جملات زیبای انگلیسی درباره زمستان با معنی (2)

فصل زمستان طرفداران زیادی داشته و خیلی ها دوست دارند تا به مخاطبان خود جملات زیبایی مرتبط با فصل زمستان بگویند به همین منظور ما برای شما جملات و عبارات زیبایی را با ترجمه انگلیسی در سایت قرار داده ایم و امیدواریم از خواندن آنها لذت کافی را ببرید.

I will whisper your name
To the winter snow, touch the enthusiasm and spring.

برف در حال باریدن است

 در گوش دانه های برف

 نام تو را زمزمه خواهم کرد

تا برف زمستانی از شوق حضورتو بهار را لمس کند.


I want a hard winter

A snow

A blow to the extent of history

To fall apart

To fall apart

To fall apart

And all roads are closed

And you have no choice but to stay

And stay ...

دلم یک زمستان سخت میخواهد

    یک برف

    یک کولاک به وسعت تاریخ

    که ببارد

    که ببارد

    که ببارد

    و تمام راهها بسته شوند

    و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی

    و بمانی …


People are as cool as they are

close their bags

and disappear

One in fog

One in the mist

One in the rain

One in the wind

and their most ruthless in the snow...

آدم ها به همان خونسردی که آمده اند

    چمدانشان را می بندند

    و ناپدید می شوند

    یکی در مه

    یکی در غبار

    یکی در باران

    یکی در باد

    و بی رحم ترینشان در برف …


No snow is scary nor cold

but I'm lonely in this heavy volume

I have no excuse for warming up

except loving you...

نه برف مرا مى ترساند و نه سرما

    ولى در اين حجم سنگين تنهايى ام

    براى گرم شدن بهانه اى ندارم

    جز اين كه دوستت داشته باشم…


I do not have the bosom of love
I do not want anyone to love me
these days I'm cold

Like de ..
Like Day ...
Like Bahman
Like Esfand

Like winter

Like winter
I feel frozen ...
I wish my candy closed ...
I am hoping to feel buried in the cold avalanche ...
I do not like my welcome
And not to go to someone sad ...
These days I am full of " silence"

نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارم

نــــه میخواهم کسی دوستم داشته باشد

ایـــن روزها ســـردم

مثل دی..

مثل بهمن…

 مثل اسفند…

 مثل زمـــستان

احــساسم یـــخ زده…

 آرزوهایم قــندیل بسته…

امیــدم زیر بهمن ســرد احساسم دفن شده…

نـــه به آمـــدنی دلخوشم

و نـــه از رفـــتن کسی غمگین…

ایـــن روزها پـــر از “ســکوتم”


Take care of your warmth, so that it does not hurt your life with the earth in the winter ...

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نکند …


Swear to the apostle

That you will come back

I believe in this miracle

I should wait

until winter goes

Flower buds!

به شقایق سوگند

که تو بر خواهی گشت ،

من به این معجزه ایمان دارم ،

منتظر باید بود

تا زمستان برود ،

غنچه ها گل بکنند !


I love you
But not as snowy
Because one day the snow gets wet
I love you but not as much as a flower
Because it's going to be fading a day
I love you as much as the world
Because it's never over!

دوستت دارم

 اما نه به اندازه ی برف

چون یه روز آب می شه

 دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل

 چون یه روز پژمرده می شه

  دوستت دارم به اندازه ی دنیا

 چون هیچ وقت تموم نمی شه !


Love means those first words
Love means in the snow
Love means remembering that first day
Love means whatever you remember

عشق یعنی آن نخستین حرفها

عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر چه در آن یاد توست


And without you
Even the moment my heart
Not tolerated
And the snow desperate for me
How to pass love, from my affiliations?
How do you go, even though you know what lonely you are?

و بی تو

 لحظه ای حتی دلم

 طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟


You're in the snow

It does not matter to be a street

Or madness, and a lifetime of the wilderness

Who said the winter is not beautiful?

I like to be all winter year

 

 تو در برف

مهم نیست خیابان باشد

یا جنون باشد و یک عمر بیابان باشد

چه کسی گفته زمستان خدا زیبا نیست ؟

دوست دارم همه ی سال زمستان باشد


I love winter and snow, I do not know him ...
Me and winter, we never understood him.

عاشق زمستان و برفم ، او را نمی دانم …

من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم.


Snow fell and the fall was forgotten.
It was a cry of a fad.
Not as if we were together.
Soon everything was forgotten

برف آمد و پاییز فراموشت شد .

 آن گریه ی یک ریز فراموشت شد .

انگار نه انگار که با هم بودیم .

 چه زود همه چیز فراموشت شد


Licking is an excuse
Hold down the hands that you like more firmly
Your beautiful winter day!

لیز خوردن بهانه ای است

تا دست هایی را که دوست داری محکمتر فشار دهی

 روز زمستانی تو قشنگ!


I pray for you to be drowning in  rain
Like the smell of jasmine and basil
I pray in the winter of love
Believe in the spring season

دعا میکنم غرق باران شوی

مثل بوی خوش یاس و ریحان شوی

دعا میکنم در زمستان عشق

بهاری ترین فصل ایمان شوی


When I change the season that changes clothes, I love you again ...

Suppose winter is winter and I'll walk slowly on the frozen walk!

Your love is the same wool that will warm your breath!

    فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم …

    گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم !

    عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...