متن زیبای انگلیسی درباره پاییز + ترجمه فارسی

در این مطلب از توپ تاپ متن های زیبا ، کوتاه و مختلف در مورد فصل پاییز به زبان انگلیسی و همراه با ترجمه ی صریح فارسی تهیه دیده شده است ، مردم سراسر جهان عاشق فصل پاییز هستند و حتی از خزان به عنوان پادشاه فصل ها یاد میکنند ، اگر شما نیز مایل هستید تا جملات و عبارات ناب و آرامش بخشی را در مورد پاییز به زبان انگلیسی مشاهده کنید ، در ادامه همراه باشید.

Autumn was like spring; but it fell in love and since that everything have been changed. Autumn cried more, Leaves left trees, everything became more colorful and autumn tried to be perfect and pretty. No one knows she could reach her beloved or not

پاییز شبیه به بهار بود؛ اما عاشق شد و از آن موقع همه چیز تغییر کرده است! پاییز بیشتر گریه میکرد، برگ‌ها درخت‌ها را ترک کردند و همه چیز رنگارنگ شد. پاییز تلاش میکرد زیبا و بی‌نظیر باشد. کسی نمی‌داند پاییز به معشوقش رسید یا نه!


متن‌های کوتاه در مورد پاییز    quotes about autumn

Autumn is a second spring when every leaf is a flower

وقتی هر برگ شبیه یک گل است یعنی پاییز بهار دوم است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all

زمستان یک اثر قلم‌زنی است. بهار نقاشی آبرنگ است و زمستان یک اثر رنگ روغن و پاییز اثر خاتمی است ترکیب از همه آن‌ها.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

جملات زیبای انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسیAnyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day

کسی که فکر می‌کند برگ‌های افتاده از درخت مرده‌اند، حتما رقص آن‌ها در یک روز بادی را ندیده است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


A fallen leaf is nothing more than a summer’s wave goodbye

یک برگ افتاده روی زمین چیزی جز خداحافظی تابستان نیست.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons

پاییز نسبت به همه فصل‌ها طلای بیشتری در جیب دارد.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year

درخت‌ها را تا زمانی که برگ‌هایشان بریزد دوست داشته باشید؛ سپس ‌آن‌ها را تشویق کنید که برای سال بعد دوباره تلاش کنند!

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

متن انگلیسی پاییزی با معنی

Dancing of the autumn leaves on a surface of a lake is a dream we see when we are awake

رقص برگ‌های خزان زده روی یک سطح دریاچه رویایی است که آن را در بیداری می‌بینیم.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


I’m so glad I live in a world where there is autumn

من بسیار خوشحالم که در دنیایی زندگی می‌کنم که در آن پاییز وجود دارد.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Autumn… the year’s last, loveliest smile

پاییز آخرین و زیباترین لبخند یک سال است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Delicious autumn! My very soul is wedded to it, and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns

پاییز دل انگیز! روح حقیقی من با آن پیوند خورده است. اگر یک پرنده بودم در زمین به جست و جوی پاییزهای پی در پی پرواز می‌کردم.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


The trees are about to show us how lovely it is to let the dead things go

درخت‌ها به ما نشان می‌دهند چه کیفی دارد وقتی اجازه می‌دهی چیزهای مرده بروند!

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

متن انگلیسی درمورد پاییزFall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale

پاییز فصل مورد علاقه من است. زمانی که همه چیز با آخرین زیبایی خود در هم می‌آمیزد. انگار که طبیعت همه چیز را برای پایانی باشکوه ذخیره کرده است!

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


You expected to be sad in the fall. Part of you died each year when the leaves fell from the trees and their branches were bare against the wind and the cold, wintery light. But you knew there would always be the spring, as you knew the river would flow again after it was frozen. When the cold rains kept on and killed the spring, it was as though a young person died for no reason.

انتظار داری که در پاییز اندوهگین باشی. بخشی از تو می‌میرد زمانی که می‌بینی برگ‌ها از درخت می‌ریزند و شاخه‌های آن‌ها در مقابل باد و سرما و نور زمستان عریان می‌شود. اما تو همیشه می‌دانی که بهار در راه خواهد بود، می‌دانی که رودخانه یخ زده دوباره جاری خواهد شد. زمانی که باران‌های سرد ادامه پیدا کنند و بهار را از بین ببرند، گویی جوانی بی دلیل درگذشته باشد.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Autumn is the hardest season. The leaves are all falling, and they're falling like
they're falling in love with the ground and they don’t like branches anymore

پاییز سخت‌ترین فصل است. برگ‌ها روی زمین می‌ریزند، گویی که عاشق زمین شده‌اند و دیگر شاخه‌ها را دوست ندارند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

متن انگلیسی پاییزیI trust in nature for the stable laws of beauty and utility. Spring shall plant and autumn garner to the end of time

من قوانین مفید و زیبای طبیعت را باور دارم. بهار می‌کارد و پاییز برای مبادا انبار می‌کند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


It gives you a good feeling. Each year, you rediscover in a garden the magic of life. A flower arrives, and it is a miracle. The leaves fall in the autumn, and it looks fantastic. There is a tenderness about a garden, and you can't help but be sensitive to that

حس خوبی دارد. هر سال تو باغی را کشف می‌کنی که جادوی زندگیست. گلی که در بهار می‌رسد یک معجزه است. برگ‌هایی که در پاییز می‌ریزند فوق‌العاده به نظر می‌رسند. در باغ محبت و مهربانی وجود دارد که تو در آن نقشی نداری، اما می‌توانی نسبت به آن حساس باشی.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


There is a harmony in autumn, and a luster in its sky, which through the summer is not heard or seen, as if it could not be, as if it had not been

در پاییز یک هارمونی بی‌نظیر و درخشش بی نظیری در آسمان وجود دارد؛ چیزی که در طول تابستان شنیده نمی‌شود، دیده نمی‌شود، گویا نمی‌تواست وجود داشته باشد. گویا وجود نداشته است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


There are two times in a year; autumn and waiting for autumn

در سال فقط دو زمان وجود دارد؛ پاییز و زمان انتظار برای پاییز!

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


The leaves are falling

And my coffee is calling

برگ‌ها میریزند و قهوه‌ام مرا صدا می‌زند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

متن انگلیسی برای پاییز

Happiness is a cup of coffee in a fall day

شادی یک فنجان قهوه در یک روز پاییزی است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


I am such an autumn person. Give me a quiet, cozy spot with a simple view of gorgeous trees with colorful leaves on a fall day, fuzzy socks, a warm drink, a good book and I will be in all my glory

من یک آدم پاییزی هستم. به من یک مکان دنج و آرام با منظره‌ای ساده از درختان باشکوه و برگ‌‌های رنگارنگ در یک روز پاییزی،‌ به همراه جوراب‌های کرکی، یک نوشیدنی گرم و یک کتاب خوب بدهید. با این‌ها من در نهایت شادمانی خواهم بود.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


summer is over rated. I'd take the cool days of autumn, any day

تابستان بیش از اندازه مانده است. من روزهای خنک پاییز را هر روز می‌خواهم.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


I don’t have summer. I have pre-fall

من فصلی به نام تابستان نمی‌شناسم. برای من «پیش از پاییز» است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


And all at the once, summer collapsed into fall

و ناگهان تابستان در پاییز افتاد...

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


The hush come with the deepening of autumn; but it comes gradually. Our ears are attuned to it, day by quieter day

خاموشی و سکوت با عمق پاییز همراه است و به تدریج می‌آید. گوش‌هایمان به آن عادت می‌کند؛ هر روز ساکت‌تر از دیروز.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

عبارات کوتاه انگلیسی راجع به پاییز با ترجمه ی فارسی! Goodbye summer

...I’m ready for

Fall leaves

Cool night

Hay rides

Pumpkin patches

Corn mazes

Caramel apples

Comfy sweeters

Hoodies

خداحافظ تابستان!

من آماده‌ام برای

برگ‌ها پاییزی

شب‌های خنک

گردش در علف‌های خشک

تکه‌های کدو تنبل

هزارتوهای ذرت

کارامل‌های سیب

و ژاکت‌های راحت و سوییشرت‌ها.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


When the trees their summer splendor change to raiment red and gold, when the summer moon turns mellow, and the nights are getting cold; when the squirrels hide their acorns, and the woodchucks disappear; then we know that it is autumn, loveliest season of the year

وقتی درختان شکوه تابستانی خود را به رنگ‌های قرمز و طلایی تغییر می‌دهند؛ وقتی ماه تابستان ملایم می‌شود و شب‌ها سرد می‌شوند؛ وقتی سنجاب‌ها بلوط‌های خود را پنهان می‌کنند و چوب‌های جنگلی ناپدید می‌شوند؛ این‌ها خبر از رسیدن پاییز می‌دهند، دوست داشتنی‌ترین فصل سال.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

متن انگلیسی در مورد فصل پاییز و زیبایی هایشCrisp air,

Pretty leaves

Sweaters and boots

...Football, pumpkins and coffee

I love fall

هوایی که مدام تغییر می‌کند، برگ‌ها زیبا، ژاکت‌ها و بوت‌ها، فوتبال و کدو تنبل و قهوه...

من عاشق پاییزم!

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


If a year was tucked inside a clock, then autumn would be the magic hour

اگر سال درون یک ساعت خلاصه می‌شد، قطعا پاییز جادویی‌ترین ساعت آن بود.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


...Is it me? Am I the only one that doesn’t want warm weather anymore? I miss wearing sweaters and boots and my favorite pair of jeans

...I miss walking in the streets while it is raining

...When the leaves are getting orange

...When I am walking on the crunchy leaves

...I missed cool air and cold weather

...I’m just done with summer

من هستم؟ تنها من هستم که دیگر این هوای گرم را نمی‌خواهم؟ دلم برای پوشیدن ژاکت و بوت و شلوار محبوبم تنگ شده.

دلم برای راه رفتن در خیابان در حالیکه باران می‌بارد تنگ شده است؛

برای وقتی که برگ‌ها نارنجی می‌شوند؛

برای وقتی که روی برگ‌های خشک راه می‌روم.

دلم برای هوای خنک و آب و هوای سرد تنگ شده است.

من با تابستان تمام کرده‌ام...

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

عبارات قشنگ پاییزی با زبان انگلیسی به همراه ترجمهI like winter

Spring is nice

Let’s skip summer

And do fall twice

من زمستان را دوست دارم.

بهار خوب است.

اجازه بده تابستان از تابستان بگذریم و پاییز را دو برابر کنیم!

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Ah autumn…

I love You my favorite season. My cozy friend who returns loyally each and every year

آه پاییز!

من عاشق تو هستم فصل محبوب من. دوست دنجی که همه ساله و هر سال وفادارانه بازمی‌گردی.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


For man, autumn is a time of harvest, of gathering together. For nature, it is a time of sowing, of scattering abroad.

پاییز برای انسان زمان برداشت محصول و جمع شدن در کنار یکدیگر است و برای طبیعت زمان کاشت و پراکندگی.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


! The Autumn is old; The sere leaves are flying; He has gathered up gold, and now he is dying; Old age, begin sighing

پاییز سالخورده است. برگ‌های خشکیده پرواز می‌کنند. او طلا جمع کرده است و الان در حال مرگ است. در سالخوردگی افسوس خوردن را شروع کرده است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

گلچین بهترین و زیباترین متن ها راجع به پاییزNo man can taste the fruits of autumn while he is delighting his scent with the flowers of spring

کسی که در حال لذت بردن از عطر و بوی گل‌های بهاری است، نمی‌تواند مزه میو‌ه‌های پاییز را بچشد.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Now Autumn's fire burns slowly along the woods and day by day the dead leaves fall and melt.

اکنون آتش پاییز در میان جنگل‌ها می سوزد و هر روز برگ‌های مرده می‌ریزند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Wild is the music of autumnal winds the faded woods

موسیقی باد پاییزی در میان جنگل‌های پژمرده معنی واژه وحشی را تداعی می‌کند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Autumn is a season followed immediately by looking forward to spring

پاییز فصلی است که در آن به انتظار بهار هستیم.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

متن انگلیسی درباره پاییز + عکس و ترجمهOctober is a symphony of permanence and change

ماه اکتبر (مهر ماه) سمفونی بقا و تغییر است.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~

If winter is slumber and spring is birth, and summer is life, then autumn rounds out to be reflection. It's a time of year when the leaves are down and the harvest is in and the perennials are gone. Mother Earth just closed up the drapes on another year and it is time to reflect on what's come before

اگر زمستان یک چرت است و بهار تولد و تابستان زندگی؛ آنگاه پاییز بازتاب پیدا می کند. زمانی از سال که برگ‌ها کم می‌شوند و محصولات برداشت می‌شوند و جاودانی می‌رود. مادر زمین پرده‌ها تا سال بعد می‌بندد و زمان آن می‌رسد که به آنچه در گذشته پیش آمده،‌ فکر کنیم.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


In the garden, Autumn is, indeed the crowning glory of the year, bringing us the fruition of months of thought and care and toil. And at no season, safe perhaps in Daffodil time, do we get such superb color effects as from August to November

در پاییز است که باغ در اوج شکوه و جلال خود در طول سال قرار می‌گیرد؛ برای ما محصول ماه‌ها اندیشه و مراقبت و رنج را می‌آورد. آیا در هیچ فصلی مانند فصل امن نرگس‌های زرد می‌توان چنین عالی جلوه‌های رنگارنگ را دریافت؟

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Earth's crammed with heaven, and every common bush afire with God; And only he who sees takes off his shoes; The rest sit round it and pluck blackberries

زمین با بهشت پوشیده شده است . و هر بوته ساده‌ای جلوه‌گاه خداست و هر کس این را می‌بیند، پابرهنه می‌شود و دیگران تنها در دورتر می نشینند و بوته‌های توت سیاه را می‌چینند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


I can smell autumn, dancing in the breeze. The sweet chill of pumpkin and crisp sunburnt leaves

می‌توانم پاییز را استشمام کنم که در نسیم می‌رقصد، خنکی شیرین کدو تنبل و برگ‌های آفتاب سوخته خشک.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


Everyone must take time to sit and watch the leaves turn

هر کسی باید زمان بگذارد که بنشیند و تغییرات برگ‌ها را تماشا کند.

~~~___***** متن درباره خزان ___*****___ quotes about autumn ___*****___~~~


It’s autumn and every one feels like a disembodied spirit then

 پاییز است و هر کسی در آن زمان احساس یک روح رها شده را دارد.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...