جملات تاکیدی برای جذب عشق و ازدواج (2)

اگر به دنبال جذب عشق و ازدواج هستید، چرا از جملات تاکیدی مثبت در این زمینه کمک نمی گیرید؟ با تکرار مکرر این جملات در طی روز شما در مسیر خواسته تان قرار خواهید گرفت و به قول معروف با خواسته تان هم فرکانس می شود که در این صورت جهان شما را در زمان الهی وارد رابطه عاطفی بی نظیری خواهد کرد.

در ادامه جملات تاکیدی بسیاری برای جذب عشق و ازدواج به اشتراک گذاشته ایم که هر کدام را که دوست داشتید می توانید انتخاب و به صورت روزمره تکرار نمایید. همراه ما باشید.

عبارات تاکیدی برای عشق و ازدواج

خرید لایتناهی در حال انجام کار است تا مرا به عشق زندگی ام نزدیک کند.

*********

خرد لایتناهی بالاخره مرا با فردی که عاشقانه دوستم دارد آشنا خواهد ساخت.

*********

خرید لایتناهی مرا لایق عشقی زیاد در زندگی می داند و به زودی با کسی که عاشقانه مرا دوست دارد آشنایم خواهد ساخت.

*********

خرد لایتنهای مرا لایق دوست داشتن و دوست داشته شدن می داند و برای همین من با شخصی شایسته که عاشقم است و عاشقش هستم ازدواج خواهم کرد.

*********

خرد لایتناهی یاریگر من در یک ازدواج موفق است.

*********

خرد لایتناهی ازدواج مرا سرشار از عشق و مودت خواهد کرد.

*********

خرد لایتناهی مرا با فردی آشنا می سازد که عشق را با او درک می کنم.

*********

خرد لایتناهی مرا با فرد آشنا می سازد که معنای واقعی عشق و دوست داشتن است.

*********

خرید لایتناهی تمام تلاشش را می کند که جوانه های عشق و دوست داشتن را به واسطه فردی شایسته در زندگی ام برویاند.

*********

خرد لایتناهی باعث می شود تا من رابطه ای فوق العاده که همه از آن با عنوان رابطه ای سرشار از عشق یاد می کنند تجربه کنم.

*********

خرید لایتناهی مشغول به یافتن بهترین شخص است که من با او عشق را تجربه کنم.

*********

خرید لایتناهی در زمان مناسبی مرا با فردی که عاشقانه دوستم دارد آشنا می سازد.

*********

عشق الهی که در قلبم وجود دارد باعث می شود که عشق زمینی را هم بیابم.

*********

عشق الهی مرا لایق عشق زمینی می داند.

*********

عشق الهی خدا به من باعث می شود که کسی را به زندگی ام وارد کند که تا ابد دوستم دارد.

*********

عشق الهی یک ازدواج خیلی خوب را نصیب من می کند.

*********

عشق الهی مشغول به کار است تا شخصی مناسب را برایم پیدا کند که عشق زمینی را با او تجربه کنم.

*********

عشق الهی خدا به من موجب می شود تا افراد بسیاری برای ازدواج سر راهم قرار بگیرند.

*********

عشق الهی مرا به فردی که شایسته ازدواج با من است نزدیک و نزدیکتر می کند.

*********

همه درهای مربوط به رسیدن به شخص دلخواهم به سویم باز می شود.

*********

همه درهای تجربه عشق به سویم گشوده شده اند.

*********

همه درهای یک ازدواج فوق العاده که لبریز از عشق و مودت است به سویم باز شده اند.

*********

همه درهای عشق و مودت را خدا به سویم باز می کند.

*********

همه درهای رسیدن به شخص دلخواهم را کائنات به سویم می گشایند.

*********

شخصی که مرا دوست دارد، همه درهای سر راه را می گشاید و همه موانع سد راه را از بین میبرد تا به من برسد.

*********

ذهن قدرتمند من به من در پیدا کردن شخص مناسبم کمک می کند.

*********

ذهن قدرتمند من بهترین یاریگر من است تا بتوانم شخصی مناسب ازدواج را بیابم.

*********

ذهن قدرتمند من با افکار مثبتم عشق را در زندگی برایم به وجود می آورد.

*********

کائنات برنامه ای فوق العاده برای خوشبخت شدن و ازدواجم دارند.

*********

ذهن قدرتمند من افکار و باورهای مثبت و سازنده ای برای جذب عشق و ازدواج دارد.

*********

ذهن قدرتمند من لبریز از باورهای مثبت برای ازدواج است.

*********

بسیار خوشحالم که قرار است عشق واقعی را در زندگی تجربه کنم.

*********

بسیار خوشحالم که همه چیز و همه کس مرا به سوی کسی که دوستم دارد و دوستش دارم هدایت می کنند.

*********

بسیار خوشحالم که حتی خدا هم می خواهد من عشق را با بودن کسی در زندگی ام تجربه کنم.

بسیار خوشحالم چرا که قرار است نهایت عشق را با بودن کسی در زندگی ام احساس کنم.

*********

بسیار خرسندم از اینکه فردی که شایسته ازدواج با من است خودش به سویم می آید.

*********

بسیار خرسندم از اینکه تمام ویژگی های مناسبت برای ازدواج را دارم.

*********

مطمئنم به زودی عشق با بودن کسی در زندگی ام به اوج خود می رسد.

*********

مطمئنم که یک ازدواج فوق العاده خواهم داشت.

*********

مطمئنم که ازدواجم با شخصی میسر می شود که مرا با تمام وجود دوست دارد.

*********

مطمئنم که شخصی وارد زندگی ام می شود که او را فوق العاده زیاد دوست دارم.

*********

مطمئنم که با شخصی ازدواج می کنم که عاشقانه من و رابطه مان را دوست دارد.

*********

ازدواجم را به دست خدا می سپارم.

*********

همه چیز را به دست خدا می سپارم تا بهترین کسی که می تواند را وارد زندگی ام کند.

*********

همه چیز را به دست خدا می سپارم تا مرا به شخصی که لایق ازدواج با من است نزدیک کند.

*********

من همه چیز را به عشق الهی می سپارم تا عشق زمینی را هم برایم رقم بزند.

*********

من ازدواجم را به دست خدا می سپارم تا به بهترین شکل انجام گیرد.

*********

من زمان ازدواجم را به دست خدا می سپارم تا در بهترین زمان و بهترین مکان کسی که عاشقانه دوستم دارد را وارد زندگی ام کند.

*********

خدای درونم باعث می شود که عشق را تجربه کنم.

*********

خدای درونم باعث می شود که ازدواج کنم.

*********

خدای درونم مرا در مسیر یک رابطه فوق العاده که هر لحظه عشق را در آن تجربه می کنم قرار می دهد.

*********

به لطف خدای درونم من در مسیر عشق و رابطه ای فوق العاده قرار دارم

*********

به لطف کائنات و خداوند عشق و احساس در رابطه ای که قرار است در زندگیم شکل بگیرد لبریز است.

*********

به لطف خدای درونم می توانم حضور کسی که قرار است با من ازدواج کند را در زندگی ام احساس کنم.

*********

اکنون تمام درهای رسیدن به عشق زندگی ام به سویم گشوده می شوند.

*********

اکنون می توانم حضور عشقم را در زندگی ام احساس کنم.

*********

اکنون تمام کائنات و خدا اقدام به جستجو کرده اند تا عشق زندگی ام را بیابند.

*********

اکنون از اعماق قلبم از خدا می خواهم زمان الهی ازدواجم را نزدیک تر کند.

*********

اکنون زمان الهی ازدواجم سر رسیده و من قرار است با فردی مناسب و شایسته ازدواج کنم.

*********

من غرق در عشق و مودت می شوم چرا که قرار است با شخصی ازدواج کنم که کاملاً هم فرکانس و هم مسیر من در زندگی ام است.

*********

چرا نشانه های عشق را در گوشه به گوشه زندگی ام میبینم؟

*********

من عشق را در زندگی ام احساس میکنم.

*********

چرا حس میکنم قرار است شخصی که می خواهد عاشقم شود به زودی به زندگی ام می آید؟

*********

احساس میکنم قرار است به زودی با شخصی که می دانم عاشقانه او را دوست خواهم داشت ازدواج کنم.

*********

احساس میکنم کسی که لیاقت عشق مرا دارد به زودی به زندگی ام خواهد آمد.

*********

احساس میکنم افراد زیادی هستند که می توانند گزینه مناسبی برای ازدواج با من باشند.

*********

احساس میکنم عاشق کسی می شوم که او هم مرا عاشقانه دوست خواهد داشت.

*********

احساس میکنم خدا به درخواستم که جذب عشق بوده پاسخ مثبت داده.

*********

احساس میکنم قرار است به زودی رابطه عاطفی فوق العاده ای را تجربه کنم.

*********

احساس میکنم قرار است یک رابطه عاشقانه زیبا را تجربه کنم.

*********

احساس میکنم قرار است رابطه ای را شروع کنم که مبنای آن عشق هست.

*********

احساس میکنم قرار است کسی از طرف خدا به زندگی ام دعوت شود که عاشقانه او را دوست خواهم داشت.

*********

من در فرکانس ازدواج و جذب عشق قرار گرفته ام.

*********

جهان به زودی نشانه های ازدواجم را به من نشان خواهد داد.

*********

من با بهترین فردی که در مدار مشابه من است ازدواج میکنم.

*********

جذابیت درونی من باعث می شود افراد زیادی مایل به ازدواج با من بشوند.

*********

من از جذابیت درونی بسیار زیادی برخوردار هستم و افراد زیادی هستند که این جذابیت را دوست دارند.

*********

دنیا کسی را وارد زندگی ام می کند که با افکار و باورهای من هم فرکانس است و در مدار آنها قرار داد.

*********

من به زودی عاشق کسی می شوم که با او نهایت خوشبختی را تجربه خواهم کرد.

*********

من به زودی عشق را در وجود کسی می یابم که با او لذت به معنای واقعی را خواهم چشید.

*********

در بهترین زمان عشق به زندگی ام قدم می گذارد.

*********

در بهترین زمان ازدواج خواهم کرد.

*********

در بهترین زمان رابطه عاطفی فوق العاده ای را شروع خواهم کرد.

*********

در زمانی الهی کسی که شیفته زندگی با من است وارد زندگی ام خواهد شد.

*********

در زمان الهی کسی که مرا تماماً دوست داشته و هر روز عشقش به من بیش از پیش خواهد شد وارد زندگی ام می شود.

*********

در زمان الهی همسر دلخواهم را خواهم یافت.

*********

در زمان الهی با کسی که می دانم با او خوشبخت می شوم ازدواج خواهم نمود.

*********

در زمان الهی رابطه عاشقانه فوق العاده قوی و قدرتمندی را شروع خواهم کرد که زبانزد خاص و عام می شود.

*********

خدا را شکر میکنم که قرار است رابطه عاشقانه زیبایی در زندگی ام شکل بگیرد.

*********

خدا را شکر میکنم که قرار است فوق العاده ترین رابطه زندگی ام را با کسی که دوستش خواهم داشت تجربه کنم.

*********

من آهنربای عشق و مودت هستم.

*********

من آهنربای افراد هم فرکانس خودم هستم و از میان آنها کسی که عاشقانه دوستش خواهم داشت را برای ازدواج انتخاب می کنم.

*********

کاملاً طبیعی است که من یک رابطه عاطفی زیبا داشته باشم.

*********

کاملاً طبیعی است که همسر آینده ام مرا بی نهایت دوست داشته باشد.

*********

کاملاً طبیعی است که من ازدواج موفقی داشته باشم.

*********

کاملاً طبیعی است که من با ازدواج خوشبخت تر می شوم.

*********

کاملاً طبیعی است که ازدواج باعث پیشرفت من می شود.

*********

کاملاً طبیعی است که قرار است به زودی زندگی مشترک فوق العاده ای را با یک انسان بی نظیر شروع کنم.

*********

به طرزی معجزه آسا خدا کسی را که من او را عشق می نامم وارد زندگی ام خواهد کرد.

*********

به طرزی معجزه آسا عشق و مودت را در وجود شخصی می یابم که او هم مرا دوست خواهد داشت.

*********

به طرزی معجزه آسا ازدواجم شکل می گیرد.

*********

به شکلی معجزه آسا من وارد رابطه عاطفی بی نظیری می شوم.

*********

به شکلی معجزه آسا من و کسی که وارد رابطه می شویم کاملاً در زندگی هم مسیر هم هستیم و کاملاً یکدیگر را درک می کنیم.

*********

عشق به سویم می آید.

*********

رابطه عاطفی ای فوق العاده به سویم می آید.

*********

احساس خوبم به من می گوید به زودی ازدواج خواهم کرد.

*********

احساس خوبم به من می گوید عشق رویاهای من در حوالی زندگی ام است.

*********

احساس خوبم به من می گوید تجلی عشق را به زودی در شخصی که قرار است وارد زندگی ام شود خواهم دید.

*********

ازدواجم را به دست خدا می سپارم و می دانم که در بهترین زمان رقم می خورد.

*********

قلبم را به دست خدا می سپارم و می دانم که آن را به قلب کسی گره می زند که عاشقانه مرا دوست دارد.

*********

در قلبم عشق به خدا را راه داده ام برای همین احساس میکنم به زودی عشق زمینی را هم تجربه خواهم کرد.

*********

از اعماق قلبم از خدا رابطه عاطفی فوق العاده ای درخواست کرده ام و می دانم که او به درخواستم جواب مثبت می دهد.

*********

با تمام وجودم خواهان رابطه ای سرشار از عشق هستم و می دانم که به خواسته ام می رسم.

*********

خدا و تمام کائنات دست کسی که قرار است مرا خوشبخت کند در دستانم می گذارند.

*********

با احساس خوبم به کائنات دستور می دهم شخصی که هم فرکانس با من است را وارد زندگی ام کنند.

*********

می دانم که خدا در زمان الهی مناسب ترین فردی که می تواند با من زندگی مشترک فوق العاده ای را شروع کند وارد زندگی ام خواهد کرد.

*********

روز به روز ایمانم نسبت به اینکه زمان وارد شدنم به بهترین رابطه عمرم دارد آغاز می شود بیشتر و بیشتر می شود.

*********

روز به روز به باورم نسبت به اینکه بالاخره با فردی مناسب ازدواج خواهم کرد بیشتر می شود.

*********

امیدواریم که از خواندن عبارات تاکیدی این مطلب که درباره جذب عشق و ازدواج هستند نهایت لذت را برده باشید. شما خود نیز در بخش نظرات می توانید اگر عبارت تاکیدی خاصی در این زمینه میشناسید با ما به اشتراک بگذارید.


مطالب پیشنهادی :

جملات تاکیدی مثبت برای عشق

قدرتمندترین جملات تاکیدی مثبت

جملات مثبت برای جذب کائنات

جملات تاکیدی مثبت برای سلامتی

جملات تاکیدی مثبت برای ثروتمند شدن

جملات تاکیدی مثبت برای شفای بیماری


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...