تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن

مهدی طوسی پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده نوشته اند اگر مردی جوان خواب ببیند مرده ای از اقوام دوستان یا آشنایان خود را در بغل میگرد نشانه ی آن باشد که از سمت زنی غریبه برای او پیغامی آورده می شود که شاید روحیه وحالش را خراب کند مثلا ممکن است خبر فوت شخصی ازدواج یا عقد کسی و ...باشد و بطور کلی دیدن این رویا را برای مردان و پسران بد می داند و اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده ای را به آغوش میکشد این نشانه ی عاقبت بخیر شدن دختر است ممکن است برای دختر یک یا چند خواستگار با شرایط خوب پیدا شود یا ممکن است در دانشگاهی خوب و یا در رشته ای که علاقمند است موفق شود 

تعبیر خواب بغل کردن مرده ها به روایت جابر مغربی

گاهی اوقات کسانی وارد زندگی شخصی انسان می شود که انگار هدف ان ها تخریب روحیه و یا بر هم زدن آرامش باشد آرامشی که در طی چندین سال و به سختی به وجود آمده وجود چنین افراد مزاحم و یا بدقدمی و یا پیدا شدن سر و کله آن ها تعبیر همین رویاست اما باید در صورت بروز چنین وضعیتی خیلی منطقی و هوشمندانه برخورد و رفتار کرد و اجازه ندهیم تا نظم و رفاه زندگی فعلی ما به هم بریزد بیشتر اوقات این اتفاق برای مردان بوجود می اید

تعبیر خواب به آغوش گرفتن مرده به روایت ابراهیم کرمانی

میتواند نشانگر چند معنی مختلف باشد اگر ببینی ان شخص غریبه است و تو او را نمیشناسی تعبیر شنیدن اخبار بد و یا کسل کننده است مثلا بیماری یکی از عزیزان و یا صدمه دیدن و ضربه خوردن شخصی اگر ان شخص را بشناسی و چهره اش برایت آشنا باشد این خوب است و میتواند نشان گر خبرهای امیدوار کننده و یا خوشی مثلا جشن عروسی وصلت کردن جوانان پیدا کردن شغل مناسب و ...باشد

پرسش من خواب دیدم که با همسرم در حال خوردن شام بودیم بعد زنگ خانه ی ما را زدند بیرون رفتم و یکی از دوستانم پشت در بود که سال پیش در یک سانحه ی تصادف جان باخت از من می خواست تا او را به خانه راه دهم چون هوا سرد و زمستانی بود و من او را به منزلم دعوت کردم بعد با ما کلی درد و دل کرد من احساسی شدم و او را در بغلم فشار دادم و دلداریش دادم تعبیرش چیه

پاسخ فرزندم در حال حاضر دوستان و خانواده تان خیلی بهتان نیاز دارند و شما آنقدر صبور نیستید که بتوانید با رفتاری سیاست مدارانه احتیاجات آنها را برآورده کنید. اما به جای اینکه رفتار تندی از خود نشان دهید، ناراحتی خود از احساسات محبت آمیز را اعلام کنید. اگر به طور طبیعی ناراحتی‌های خود را ابراز کنید از میزان فشارهایی که روی دوش شماست کاسته می‌شود

خالد اصفهانی اضافه کرده اند که بطور کلی هم آغوشی با مرده یا خوابیدن در کنارش بشرطی که اشنا باشد و به او دلداری بدهی یا کمکش کنی نیازش را براورده سازی و کار خیری برایش انجام دهی دارای معانی بسیار نیک و مثبتی است و میتواند سبب کم شدن شر و یا بدی ها از تو و خانواده ات باشد میتواند سبب ایمن شدن جان تو و فرزندانت در مقابل خطرات و یا حوادث باشد حتی میتواند باعث زیاد شدن مالت و یا رزقت بصورت یکباره باشد 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...