تعبیر خواب رنگین کمان در شب

یکی نزد خالد اصفهانی رسید از ایشان پرسید اگر کسی رنگین کمان را در آوج آسمان و اما در شب ببیند چه تعبیری دارد این فرد مضطرب و پریشان منتظر شنیدن پاسخش بوده شیخ به او نگاه کرد و در جواب گفت این رویا نشانه ی یک تغییر بسیار بزرگ برای تو و خانواده ات است کسی که به فریادتان میرسد دستی که از آسمان شما را نوازش میکند ایشان اضافه کردند اگر در این روزها مشکلاتت زیاد شده و حسابی دلگیر و ناراحت هستی به خدا توکل کن چرا که این ایام بزودی به سر خواهد آمد 

سوال خواب دیدم که نصفه شب هست تقریبا ساعت 1 بامداد بود برای هوا خوردن اومدم داخل بالکن ایستادم بعد هوس کردم که رخت خوابم را بیارم و ایوان پهن کنم همینطور که درزا کشیده بودم به آسمان خیره شده بودم که ناگهان رنگین کمان بزرگ و بسیار زیبایی پدیدار شد و خیلی متعجب شدم چون میدونستم شب ها نباید چنین پدیده ای رخ بده لطفا تعبیرش را بگید

پاسخ این رویا نشان دهنده ی حاجت بزرگی است که در دل دارید و برای رسیدن به آن بسیار دعا کرده اید خوشبختانه شما بزودی به آنچه که میخواهید میرسید

تعبیر خواب رنگین کمان در آسمان به روایت حضرت امام جعفر صادق (ع)

اگر زن یا دختری دید نشانه ی براورده شده آرزوها و یا دعاهاست اگر مردان ببینند نشانه ی حل شدن مشکلات و ایمن شدن مقابل بلایا و خطرات

شیخ مفید نوشته اند اگر رنگین کمان در شب بود و رنگی نداشت یعنی سفید بود پيامي از عشقتان دريافت خواهي كرد ،اگر با رنگ سیاه بود و با دیدنش احساس کردی میترسی در خواست كمك از شما ميكند ،اگر نگاه میکردی و بی تفاوت بودی حس بلاتكليف بودن داري،اگر نورش چشمتان را اذیت کرد و یا اشک از چشمتان جاری شد كمي اذيت خواهي شد،اگر همسرت برای تاو چنین خوابی دیده باشد دلخوري و كدورت شكل ميگيرد،اگر رنگین کمانی که در آسمان شب ظاهر شده بود بصورت نیم دایره نبود و دایره ی کامل بود دلخوري و كدورت شكل ميگيرد

ابراهیم کرمانی و چند معبر ایرانی دیگر نیز در همین زمینه نوشته اند

۱ـ رنگین کمان در شب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت .

۲ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

۳ـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .

تهیه و تنظیم : توپ تاپ

1 نظر

  1. سمانهسمانهsays:

    سلام خواب دیدم ک شب مهتابی بود هوا روشن ومن داشتم ب خانه میرفتم .ناگهان پدر عشقم را دیدم که خوشحال داشت در مغازش را می بست وسوار ی پیکان خیلی نو تمیز شد.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      خوشحال دیدن پدر معشوقتان تعبیر خلاف دارد یعنی ممکن است ایشان در همین روزها بخاطر مسئله ای عصبانی و یا ناراحت شوند ، شما نیز در این مورد نباید کنجکاوی کنید