جملات تاکیدی مثبت برای شفای بیماری

اگر دچار بیماری و کسالت هستید، چه خوب است که به واسطه عبارات تاکیدی قدم به قدم به سلامتی نزدیک و نزدیک تر و منجر به شفای بیماری خود شوید. شما با تکرار روزانه عبارات تاکیدی می توانید خود را در مدار سلامتی قرار دهید. عبارات تاکیدی می توانند مانند دارو عمل کنند و حال شما را بهتر از آنچه که بوده کنند.

در ادامه جملات تاکیدی مثبتی برای شفای بیماری در اختیارتان می گذاریم که می توانید به واسطه آنها قدم به قدم به سوی سلامتی گام بردارید. همراه ما باشید.

عبارات تاکیدی درباره شفای بیماری

خدای درونم سلامتی را برایم به ارمغان می آورد.

*********

خدای درونم مرا شفا داده.

*********

خدای درونم مرا بهبود ساخته.

*********

خدای درونم برای من سلامتی را می خواهد.

*********

خدای درونم نعمتی به نام سلامتی را به من هدیه داده.

*********

خدای درونم لحظه به لحظه مرا سالم تر و سلامت تر از چیزی که بوده ام می کند.

*********

خدای درونم نعمت سلامتی را ارزانی من داشته.

*********

خدای درونم مرا لایق سلامتی می داند.

*********

خدای درونم مرا در سلامت کامل حفظ می کند.

*********

خدای درونم به سلامتی و تندرسی من مراقبت می کند.

*********

خدای درونم حال حس و حالی خوب را برایم هدیه می فرستد.

*********

خدای درونم تندرستی و نشاط را در مسیر زندگی ام قرار داده.

*********

به لطف خدای درونم من اکنون احساس میکنم در سلامت کاملم.

*********

به لطف خدای درونم تندرستی را با تمام وجود حس میکنم.

*********

به لطف خدای درونم احساس خوبی دارم.

*********

به لطف خدای درونم حال بی نظیری دارم.

*********

به لطف خدای درونم جسم و روحی سالم دارم.

*********

به لطف خدای درونم سیستم ایمنی بدنی بسیار قوی و خوبی دارم.

*********

به لطف خدای درونم تمام اعضای بدنم به خوبی کار می کنند.

*********

به لطف خدای درونم هر کدام از اعضای بدنم در سلامت کامل هستند.

*********

به لطف خدای درونم احساس میکنم سلامتی در تمام وجودم رخنه کرده.

*********

چرا سلامتی نعمتیست که همیشه خدا ارزانی ام می کند؟

*********

چرا اینقدر حس و حال خوبی دارم؟

*********

چرا سیستم ایمنی بدنم اینقدر قوی است؟

*********

خدا را شکر که هر روز که از خواب برمیخیزم در تندرستي و سلامت کاملم.

*********

خدا را شکر که سالمم.

*********

خدا را شکر که در تندرستی به سر می برم.

*********

خدا را شکر که انرژی و حس خوبم همیشه با من است.

*********

خدا را شکر که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی سالم و سلامتم.

*********

خدا را شکر که در مسیر سلامتی سیر می کنم.

*********

خدا را شکر که حق مرا سلامتی و تندرستی دانست.

*********

خدا را شکر مرا به این دنیا آورد و سلامتی را به من هدیه کرد.

*********

خدا را شکر میکنم که از هر لحاظ احساس سلامتی و تندرستی می کنم.

*********

خدا را شکر می کنم که حس میکنم تندرستي قسمتی از وجود من شده.

*********

خدا را شکر که می توانم با سلامتی ام به تمام خواسته هایم جامه عمل بپوشانم.

*********

خدا را شکر که سلامتی را به من داد تا با آن رسالتم را در جهان انجام دهم.

*********

احساس می کنم سلامتی هر روز در من بیشتر و بیشتر می شود.

*********

احساس میکنم سلامتی حق من از این دنیاست.

*********

احساس میکنم خدا مرا لایق سلامتی می داند.

*********

احساس میکنم هم خدا و هم تمام کائنات دست به دست هم داده اند تا من روز به روز سالم و سلامت تر بشوم.

*********

احساس میکنم در جذب سلامتی بسیار قوی عمل می کنم.

*********

احساس میکنم من آهنربای سلامتی هستم.

*********

احساس میکنم سلامتی خود به سوی من می آید.

*********

احساس میکنم من بنده خاص خدا هستم که باید سالم و سلامت باشد.

*********

من سلامتی را با تک تک سلول های بدنم احساس می کنم.

*********

من سلامتم و این را حال خوبم تایید میکنم.

*********

من در سلامتی کامل به سر می برم و این را می توان از انرژی و انگیزه ای که دارم دید.

*********

احساس میکنم سلامتی مرا انتخاب کرده و تا ابد با من است.

*********

احساس میکنم میان من و سلامتی پیوندی ابدیست.

*********

احساس میکنم سپری از خدا برای من در برابر تمام دنیا ایجاد شده که تا ابد مرا سالم و سلامت حفظ می کند.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی را در زندگی ام احساس میکنم.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی در تمام زندگی ام به وضوح دیده می شود.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی حال خوبی است که اکنون دارم.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی باعث می شود که من از زندگی لذت بیشتری ببرم.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی باعث می شود من زندگی را زندگی کنم.

*********

یکی از ثمرات نیکوی سلامتی برای من این است که در مسیر خواسته هایم قرار گرفته ام.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی مرا در مسیر خدا نگه داشته.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی مرا سرشار از انرژی و انگیزه نگه می دارد.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی برای من ابدیست.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی تا عمر که دارم با من هستند.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی عضو جدا نشدنی زندگی من هستند.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی هدیه ایست که خدا به من و زندگی ام عطا کرده.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی ام را با هیچ چیزی عوض نمی کنم.

*********

ثمرات نیکوی سلامتی برای من پیشرفتم در زندگیست.

*********

ثمرات نیکو سلامتی قدرتمند شدن من است.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا سلامتی را برای من حفظ می کند.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا مرا لایق سلامتی می داند.

*********

به لطف قدرت کامیابی بخش خدا روز به روز سالم و سلامت تر می شوم.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا دست به کار شده تا مرا سالم و سلامت تر از آنچه که بوده ام بکند.

*********

قدر کامیابی بخش خدا یاری گر من است تا در سلامتی و صحت کامل باقی بمانم.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا بزرگترین سپر من برای حفظ سلامتی ام است.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا مرا به سعادت رسانده و اکنون در صحت و سلامت کاملم.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا مرا قدم به قدم به سلامتی و تندرستی نزدیک و نزدیک تر می کند.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا همواره مشغول به کار است تا تک تک سلول های بدنم را قوی تر از هر روزش بکند.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا به کمک تک تک اعضای بدنم آمده تا مرا سالم و سلامت تر از هر روزم بکند.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا سلامتی و نشاطی به من داده که هر روز برایش خدا را شکر میکنم.

*********

قدرت کامیابی بخش خدا دست در دستان من است تا با آن قدم به قدم به سلامتی نزدیک و نزدیک تر شوم.

*********

به طرزی معجزه آسا احساس سلامتی می کنم.

*********

به طرزی معجزه آسا تمام اعضای بدنم آرام شده اند.

*********

به طرزی معجزه آسا خدا نعمت سلامتی را ارزانی ام داشت.

*********

به طرزی معجزه آسا هم روحم و هم جسمم سالم هستند.

*********

به طرزی معجزه آسا حالم خوب است.

*********

به طرزی معجزه آسا شفا یافته ام.

*********

به طرزی معجزه آسا در مسیر سلامتی قرار گرفته ام.

*********

به طرزی معجزه آسا سالم و سلامت شده ام گویی که خدا فرشته ای را برای حفظ سلامتی من قرار داده.

*********

به شکلی معجزه آسا با هر نفسم احساس سلامتی می کنم.

*********

به طرزی معجزه آسا در امروز نسبت به دیروز حال بهتری دارم.

*********

به طرزی معجزه آسا گویی حالم لحظه به لحظه عالی تر از هر وقتش می شود.

*********

به طرزی معجزه آسا سیستم ایمنی بدنم کاملاً قدرتمند و خارق العاده عمل می کند.

*********

به طرزی معجزه آسا گویی سلامتی به وجود من از طرف خدا دعوت شده.

*********

به طرزی معجزه آسا گویی سلامتی مرا لایق دانسته و اکنون در تمام وجودم شکل گرفته.

*********

به طرزی معجزه آسا خدا مرا لایق سلامتی دانست و اکنون سالم و سلامتم.

*********

سلامتی در انتظار من است.

*********

حال خوب در انتظار من است.

*********

تندرستی و نشاط در انتظار من است.

*********

تمام اهدافم در انتظار من هستند تا با سلامتی کامل به سوی آن ها قدم بردارم.

*********

تک تک آرزوهایم انتظار مرا می کشند تا با انرژی و انگیزه و همچنین حس و حالی خوب یه سویشان گام بردارم.

*********

چقدر خوب است که با سلامتی به همه آرزوهایم جامه عمل می پوشانم.

*********

چقدر خوب است که سلامتی در وجودم در جریان است.

*********

چقدر خوب است که سلامتی با من دوست و رفیق شده.

*********

چقدر خوب است که در وجودم احساس سلامتی می کنم.

*********

چقدر خوب است که همه انسان ها به مانند من سالم و سلامت شوند.

*********

من قدر سلامتی ام را می دانم.

*********

من قدر روح و جسم سالمی که دارم را می دانم.

*********

من قدر اعضای بدنم که در سلامتی کامل به سر می برند را می داند.

*********

قدرت شفابخش خدا در زندگی من تاثیر گذاشته و اکنون من سالم و سلامتم.

*********

قدرت شفابخش خدا روی من اثر گذاشته و اکنون بی نهایت پر انرژی ام.

*********

قدرت شفابخش خدا مرا لایق دانسته و اکنون در مسیر سلامتی ام.

*********

قدرت شفابخش خدا در زندگی همراه من شده.

*********

قدرت شفابخش خدا مراقب من است و مرا لحظه به لحظه سالم و سلامت تر می کند.

*********

قدرت شفابخش خدا باعث شده که اینقدر پر انرژی و با انگیزه باشم.

*********

قدرت شفابخش خدا گویی همواره مراقب من و زندگی ام است.

*********

کاملاً طبیعی است که من سالم و سلامت باشم.

*********

کاملاً طبیعی است که من هر روز سالم تر بشوم.

*********

کاملاً طبیعی است که سلامت جسم و روح من روز به روز بیشتر و بیشتر بشود.

*********

کاملاً طبیعی است که من اکنون در صحت و سلامت کامل به سر می برم.

*********

کاملاً طبیعی است که اعضا و جوارحی سالم دارم.

*********

کاملاً طبیعی است که تک تک اعضای بدنم به خوبی به وظیفه خود عمل می کنند.

*********

کاملاً طبیعی است که من شفا بیابم.

*********

کاملاً طبیعی است که من خوب می شوم.

*********

کاملاً طبیعی است که من درمان شده ام.

*********

من از سلامتی ام رضایت کاملی دارم.

*********

من از حس و حال خوبی که دارم رضایت کاملی دارم.

*********

من از عملکرد اعضای بدنم رضایت کاملی دارم.

*********

من از جسم و جان سالمی که دارم رضایت کاملی دارم.

*********

من از کارکرد تک تک سلول های بدنم راضی هستم.

*********

من از زندگی ای که خدا به من داده رضایت کاملی دارم چرا که در آن سالم و سلامتم.

*********

بدون هیچ شرطی سالم می شوم.

*********

بدون هیچ شرطی شفا می یابم.

*********

بدون هیچ شرطی درمان می شوم.

*********

بدون هیچ شرطی خدا مرا به مسیر سلامتی هدایت می کند.

*********

بدون هیچ شرطی تک تک اعضای بدنم کاملاً سالم و سلامت به کارشان ادامه می دهند.

*********

بدون هیچ شرطی احساس خوبی دارم که از سلامتی ام نشات می گیرد.

*********

مطمئنم که سلامتی از آن من است.

*********

مطمئنم که درمان می شوم.

*********

مطمئنم که شفا می یابم.

*********

من شفا می یابم چرا که از قدرت شفابخش خدا که همراه من است مطمئنم.

*********

من شفا می یابم چرا که احساس میکنم خدا فرشته ای برای من گمارده که محافظ سلامتی من باشد.

*********

من با تک تک اعضا و سلول های بدنم احساس میکنم که در مسیر سلامتی گام برمیدارم.

*********

خدا نقشه راه سلامتی را در اختیارم می گذارم.

*********

ذهن قدرتمند من برایم سلامتی را به وجود می آورد.

*********

ذهن قدرتمند من سپری شده تا با آن ایمن و سلامت باقی بمانم.

*********

ذهن قدرتمند من سرشار از افکار و باورهای سلامتی زا است.

*********

ذهن قدرتمند من مرا به سوی سلامتی هدایت می کند.

*********

ذهن قدرتمند من سیستم ایمنی بدنم را هم قوی می کند.

*********

ذهن قدرتمند من هم از روحم و هم از جسم مراقبت می کند.

*********

ذهن قدرتمند من سلاحیست که با آن شفا می یابم.

*********

ذهن قدرتمند من ابزاری قوی و فوق العاده ایست که با آن درمان می شوم.

*********

ذهن قدرتمند من قادر است سلامتی ام را تا ابد برایم حفظ کند.

*********

ذهن قدرتمندم قدرت شفابخشی دارد و مرا شفا می بخشد.

*********

ذهن قدرتمند من مانند داروخانه ایست که هر لحظه داروهای مناسب را به بدنم می رساند و مرا سالم و سلامت نگه می دارد.

*********

خب عبارات تاکیدی مربوط به شفای بیماری به اتمام رسید. امیدواریم که از خواندن آنها لذت برده باشید. اگر نقد یا پیشنهادی در رابطه با این مطلب دارید می توانید در بخش نظرات نظر خود را با ما در میان بگذارید. همچنین اگر عبارتی مربوط به سلامتی و شفای بیماری در ذهن دارید که در مطلب نبود و حس کردید که خوب است در مطلب گنجانده شود حتما از بخش نظرات آن را برای ما ارسال کنید تا دیگران بتوانند به عبارت تاکیدی شما دسترسی داشته باشند.

در پایان از شما درخواست میکنیم اگر از مطلب لذت بردید حتما آن را با دوستان و آشنایان تان هم به اشتراک بگذارید تا آن ها هم بتوانند از محتوا استفاده کنند. امیدواریم بهتری نتیجه ها را از عبارات تاکیدی موجود در این مطلب به دست بیاورید.


مطالب پیشنهادی :

جملات تاکیدی مثبت برای سلامتی

جملات امیدوار کننده برای بیماران سرطانی

قدرتمندترین جملات تاکیدی مثبت

جملات تاکیدی مثبت برای عشق

جملات مثبت برای جذب کائنات


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...