تعبیر خواب شکسته شدن سنگ قبر پدر

همسرم خواب دیده که سنگ قبر پدرم از وسط شکسته و ظاهری عجیب غریب پیدا کرده و بعد تلفنی به من اطلاع میده و میگه به قبرستان بروم و ماجرا را پیگیر شوم تعبیرش چی میشه به گفته ی محمد حسنی دیدن سنگ قبر شکسته در خواب نشانه ی گرفتار شدن از نظر مالی یا قرار گرفتن برای مدت کوتاهی در تنگنا میباشد و بهترین کار ممکن موقع چنین رویدادی تولک کردن به خدا و ناامید نشدن است اگر ببینی که سنگ قبری را دیگران از عمد می شکنند تعبیر زیان گسترده ای است که از طرف دشمنانت و یا کسانی که در کارت حسادت میکنند به تو وارد می شود 

سوال من خواب دیدم که برای خواندن فاتحه به بهشت زهرا رفته بودیم و وقتی که به مزار پدر خدابیامرزم رسیدیم با صحنه ی عجیبی روبه رو شدم و دیدم که سنگ مزار بابام شکسته شده و یه مقدار خاک ازش زده بود بیرون خیلی ترسیدم نگران شدم و گریه کردم و از اون محل فرار کردم تعبیرش چیه

پاسخ دخترم ممکن است در ماه های آینده شما و خانواده تان تجربه های تلخی را پشت سر بگذارید که در روحیه و رفتارتان تاثیر منفی داشته باشد همانطور که گفته شد باید چه در خوشی و چه در سختی از یاد خداوند بزرگ غافل نشوید و چنان چه مشکل و یا حادثه ای چه برای شما و چه اقوامتان پیش امد  کرد امیدتان را از دست ندهید

تعبیر خواب شکستن سنگ قبر مرده به روایت جابر مغربی

اگر دیدی خودت مرتکب چنین کاری می شوی نشانه ی ان است که ایمان و اعتقادت سست میشود و این سستی و غفلت بخاطر همنشینی با افراد یا دوستانی است که سعی دارند تو را نیز مثل خودشان گمراه کنند و یا ممکن است در طی مسیر زندگی ات با چنین اشخاصی روبه رو شوی و اگر دیدی بستگان درجه یک و نزدیکت مثل همسر خواهر برادر عمو دایی و ...سنگ قبر مرده ای را می شکنند و تو نظاره گر هستی نشان گر ان است که در یک جمع که مرتکب گناه می شوند دعوت می شوی و خودت را آلوده میکنی اگر ببینی سنگ قبر مرده ای بی جهت شکسته شده و کسی در این کار دخالت نداشته است رزق و روزی ات کمتر می شود از جانب خدا مورد امتحان قرار میگیری در این زمان باید بسیار محتاط و هوشمندانه عمل کنی تا خدای ناکرده از نظر اخلاقی سقوط نکنی

تعبیر خواب شکستن سنگ قبر

شخصی به نزد حضرت امام جعفر سادق (ع) می رسد و به ایشان می گوید خواب همسرم خواب دیده که من فوت میکنم و بعد از 60 روز وقتی برای خواندن فاتحه به سر مزارم می اید سنگ قبرم خورد و تکه تکه شده این رویا چه معنایی دارد

حضرت به این مرد پاسخ در این درامد و در این رزق و روزی که اکنون داری کمتر اصراف کن سعی کن با همسر و فرزندانت مهربانتر باشی اگر به تو پیشنهاد شرکت در کارهای حرام میدهند تقبل نکن قدر زن و زندگی ات را بدان با خدا رازونیاز بیشتری کن از او بخواه که در سختی ها فراموشش نکنی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...