متن های کوتاه و زیبای انگلیسی درباره عکاسی با ترجمه فارسی

عکاسی شغل نیست هنر است. عکاسی ثبت لحظات خاطره انگیزی است که  مرور آن ها در زمان و مکانی دیگر سبب یادآوری خاطراتی می شوند که روزی آن ها را زندگی کرده ایم. عکاسی از جهانی  سخن می گوید که زمان در آن متوقف شده است. عکاس با ثبت عکس سبب  ماندگاری و همیشگی لحظات می شود. عکاسانی  که به صورت  تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند زیبایی های جهان را طوری دیگر و متفاوت تر از افراد معمولی می بینند و قدرت خداوند را به زیباترین شیوه می بینند و درک می کنند.  در این مطلب  تعدادی از زیباترین و ناب ترین متن های کوتاه انگلیسی را به همراه ترجمه درباره عکاسی گرد هم آورده ایم تا افراد بتوانند از آن ها در موقعیت های مناسب مورد استفاده قرار دهند.  

در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می‌شود،

عکس‌ها سندی هستند که با ثبت یک لحظه،

“ “ “ “ “ “

The photograph chows up with a picture that only the real world is beautiful and how much you can easily enjoy those beauties

 عکاس با ثبت یک تصویرنشان می دهد  که حقیقت دنیای واقعی  چقدرزیبا ست و چقدر به راحتی می توان از آن زیبایی ها لذت برد.

****************

Photography is more than Media to communicate ideas and creative art photography

عکاسی چیزی بیشتراز یک رسانه برای ارتباط ایده ها است. عکاسی، هنری خلاقانه است.

****************

An interesting fact about photography that maybe many make it simple but a truth is shocking and influential. The fact is that you photograph the since through your photographic camera that those at a moment and you can no longer return it. This since has happened forever and part of this tree leaves.

یک حقیقت جالب در مورد عکاسی که شاید خیلی ها آن را ساده بدانیم اما حقیقتی ست تکان دهنده و تاثیرگذار. این حقیقت آن است که شما به واسطه دوربین عکاسی تان صحنه ای را عکس برداری می کنید که در لحظه ای می گذرد و دیگر به هیچ وجه ممکن نمی توانید آن را برگردانید. آن صحنه برای همیشه اتفاق افتاده و جزئی از برگ های تاریخ شده است.

****************

The most beautiful feeling of filling photograph Erwin the most beautiful effects of god

زیباترین احساس، احساس بک عکاس است زمانی که زیباترین جلوه های خداوند را ثبت می کند

****************

Photograph or with a photo that taste the world to the most beautiful form of possible to world.

عکاس با عکسی که می گیرد جهان را به زیباترین ترین شکل ممکن به جهانیان نشان می‌دهد.

****************

Beautiful with photograph e and beauty registration wearing photography two people who that they like to portray de beauties of a world.

زیباتر از عکاسی  و ثبت  زیبایی ها  آموختن  عکاسی به افرادی است که دوست دارند  زیبایی ها جهان هستی را به تصویر بکشند.

****************

Photograph a means to understanding of the world that God has created the most beautiful form

عکاسی یعنی درکی درست از جهانی که خداوند به زیباترین شکل منکن خلق کرده است.

****************

Photography that takes pictures with your camera and created a picture is a fantasy I recorded visual imagination that has become reality

عکاسی که  که با دوربین خود عکس  می گیرد و تصویری خلق می کند. تصویر ثبت شده او تخیلی است که به واقعیت تبدیل شده است.

****************

Photograph is not working for a photographic but it is feel. Feeling power to see the Miracles hands of God to paint the World

عکس گرفتن  برای یک عکاس کار نیست  بلکه احساس است. احساس قدرت دیدن دست های معجزه گر خداوند برای نقاشی دنیایی به این زیبایی.

****************

There is no rule for taking pictures and professionalism. The only thing important is the power to see the beauty of the world

هیچ قاعده‌ای برای عکس  گرفتن و حرفه ای بودن  وجود ندارد. تنها چیزی که مهم است قدرت دیدن زیبایی های جهان است.

****************

Day professional photographer of someone's subject has thousands of words latent with

عکاس حرفه ای کسی است موضوع عکسش هزارن حرف نهفته با خود دارد.

****************

To become a professional photographer of the only thing that is necessary to understand the world with all her beauties

برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای تنها چیزی که لازم است توانایی درک جهان با همه زیبایی هایش است.

****************

Photography is the best way to feel touching and filling in love with the world of that God has created

عکاسی بهترین  راه برای  احساس کردن،لمس کردن، و عشق ورزیدن به جهانی است که خداوند خلق کرده  است.

****************

Something that photograph Dennis a photo forever and for a long time after people forget all the best and the most beautiful Days of it

 چیزی که یک عکاس به عنوان عکس ثبت می کند  برای همیشه ماندگار می شود و مدتها بعد از این که افراد  همه چیز را فراموش کردند یادآور بهترین ها و زیبا ترین روزهای عمرشان خواهند بود.

****************

Photo can lead all human Julius and a good photographic who can showcase the peak of filling in his photo

عکس می تواند  تمام حس ها در انسان  برانگیزد و عکاس خوب کسی است که بتواند اوج احساس را در عکس هایش به نمایش بگذارد.

****************

Photographic is everywhere but not seen but the images that speaks are persistent and prove her person to everyone and make her always eternal

یک عکاس همه  جا هست  اما دیده نمی شود ولی  تصاویری که ثبت می کند  ماندگار می شوند و حضور او  را به همه  ثابت می کنند و او  را تا همیشه  جاودانه می کنند.

****************

Art photography is the Art of Seeing and beauty in photograph you finding beautiful and interesting subject in a regular position and place

 عکاسی هنر است هنر دیدن و  مشاهده کردن است.

عکاسی پیدا کردن یک سوژه زیبا و جالب در یک موقعیت و مکان  معمولی است.

****************

A photographer has nothing to do with things that sees whatever that has been relevant to spectacular Force

یک عکاس با چیزهایی که می بیند هیچ ارتباطی ندارد هرچه که هست مربوط به نحوه دیدن او ست.

****************

What differs in the photographes is good skill seeing the quality of the camera

آنچه که در  عکاس ها را از هم  متفاوت  می‌ کند
مهارت  خوب دیدن است نه کیفیت دوربین شان.

****************

Photograph in sunny art that can show the smallest most ordinary seemed to the most specific and most beautiful to show people

عکاسی یک هنر است. هنری که می‌تواند کوچک ترین و  عادی ترین چیزها را به خاص‌ترین و زیباترین شیوه ممکن به افراد نشان دهد.

****************

For a picture photographer as special picture of place of place and amazing. Because he with his skills can you need the importance of these things and to them too.

برای یک عکاس هر تصویر یک  تصویر  ویژه است و هر مکان یک مکان ناب و شگفت و انگیز است. زیرا او با  مهارت هایش  می‌تواند کم اهمیت تربن چیزها را  را منحصر به فرد کند و به آن ها هویت ببخشد.

****************

If it is interested in the world around him and loved it he can say that he is a skilled enter love it

اگرعکاس به جهان پیرامونش علاقه داشته باشد و به آن عشق بورزد می توان گفت که او یک عکاس ماهراست که ابزار عکاسیش عشق به جهانی است که در آن زندگی می کند.

****************

The eyes of the Photographic or the best tool for taking pictures of why to strong and lasting

چشم های یک عکاس بهترین ابزار او برای عکس گرفتن است و ذهن هم یک حافظه فوق العاده قوی و ماندگار است.

****************

Photograph for a photograph is not de roo pardon but it feels. He feels what he sees and portrayed it

عکاسی برای یک عکاس فشار دکمه فلاش نیست بلکه احساس کردن است. او آن چیزی را که می بیند احساس می کند و بعد آن را به تصویر می کشد.

****************

The most amazing photography of the world is straight forward to the camera shape that after camera that passed a moment of a historical moment for. To make it lasting

عکاسی شگفت انگیزترین تفریح دنیا است. عکاس   به واسطه دوربینش یک لحظه از گذر زمان، یک لحظه از تاریخ و یک لحظه که دیگر هیچوقت باز نمی گردد را ثبت کند و برای همیشه آن را ماندگار می کند.

****************

A good photographer takes pictures with her camera from one thing just does not see but it feels good and then it can increase without increasing the time will be the best time and day best moment take picture

یک  عکاس خوب  زمانی  با دوربینش  از یک چیز عکس می گیرد فقط آن موقعیت را نمی بیند. بلکه آن را  خوب حس می کند و وقتی آن را حس کرد آن را لمس می کند و  آن موقع است که می تواند بهترین عکس را بگیرد، آن زمان  بهترین زمان و بهترین لحظه برای فشردن دکمه دوربین و ثبت عکس  خواهد بود.

****************

The peak of the beauty of work is a photographer when take picture with your camera or possibility changes all completely disappears. Birthday photographers still has the same old image and still the same image of people when they was alive and braced and this is in fluently beautiful.

 اوج زیبایی کار یک عکاس زمانی است  که با دوربین  خود از جایی یا کسانی  عکس میگیردو  سال ها بعد آن فرد یا آن مکان  تغییر می کند و  یا کلا از بین برود.  اما عکاس  هنوز هم همان تصویر قدیمی را از آنجا دارد و  هنوز هم همان تصویر آدم ها را زمانی که عوض نشده بودند، زمانی که زنده بودند و نفس می کشیدند دارد و این بی نهایت  زیباست.

****************

The Legendary photo about a thing or one place or a human being about a thing or a place or a human

عکس افسانه ای است  درباره یک اتفاق یا یک مکان و یا یک انسان.

****************

Photography is the best way to record things that may never pay attention to them or think all these things can laugh and have an attractive photo

عکاسی بهترین راه برای ثبت چیزهایی است  که شاید هیچ گاه به آنها توجه ای نشود یا چیزهایی که حتی ممکن است افراد دیگر  از وجودشان بی خبر باشند. همه این چیزها  می‌توانند در لابه لای  یک عکس زنده شوند و جذابیت داشته باشند.

****************

Photo of power shower things that don't mind words

عکس قدرت نشان دادن چیزهایی را دارد که
کلمات از بیان آن عاجزند.

****************

Good photographer is the one in this world able to see things that maybe no one ever been expect him unable to see them. The photograph shows the most beautiful and most attractive of the World by show the most beautiful and more attractive of the wall to others.

عکاس خوب  کسی است که در این جهان قادر به دیدن  چیزهایی است  که شاید هیچ کسی جز او قادر به دیدن آن ها نیست . عکاس  با ثبت آثارش بعد زیباتر و جذاب تری  از دنیا را به دیگران نشان می دهد و این اوج زیبایی ست.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...