تعبیر خواب زخمی شدن انگشت اشاره

همانطور که اطلاع دارید علامه طباطبایی و ابن سیرین تعبیر خواب زخمی شدن انگشت اشاره را در اکثر کتب به نشانه ی اتفاقات بد و نحس برای برادر دانسته اند دیدن چنین رویایی برای کسانی که برادر دارند میتواند خطر ساز باشد همچنین حضرت امام جعفر صادق می فرماید اگر خواب دیدی انگشت اشاره ی خودت دچار زخم شده و یا خون ریزی میکند ممکن است صدمه ای بزرگ از نظر مالی یا روحی به برادر و یا فرزندانش وارد شود و حتما میایست پس از بیدار شدن برای خواندن دعا و یا زمزمه ی سروه ایت الکرسی اماده شوی تا بلا دفع شود اگر ببینی انگشت دوستت زخمی شده  به نشانه ی مرگ و مصیبت از دست دادن خواهر باشد اگر ببینی انگشت پدر یا مادر خودت زخمی شده است به نشانه ی محکوم شدن و یا از دست دادن تمام برادرانت در یک حادثه ی می باشد چنان چه ببینی دو انگشت اشاره خودت زخمی شده و خونریزی میکند به نشانه ی جدال و درگیری فیزیکی و سخت با برادر است 

سوال ببخشید من خواب دیدم تو آشپرخونه بودم در حال خرد کردن سبزی بودم بعد حواسم پرت شد و چاقو انگشت اشاره ام را برید و شدیدا خون اومد و بعد نامزدم برام باند پیچی کرد تعبیرش چیه

پاسخ : نشان دهنده ی یک تنش یک اضطراب و خطری است که در کمین برادر خردسال شماست و می بایست در این ماه از ایشان مراقبت بیشتری کنید 

دانیال پیامبر فرموده اند این رویا گاهی اوقات به نشانه دزد است ممکن است صاحب رویا تمام دارایی اش را بطور یکباره از دست بدهد یا در کارهای او آفت و دشواری پدید بیاید

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

1 نظر

  1. یوسفیوسفsays:

    سلام دیشب خواب دیدم ناراحت بودم وساعد دستانم را با تیغ میزدم و خون میومد لطفا تعبیر خواب منو بگویید با تشکر

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      شما انسانی صبور و مقاوم هستید و با افکار روشنفکرانه خود دیگران را در زندگی راهنمایی می کنید.