متن درباره ی خدایا مواظب عزیزانم باش (2)

در زندگی انسان افرادی حضور دارند که عزیزان او و مهمترین دارایی های او هستند و او نمی تواند لحظه ای حال بد و احساس بد آنها را ببیند. در زندگی انسان افرادی می توانند وجود داشته باشند که حتی از خود او برایش مهمتر می شوند و او حال خوب و احساس خوب آنها را به هر چیزی ترجیح خواهد داد.

در ادامه این مطلب متن ها و جملاتی زیبا تهیه کرده ایم که به واسطه آنها می توانید در درگاه خدا از او بخواهید که مواظب و مراقب عزیزان تان باشد. همراه ما باشید.

جملات در مورد خدایا مراقب عزیزانم باش

خدایا مراقب و مواظب عزیزانم باش. بعد از تو تنها پشت و پناهی که در این دنیا احساس میکنم آنها هستند و آنها هستند که با حضورشان به من حس امنیت و حال خوب را هدیه می دهند. خدایا، در تک تک مراحل زندگیشان پشت و پناه آنها باش و هیچگاه سایه مهربانی ات را از سرشان بر ندار. آنها در بخش ویژه ای از قلب من خانه کرده و تا همیشه در آنجا هستند پس ذره ای راضی نیستم که اندکی هم که شده در سختی و مشقت باشند یا در مشکلات زندگی گرفتار شده باشند. خدایا، خوشحالی آنها خوشحالی من است و حال بد آنها حال بد من می باشد، خدایا، این بنده ات که حال خوب عزیزانش را از تو می طلبد در واقع حال خوب خودش را هم از تو میخواهد پس حاجتم را روا کنم و دعایم را گوش بده. یقینا حضور عزیزانم در زندگی ام برکت و نعمتیست که تو به من داده ای پس حالا که مرا لایق این برکت و نعمت دانسته ای لحظه ای نگذار که اندکی هم که شده سختی و مشقت را تحمل کرده و یا حال بد و احساسی نازیبا به سراغشان برود. اکنون با تمام قلبم این را از تو میخواهم پس خدایا برآورده اش کن.

*******************

خدای من، عزیزان من بخش مهمی از زندگی من هستند، حضور آنها به من انرژی و انگیزه می دهد، با بودن با آنهاست که واقعا احساس زنده بودن و زندگی کردن میکنم پس هیچوقت حتی لحظه ای هم که شده دستشان را رها نکن و در مسیر زندگی پشت و پناهشان باش. خدایا، حال خوب عزیزانم حال خوب من و آرامش آنها آرامش من است و اگر لحظه ای آنها اندکی احساس بدی در وجودشان تجربه کنند یقینا من نیز همان احساس در وجودم شکل خواهد گرفت چرا که نمی توانم لحظه ای سختی کشیدن و سختی دیدن آنها را ببینم. خدایا، حال که بنده ات اینگونه عزیزانش را دوست دارد و وجودش به وجود آنها وابسته است همیشه آنها را در پناه خودت حفظ کن و مواظب شان باش. در مسیر زندگی موانع و چالش های بسیاری برای هر انسانی وجود دارد پس از تو میخواهم که در هیچکدام از این چالش ها و موانع نگاهت را از آنها بر نداشته و دست یاریگرت کمک کننده شان باشد تا بالاخره در زندگی به هر آنچه که میخواهند برسند و خوشبختی را به طور کامل تجربه کنند. خدایا، این آرزوی قلبی من است که از تو میخواهم برآورده اش کنی.

*******************

خدایا، در این روزگار و عالم هستی کسی بهتر از عزیزانم را ندیده ام که همراهم باشند، به من خیانت نکنند، کنارم باشند و دست در دستانم مرا در تک تک چالش های زندگی ام همراهی کرده ام و مواظبم باشند. خدایا، اکنون که آنها اینگونه مرا دوست دارند و اینگونه مواظب من هستند نمیخواهم حتی ذره ای هم که شده در زندگی احساس ناراحتی داشته و یا اتفاق بدی برایشان بیفتد. من میخواهم که همیشه بر روی لب های عزیزانم لبخند باشد و حال دلشان همواره و در همه حال در بهترین و عالی ترین وضعیت ممکن باشد پس یارگیر و مواظب آنها در زندگی شان باش و سایه ات را از سر زندگی شان بر ندار. خدای من، می دانم که این اتفاق هرگز رخ نمی دهد و تو آنقدر بندگانت را دوست داری و عاشق آنها هستی که چنین امری محال است اما باز هم دوست داشتم که از ته دل این آرزو را بکنم و این دعا را از تو داشته باشم که میخواهم مستجاب و برآورده اش کنی تا من از امنیت و آرامشی که لایق عزیزانم می دانم مطمئن شده و به این واسطه ذهن و روان خودم هم به خاطر نگرانی آنها آرام شود.

*******************

خدایا، مواظب عزیزانم که باشی گویی از من مواظبت کرده ای، حال خوب و عالی را که وارد زندگی آنها کنی گویی که حال خوب و بی نظیری را به من داده ای، کنارشان باشی گویی کنار منی و سایه ات بر زندگی شان باشد گویی که پشت و پناه منی، پس خدای من، حال که من اینگونه عزیزانم را دوست دارم و هر اتفاقی که برایشان بیفتد گویی برای من افتاده از تو میخواهم که همواره و در همه حال مواظبشان باشی چرا که اینگونه است که من هم خود احساس امنیت می کنم. پروردگارا، عزیزان من حکم همان قلب مرا دارند و اگر لحظه ای لطمه ای ببینند گویی همان لطمه به قلب من خورده و قلب مرا تکه تکه کرده، پس اگر نمیخواهی که این اتفاق برای بنده ات بیفتد، اگر بنده ات را دوست داری و عاشق او هستی پس از تو میخواهم که دعایش را برآورده کنی، دعای من چیزی جز خیر و صلاح عزیزانم و آرامش آنها نیست، دعای من چیزی جز احساس خوشبختی آنها در زندگی نیست، همینکه آنها خوش باشند، همینکه لبخند بزنند و در زندگی به خاطر مراقبت و مواظبت تو احساس امنیت کنند برای من کافیست و گویی تو با این کار دنیا را به من داده ای.

*******************

خدای من، زندگی من با وجود عزیزانم بسیار زیبا شده، آنها واقعا در بهترین بخش قلب من خانه کرده اند و می دانم که تا ابد هم در همان جا سکونت خواهند داشت و هیچ اتفاقی نمی تواند آنها را از قلبم بیرون کند. آنها در هر لحظه از زندگی مواظب من بوده اند تا مبادا احساس بدی داشته باشم، مبادا تلخی زندگی کامم را تلخ کند و مبادا حال بد مرا افسرده و غمگین کند، همانطور که من برای آنها مهم بوده ام آنها نیز برایم اهمیت دارند و نمیخواهم لحظه ای به آنها بد بگذرد. حال که اینگونه است از تو که خدای من و آنهایی از ته دل میخواهم که همیشه مواظب شان باشی، به پاس تمام خوبی هایشان و به پاس تمام محبت هایشان این دعا را در حق شان می کنم چرا که واقعا نمی توانم لحظه ای مشقت و سختی آنها را دیده و تحمل کنم. خدای من، عزیزانم حتی بعضی مواقع احساس میکنم که از خودم هم مهمتر هستند و احساس خوبشان لحظه ای نباید خدشه دار شود پس حال که این را می دانی میخواهم که همیشه مواظب زندگی و احساس شان باشی، مواظب حال خوب شان باشی و از آنها در برابر هر چالش و مانعی که باعث میشود سختی روزگار را تجربه و تلخی آن را بچشند مواظبت کنی. آمین.

*******************

خدایا، من برای نزدیکان و عزیزانم احترام بسیار زیادی قائل هستم، همه آنها بخشی از قلب مرا به سلطه گرفته و در قلبم فرمانروایی می کند و من همه آنها رو دوست دارم پس از تو می خواهم که مراقب و مواظب آنها در تک تک لحظات زندگی باشی و پاسدارشان در مقابل تمام سختی ها و مشثت ها باشی تا مبادا لحظه ای احساس آرامش و اسایش از وجودشان پر بکشد و در زندگی احساس ناامنی کنند. خدایا، قطعا اگر نزدیکان و عزیزانم لحظه ای احساس سختی کنند و احساس کنند که لطمه ای به آنها و زندگی شان وارد شده من نیز احساس خواهم کرد که قلبم شکسته شده و آسیب دیده چرا که همانطور که گفتم آنها در قلب من جای دارند و برای همین نمی توانم ببینم که آزار و اذیتی به آنها رسیده و دچار مشکلی خاص در زندگی شده اند. خدایا، از ته دل آرزو میکنم که هم پناه من و هم پناه آنها باشی و هم من و هم آنها را در سایه خودت حفظ کنی.

*******************

خدای من، تو آنقدر مهربانی داری و آنقدر محبت داری که حتی اگر از تو نخواهم باز هم می دانی که خواسته ام چیست و یقینا آن را برآورده می کنی. خدای من، برای من عزیزانم مهمترین دارایی هایم هستند و نمی خواهم که دارایی هایم لطمه ای ببیند چرا که اینگونه احساس میکند زیان زیادی به زندگی ام وارد شده و خسارات زیادی را متحمل شده ام. خدایا، اگر نمی خواهی که این بنده ات اینگونه فکر کند و چنین اتفاقی برایش بیفتد پس همیشه حافظ زندگی و حال خوب عزیزانم باش و پاسدارشان در تک تک موقعیت های زندگی شاد باش و توجه ات را از آنها بر ندار چرا که اگر این اتفاق بیفتد می دانم از گزند مشکلات و مشقات زندگی در امان نخواهند بود و لحظه ای طول نخواهید کشید که دچار مشکلات عدیدی خواهند شد که همیشه مشکلات آرامش و حال خوب را از آنها سلب خواهد کرد. خدایا، به پای تمام مهربانی ها و محبت هایی که به من داشته بی اکنون از تو می خواهم که باز هم این بنده ات را شامل لطف و مرحمت خود کنی و او را از مهربانی هایت بی نصیب نکنی و خواسته قلبی اش و آنچه از ته دل از تو میخواهد را برآورده کنی.

*******************

خدایا، عزیزانم حتی در آن لحظه که خود از خودم نا امید شده بودم کنارم بودند و مرا ترک نکردند، آنها از خود من هم بیشتر به فکرم بودند و هر لحظه جویای حالم میشدند که مبادا احساس ناراحتی و ناخوشی کنم. اکنون که آنها چنین مهربانانه در حق من خوبی می کردند من چطور میتوانم نسبت به آنها بی توجه باشم؟ خدایا، از ته دل از تو میخواهم که همیشه پناه شان در زندگی باشی و همیشه مراقب و موظاب شان باشی که در مسیری درست و ایمن قدم بگذارند که مبادا خطرات زندگی آنها را تهدید کند. یقینا اگر اتفاق تلخی برای عزیزانم رخ دهد من نیز احساس خواهم کرد که در این تلخی و سختی گرفتار می شوم و من مشکلات آنها را مشکلات خودم می دانم پس خدایا، من جدای از آنها حال خوب خودم را هم از تو میطلبم که باز هم این حال خوب به حال خوب آنها گره خورده و آنها حتما باید خوب باشند، لبخند بزنند و از زندگی شان رضایت داشته باشند تا من نیز حالم خوب شود و احساس خوبی داشته باشم.

*******************

خدایا، عزیزانم مهمترین افراد زندگی من هستند و من جز آنها و تو به هیچکس دیگری در این دنیا نمی توانم تکیه کنم. اکنون که تو و آنها برای من پناهی امن هستید بسیار برایتان اهمیت و ارزش قائلم. خدایا، تو که خود خدایی و قدرتمند اما از تو میخواهم که عزیزانم را همیشه در پناه خودت حفظ کنی و همیشه مراقب و موظاب شان باشی که مبادا خطری آنها را تهدید کند و مبادا آنها در گزند مشکلات زندگی آسیب ببینند. خدایا، اگر عزیزانم آسیب ببینند من نیز احساس خواهم کرد که آسیب دیده ام چرا که همانطور که گفتم ام آنها تکیه گاه من در این زندگی هستند و اگر آنها دچار مشکل شوند گویی پشت من هم خالی می شود و من لبریز از احساس و حال بد خواهم شد. حال که اینگونه است از تو میخواهم که پاسدار زندگی شان باشی و نه تنها این کار را برای آنها کنی بلکه خوشحال و حال خوب بی شماری را هم وارد زندگی شان کنی تا من همیشه لبخند به لب های آنها ببینیم و بدانم که حال دلشان خوب است.

*******************

خدای من، مهر و محبت تو بر هیچکس پوشیده نیست و تو پناه هر بنده ات هستی. من این را می دانم اما چه کنم که دل بی قرارم موجب می شود تا دوباره به درگاهت از تو بخواهم و دست هایم را برای دعا به سویت دراز کنم که حافظ و نگهبان زندگی عزیزانم باشی و لحظه ای توجه ات را از زندگی آنها بر نداری. خدایا، عزیزان من مثل هزاران بنده دیگرت محتاج یاری و مدد تو در زندگی هستند و اگر تو آنها را یاری نرسانی قطعا زندگی بر آنها سخت خواهد شد. سختی کشیدن آنها برای من به مانند جهنم است و شعله های اتش را درونم بر می افکند. خدای من، مراقب عزیزانم باش و از آنها مواظبت کن تا چنین اتفاقی رخ ندهد. آمین.


مطالب پیشنهادی:

آلبوم عکس نوشته خدایا مواظب عزیزانم باش

متن خدایا مواظب زندگیم باش

متن در مورد خدایا مواظب همسرم باش

متن درباره خدایا مواظب داداشم باش

کلیپ خدایا مواظب عشقم باش برای وضعیت

جملات زیبا برای سپاس از خداوندهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...