تعبیر خواب بیماری ابله مرغان

خواب دیدم که تمام بدن و صورتم دون دون شده بود و بیماری آبله مرغان گرفتم انقدر وضع ظاهریم زشت شده بود که خجالت می کشیدم از خانه بیام بیرون تعبیرش چیه؟ جابر مغربی نوشته است اگر زن بارداری خواب ببیند به مریضی ابله مرغون گرفتار شده است به نشانه ی آن است که نوزادی سالم و خوش قدم به دنیا می آورد و با آمدنش صمیمیت محبت و صفا در خانواده ی ایشان تشدید خواهد شد بیشتر مفسران نیز دیدن این رویا را برای زنان حامله به نشانه ی ایمن شدن در برابر خطرات به دنیا آوردن نوزادی زیبا و سالم و همچنین دور شدن از آفت ها اشرار و بدی های این دنیا می دانند اگر کسی ببیند بخاطر این بیماری فوت میکند به نشانه ی آن است که عمرش دراز می شود و در این دنیا به خانواده اش و به دوستانش خدمت صادقانه میکند اگر ببینی در بستر این کسالت هستی و بدنت تب دار یا عریان است به علامت آن است که بزودی و در اثر یک سانحه از دنیا می روی همچنین محمدابن سیرین نیز دیدن این بیماری را بدون داشتن لباس و یا در حالت عریان نماد نزدیک شدن اجل میدانند

سوال: خواب دیدم دوست پسرم (همسرم) آبله مرغون گرفته بود و توی صورتش جوش های قرمز رنگ بزرگی دیده میشد وقتی باهاش قرار گذاشتم و دیدمش خیلی تعجب کردم ترسیدم و ناراحت شدم بعد بردیمش بیمارستان و پرستار به ما گفت که تا چند روز دیگه میمیره لطفا تعبیرش را بهم بگید

پاسخ: همانطور که در مطالب بالا آمد مردن بخاطر این مریضی نشانگر پیدا کردن عمری دراز و با برکت است و همچنین علامت خدمت و وفاداری می باشد

تعبیر خواب بیماری آبله مرغان به روایت خالد اصفهانی : دیدن این خواب برای مردان و یا پسران نشانگر رزق روزی طول عمر شادی سلامت رها شدن از غم و ازدیاد صمیمت و محبت است و برای زنان و دختران بیشتر نشانگر حامله شدن دوست صمیمی به دنیا آمدن نوزادی سالم و وفاداری ست

شیخ مفید در همین باره آورده اند که اگر ببینی دیگران مبتلا به این مرض شده اند بیانگر این است که تا چند روز اینده با شنیدن چند خبر ناامید کننده و سرد روحیه خودت را میبازی و تصور داری دنیا برای تو تمام شده است اگر ببینی پدرت مبتلا شده باشد بیانگر این است که تعداد زیادی از اطرافیان خودت را با صحبت های نا بجه و قضاوت های غیرمنطق و دروغ دلخور میکنی و سبب میشوی تا تو را ترک کنند اگر ببینی مادرت مبتلا بود دلالت بر این دارد که شیطان دین ایمان و اعتقادت را نشانه رفته و تو روز به روز گمراه و گمراه تر خواهی شد تا جایی که حتی مقدسات و باورهای قلبی خودت در دین را انکار میکنی اگر ببینی برادرت مبتلا بود نشانه ی نزدیک شدن اجل یکی از بستگان خیلی نزدیکت میباشد اگر ببینی خواهرت درگیر این مرض بود بیانگر این باشد که در این دنیا به سعادت و کمال نخواهی رسید و در حق همسر و خانواده ات خیانت های بزرگ میکنی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...