متن درباره امید به خدا

امیدت را که به خدا حفظ کنی، او هم دستانت را رها نخواهد کرد. نه اینکه خدا دستت را رها میکند اما خودت هستی که دستت را از دست او میکشی. با امید به خدا، دستانت را در دستان خداوند گره میزنی و او تو را حتی اگر در صفرترین نقطه زندگی هم باشی به اوج و کمال خواهد رساند.

امید به خدا یعنی اینکه دل و قلبت را به او متصل کنی و نتیجه را به دستان اون بسپری. در ادامه این مطلب قصد داریم متن هایی درباره امید به خدا را با شما به اشتراک بگذاریم تا به واسطه آنها بتوانید طعم و لذت واقعی امید داشته و دل بستن به خالق را احساس کنید. همراه ما در ادامه این مطلب باشید.

جملات زیبا و کوتاه درباره امید به خدا

متن درباره امید به خدا در زندگی

زخم های زندگی ات را به دست پزشکی حاذق به نام خدا بسپار. اون می داند مرهمش چیست، نگران نباش و فقط امیدت را به او گره بزن. وقتی که به خدا تکیه کردی، او هم دوای دردت میشود، مرهم زخمی می شود که تا مدت ها برایش به دنبال مرهم بودی اما پیدا نمی کردی.

********************

زندگی برایت چالش های زیادی دارد. برآمدن از پس همه این چالش ها شاید از نظرت غیر ممکن باشد اما وقتی به خدا به عنوان یک پشتوانه بنگری، وقتی ذهن و قلبت را به خدا گره بزنی و تنها امیدت او باشد، آن موقع کلید حل هر یک از چالش ها را خواهی یافت.

********************

زندگی کن، از آن لذت ببر و بدان که در زمانش همه چیز به تو داده خواهد شد. شاید بگویی این کار سخت است اما می دانی شرط لذت بردن از زندگی چیست؟ این است که به خدا امید داشته باشی. وقتی که امیدت به خدا باشد، زندگی هر چه برایت در نظر بگیرد باز هم می توانی از آن رد شوی و باز هم می توانی در پس همه آنها طعم واقعی و شیرین زندگی را حس کنی.

********************

به لحظات گذشته زندگی ات بنگر، کدام یک از آنها قدرت شان بیشتر از خدا بود؟ هیچ یک. پس چرا ناامیدی، چرا نگرانی، چرا استرس به دل راه می دهی؟ وقتی به مشکلی عظیم بر میخوری، خدایی بزرگتر هم کنارت هست پس نگران نباش و امیدت را به او گره بزن.

متن امید به خداوند

در زندگی به خدا امید داشته باش، شاید دیر ولی حتما مشکل و چالشی که با آن رو به رو شده ای را برطرف خواهد کرد. راه حل خدا ممکن است زمان بر باشد اما قطعیست، مرهمی همیشگیست و مشکلت را تمام و کمال از بین خواهد برد.

متن درباره صبر و امید به خدا

صبر کردن را یاد بگیر، صبر دوای حل هر مشکلیست. وقتی که صبر میکنی و در کنارش به خدا امید داری، می توانی طعم واقعی زندگی را بچشی، می توانی خوشبختی را معنا کنی و در این دنیا زندگی را به معنای واقعی زندگی کنی. عجله است که لذت زندگی بسیاری از انسان ها را از آنها می گیرد.

********************

صبر کردن به معنی متوقف شدن نیست. گاهی باید یاد بگیری برای برای چیزی که میخواهی زمان بگذاری، وقت بگذاری و ناگهانی و به یک باره اقدام نکنی. پس اگر به تو می گویم صبر کن معنیش متوقف شدنت نیست، بلکه میگویم اندکی زمان بگذار، تا مسیرت را بشناسی، نقشه راه را بررسی کنی و بهترین زمان برای شروع را پیدا کنی. وقتی در تمام این ها به خدا هم امید داشته باشی، مطمئن باش خدا به بهترین شکل تو را همراهی خواهد کرد. اگر در کنار صبرت به خدا امید داشته باشی، دیگر از این صبر کردن ها اذیت نخواهی شد.

********************

برای رسیدن به آرزوهایت صبر داشته باش. خدا برای هر آرزوی تو وقتی الهی دارد، به وقت الهی خدا ایمان داشته باش و امیدت را از او قطع نکن. دقیقا همان لحظه که آرزویت بیشترین کمک را به تو خواهد کرد وارد زندگی ات خواهد شد و این پاداش امیدیست که به خدا داشته ای.

********************

می دانی چاشنی امید به خدا چیست؟ صبر است. خدا مانند انسان ها عجول نیست و ساز و کار دنیایی که آفریده را خوب میداند. این دنیا تکامل دارد و روز به روز پیشرفت میکند، گرچه شاید سرعتش اندک باشد اما پیشرفتش حتمیست. آرزوهای تو هم از همین پیشرفت تبعیت میکنند. گرچه ممکن است سرعت رسیدنت به آنها کم باشد اما بالاخره به آنها میرسی. در این بین با امیدت به خدا، لذت صبر کردن را هم می چشی.

متن امیدواری به خدا

صبر کردن شاید سخت باشد، اما وقتی در کنار آن دلت را به خدا گره بزنی و امیدت به او باشد دیگر این سختی را احساس نخواهی کرد. وقتی به خدا امید داری میدانی که خود می داند کی و در چه موقعیتی رسیدن به آرزو و خواسته ات برایت بهتر است پس عجله نمیکنی. طعم صبر را با امید به خدا شیرین تر کند.

جملات امید دهنده از خدا

درست همان لحظه که از همه چیز ناامید شده ای، دستی به سوی تو دراز است، این دست از همان اول به سوی دراز شده بود اما شاید آن را نمیدیدی. اکنون بهتر نیست که این دست را بگیری تا تو را از مرداب مشکلات بیرون بکشد. این دست، دست خداست. اگر از همان اول به بودن این دست ایمان داشتی و فقط امیدت را به آن گره میزدی شاید خیلی زودتر از اینها از مرداب خارج می گشتی.

********************

هر وقت دغدغه ای روحت را آزار داد، به بزرگی خدا فکر کن. او بی نهایت انسان روی این کره خاکی آفریده و به واسطه دنیا و قوانینش زندگی همه آنها را سمت و سو میبخشد. وقتی خدایی با چنین قدرتی داری دیگر مگر دغدغه و مشکلت چقدر عظیم است که خدا نتواند از پس آن برآید؟ در این زمان امیدت را فقط به خدا گره بزن و آن موقع میبینی که همین دغدغه تبدیل به دلیلی برای شادیت خواهد شد.

********************

از همان بدو تولد، یکی بود که همراه توست، یکی بود که هیچ وقت تنهایت نمی گذاشت، یکی بود که هیچ وقت رهایت نمی کرد و هیچوقت هم فراموش نمیکرد. اشتباه نکن، او نه مادر توست، نه پدرت و نه هیچ شخصی شبیه به اینها، او خدا بود. او هنوز هم هست، هنوز هم کنارت هست، پس دلیل ناراحتی هایت چیست؟ به او امید داشته و مطمئن باش همانطور که تا به حال دستت را گرفته، در ادامه هم تنهایت نخواهد گذاشت.

********************

خدا را چه دیده ای؟ در همان لحظه ای که فکر میکنی شکست خورده، فکر میکنی همه چیز تمام شده و دیگر هیچ امیدی نیست او روزنه ای از امید را به تو نشان می دهد. خدا با توست و در کنار توست پس نگران نباش. حتی اگر در نقطه صفر هستی، به جای دست و پا زدن در مشکلات به دنبال همان روزنه امید باش تا اینگونه خدا دستت را بگیرد و تو را به نقطه صد زندگی ات برساند.

متن امید به خدا داشتن

خدا یاریست که هیچ وقت خیانت نمی کند، هیچوقت از پشت خنجر نمی زند و هیچوقت در موردت قضاوت نمی کند. چرا چنین خدایی را رها کنی و به سوی مردمی بروی که این کارها عادت هر روزشان است؟ امیدت را به او گره بزن و ببین که چگونه در زندگی مراقب توست.

جملات درباره امید به حکمت خدا

حکمت خدا از دانش و آگاهی تو بیشتر است پس گاهی ملزم به این هستی که امیدت را فقط به حکمتی که خدا برایت دارد گره بزنی و به هیچ چیز دیگری فکر نکنی. اینگونه دقیقا همان اتفاقی در زندگی ات رخ خواهد داد که به نفعت است.

********************

بعضی وقت ها بعضی اتفاقات را تجربه میکنی و نمی دانی چرا رخ داده اند، این را از حکمتی که خدا برایت داشته در نظر بگیر. به جای مقابله با حکمت خدا، به جای اینکه مدام وجودش را نقض کنی و آن را انکار کنی آن را ببین، به آن امید داشته و بدان که آخرش هر چه که باشد به نفع توست.

********************

درست است که این زندگی توست و افسارش هم در دست توست اما خدا حکمتی دارد که با آن دنیا را اداره میکند. این حکمت بسیار قدرتمند است چرا که خلاف چرخه جهان نیست و دقیقا تو را در میان این چرخه قرار می دهد. پس به جای مقابله با آن سعی کن همراه با آن حرکت کنی، سعی کن حکمت خدا را درک کنی و هم سو با آن شوی. مطمئن باش اینگونه زندگی به تو روی خوش تری نشان خواهد داد.

********************

حکمت خدا از آگاهی خودت برتر است و تو را به مسیری درست تر هدایت میکند. تو چراغ راهی میخواهی که با آن به بیراهه نروی، پس چه چیز بهتر از حکمت خدا؟ به حکمت او ایمان و امید داشته باش و بدان که بهترین چراغ راهت در زندگی حکمت خداست.

جملات زیبا از امید به خدا

وقتی که تمام امیدت را به حکمت خدا میبندی، یعنی خودت را تسلیم محض خداوند کرده ای و مسیر زندگی ات را به دست او سپرده ای. قطعا خدایی که این دنیا را آفریده، تو را آفریده، بهتر می تواند برایت مسیری درست در این دنیا بیابد. پس همه چیز را به دست او بسپار و از هر چیز دیگری دل بکند.

متن درباره امید به خدا در کسب و کار

کسب و کار هم مانند زندگیست و پستی و بلندی هایی دارد. گاهی اوقات به نقطه اوج یا سود و گاهی اوقات هم به نقطه صفر یا شکست میرسی اما همه اینها به تو درسی می دهند، درسی که تو را در کسب و کارت قوی تر می سازند. پس در همه نقاط کسب و کارت، چه در نقطه اوج و چه در نقطه صفر به خدا امید داشته باش. اگر در نقطه صفر هستی، بدان که همان خدایی که تو را به اوج رسانده بود دوباره هم می تواند این کار را انجام دهد، اما شرطش امیدیست که نباید از او قطع شود.

********************

کسب و کار تو یک طرح الهی برای زندگیت بوده، طرحی که خدا در نظر گرفته و رسالتی که تو در این دنیا باید بر عهده میگرفتی. ممکن است در عمل کردن به طرح الهی زندگی ات پس و پیش های بسیار داشته باشی اما به خالق طرح امید و ایمان داشته باش و بدان که در انتها تو را به سعادت خواهد رساند.

********************

قرار نیست که همیشه رشد و پیشرفت داشته باشی، گاهی به خاطر فلان مشکل کسب و کارت دچار شکستی زودگذر یا حتی همان دیرگذر میشود اما مطمئن باش که این مشکل تو را قویتر میکند و در آینده از تو شخصی حرفه ای تر می سازد. پس اگر به مشکلی در کسب و کارت برخوردی به جای ناامید شدن از همه چیز اتفاقا امید بیشتری هم به خدا و هم به خودت و کسب و کارت داشته باش چون دفعه بعد دیگر قرار نیست به آن مرتکب شوی و این یعنی با یک سرعت بیشتر و فوق العاده تر به سوی هدفی که در کسب و کار داری حرکت خواهی کرد.

********************

اگر کسب و کارت را با امید به خدا شروع کنی، از هیچ شکستی نمی ترسی، از هیچ نقطه صفری نمی ترسی چرا که میدانی همه اینها برایت درسی خواهند شد، درسی که در آینده به تو کمک خواهند کرد که با سرعت و دقت بیشتری به نقطه اوج برسی و دلیل تمام این ها همان امیدی بود که به خدا گره زده بودی.

جملات زیبا برای امید به خدا

جملات درباره امید به خدا در عشق

عشق زیباترین و مقدس ترین آفریده خداست. وقتی که عاشق می شوی، امیدت را از خدا از دست نده، خدا عاشقان را دوست دارد، اصلا خودش برای همین عشق بود که تو را آفرید، پس خدایی که به خاطر عشق یکی از مخلوقاتش را برترینِ مخلوقاتش کرد، برای آن ارزش زیادی قائل است. وقتی در مسیر عاشقی دلت را به خدا گره بزنی، او همراهت خواهد بود و تو را به آنچه که با نام عشق میشناختی خواهد رساند.

********************

اگر موانع زیادی سد راه تو و عشقت هستند نگران نباش و فقط امیدت را به خدا گره بزن. خدا عشق را دوست دارد و نمی گذارد که هیچ مانعی میان عاشق و معشوق قرار بگیرد.

********************

یادت باشد خدا دوستدار عاشقان است و اگر عاشقی هستی و معشوقت را می خواهی امید داشته باش چرا که خدا بالاخره تو را به آن خواهد رساند. اما یادت نرود عشق با وابستگی متفاوت است. اگر وابسته به کسی هستی و امید واهی داری، باید به تو بگویم که این نامش عشق نیست و شاید هیچوقت به کسی یا چیزی که میخواستی نمیرسی. با خودت روراست باش و اگر واقعا وابسته هستی، عشق را جایگزین آن کن.

جملات زیبا در مورد امید به خدا

اگر یاد بگیری قبل از هر عشقی، عشق به خدا را یاد بگیری و عاشق خدا باشی دیگر رسیدن به آن عشق کار سختی نخواهد بود. عشق به خدا امیدی از او در دلت می سازد، امیدی که به تو شهامت و قدرت رسیدن به عشق زمینی ات را می دهد. پس قبل از هر عشقی، عاشق خدا شو.


در ادامه حتما تماشا کنید :

عکس و متن زیبا از خدا (18 تصویر با کیفیت بالا)

متن درباره کمک خواستن از خدا

جملات عاشقانه کوتاه درباره خدا

جملات زیبا درباره راز و نیاز با خدا

جملات زیبا در مورد حکمت خدا + عکس نوشتههیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...