تعبير خواب آشتي كردن با دشمن

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب آشتی کردن با دشمن فرموده اند دیدن این رویا برای زنان باردار به نشانه ی سلامت به دنیا آمدن نوزاد ،پرورش فرزندی صالح،رها شدن از غم و بدی میباشد و برای مردان به نشانه ی طولانی تر شدن عمر و زندگی پربرکت همراه با خوشی و سعادت است اگر کسی ببیند با کسی که از او قبلا متنفر بوده و یا دل خوشی از ایشان نداشته دوست می شود و همراه با او میخندد علامت آن است که ظرف مدت زمان کوتاهی به قدرت و کمال میرسد تا حدی که میتواند سبب کار خیر برای دیگران و خانواده ی خودش شود اگر ببینی یکی از دوستانت تو را با کسیکه با او دشمن هستی آشتی میدهدبه علامت سیرت و اعتقاد پسندیده است جابر مغربی نوشته است اگر کسی خواب ببیند با بدترین و رذل ترین دشمن و یا رقیب خود آشتی میکند و گذشته ها و کدورت ها را دور میریزد به این نشانه باشد که در اکثر امور زندگی اش شانس می آورد فرزندانی صالح پرورش میدهد و در تنگناهای زندگی حتما کسی یا کسانی به او یاری میرسانند از خطرات بدی ها و بلاهای دنیوی رها و ایمن میشود و از همه مهمتر اینکه عمری طولانی و پربرکت نصیبش خواهد شد

سوال : خواب دیدم با یکی از همکلاسی های دوران دبیرستان که الان چندیدن سال هست قهریم و ازش خیلی بدم میاد آشتی کردم و حتی دعوتش کردم خونمون و ازش رسما غذرخواهی میکنم و بعد همسرم من را بخاطر این کار تشویق کرد تعبیرش چیه ؟

پاسخ : نشانه ی سالم بودن و طولانی تر شدن عمر شما و شوهرتان و همچنین سعادتمندی و رسیدن به کمال در این دنیا می باشد

تعبیر خواب آشتی شدن با دشمنان به روایت خالد اصفهانی :این رویا به این نشانه است که شما و خانواده تان جمعی صمیمی و پر مهر و محبت پیدا خواهید کرد رفتار اخلاق و کردارتان تغییر بسزایی خواهد کرد و روند زندگی آن طوری پیش می رود که مورد علاقه ی شماست در اکثر موارد از گزند بدی ها اشرار و یا خطرهای دنیوی در زندگی ایمن می شوید 

تعبیر خواب دوست شدن با کسکیه دشمن هست از نظر ابراهیم کرمانی : برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است چرا که از لحاظ کیفی و کمی در زندگی ایشان تاثیر بسزایی دارد و حتی میتواند سبب بهبود بیماریها ی خفیف از بین رفتن رنج غم و گرفتاری به دنیا آمدن نوزادانی پاک صالح و درستکار باشد

2 نظر

 1. MMsays:

  سلام خواب دیدم با دوستی که الان باهاش قهرم اشتی کردم و برگشته ایران از دیدنش خیلی خوشحال شده بودم و بعدش با هم به همراه مادرم رفتیم بیرون و کلی خوش گذشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر بر عکس دارد یعنی خوشحالی کردن شما برای آشتی با این شخص به نشانه ی زیاد تر شدن کینه است

 2. AylarAylarsays:

  سلام خواب دیدم با دوستی که دو سه ماهیه باهاش قهرم بهش میگم بیا آشتی کنیم و آشتی کردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر و برکت به سوی تو سرازیر می شود