تعبیر خواب شکستن پارچ آب

تعبیر خواب شکسته شدن پارچ آب چیه؟ همسرم خواب دیده که من هنگام پذیرایی جمعی از مهمان ها پارچ بزرگ اب را میشکنم و خیلی خجالت زده میشم همانطور که مستحضر هستید آب روشنی و روشنایی است اگر ببینی پارچ آب را شکستی و خجل و شرمنده شدی دلیل بر اینکه کسی از آشنایانت آبرویت را میخرد و یا تو را از مهلکه ای سخت نجات میدهد اگر دیدی پارچ آبی را دیگران خرد میکنند تعبیر این است که جمعی از دوستان و اطرفیانت علیه تو دسیسه میکنند و تنها هدفشان ریختن آبرویت است اگر ببینی پارچ آب را شکستی و سیلی از آب جمع شد تعبیر این است که از همسرت جدا شوی و بسیار اشک بریزی جابر مغربی و شیخ طوسی هر دو با هم معتقد هستند این رویا نشان دهنده ی این است که یک یا چند نفر از اقوام با سیاست های خود و بصور پنهانی در حال خراب کردن شخصیت شما هستند و قصد دارند تا پیش دیگران یک تعریف ناصحیح و زشت از خصوصیات و اخلاقیات داشته باشند در چنین مواقعی پیشنهاد میشود پس از بیدار شدن فوری سه مرتبه سوره ی ایت الکرسی را زمزمه کنید و سپس برای دفع و یا خطر صدقه ای هر چند کوچک بدهید

Sleep Break Breaking Water Pitcher

سوال خواب دیدم که مراسم عزاداری و ختم پدرم هست و بین سفره تعداد زیادی پارچ آب بود وقتی برای پخش کردن نان آماده شده بودم بخاطر حواس پرتی پای راستم خورد به پارچ و با صدای بلندی شست و خورده شیشه های آن باعث خونریزی پایم شد تعبیرش چیه

پاسخ این رویا نشان از این میدهد که در همین روزها یکی از دوستان صمیمی تان میخواهد با برنامه و نقشه ای که در سر دارد شما را وادار به کاری کند که هیچ رضایتی ندارید مثل رفتن به خواستگاری خریدن منزل یا مغازه انجام تجارت و یا ...بهتر است با درایت تصمیم بگیرید

پرسش خواب دیدم که با زنم دعوام شده بود و از دستش حسابی عصبانی شده بودم جر و بحث بالا گرفت انقدر منو ناراحت کرد که رفتم داخل آشپزخانه در سرویس را باز کردم و دو سه تا پارچ آب خوری را با شدت به زمین کوفتم شکستم تعبیرش چیه

پاسخ بردار عزیزم بی حوصلگی ، خستگی جسمی و روحی ناشی از تلاش و زحمت های زیاد روزانه یا مشکلات کاری - خستگی ناشی از تنش های روحی و فشار های عصبی 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...