تعبیر خواب نرم شدن مو

تعبیر خواب نرم شدن مو چیه ؟ خواب دیدم بین موهام دست میکشیم خیلی خوش حالت تمیز و صاف شده بودند و از این کار لذت میبردم و خوشحال بودم معنیش چیه ؟ جابر مغربی نوشته است اگر در زندگی واقعی موهایت سخت و شکننده باشد و خواب ببینی که نرم شده است به علامت دل نگرانی و ناراحتی است اگر باردار باشی به علامت دوروئی و یا فریبکاری است اگر بطور واقعی موهای نرمی داشته باشی و در رویا ببینی موهای نرمی داری به علامت شادمانی و شادی است اگر ببینی موی دوست و یا یکی از آشنایانت نرم شده زندگی توام با بدبختی می باشد اگر ببینی بخاطر نرم شدن موهای خودت گریه میکنی و یا بطور کلی ناراحت هستی به معنی یک سوگوار در خانواده است

تعبیر خواب نرمی مو به روایت خالد اصفهانی : این رویا برای پسران و مردان به نشانه ی این است که میتوانید در زندگی امیدها و یا آرزوهای بلند و بزرگ داشته باشید و به آن ها برسید و برای زن باردار بیشتر به معنی مشاجره در خانواده بحث و دعوا با همسر و یا مشکلات عاطفی و عشقی است اگر ببینی موهای فرزندت و یا نوزادت نرم است به معنی آن است که روابط عشقی شما در خطر هستند و دیر یا زود معشوقتان شما را ترک میکند و یا اینکه در حقتان بدی و ستم میکند

تعبیر خواب نرم شدن موی دیگران به روایت محمد ابن سیرین : داشتن موهای صاف یکدست تمیز و یا نرم روی سر پدر به علامت این باشد که کارهایی که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب و نظم پیدا میکنند و یا به عبارت دیگر سر و سامان یافتن امور است برای مادر به نشانه ی آغاز دوره ای ناراحتی و یا ناکامی است برای خواهر بیانگر محتاج شدن و نیازهای شدید مالی ست برای برادر به معنای این باشد که دشمنان رقیبان و یا حسودان سود جو تصمیم دارند تا از هر راهی که شده به شما صدمه بزنند

سوال : خواب دیدم موهام را رنگ کرده بودم و خیلی زیبا و نرم شده بود بعد وقتی همسرم به خانه اومد و نشونش دادم بین موهام دست کشید و گفت چقدر موهات خوشگل و نرم شدند.تعبیرش چی میشه؟

پاسخ :به نشانه ی این است که بخاطر یک موضوع پیش پا افتاده و بی ارزش با همسر و فرزندتان وارد بحث و دعوا می شوید

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...