متن در مورد مادر سختی کشیده

مادر با تحمل سختی ها و مشقت ها، از خود پلی می سازد تا فرزندش به آرامش برسد. تمام آرامشی که فرزند دارد به خاطر وجود مادر است، به خاطر زحمات مادر است و وای به حال روزی که آن مادر از پیش فرزند برود، آن موقع فرزندش در ناآرام ترین وضعیت ممکن قرار خواهد داشت.

در ادامه این مطلب متن ها و جملاتی برای مادر سختی کشیده آورده ایم که از آنها می توانید برای تشکر از مادر استفاده کنید. اگر به دنبال متن هایی تاثیرگذار و احساساتی برای مادر خود هستید، این متن ها می توانند به شما کمک کنند. همچنین حتی اگر مادر فوت شده دارید، ما برای این موضوع هم متن هایی تهیه کرده ایم که می توانید در ادامه آنها را بخوانید. همراه ما باشید.

جملات برای مادر سختی کشیده

مادرم، برای تمام سختی هایی که در مسیر زندگی کشیدی از تو متشکرم. تو به مانند باغبانی بودی که عمر خود را به پای نهال زندگی من گذاشتی تا رشد کند و بزرگ و بزرگ تر شود. مادر، حالا که نهال زندگی من به درختی تنومند و قدرتمند تبدیل شده و ثمره داده، میخواهم تمام سختی کشیدن هایت را جبران کنم. تو حالا باید در زیر سایه این درخت استراحت کنی و از ثمره آن استفاده کنی، وظیفه آن درخت این است که تمام خستگی ها و مشقت کشیدن های تو را جبران کند.

********************

مادرم، شیرینی و لذت می توانست جای سختی هایی که در زندگی کشیدی را بگیرد، تو می توانستی به جای سختی کشیدن و مشقت دیدن، به لذت های زندگی ات برسی و این مشقت ها را نادیده بگیری اما تو آنها را به جان خریدی، تو آنها را برای من و خانواده به جان خریدی و برای این ها از تو متشکرم. هر کسی نمی تواند جای مادر باشد، هر کسی نمی تواند احساس یک مادر را درک کند و برای همین است که می گویند بهشت زیر پای مادران است چرا که مادران در این دنیا حاضرند جهنم را به جان بخرند تا اولادشان بهشت را تجربه کنند و همین لیاقت آنها را برای در بهشت بودن بسیار می کند.

********************

مادرم، سختی کشیدی، رنج دیدی و زندگی گذراندی و این ها تماماً به خاطر من و خانواده بود. گویی خانواده برایت حکم قلب دومت را داشت و تو برای تپیدن آن باید تلاش میکردی و از خود میگذشتی. میخواهم برای تمام این ها دستت را ببوسم، اگر تویی نبودی شاید قلب خانواده ما هیچ وقت اینگونه زیبا و منظم نمی تپید. اکنون که خانواده ما اینقدر رشد کرده، اینقدر پیشرفت کرده، تماماً به خاطر تو و زحماتی بود که برای ما کشیدی.

********************

چطور می توانم زحمات مادر سختی کشیده ام را جبران کنم؟ اصلاً چطور می توان زحماتی که می کشم را با مادرم مقایسه کنم؟ مادرم سختی کشید و تمام این سختی ها را با عشق به جان پذیرفت تا من رشد کنم، تا من پیشرفت کنم و اکنون چگونه می توانم برای او زحمتی بکشم و این زحمت را به مانند زحمات اون مقایسه کنم؟ مادرم، می خواهم بدانی که تا آخر هم که برایت زحمت بکشم، تا آخر عمر هم که برایت تلاش کنم، باز هم نمی توان اندکی از زحماتی که برای من کشیدی را جبران کنم.

********************

مادرم، وقتی به دست هایت می نگرم، دنیا بر سرم خراب می شود. حق این دست ها این همه پینه و چروک نیست، حق این دست ها این همه جای زخم نیست. مادر، این دست ها صحیح و سالم بودند ولی تو برای من آنها را به این حال و روز انداختی. حتی اگر تمام عمرم را هم به پایت بریزم باز هم نمی توانم جای یکی از همین زخم هایی که بر روی دستت جا خشک کرده را جبران کنم. دوستت دارم فرشته زندگی من.

********************

فرشته ای به نام مادر دارم، فرشته ایی که بالهایش شکست، کمرش خمیده شد و رمقش را از دست داد صرفاً برای اینکه من کمبودی را در زندگی احساس نکنم. حالا اگر تمام عمرم را هم بگذارم، نمی توانم زحمات فرشته زندگی ام را جبران کنم. مادر، کاش بدانی که قدر تمام زحماتی که برای من کشیده ای را می دانم، در هر تصمیمی از زندگی، قبل از هر چیزی چهره رنج دیده تو را به یاد می آورم تا مبادا به بیراهه قدم بگذارم و زحمات تو نادیده گرفته شود. دوستت دارم بزرگترین فرشته خدا.

********************

انسانی وجود دارد که نام او را نمی توان انسان گذاشت، او چیزی فراتر از انسان است، او چیزی به مانند یک فرشته است، فرشته ای که ذاتش خداگونه است، فرشته ای که جز مهربانی و عشق نمی توانی چیزی درونش بیابی، آن انسان یا بهتر است بگویم فرشته مادر است. مادر سختی میکشد و مشقت را به جان میخرد تا برای فرزندش به مانند یک فرشته باشد و او را به بهترین شکل بزرگ کند.

********************

مادر، برای اینکه در زندگی وارد بیراهه شدم مرا ببخش، برای اینکه در زندگی مسیرم را فراموش کردم مرا ببخش، گویی من رنج و مشقتی که تو به جان خریده بودی را از یاد برده بودم، گویی من سختی هایی که تحمل کردی تا چراغ راه زندگی من باشی را فراموش کردم. مرا ببخش که تو را نادیده گرفتم و روشنایی وجودت که بهترین راهنما برای من برای قدم گذاشتن در مسیر درست بود را ندیدم و به آن مسیری رفتم که انتهایی نداشت.

********************

مادرم، جانم به جانت وصل است، وجودم به وجودت وصل است، چگونه می توانم سختی کشیدن های تو را ببینم و دم نزنم؟ چطور می توان دست های پینه بسته تو را ببینم و دم نزنم؟ مادرم، در وجود من چیزی فراتر از عشق نسبت به تو نهفته است، چیزی که با آن زندگی میگذرانم و زندگی میکنم. مادرم، برای تمام سختی هایی که کشیدی و من قدر آنها را با تمام وجودم می دانم از تو متشکرم.

********************

مادری سختی کشیده روزش را با امیدی شروع میکند، امیدی که میگوید امروز هم باید فرزندم در رفاه و آرامش باشد پس باید سختی ها را به جان بخرم و تحمل کنم. این مادر چه جایگاهی در نزد خدا دارد؟ یقیناً جایگاهی بالا، جایگاهی که باید در بهشت باشد. شاید برای همین است که میگویند بهشت زیر پای مادران است چرا که مادر این دنیا را برای خود تبدیل به جهنم می کند تا فرزندش در بهشت بودن را تجربه کند، پس یقیناً لیاقتش این است که به بهشتی که خدا از آن دم میزند وارد شود. مادر بهشتی من، من حتی فکر میکنم لیاقت تو چیزی بیشتر از بهشت است. تو از زندگی خود گذشتی تا زندگی من ساخته شود و به نظر من این پاداشی بزرگتر از بهشت دارد.

********************

مادرم سختی کشیده ام را که میبینم، از خود خجالت میکشم. از اینکه چطور با تصمیمات اشتباهم او را رنجاندم. حالا به زعم خودم میخواهم تمام زحماتش را برایش جبران کنم اما می دانم که حتی اگر جانم را هم برایش بدهم باز هم نمی توان زحماتش را جبران کرد.

متن درباره مادر سختی کشیده فوت شده

مادرم، در این دنیا چیزی جز غم و اندوه را تجربه نکردی، این دنیا چیزی جز سختی و مشقت را برایت به همراه نیاورد و حالا تو از این دنیا پر کشیدی و رفتی. به تو حق میدهم، هر کسی دیگری هم که جای تو بود همین کار را میکرد. دیگر برای تو بس بود، تمام سختی هایی که کشیدی و تمام رنج هایی که به جان خریدی، برایت بس بودند. حالا در بهشت خدا سکنی گزین و در آنجا آرام بگیر. لیاقت تو این آرامش است.

********************

مادرم، حالا که از این دنیا رخت بسته و به پیش خدا رفته ای در آرامشی؟ حالا که تمام سختی ها و مشقت هایت تمام شدند در آرامشی؟ این دنیا در حقت خوبی نکرد، این دنیا در حقت جفا کرد و تنها چیزی که برایت به ارمغان آورد رنج بود. از خدا میخواهم که حالا در آن دنیا آرامشی بی بدیل تجربه کنی، آرامشی که پاداشی باشد برای تمام سختی ها و رنج کشیدن هایت.

********************

مادر، سختی هایی که کشیدی به پایان رسید و خدا تو را به پیش خدا برد. این دنیا جای مناسبی برای تو نبود، این دنیا لیاقت بودن تو را نداشت. تو باید به آنجا می رفتی، لیاقت تو بهشت بود، لیاقت تو بودن در پیش فرشته ها بود چرا که خودت هم یک فرشته هستی. حالا که به آن دنیا رفته ای، آرام بگیر و در بهشت خدا تمام رنج ها و زحمت هایی که در این دنیا کشیدی را جبران کن.

********************

مادر، می دانم که حتی حالا که در آن دنیایی، باز هم نگرانی حال خانواده و فرزندانت هستی، انگار این قسمتی از وجود مادران است که رنج و سختی را برای فرزندانشان به جان بخرند و نگران حالشان باشند. اما رنج کشیدن تو کافیست، سختی کشیدن هایت کافیست، تو لیاقت آرامشی محض را داری پس در بهشت خدا آرام بگیر و نگران خانواده ات نباش چرا که اکنون تنها آرزوی خانواده ات این است که روحت در آرامش باشد.

********************

مادر، از طرفی دلم غم دارد و از طرفی خوشحالم. دلم غم دارد چرا که مادرم را از دست دادم، همه وجودم را از دست داده ام، اما از طرفی هم دلم شاد است چرا که تمام سختی ها و مشقت هایی که تحمل میکردی به پایان رسید و حالا تو در بهشت خدایی. حالا با این غم و خوشحالی زندگی میگذرانم، نه غمم باعث میشود که خوشحالی ام را از یاد ببرم و نه خوشحالی ام باعث می شود که غمم را فراموش کنم و می دانم که تا آخر عمرم این غم و خوشحالی همراه من خواهد بود.

********************

مادرم، همینکه کنارم بودی و دست نوازشگر مادرانه ات را بر سرم میکشیدی برایم کافی بود، من می توانستم با این کارت آرام شود و آرام بگیرم اما می دانم که تو آرامشی نداشتی، تو خود را آرام نشان میدادی اما طاقتت برای تمام سختی هایی که کشیده بودی به سر رسیده بود و حالا خدا تو را به جای خود برده. تمام سختی ها پایان یافتند و حالا تو در آرامشی. حالا درست است که من دست نوازشگرت را به همراه ندارم، اما از این خوشحالم که تو در آرامشی، حالا خودت تمام آرامشی که به من میدادی را از خدا میگیری.

********************

مادر، سختی هایت پایان یافتند! حالا دیگر هیچ چیزی در این دنیا نیست که تو را عذاب دهد. حالا تو پیش خدایی، بزرگترین حامی و نگهبانی که می توانی در زندگی داشته باشی خداست پس مبادا نگران شوی، مبادا ناراحت باشی. حالا تو تا ابد در بهشت او هستی و در آنجا تمام سختی هایی که کشیدی را جبران میکنی. مادرم، همینقدر که می دانم که دیگر سختی و مشقتی نیست که تو را بیازارد، وجودم را آرام میکند.

********************

مادر جان، می دانی از زمان مرگت تا به اکنون بر من چه گذشته؟ می دانی که چه رنجی را تحمل کردم؟ اما این رنج و سختی هایی که از نبودنت به جان خریدم در برابر سختی های تو هیچ نیستند. پس مادر، من حاضرم این سختی را حتی تا آخر عمر تحمل کنم پس مبادا روحت برای من در عذاب باشد، مبادا در آن دنیا هم سختی را به جان بخری چرا که من آرامش ندارم. این ناآرامی من در برابر ناآرامی هایی که دنیا برایت به ارمغان آورد هیچ است پس آرام بگیر و در بهشت خدا هر چه رنج در این دنیا کشیدی را فراموش کن.

********************

مادرم، سختی بسیاری کشیدی، همه تو را به عنوان اسطوره تحمل سختی ها میشناسند و من می دانم که تمام این سختی ها برای من بود. حالا که از پیشم رفته ای احساس گناه میکنم، احساس گناه برای اینکه بودم و با بودنم نگذاشتم که طعم زندگی را بچشی. مادر، میخواهم با خوب زندگی کردن و در مسیر درست قدم گذاشتن، آن سختی هایی که برای من کشیدی را جبران کنم چرا که اکنون این تنها کاری هست که از دست فرزندت بر می آید.

********************

مادر، وقتی پنجشنبه ها سر می رسد و میخواهم برایت خیرات کنم، با خود می گویم که حتی اگر به اندازه تمام دنیا هم خیرات کنم باز هم کم است و این کارم نمی تواند مزد زحمات تو را برای من بدهد. اما تنها کاری که می توانم انجام دهم همین است، تنها کاری که از دست بر می آید و فکر میکنم با آن روح تو شاد می شود همین است. فرزندت را ببخش که نمی تواند کاری فراتر از این برای شادی روحت انجام دهد. تا وقتی که بودی هر کاری میکردی و هر سختی را به جان می خریدی که شاد شوم اما حالا که رفته ای، من فقط همین کار را می توانم برای شادی تو بکنم.


سایر مطالب پیشنهادی :

گلچینی از متن های زیبا درباره مرگ مادر (3)

متن و عکس برای مادران فوت شده مادرانی که در این دنیا نیستند

برای مادر مریضم دعا کنید ، متن برای مریضی مادر

مجموعه متن های زیبا درباره ی مادربزرگ

متن زیبا در مورد سالگرد فوت مادر1 نظر

  1. عاشق مهرمادرعاشق مهرمادرsays:

    بسیارزیباوعالی بودکلی گریه کردم.تمام محسنات وخوبیهاوسختی هاواون ریزه کاریهای روح وروان مادردراین متن که بنظرم واقعی بودونویسنده اش دردهای ازدست دادن مادرش روباکلمات به تصویرکشیده بودآورده وازهیچ چیزی فروگذارنکرده بود