تعبیر خواب ماهی گرفتن از اب با دست

در این مطلب از توپ تاپ به موضوع تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب با دست پرداخته می شود ، شاید اگر نکات و مطالب کلی را در مورد تعبیر ماهی را در همین بخش بخوانید ، براحتی میتوانید در مورد تعبیر خواب گرفتن ماهی از آب با دست هم به نتایج خوبی برسید ، لطفا در ادامه همراه بمانید.

 پرداخته می شود حضرت دانیال گفته است که اگر فردی خواب ماهی در آب گرم ببیند نشانه ی بلا و سختی می باشد و اگر خواب ماهی در آب سرد ببیند نشانه روزهای خوب و نیک در آینده می باشد همچنین در مورد اندازه ی ماهی می فرمایند که اگر ماهی  که در خواب می بیند اندازه بزرگی د اشته  باشد نشانه غنیمت و گران بها بودن می باشد و اگر اندازه ی ماهی کوچک باشد نشانه ی غم و ناراحتی می باشد .

اگر مادر باردار خواب ماهی را ببیند چه تعبیر و مفهومی دارد ؟

اگر مادر باردار خواب ماهی ببیند که در شکم ماهی مروارید ی باشد نشانه ی این  است که فرزند پسری دارد .

نظر و دیدگاه جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ماهی

جابرمغربی یکی از روایان تعبیر خواب می گوید که اگر انسانی خواب ماهی تازه ببیند نشانه ی غنیمت و گران بها بودن می باشد  و اگر فردی  در خواب ببینید که ماهی از دهانش بیرون می آید نشانه ی این است که فرد بسیار دروغ می گوید و اگر در خواب ببیند که در حال ماهی فروشی می باشد نشانه ی این است که فرد به سود و ثروت  می رسد و اگر در خواب ببیند که ماهیان با او سخن می گویند  به این معنا می باشد که یک رازی به او گفته می شود .

 نظر و دیدگاه منوچهر مطیعی منوچهری در مورد خواب ماهی :

منوچهر مطیعی منوچهری یکی دیگر از رویان و تعبیر خواب می باشد که می گوید دیدن ماهی در خواب  بسیار خوب و نیکو می باشد به ویژه هنگامی که ماهی در آبی صاف و زلال دارد شنا می کند  زیرا نشانه ی این است که روز های خوب و زیبای در آینده در انتظار شما می باشد اما تاکید زیادی می کند که باید آب روشن و زلال باشد که تعبیر آن خوب باشد که اگر آب تیره باشد نشانه و تعبیر آن این است که شما به مقام و ثروت و مالی دست پیدا می کنید و سپس پس از مدتی این ثروت و مقام از بین می رود و گرفتار  سختی و غصه می شوید همچنین منوچهر مطیعی تاکید زیادی دارد که  فردی که خواب ماهی می بیند ،آبی که ماهی درآن شنا می کند بسیار مهم می باشد به طور ی که گر ماهی در آب کثیف و متعفن باشد نشانه ی خوبی ندارد و نشانه ی بیماری و اینکه شما مال و ثروتی همراه با سختی و رنج و غصه به دست می آورید که ارزش زیادی ندارد و در حالی که اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند شفاف و زلال باشد نشانه و تعبیر خوبی دارد .

تعبیر خواب رنگ ماهی : 

طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی فردی که در خواب  ماهی سفید  ببیند تعبیر و مفهوم آن این است که نشانه ی از ثروت و شانس خوب می باشد و اگر ماهی رنگ طلایی باشد نشانه ثروت و پول  است و اگر ماهی رنگ قرمز باشد نشانه ی عظمت و شکوه می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که چند ماهی در تنگ  و یا در شیشه می باشد نشانه خبرها و اتفاقات خوب در آینده می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که ماهی را کامل  و درسته در حال خوردن می باشد به این مفهوم می باشد که فردگرفتار طمع می باشد و نشانه خبرهای بد مانند حرص خوردن در آینده می باشد بنابراین باید از این وِیژگی بد دوری کند تا گرفتار  حرص نشود .

تعبیر خواب ماهی دودی یا ماهی شور :

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید که اگر فردی در خواب  ببیند که ماهی  دودی یا ماهی شور می خورد مفهوم و تعبیر آن این  است که روزهای بد و گرفتاری می شوید .

 نظر لوک اويتنهاو در مورد تعبیر خواب : 

نظر لوک اويتنهاو یکی از راویان تعبیر خواب می گوید فردی که در خواب ، خواب ماهی را می بیند نشانه های و مفهوم های مختلفی دارد از جمله اینکه لوک اویتنها می گوید که اگر ماهی بزرگ باشد نشانه و مفهوم خوبی دارد و اگر ماهی کوچک باشد نشانه غم و ناراحتی می باشد و اگر فرد ماهی قرمزی ببیند نشانه ی این است که با فرد ثروتمندی ازدواج خواهد کرد وقتی فردی ماهی مرده در خواب ببیند نشانه ناراحتی و غم می باشد و اگر فردی ماهی بزرگی در خواب ببیند لوک اویتنها می گوید نشانه ی خوب و رضایت می باشد .

تعبیر ماهی مرده در خواب چه تعبیری دارد ؟

اگر فردی در خواب ماهی مرده ببیند به این تعبیراست که نشانه ی فقر و اینکه  چیزی از دست خواهید داد مانند ثروتی یا جایگاه و مقامی  و وسایل و یا ابزاری .

جالب است که بدانید خواب های که انسان می بیند تحت تاثیر افکار و حوادثی است که در طی روزها زندگی سپری می کنند .  

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


2 نظر

  1. مهسامهساsays:

    سلام خسته نباشید شاید این خواب خیلی مرتبط با مطلب سایت نداشته باشه ولی مطلب مرتبطی پیدا نکردم من خواب دیدم ک توی یه محوطه ی بزرگی هستم ک جمعیت زیادی اونجا بودند و پرنده های مهاجر دریایی رو میدیدم ک از بالای سرم درحال پرواز کردن هستند کنار پرنده ای ک سردسته ی پرنده های دیگه بود یک ماهی خیلط زیبا و خوش رنگ ک ابی بود و البته پر از رنگ بود و خیلی خیلی با شکوه بود در حال پروازه و جالب اینجاست ک پرواز ماهی برام عجیب نبود و فک میکردم ک این یک پدیده ی طبیعیه ک همراه پرنده های مهاجر یک ماهی هم پروازمیکنه

  2. پناه امیریپناه امیریsays:

    سلام من خواب دیدم که دراز کشیده بودم و بالا رو نگاه میکردم که از یه جای بلندی یه تنگ ماهی(تنگ به شکل ماهی بود) و داخلش یه ماهی قرمز بزرگ بود اومد پایین،من گفتم الان میشکنه ولی نشکست و خیلی آروم اومد توی دستم.من گرفتمش و گفتم که آبش کثیفه و باید آبشو عوض کنم.یه چیزی شبیه تشت پیدا کردم و تنگ رو خالی کردم توی اون تشت.ولی به جای یه ماهی تعداد زیادی ماهی قرمز از اون خارج شد.من داخل تشت رو نگاه کردم تا اون ماهی خودمو پیدا کنم.بعضی از ماهی ها انگار مرده بودن.من ماهی خودمو پیدا کردم.