تعبیر خواب بوسیدن پدر فوت شده

جابر مغربی نوشته است تعبیر خواب بوسیدن پدری که فوت شده به نشانه ی یک اندوه بزرگ و فراموش نشدنی می باشد چنان چه او را در روشنایی و یا روز بوسیدی شانس و اتفاقات خوب و خوش ایند همگی بر ضد شماست و چنان شب و تاریک بود دلالت بر یک خطر یا یک هشدار جدی دارد اگر پیشانی اش را ببوسی خوب و خیر است و به نشانه موفیقت باشد اگر بوسه بر لب هایش زدی به نشانه ی شادی و رفاه باشد چنان چه بر رخسار پدرت بوسه زدی و گریه کردی ناکامی شما را تهدید میکند اگر دیدی زن غزیبه ای پدرتان را می بوسد به معنای این است که دختری جوان به شما خیانت خواهد کرد همانطور که مشاهده میکنید معانی و مطالب مختلفی برای این موضوع از سایت وجود دارد و حتما لازم است برای دریافت دقیق ترین پاسخ شرح مختصری از رویایی خود را در قسمت نظرات سایت توپ تاپ بفرمایید تا برایتان بدرستی تعبیر و معنا شود

سوال : خواب دیدم پدر پیر و مریضم که یک سال پیش مرد به خوابم اومده و لباس های کهنه و پاره ای به تن کرده بود و بغض کرده بود من بغلش کردم و بوسیدمش تعبیرش چیست

پاسخ: این به نشانه ی شرمساری یا خجالت زده شدن شما در مقابل جمعی از آشنایان مثل دوست یا فامیل است

حضرت امام جعفر صادق ( ع) تعبیر خواب بوسه زدن بر پدری که مرده است را به چهار وجه میداند اولی خوشی خیر و یا منفعت دومی رسیدن به حاجات و یا آرزوها سومی پیروز شدن بر دشمنان قدیمی و کینه توز و چهارمی شنیدن اخبار یا سخنتان شیرین و خوش

محمد ابن سیرین بصری می گوید اگر کسی ببیند پدر مرحوم خود را می بوسد و از او مراقبت میکند دلیل که اراده قلبی بسیار زیادی به ایشان دارد اگر به همراه شهوت بوسه میزد خیانت و سونیت باشد چنان چه ببینی بر دست های پدرت بوسه میزدی مهمترین دلیل برای موفیقت در عشقتان است اگر ببینی پدرت نیز شما را بوسید باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید و بیشتر به معنی غم و ناراحتی باشد

شیخ طوسی آورده اند چنان چه ببینی پدر فوت شده خودت را می بوسی و اما از دست تو دلخور و ناراحت است و از شما گلایه میکند می تواند بر سه معنی استوار باشد اولی نیازمند دیگران شدن مثلا قرض گرفتن از دیگران دومی قحطی کمبود و در تنگنا قرار گرفتن سومی سخت شدن معیشت و یا زندگی بر خانواده

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...