متن انگلیسی درباره ی زمستان

همراه با متن های کوتاه و عاشقانه ی انگلیسی درباره زمستان در کنار ترجمه های فارسی جمات و تکست های جالب و زیبا درمورد زمستان و برف همراه بامعنی مناسب برای استاتوس پروفایل در واتساپ و سایر برنامه های اجتماعی (Short sentences about winter)

متن انگلیسی درباره زمستان با ترجمه

Snow, or rain is no different from winter to believe, that empty space is not enough for you

ترجمه به فارسی: برف ببارد، یا باران... تفاوتی ندارد؛ برای باور زمستان، همین جای خالی أت کافی ست!!! 

متن انگلیسی در مورد زمستان

Winter should not rush to pay for Autumn Leaves

ترجمه به فارسی:تاوان عجله زمستان را باید برگهای پاییز بدهند

متن انگلیسی درباره ی زمستان

Azar as head-to-air girls love! Undecided between autumn and winter love burns with the heat of the fall .. sometimes; sometimes cold chill of winter.

ترجمه به فارسی: آذر همان دخترِ عاشقِ سر به هواست! که بین عشق پاییز و زمستان بلاتکلیف می‌سوزد.. گاهی با گرمایِ پاییز؛ گاهی با سوزِ زمستان.. 

متن انگلیسی در مورد فصل زمستان

Lady Spring to the fall of shame thy stature green eyes Tabstan fever sheds camp, and winter freezes in your absence.

ترجمه به زبان فارسی: بانو بهار برای قامت تو سبز می شود پاییز از شرم نگاهت میریزد ️تابستان تب چادرت را دارد و زمستان از نبودنت یخ میزند

جملات کوتاه راجب زمستان به انگلیسی

Do not grieve for our winter ennui of the fall season is beautiful, there is little to no memory of smell can not get up

ترجمه به فارسی: از رفتنِ پاییز غصّه نخور زمستان برای ما دلتنگ ها فصلِ زیباتری ست باران نمی بارد تا بویِ هیچ خاطره ای بلند نشود 

استاتوس هایی درباره برف و زمستون به زبان انگلیسی

I would like a hard winter, a snow blizzard to an extent that rain ... the rain ... the rain ... history and all roads are closed and you have no choice but to stay and stay.

ترجمه به فارسی: دلم یک زمستان سخت میخواهد یک برف یک کولاک به وسعت تاریخ که ببارد… که ببارد… که ببارد… و تمام راهها بسته شوند و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی و بمانی 

نوشته خارجی راجب فصل زمستون همراه معنی فارسی

My heart is frozen between autumn and winter / early spring although the idea or not? Tired of life I desire Judgment / sequel mine? With both, yes or no?

ترجمه به فارسی: بین پاییز و زمستان دل من یخ بسته/ گو در اندیشه‌ی آغاز بهاری یا نه؟ خسته از زندگی‌ام میل قیامت دارم/ عاقبت مال منی؟ !با توام، آری یا نه؟ 

تکست های انگلیسی جالب و جدید درباره زمستان به انگلیسی

God can be lived but cold winter endured * humans * throws me down ...

معنی به فارسی: زمستان خدا را می توان عمری تحمل کرد * ولی سرمای انسان ها * مرا از پای می اندازد ... 

جمله انگلیسی و عاشقانه زیبا راجب زمستان

I get so hot that summer winter you, it's winter!winter!

 

ترجمه به فارسی:زمستان من چنان گرم است که تابستانت، برایش زمستان است!

متون انگلیسی قشنگ درباره زمستون واسه استاتوس پروفایل واستاپ

Winter that struck four columns I will miss you ...

ترجمه:زمستان نیست دلتنگی توست که می لرزاند چهارستون دلم را…

برای دیدن سری دوم همین مطلب روی آدرس زیر کلیک کنید

جملات زیبای انگلیسی درباره زمستان با معنی (2)
  

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...