تعبیر خواب نهنگ در ساحل | توپ تاپ

حضرت امام جعفر صادق درباره ی تعبیر خواب نهنگ در نزدیکی ساحل می فرماید این رویا همیشه به معنای مردی بد صفت از میان دوستان است که نیت شومی در سر دارد شخصی است که میتواند بصورت تدریجی باعث خطر شود می تواند دین ایمان و اعتقادات صاحب رویا را سست و حتی نابود کند اگر ببینی نهنگی در ساحل مرده است به نشانه ی مرد دزدی است که قصد ضربه زدن به شما را دارد همچنین در بیشتر  موارد به معنای دوستان پلیدی است که از دشمن بدتر هستند محمد ابن سیرین نوشته اند اگر ببینی نهنگی در حال نزدیک شدن به ساحل دریاست و شما در حال تماشا کردن این منظره هستید به این معنا است که مال یا دارایی خود را در یک معامله نابرابر از دست خواهید داد

دانیال پیامبر می فرماید اگر ببینی نهنگی را در نزدیکی ساحل میکشی به این نشانه باشد که یک نفر کینه ی خود را از شما پنهان می کند اگر ببینی نهنگ مرده به تو حمله کرد پول از دست رفته را بدست می آورید اگر ببینی نهنگ سفید رنگ و زیبایی در ساحل آرام خوابیده است به نشانه ی این است که یک دوره طلایی و خوب را در زندگی شروع خواهید کرد اگر ببینی زخمی شده و درد می کشد به نشانه ی مرگ و اتفاقات ناگوار است

سوال من خواب دیدم که به همراه همسرم برای تفریح به شمال سفر کرده بودیم بعد همراه دو فرزند و همسرم به ساحل رفتیم بعد از روشن کردن آتش متوجه شدیم که جسد یک نهنگ بسیار بزرگ و با رنگ قهوه ای و سفید روی آب افتاده است و با دیدنش خیلی ترسیدم تعبیرش چیه ممنون

پاسخ این می تواند نشان دهنده ی یک ضرر مالی بزرگ برای همسرتان باشد 

شیخ طوسی نوشته است دیدن نهنگ هایی به رنگ سیاه و قرمز در سواحل دریا همیشه نشان دهنده ی این است که از طرف کسی یا کسانی به مهمانی های بزرگ دعوت خواهید شد که در این مجالس غافلگیر می شوید اگر ببین همچنین کشتن و یا دیدن خون ریخته شده از انواع مختلف نهنگ در دریا به نشانه ی تنفر می باشد نفرتی که بیشتر می تواند بخاطر مشاجرات در عشق شکل بگیرد اگر ببینی بعد از دیدنش آن را شکار کردی و گوشتش را پختی و خوردی به این معنی است که هیچ میلی برای انجام وظایفی که بر عهده ی شما گذاشته اند ندارید دادن گوشت نهنگ مرده به دیگران در خواب خوب است و به معنای این باشد که قراردادهایی سودآور خواهید بست و در زندگی لذت های فراوانی خواهید برد از بین بردن بچه های این موجود به این علامت است که دشمنانی بزرگ در نزدیکی شما هستند 

3 نظر

 1. هیواهیواsays:

  سلام چرا مطلب جدید میزارید ولی خوابهای ما رو تعبیر نمیکنید؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مدت زمان پاسخگویی به سوالات حداقل 24 الی 48 ساعت می باشد

 2. منمنsays:

  سلام من خواب دیدم که با خانوادم وسط دریاییم هرکدوم تو یه قایق بهمون گفتن نباید از قایق پیاده شید چون کوسه هست و یک نفرم قصد کشتن من و داشت موقع برگشتن ب خونه ینفر کمکم کرد از دست اون مرد فرار کنم اما اون منو پیدا کرد و وارد خونه ای شد که پناه گرفته بودم اما کاری نکرد و ب من اسیبی نرسوند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سوار بودن بر قایق در وسط دریا یعنی هدایت و پیشرفت و موفقیت است اما وجود کوسه ها نیز میتواند بیانگر بودن برخی مشکلات و یا ناراحتی ها در مسیر زندگی شماست

 3. درسادرساsays:

  سلام من خواب دیدم مه منو دونفرازدوستانم که زن بودن را نهنگ خیلی بزرگی بلعیدش ماهم توشکمه نهنگ بررویه زبانش خوه درست کردیم یک گوشه را دستشویی درست کردیمودوتا توالت فرنگی گزاشتم اونجا تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مرتفع شدن غم و اندوه بصورت فوری در زندگی آینده