تعبیر خواب سقط جنین دختر مجرد

منوچهر مطیعی تهرانی نوشته است تعبیر خواب سقط جنین کردن ( از بین بردن) برای دختری که مجرد است به نشانه ی پرش کردن رها شدن و یا نجات یافتن از ظلم غم رنج و افکار پریشان می باشد در واقع این رویا در اکثر موراد فقط برای زنان پیش آمد میکند و بعید است مرد یا پسری روزی چنین خوابی را تجربه کند ایشان اضافه کرده اند اگر دختران بی شوهر خواب ببینند جنین آن ها را به زور دیگران و یا به در خواست کسانی سقط میکنند و خودش راضی نباشد به هیچ وجه خوب نیست زیرا شئامت دارد و بهتر می باشد فوری صدقه ای پرداخت نماید حضرت امام جعفر صادق می فرماید دیدن جنین در هر حالت و در هر زمانی برای پسران و مردان خوب نیست و به علامت رسوا شدن بی ابرویی بی عزت شدن از بین رفتن مقام منزلت شرمساری و گناه می باشد 

تعبیر خواب سقط جنین کردن دوقولو برای دختران مجرد از دیدگاه شیخ مفید : نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پرخطراند  دست می زنید و با مردی که بسیار شاد و سرزنده می باشد، همنشین خواهید شد چنان چه ببینی خواهرت دوقلو سقط جنین کرد دلیل بر آن دارد که به لذت های زودگذر و بسیار ناپایدار دست میابد ، این رویا هشداری جدی است برای دختران مجرد تا به جستجوی عشق حقیقی در زندگی خود باشند

سوال : سلام من دختری 18 ساله و مجردم دیشب خواب دیدم دوقول بار دار هستم و همگی به من و تف و لعنت میکنن حسابی ترسیده بودم بعد برادرم بهم تماس گرفت یه ادرس داد گفت برای سقط جنین اقدام کنم تعبیرش چیه ممنون

پاسخ : جای نگرانی وجود ندارد این رویا نشانه ی خوشبختی سعادت و رها شدن از رنج و ناراحتی برای برادر بزرگتر شماست به این معناست که گرفتاری ها و مشکلاتی که برای ایشان بوجود امده در مدت کوتاهی برطرف خواهد شد ضمنا شما هم در همین زمینه به ایشان کمک بسیار خواهید کرد

پرسش من اسمم عطیه هست از استان اصفهان 14 ساله و مجردم خواب دیدم در یکی از بیمارستان ها بستری هستم وقتی به هوش آمدم از دکترم پرسیدم جریان چیه بهم جواب دادن قرار هست جنین تو را سقط کنیم بعد خیلی جا خوردم و وحشت کردم یادم میاد موقع سقط جنین زیاد گریه کردم و موهای خودم را می کشیدم بعد از شدت درد غش کردم معنیش چیه 

پاسخ  روحیه تان ضعیف می شود. خیلی احساساتی می شوید. به گذشته فکر می کنید. به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و به آینده و اتفاقات پیش رو. یک نگاه احساسی و عمیقی نسبت به همه چیز پیدا می کنید. بابت ضعف ها و دردهای تان خیلی اندوهگین می شوید و در فکر فرومی روید. انگار دارید با نگاه دقیق تری به همه چیز نگاه می کنید. شاید ناگهان به نتایج خاصی برسید. احتمال دارد ناگهان رابطه ای را تمام کنید و رابطه عجیبی را ناگهان شروع کنید. یا ناگهان تغییر مسیری در کار یا روند زندگی تان بگیرید یا تصمیم به شروع پروژه ای کنید یا چیزی را یاد بگیرید. چیزی که خیلی متفاوت از روند همیشه زندگی تان است

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

1 نظر

  1. توبیتوبیsays:

    من خواب دیدم جنینم را خودم با دستای خودم میکشم و سقط میشه