تعبیر خواب پرپشت شدن ابرو | توپ تاپ

دانیال پیامبر می فرماید تعبیر خواب پر شدن ابروها به این علامت است که دوستان و یا آشنایان نزدیکتان به شما اعتماد زیادی دارند اگر ببینی فقط یکی از ابروهایت پر شده دلیلی است بر بدشانسی آوردن و یا گره افتادن چنان چه دیدی ابروهایت خیلی کلفت شده و حجم زیادی گرفته اند به نشانه ی یک خوشبختی بزرگ است که ظرف چند روز آینده نصیبتان می شود

همچنین شیخ مفید آورده اند اگر مرد یا پسری خواب ببیند ابروهایش پر شده اند به نشانه ی یک منفعت قابل توجه مالی و یا یک موقعیت کاری است که از طرف دیگران پیشنهاد میشود اگر ببیند ابروهایش پر شده و به رنگ سفید است به معنای شانس و یا در برخی روایت امده است که دلیل بر شادی بزرگ است اگر دید یکی از ابروهایش پر میشود و زیباتر از قبل شده دلیل بر خوشبختی و یا آوردن شانس در عشق است اگر ببینید ابروهای معشوقش حجیم گردیده به این معنا باشد که طرفداران بسیار زیادی پیدا میکند 

تعبیر خواب پرپشت شدن دو ابرو به روایت ابراهیم کرمانی این رویا برای مردان و پسران مجرد فقط یک معنا دارد و آن هم رسیدن به مال منفعت رفاه و آسایش در یک دوره ی کوتاه و برای زنان یا دختران مجرد نیز به معنای صمیمت محبت ابراز عشق در رابطه های عاشقانه و عاطفی است

سوال : خواب دیدم به جلوی آینه میرم و قصد داشتم خودم را آرایش کنم بعد متوجه شدم ابروهام خیلی پرپشت و زیبا شده اند همسرم بهم گفت چی به ابروهات زدی انقدر فرق کردند من خیلی تعجب میکردم و مدام دنبال پاسخ سوال خودم بودم که چرا ظاهرم این شکلی شده لطفا معنیش را بهم بگید

پاسخ این رویا میتواند دلیل محکی بر استحکام روابط عاطفی و عاشقانه شما و همسرتان باشد همچنین به معنای تعهد مسولیت پذیری و وفاداری در زندگی زنانشویی می باشد

خالد اصفهانی نوشته اند اگر ببینی این اتفاق برای دوست صمیمی ات افتاده است و بخاطر این مسئله احساس رضایت و شادی دارد نشانه ی آن است که در اینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبه رو خواهد شد و اگر برای پدر و مادرت بطور کلی والدین خود افتاد به معنای شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمایید و در صورتی که برای دیکران و مخصوص غریبه های پیش امد به علامت کاری است که روی جهالت و نادانی انجام خواهید داد اگر دوست پسر و یا شوهر خود چنین شد به علامت هتک حرکت و خدشه به آبرو و حیثیت بیننده ی خواب است 

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. صدفصدفsays:

    باسلام. من تا کنون چندین بار خوب دیدم که ابروهایم بسیار پرپشت و ضخیم شده به گونه ای که فاصله بین دو ابروی من کاملاً پیوسته و پر از مو شده است. البته احساس ناخوشایندی هم از این موضوع در خواب نداشتم.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      درود ، همت ، اراده ، و قاطعیت در زندگی شما رو فزونی خواهد رفت