جملات انگیزشی ورزشی بدنسازی + عکس نوشته

یک بدنساز پیش از اینکه به فکر پرورش اندام و هیکل خود باشد تا بتواند با استفاده از نیروی زور و بازوی خویش دست به موفقیت های چشمگیری بزند؛ باید در وهله نخست به فکر پرورش افکار و اندیشه های مثبت و روحیه بخش خود باشد. همیشه باید در گوش خود زمزمه کند که من می توانم، من می توانم تا در نهایت به موفقیت دست یابد.

عکس نوشته و متن انگیزشی بدنسازی

موفقیت همیشه با تلاش و کوشش و در راه آن حرکت کردن به دست می آید. هیچ گاه دست از تلاش برندار. این را بدان که بهترین بدنساز های جهانم یک روزی هیکلی نحیف داشته اند و با تلاش و ورزش منظم و اصولی به جایگاهی کنونی خود رسیده اند. پس تلاش را سرمنشأ کار خود قرار ده.

عکس و متن انگیزشی بدنسازی

مطمئنا تو اگر بخواهی و در راستای آن تلاش کنی، می توانی سنگین وزن ترین وزنه ها را هم برداری. کافیست در خود نیروی قدرت را تداعی کنی و به خود روز و شب تلقین کنی که می توانی. آنجاست که سنگین ترین وزن ها هم در برابر تو خوار و خفیف می گردند.

متن انگیزشی برای ورزش بدنسازی

هیچ گاه نباید این گونه تصور کرد که پیروزی و موفقیت با پای خودش درب خانه شما را می زند؛ بلکه همواره به این اصل مهم توجه داشته باش که خودت باید برای موفقیت و پیروزی آماده هر گونه سختگیری و فشارهایی شوی که روزی نتیجه آن را خواهی دید.

*******************************

سختکوشی یکی از اصلی ترین مسائلی است که شایسته انسان های موفق و پیروز است. هر چقدر سختکوش و فعال باشی، بی هیچ گونه شک و تردیدی نتیجه آن را خواهی دید.

*******************************

هر روز در گوش خود زمزمه کن که «من می خواهم ابرقدرت ترین مرد جهان شوم» شاید روزی ابرقدرت ترین مرد جهان نشوی. ولی همین که در گوش خود این گونه زمزمه می کنی و سودای موفقیت را در گوش خود تداعی می سازی؛ یک گام مثبت و مستحکم رو به جلو برداشته ای. پس اعتماد به نفس خودت را بالا ببر و هیچ گاه خود کم بین نباش.

متن شاخ و انگیزشی برای بدنسازی

حرص ورزیدن همیشه صفت منفی تلقی نمی شود. گاهی اوقات باید برای موفقیت حرص ورزید و به این اندیشید که می توان امروز وزنه های بیشتری را نسبت به دیروز و فردا وزنه های سنگین تری را نسبت به امروز می توانی بزنی. در ورزش بدنسازی حریص باش و هرگز به کم قانع نباش تا موفقیت با پای خودش سر راه تو سبز شود.

*******************************

اگر روزی دیدی که نمی توانی و از پس وزنه های سنگین برنمی آیی یا توان کار کردن تحت شرایط سخت را نداری؛ یاد بگیر که استراحت کنی و دوباره شروع به تلاش و تمرین بیش از حد کنی نه اینکه خیلی زود تسلیم شوی. به یاد داشته باش که افراد زیادی هستند که با یک بار زمین خوردن دست از تلاش برمی دارند. تنها درصد کمی از افراد هستند که با شکست های اولیه به جای غم و غصه خوردن و تسلیم شدن، بر تمرین و تلاش خود اضافه می کنند و در نهایت به قله های موفقیت می رسند. پس تو هم این گونه باش.

جملات انگیزشی درمورد بدنسازی + عکس نوشته

اندام زیبا و ورزشی شایسته شماست. اگر تغییری در هیکل خود احساس نمی کنی؛ به یاد داشته باش که با حسرت و غصه خوردن چیزی درست نمی شود. تو شایسته آن هستی که به هیکل دلخواه خود دست یابی. پس از همین الان ورزش مستمر خود را با برنامه ریزی منسجم و دقیق شروع کن.

*******************************

همیشه سفت و محکم سر این مسئله با افتخار پابرجا بمان که تو قویتر از آن چیزی هستی که حتی در خاطرت می گنجد. کافیست نسبت به برنامه ریزی خود اهمیت قائل شوی و به خود تلقین کنی که تو قوی هستی.

عکس نوشته دار قشنگ درباره بدنسازی

ناامیدی صفت افراد ضعیف و شکست خورده است. هرگز نباید بذر ذره ای نومیدی را در دل خود بکاری. همیشه امید به موفقیت را در خود به وجود بیاور و بگو من می توانم همه را از سر راه خودم از میان بردارم.

*******************************

شکست آن لحظه ای نیست که وزنه ای را در نیمه راه به زمین می کوبی؛ بلکه شکست آن لحظه ای است که درست در آن لحظه تصمیم می گیری که دست از تلاش و کوشش برداری و به خودت دائما فال بد می زنی که تو برای این کار ساخته نشدی و توانایی انجام این کار را نداری.

انگیزشی بدنسازی متن

برای دستیابی به موفقیت و بالا بردن وزنه های سنگین هیچ چیزی مستحکم تر و مثمر ثمربخش تر از اراده نیست. همت کن و اراده پولادین را در خود طنین انداز کن تا برداشتن یک وزنه سنگین برای تو به مانند پنبه ای سبک وزن گردد.

*******************************

من برای رسیدن به اهداف بلند بالای خودم آمده ام برای جنگیدن و لحظه ای پا پس نخواهم کشید تا زمانی که اهدافم را به چنگ آورم.

عکس نوشته انگیزشی بدنسازی

 همیشه به یاد داشته باش که پیش از بزرگ کردن زور بازو باید مغزت را بزرگ کنی و دیدت را به زندگی و موفقیت تغییر دهی تا با افکار جدید و آرزوهای بزرگ تر در راستای دستیابی به آن ها تلاش کنی. پس به هیچ چیزی جزء موفقیت و اول شدن در هر مرحله ای فکر نکن.

متن های امید بخش و انگیزشی بدنسازی

هرگز خواسته های خود را کوچک و کم در نظر نگیر. این را بدان که تو خلق شده ای تا همه چیز را در یک قبضه خویش بگیری. آمده ای تا همه را به چالش بزرگی بکشانی. هرگز تصور نکن که می خواهم به مانند فلانی باشم. این گونه به خودت تلقین کن که می خواهم به نقطه ای برسم که همه آرزو داشته باشند که به مانند من شوند.

*******************************

همیشه به یاد آور که توانایی های انسان خیلی بیشتر از آن چیزی هست که انجام می دهند. پس برای به کار گیری توانایی های بیشتر خود باید هیچ گاه درجا نزنی و برای به دست آوردن تمامی آن ها همیشه در تلاش باشی.

انگیزشی بدنسازی جملات

این را بدان که باید عرق ریخت و سخت تمرین کرد تا به قله های موفقیت دست یافت. پس هیچ گاه از زیر تمرین های پر فشار زانو خم نکن و کم نیاور. این را بدان که همین عرق ریختن های امروز و فشارهای زیاد امروز است که فردای تو را می سازند.

*******************************

هر کاری با عشق همراه شود؛ تسلیم ناپذیر است. عشق به بدنسازی را در خود به وجود آور تا هرگز از شکست های جزئی ناامید و مأیوس نشوی و از موفقیت های کوچک هم مغرور نشوی. چنان عاشق باش که برای رسیدن به قله های موفقیت مجبور شوی بارها زمین بیفتی و باری دیگر نیروی عشق تو را به سمت موفقیت بکشاند.

عکس نوشته پروفایل بدنسازی

پیش از آنکه بدنت را بسازی؛ به این فکر کن که افکارت را برای موفقیت و همیشه پیروز شدن بسازی. همه چیز دست خودت است و به تو بستگی دارد که چه چیزی را در سر و ذهن خودت پرورش دهی. اگر سودای موفقیت در سر داری؛ مطمئن باش نه الان بلکه به زودی زود بدان دست خواهی یافت.

*******************************

خود را به پیروزی عادت بده و به مانند یک معتاد مواد مخدر برای به دست آوردن مدال ها و موفقیت های مختلف حریص باش و با تلاش و کوشش خود به همه آرزوهای درونی قلب خود چنگ بزن.

متن کوتاه انگیزشی راجب بدنسازی

از شکست خوردن مأیوس نباش. از آن ها درس بگیر و راهی برای موفقیت پیش روی خودت باز کن.

*******************************

پشتکار داشتن در ورزش بدنسازی خود نیمی از راه است. با اراده و پشتکار به سمت موفقیت چشم بدوز.

*******************************

هیچ محدودیت و مانعی در برابر تو نمی تواند جلوی تو را بگیرد. تو آنقدر با انرژی و توانا هستی که مشکلات و محدودیت ها در برابر تو سر خم می کنند. با عشق و سودای موفقیت به پیش برو.

عکس نوشته های انگیزشی بدنسازی

آنقدر تلاش کن که هیچ مردی را یارای رسیدن به تو نباشد. چنان تلاش کن که به چنین جایگاهی دست یابی که دیگران همه آرزوی رسیدن به آن را دارند.

*******************************

یک قهرمان هیچ گاه دست از تلاش برنمی دارد و همیشه برای قهرمان شدن در حال تکاپوست. پیش به سوی جنگیدن و به چنگ آوردن موفقیت های پشت سر همدیگر با یک روحیه و انگیزه بسیار بالا.

زیباترین عکس نوشته های بدنسازی + متن

کسی که می ترسد؛ هیچ گاه موفق نمی شود. تا زمانی که دیدت را عوض نکنی و به این مسائل فکر نکنی که ممکن است در اوج تمرین های فشرده یا در حین مسابقه آسیب های جسمی زیادی به شما وارد شود؛ شما هرگز نمی توانید به قله های موفقیت دست یابید. پس برای پشت سر گذاشتن تمامی رقبای خود و دست یافتن به سکوی قهرمانی باید دل خودت را به دریا بزنی تا به مراتب بالا دست یابی.

عکس انگیزشی بدنسازی

همیشه تو آن یک نفر در میان جمع هزار نفره باش که فقط رتبه نخست را به او اعطاء می کنند. تو شایسته بهترینی تا وقتی که رویای دست یابی به بهترین و اولین نفر را در ذهن خویش پرورش دهی.

*******************************

در زندگی من هیچ کار سختی وجود ندارد. کافیست اراده آن را بکنم؛ مشکلی نیست که برای من آسان نشود. این من هستم که هر روز نسبت به دیروز قوی تر می شوم.

متن پسرونه بدنسازی انگیزشی

طوری به سمت موفقیت خیز برداشته ام که مشکلات خودشان با پای خود از سر راه من کنار می روند و راه را برای من هموار می سازند. من توانایی پشت سر گذاشتن هر مشکلی را دارم. پیش من دم از مشکلات و انرژی منفی نزنید.

عکس نوشته زیبای بدنسازی با متن

تا نریزی عرق، غرق در موفقیت نخواهی شد. مطمئن باش همه کسانی که امروز موفق شده اند؛ در یک روز و بدون عرق ریختن به این جایگاه دست نیافته اند. پس رنجش خاطر امروز را فدای موفقیت آینده ات کن.

*******************************

رویاهایت را برای قهرمانی بساز تو فردی هستی که جهان در دستان تو تسخیر شود و دنیا و آدم هایش قطعا در آینده ای نه چندان دور نام تو و پرچم کشور تو را در اوج بلندی ها نظاره خواهند کرد. فقط کافیست به خود بیایی و به خود تلقین کنی که تو می توانی همه را پشت سر خود بگذاری و برای موفقیت گام برداری.

عکس نوشته بدنسازی انرژی بخش + متن کوتاه

یادت باشد که تو آفریده شده ای برای قهرمانی و موفقیت. پس تا زمانی که به قهرمانی دست نیافته ای؛ دست از تلاش و کوشش بردار. به یاد داشته باش که تا زمانیکه تمامی قهرمانی ها و رکوردها را به دست نیاوری؛ نباید دست از تلاش و کوشش برداری.

*******************************

قهرمانی در مسابقات بدنسازی مرد می خواهد که پای تمامی شکست ها و آسیب ها و مصدومیت هایش مردانه و شجاعانه بایستد. برای ثابت کردن مردانگی خود به جای حرف زدن از اندام و زور و بازوی خویش باید مردانه مردانگی خود را در میدان نبرد ثابت کنی. مرد آن است که مرد عمل باشد و بس.

عکس نوشته بدنسازی برای پروفایل

بدنسازی چیزی نیست که به یکباره بدن خود را به گونه ای پرورش دهی که تبدیل به یک قهرمان پرورش اندام شوی. برای موفقیت در بدنسازی و رسیدن به آن هیکل و اندام طبیعی که مدنظر شماست؛ باید زجرها کشید و سختی های زیادی را طی کرد و تو با توجه به پیشینه ای که داری، می توانی حتی زودتر از موعد مقرر شده خویش به آن هدف بلند بالای خودت برسی.

*******************************

هرگز برای هدف هایت سقف تعیین نکن. هدف هایت را همیشه بی نهایت تصور کن تا  به نقطه ای فراتر از تصورهایت و حتی خواب های شیرینت دست یابی.

عکس نوشته انگیزشی بدنسازی برای پروفایل

گام هایت را برای موفقیت بزرگ بزرگ بردار و با خودت دائما زمزه کن که تو راهی بزرگ پیش روی داری که برای دستیابی به تمامی آن ها باید خودت را به دل این جاده پر پیچ و خم وارد کنی.

*******************************

رمز موفقیت تمامی بدنسازها از اول سه کلمه بوده است: پشتکار، پشتکار و پشتکار. با پشتکار هر کسی می تواند کوه اورست را هم به راحتی فتح کند.

*******************************

5 سال سخت کار کن، 50 سال قهرمانه زندگی کن. هیچ قهرمانی یک روزه قهرمان نشده است. پس دست از تلاش بردار و با سرعت به سمت موفقیت گام بردار.

تصاویر متن دار بدنسازی انگیزشی


درون هر آدمی استعدادهای نهفته بسیاری وجود دارد که هر لحظه آماده شکفتن هستن. این تویی که با اراده و پشتکار خود همت کنی و روزی یا حتی لحظه ای را برای شکفته شدن آن ها انتخاب کنی. تنها باید این اندیشه را در دل خود پدید آوری و در راستای آن تلاش کنی تا به آنچه برسی که آرزوی آن ها را در سر می پرورانیدی.

عکس پروفایل انگیزشی بدنسازی

پرورش اندام با پرورش افکار بلند پروازانه باید همراه شود تا با فکری مثبت و روحیه ای عالی اهدافت را به سمت آرزوهایت پرواز دهی.

*******************************

به آینه ها ثابت کن که روزی هیکلی درشت و بدنی طبیعی و پولادین را در برابر خویشتن خواهند دید.

بهترین جملات انگیزشی درباره ورزش بدنسازی

به خودت ثابت کن که توانایی های زیادی داری کافیست فقط در راستای آن ها گام برداری.

*******************************

به دیگران ثابت کن که تو دیگر آن پسر تنبل و ضعیف نیستی؛ بلکه کسی هستی که آن ها روزی حسرت موفقیت ها و مدال هایت را خواهند خورد.

عکس نوشته ی بدنسازی برای پروفایل + متن انگیزشی

دیگر مطالب پیشنهادی :

بهترین متن های انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی ورزشی فوتبال


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...