تعبير خواب آشتي كردن با دشمن

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب آشتی کردن با دشمن فرموده اند دیدن این رویا برای زنان باردار به نشانه ی سلامت به دنیا آمدن نوزاد ،پرورش فرزندی صالح،رها شدن از غم و بدی میباشد و برای مردان به نشانه ی طولانی تر شدن عمر و زندگی پربرکت همراه با خوشی و سعادت است اگر کسی ببیند با کسی که از او قبلا متنفر بوده و یا دل خوشی از ایشان نداشته دوست می شود و همراه با او میخندد علامت آن است که ظرف مدت زمان کوتاهی به قدرت و کمال میرسد تا حدی که میتواند سبب کار خیر برای دیگران و خانواده ی خودش شود اگر ببینی یکی از دوستانت تو را با کسیکه با او دشمن هستی آشتی میدهدبه علامت سیرت و اعتقاد پسندیده است جابر مغربی نوشته است اگر کسی خواب ببیند با بدترین و رذل ترین دشمن و یا رقیب خود آشتی میکند و گذشته ها و کدورت ها را دور میریزد به این نشانه باشد که در اکثر امور زندگی اش شانس می آورد فرزندانی صالح پرورش میدهد و در تنگناهای زندگی حتما کسی یا کسانی به او یاری میرسانند از خطرات بدی ها و بلاهای دنیوی رها و ایمن میشود و از همه مهمتر اینکه عمری طولانی و پربرکت نصیبش خواهد شد

سوال : خواب دیدم با یکی از همکلاسی های دوران دبیرستان که الان چندیدن سال هست قهریم و ازش خیلی بدم میاد آشتی کردم و حتی دعوتش کردم خونمون و ازش رسما غذرخواهی میکنم و بعد همسرم من را بخاطر این کار تشویق کرد تعبیرش چیه ؟

پاسخ : نشانه ی سالم بودن و طولانی تر شدن عمر شما و شوهرتان و همچنین سعادتمندی و رسیدن به کمال در این دنیا می باشد

تعبیر خواب آشتی شدن با دشمنان به روایت خالد اصفهانی :این رویا به این نشانه است که شما و خانواده تان جمعی صمیمی و پر مهر و محبت پیدا خواهید کرد رفتار اخلاق و کردارتان تغییر بسزایی خواهد کرد و روند زندگی آن طوری پیش می رود که مورد علاقه ی شماست در اکثر موارد از گزند بدی ها اشرار و یا خطرهای دنیوی در زندگی ایمن می شوید 

تعبیر خواب دوست شدن با کسکیه دشمن هست از نظر ابراهیم کرمانی : برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است چرا که از لحاظ کیفی و کمی در زندگی ایشان تاثیر بسزایی دارد و حتی میتواند سبب بهبود بیماریها ی خفیف از بین رفتن رنج غم و گرفتاری به دنیا آمدن نوزادانی پاک صالح و درستکار باشد

7 نظر

 1. MMsays:

  سلام خواب دیدم با دوستی که الان باهاش قهرم اشتی کردم و برگشته ایران از دیدنش خیلی خوشحال شده بودم و بعدش با هم به همراه مادرم رفتیم بیرون و کلی خوش گذشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر بر عکس دارد یعنی خوشحالی کردن شما برای آشتی با این شخص به نشانه ی زیاد تر شدن کینه است

 2. AylarAylarsays:

  سلام خواب دیدم با دوستی که دو سه ماهیه باهاش قهرم بهش میگم بیا آشتی کنیم و آشتی کردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر و برکت به سوی تو سرازیر می شود

 3. می تیمی تیsays:

  سلام خواب دیدم زنعمویم عمویم که چند سالیست با هم قهریم در خیابان مرا دید و بلند بهم سلام کرد و لبخند زد من اول قصد نداشتم سلام کنم یعنی نمیدانستم چه کنم او به سمتم آمد من نیز به طرفش رفتم با هم رو بوسی کردیم دیدم عمویم نیز پشت سر ایستاده است به عمویم نیز سلام کردم اما انگار کمی ترسیدم که او خوشش نیامده باشد تعبیر چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نماد جر و بحث و مشاجره

 4. رضارضاsays:

  پدرم فوت شده.سلام خواب دیدم یه دختر و پسری منو بردن یه جایی و در رو به روم قفل کردن.بعد حدود 30 نفر ادم فاسد و شرور اونجا بودن که همگی میخواستن به من تجاوز کنن .همون موقه یکی از اقواممون هم اونجا بود که به سر دستشون گفت به احترام پدرش بی خیالش بشین و اون طرف هم قبول کرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این افراد شرور و فاسد در واقع افرادی حسود و پلید هستند که از موفقیت های شما ناراحت می شوند ولی خیالتان بابت اینها راحت باشد چون کاری از دستشان بر نخواهد آمد

 5. مریممریمsays:

  سلام. من قبلا با فردی همکار بودم که به خاطر بد حسابی و حق خوری ای که در حق من کرد دیگه براش کار نکردم یک بار هم پیام داد برای اشتی ولی من اهمیت ندادم. خواب دیدم دوباره پیام داده و احوال پرسی میکنه منم خیلی باهاش گرم میگیرم انگار اشتی کردم ولی بعد از تموم شدن صحبت پشیمون میشم و خودمو سرزنش میکنم که چرا باهاش اشتی کردم. ممنونم از تعبیر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غم و غصه از شما دور می شود و سر و سامان می گیرید. در زندگیتان تغییر و تحولی رخ می دهد که مطابق میل شماست.

 6. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم یه گروه از آدمای مذهبی افراطی که مثل داعش بودن به شهرمون حمله کردن و من اولش فرار میکردم اما بعد با فرمانده شون رو به رو شدم که قصد کشتنمو داشت اما باهاش صحبت کردم که بعد قانع شد و گفت که حق با منه و راست میگم و صلح کردیم و با لشکرشون رفتن ، تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این اشخاص وطن فروشان و برخی از افرادی هستند که در حال ظلم به مردم هستند و تعبیر این خواب بی عدالتی و تقسیم شدن مال بیت المال بصورت ناعادلانه بین مردم است

 7. ناشناسناشناسsays:

  من خواب با کسی که قبلا دشمنی می کردم را دیدم که از خارج برگشته است. صمیمی ترین دوست هم شدیم. من در خواب احساس رضایت کردم اما وقتی بدار شدم احساس دلتنگی و ناراحتی می کردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه در خواب برای آشتی با این دوست قدیمی احساس رضایت داشته اید بیانگر روزهای خوش و خرمی ست که ایشان در حال حاضر طی میکنند