تعبیر خواب ماهی گرفتن از اب با دست

در این مطلب از توپ تاپ به موضوع تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب با دست پرداخته می شود ، شاید اگر نکات و مطالب کلی را در مورد تعبیر ماهی را در همین بخش بخوانید ، براحتی میتوانید در مورد تعبیر خواب گرفتن ماهی از آب با دست هم به نتایج خوبی برسید ، لطفا در ادامه همراه بمانید.

 پرداخته می شود حضرت دانیال گفته است که اگر فردی خواب ماهی در آب گرم ببیند نشانه ی بلا و سختی می باشد و اگر خواب ماهی در آب سرد ببیند نشانه روزهای خوب و نیک در آینده می باشد همچنین در مورد اندازه ی ماهی می فرمایند که اگر ماهی  که در خواب می بیند اندازه بزرگی د اشته  باشد نشانه غنیمت و گران بها بودن می باشد و اگر اندازه ی ماهی کوچک باشد نشانه ی غم و ناراحتی می باشد .

اگر مادر باردار خواب ماهی را ببیند چه تعبیر و مفهومی دارد ؟

اگر مادر باردار خواب ماهی ببیند که در شکم ماهی مروارید ی باشد نشانه ی این  است که فرزند پسری دارد .

نظر و دیدگاه جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ماهی

جابرمغربی یکی از روایان تعبیر خواب می گوید که اگر انسانی خواب ماهی تازه ببیند نشانه ی غنیمت و گران بها بودن می باشد  و اگر فردی  در خواب ببینید که ماهی از دهانش بیرون می آید نشانه ی این است که فرد بسیار دروغ می گوید و اگر در خواب ببیند که در حال ماهی فروشی می باشد نشانه ی این است که فرد به سود و ثروت  می رسد و اگر در خواب ببیند که ماهیان با او سخن می گویند  به این معنا می باشد که یک رازی به او گفته می شود .

 نظر و دیدگاه منوچهر مطیعی منوچهری در مورد خواب ماهی :

منوچهر مطیعی منوچهری یکی دیگر از رویان و تعبیر خواب می باشد که می گوید دیدن ماهی در خواب  بسیار خوب و نیکو می باشد به ویژه هنگامی که ماهی در آبی صاف و زلال دارد شنا می کند  زیرا نشانه ی این است که روز های خوب و زیبای در آینده در انتظار شما می باشد اما تاکید زیادی می کند که باید آب روشن و زلال باشد که تعبیر آن خوب باشد که اگر آب تیره باشد نشانه و تعبیر آن این است که شما به مقام و ثروت و مالی دست پیدا می کنید و سپس پس از مدتی این ثروت و مقام از بین می رود و گرفتار  سختی و غصه می شوید همچنین منوچهر مطیعی تاکید زیادی دارد که  فردی که خواب ماهی می بیند ،آبی که ماهی درآن شنا می کند بسیار مهم می باشد به طور ی که گر ماهی در آب کثیف و متعفن باشد نشانه ی خوبی ندارد و نشانه ی بیماری و اینکه شما مال و ثروتی همراه با سختی و رنج و غصه به دست می آورید که ارزش زیادی ندارد و در حالی که اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند شفاف و زلال باشد نشانه و تعبیر خوبی دارد .

تعبیر خواب رنگ ماهی : 

طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی فردی که در خواب  ماهی سفید  ببیند تعبیر و مفهوم آن این است که نشانه ی از ثروت و شانس خوب می باشد و اگر ماهی رنگ طلایی باشد نشانه ثروت و پول  است و اگر ماهی رنگ قرمز باشد نشانه ی عظمت و شکوه می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که چند ماهی در تنگ  و یا در شیشه می باشد نشانه خبرها و اتفاقات خوب در آینده می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که ماهی را کامل  و درسته در حال خوردن می باشد به این مفهوم می باشد که فردگرفتار طمع می باشد و نشانه خبرهای بد مانند حرص خوردن در آینده می باشد بنابراین باید از این وِیژگی بد دوری کند تا گرفتار  حرص نشود .

تعبیر خواب ماهی دودی یا ماهی شور :

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید که اگر فردی در خواب  ببیند که ماهی  دودی یا ماهی شور می خورد مفهوم و تعبیر آن این  است که روزهای بد و گرفتاری می شوید .

 نظر لوک اويتنهاو در مورد تعبیر خواب : 

نظر لوک اويتنهاو یکی از راویان تعبیر خواب می گوید فردی که در خواب ، خواب ماهی را می بیند نشانه های و مفهوم های مختلفی دارد از جمله اینکه لوک اویتنها می گوید که اگر ماهی بزرگ باشد نشانه و مفهوم خوبی دارد و اگر ماهی کوچک باشد نشانه غم و ناراحتی می باشد و اگر فرد ماهی قرمزی ببیند نشانه ی این است که با فرد ثروتمندی ازدواج خواهد کرد وقتی فردی ماهی مرده در خواب ببیند نشانه ناراحتی و غم می باشد و اگر فردی ماهی بزرگی در خواب ببیند لوک اویتنها می گوید نشانه ی خوب و رضایت می باشد .

تعبیر ماهی مرده در خواب چه تعبیری دارد ؟

اگر فردی در خواب ماهی مرده ببیند به این تعبیراست که نشانه ی فقر و اینکه  چیزی از دست خواهید داد مانند ثروتی یا جایگاه و مقامی  و وسایل و یا ابزاری .

جالب است که بدانید خواب های که انسان می بیند تحت تاثیر افکار و حوادثی است که در طی روزها زندگی سپری می کنند .  

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. مهسامهساsays:

    سلام خسته نباشید شاید این خواب خیلی مرتبط با مطلب سایت نداشته باشه ولی مطلب مرتبطی پیدا نکردم من خواب دیدم ک توی یه محوطه ی بزرگی هستم ک جمعیت زیادی اونجا بودند و پرنده های مهاجر دریایی رو میدیدم ک از بالای سرم درحال پرواز کردن هستند کنار پرنده ای ک سردسته ی پرنده های دیگه بود یک ماهی خیلط زیبا و خوش رنگ ک ابی بود و البته پر از رنگ بود و خیلی خیلی با شکوه بود در حال پروازه و جالب اینجاست ک پرواز ماهی برام عجیب نبود و فک میکردم ک این یک پدیده ی طبیعیه ک همراه پرنده های مهاجر یک ماهی هم پروازمیکنه