تعبیر خواب شکستن عینک آفتابی

تعبیر خواب شکستن عینک دودی چیه؟ خواب دیدم همسرم اومده بود دنبالم باهم بریم بیرون برای خرید رفتم جلوی آینه دیدم عینک آفتابیم که تازه گرفته بودمش از وسط شکسته و اعصابم کلی به هم ریخت و تو خونه دنبال مقصر می گشتم لطفا معنیش را بهم بگید ، شیخ مفید درباره این موضوع نوشته است اگر ببینی عینک هایی از نوع آفتابی در خوابت شکسته است دلیل بر اینکه به یکی از دوستان نزدیک یا دور خود تهمت میزنی و یا با احساسات این فرد با گفتن دروغ بازی میکنی برخی معبران نوشته اند شکسته شدن دل غم خوردن و یا تفرفه اندازی بین فامیل معنی اصلی این رویاست اگر ببینی خودت شیشه های عینکت را می شکنی نشانه ای بزرگ این است که بین اطرافیان و مخصوصان دوستانت کسی از تو خرده به دل گرفته و بی دلیل باعث رنجش او شده ای و چنان چه فقط عینک را شکسته دیدی به دیگران حسادت میکنی تحمل دیدن موفقیت های اقوام یا آشنایانت را نداری 

سوال : خواب دیدم با دوست پسرم تو پارک بودیم یه جک گفت من زدم زیر خنده بعد عینکم افتاد رو زمین و بی اختیار پا گذاشتم روش شکست بعدش خیلی ناراحت شدم و گریه کردم تعبیرش چی میشه

پاسخ این نشان میدهد در همین روزها یا در ایام آینده معشوق شما با گفتن دروغ و یا زدن تهمت به شما دلتان را می شکند و حتی ممکن است از ایشان بخاطر همین موضوع جدا شوید

پرسش : من خواب دیدم مادر خدابیامرزم یه عینک آفتابی شکسته شده به چشم هایش زده بود و از دور ایستاده بود من را نگاه میکرد هر چقدر جلوتر می آمد شکستگی اون عینک نیز بیشتر نمایان میشد آیا معنای خاصی دارد

پاسخ : علی مدنی در یکی از کتب خود اورده است دیدن عینک آفتابی شکسته شده بر چهره ی مرده ها نشانه ی دل پر رنج آن ها از صاحب رویاست و میبایست حتما به سر مزاشان بروید از ایشان دلجویی نمایید و یا اگر کاری کرده اید که میدانید ممکن است رفتگانتان مثل پدر مادر برادر خواهر و یا ... از دست شما ناراحت هستند سعی بر جبران خطای خود نمایید

ادوارد نیز درباره این موضوع آورده اند چنان چه زن یا دختری این رویا را تجربه نماید به چند معنی است اول غم و رنج دوم شکستن دل سوم افسردگی های کوتاه مدت چهارم جدایی از معشوق پنجم بدگویی غیبت یا حسادت ششم کینه توزی یا گرفتن انتقام از دوستان نزدیک و چنان چه مرد یا پسری ببینید به چند معنی گلایه داشتن از رفیقان دوم ترک کردن خانه سوم زدن تهمت

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...