تعبیر خواب دیدن تظاهرات

جابر مغربی درباره تعبیر خواب تظاهرات نوشته است اگر ببینی خودت در میان جمعیت هستی و در حال سر دادن شعاری هستی نشان دهنده ی آینده ای پر از استرس اضطراب و تغییرات ناخوشایند روحی ست و در اکثر موارد به نشانه ی داشتن وضعیت نامساعد از لحاظ رفاه و یا آرامش است اگر ببینی که دیگران در حال تظاهرات کردن هستند و تو فقط به عنوان یک تماشاگر حضور پیدا کرده ای زندگی است دستخوش تغییرات مثبت و خوبی همراه با رفاه و سعادت است چنان په ببینی در میان تظاهرات خودت زخمی شده ای به این نشانه می باشد که عذاب و رنجی تبدیل به شادی خواهد شد اگر ببینی خون از تو جاری شده و رنگ قرمزش را ببینی به علامت نزدیک شدن اجل و یا از دست دادن مال و دارایی در یک برهه زمانی کوتاه است اگر ببینی جمعیت شرکت کنندگان بسیار کم و محدود است به معنی غصه های زودگذر اگر ببینی همراه با همسرت شرکت کرده ای علامت آن این باشد که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد اگر ببینی پدر مادر و یا یکی از والدینت در تظاهراتی شرکت دارند نشانه ی آن است که بیماری یا حادثه بسیار بد و شومی برای شما یکی از دوستان نزدیکتان اتفاق خواهد افتاد اگر ببینی جمعیت بسیار زیادی علیه تو تظاهرات میکنند و تو را محکوم میکنند در غم و غصه غرق خواهید شد و هیچ راه نجاتی را پیش رو ندارید اگر ببینی خودت جلوتر از بقیه در حال شعار دادن هستی به این معنی باشد که برای یک زن و یا دختر بسیار زیبا خودنمایی خواهی چنان چه دیدی کسی در میان درگیری های تظاهرات کشته و یا زخمی می شود علامت آن است که با مشکلی عجیب در زندگی مواجه می شوید و این مشکل حل نمی شود مگر با افراد عاقل و پرتجربه تر مشورت کنی اگر ببینی نامزدت و یا کسی که در عقد تو می باشد به تو اصرار دارد در تظاهراتی شرکت نمایی نشانه ی آن است که نامزدش او را فریب خواهد داد 

سوال : سلام من خواب دیدم که در شهر خودمان افراد آشوبگر و فاسد دست به تظاهرات زدند و شروع به تخریب اموال عمومی و آتش زدن سطل زباله و ماشین های مجاور خیابان کردند بعد من داشتم از در خونمون اونارا تماشا میکردم که ناگهان یکیشون یه بمب بزرگ به طرف من پرتاب کرد و از ناحیه دست و صورت زخمی شدم تعبیرش چیه ممنون

پاسخ : می تواند به این معنی باشد که در روزهای آینده حال روحی شما خراب می شود و غم رنج و فکرهای بیهوده شما را آزار و اذیت خواهد کرد اما بهتر است برای دفع خطر اسپند دود کنید و صلوات زیاد بفرستید

دانیال پیامبر فرموده اند چنان چه ببینی در شهر و یا دیارت کسانی دست به شورش و یا شعار دادن زده اند علامت آن است که کارهای شما با سختی فراوان پیش خواهد رفت و اگر ببینی یکی از اعضای خانواده ات در میان درگیریهای حاصل از شورش کردن مردم زخمی و یا کشته می شود یک مصیبت بزرگ در پیش رو است ، مرگ احتمالی پدر 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...