش دعوا کردم ک چرا این اقارو اورده بعد فرستادنم ی جایی دنبال ی وسیله ای یادم نمیاد الان چی بود اونجا همه ماشینای خیلی بزرگ کار میکردن و تو ی گودالهایی همه اهن مذاب بود من نگاه کردم جلوم ح چندتا گودالای اهن مذاب بود و از پشت سرم ی ماشین خیلی بزرگ میومد باسرعت میومد انگار میخواس چیزی رو پرس کنه من فرار میکردم و ازرو‌گودالا میپریدم اون ماشین هم باسرعت پشت سرم میومد تا ب اون وسیله ک‌میخواسم رسیدم و ماشین هم نرسیده ب من وایساد من حتی گرمام هم نبود یا اینکه بهم اسیب برسه یا از دویدن خسته شده باشم لطفا تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همه درها را نمی‌توان با کلیدهای عاطفی باز کرد. شاید با این کلید بتوان دریچه قلبها را گشود و به آنها راه یافت اما مغزها و عقل‌ها کلید دیگری می‌طلبد و با احساسات کار درست نمی‌شود.

 2. علی اصغریعلی اصغریsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم که رفتم به یه لباس فروشی و یه شلوار سبز و یه پیراهن که یادم نیس چه رنگی بود خریدم . پول کلش شد سی هزار تومن و من پولو دادم به صاحب مغازه . اما وقتی بیرون از مغازه بیرون اومدم صاحب مغازه دوید دنبالم و بهم گفت که بیست هزار تومن دادی و من فکر میکردم که سی هزار تومن دادم و شروع کردم به فرار کردن و با خودم گفتم اگه اینجوری باشه فردا بقیه پولشو بهش میدم . موفق هم شدم از دستش فرار کنم . میشه تعبیر کنینش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امیدواری شما نسبت به زندگی خود و مسائل اطرافتان بیشتر خواهد شد.