متن کنایه زدن به خواهر شوهر

ذات خواهر شوهرها به گونه ای است که همیشه بیهوده سخن به میان می آورند تا با حرف های خود، قلب زن داداش ها را رنجیده خاطر سازند. ولی می توان با کنایه زدن به خواهر شوهر و حاضرجوابی به آن ها جلوی آن ها ایستاد تا به خود آیند که در هر مجلسی و در جلوی جمع فامیل نباید بیهوده سخنی بر خلاف میل زن داداش های خود بگویند.

متن کنایه دار به خواهرشوهر

خواهر شوهر عزیز دخالت های شما آرامش را از زندگی شخصی ما گرفته است. می دانم که تو خیرخواه داداشت هستی ولی با این دخالت ها زندگی داداشت را هم خراب کرده ای. پس خواهشا لطفی کن و پاهایت را از گلیمت درازتر نکن. 

****************

یک عدد خواهر شوهر در زندگی هر نوعروسی کافی است تا زندگی آن را به گند بکشد. طراح اصلی برنامه های جاسوسی خانواده شوهر همان خواهر شوهری است که با بودنش آشوبی به پا می کند که تمامی خوشی ها را به یکباره از تو می رباید.

****************

دانی که ز مار سمی کیست گزنده تر؟ آن خواهر شوهری است که با نیش زبانش هر کسی را به ورطه هلاکت می کشاند. اگر این زبان را نداشتند، شاید زندگی را می توانستیم از این بهتر بسازیم.

****************

بعضی ها هستند که در زندگی همه ما نفوذ کرده اند و باید با صدای بلند آن ها را از نزد خود برانی تا آسایش و آرامش خاطر در زندگی شما حاکم گردد. این موجودات عجیب الخلقه را خواهر شوهر می نامند که به اندازه ای خطرناک هستن که باید حتما از آن ها دوری کنید.

****************

همیشه دفاع کردن در برابر دیگران نشانه سرکوب طرف مقابل و شکست آن نیست؛ گاهی بایستی در برابر دیگران سکوت کنی و با سکوت خویش به آن ها بفهمانی که شخصیت تو خیلی والاتر از آن است که وقت و انرژی خود را حروم آن ها کنی. اگر از نیش زبان خواهر شوهر خود زجر می کشید؛ بدانید که سکوت همراه با جدیت بهترین جواب است تا دیگر نتواند به نیش زبان های خود ادامه دهد.

****************

همیشه گویند که انسان خوبی باش و وقتت را بیهوده برای آدم هایی تلف نکن که بخواهی به آن ها چیزهای زیادی را ثابت کنی. خوب بودن و داشتن شخصیت در درون شماست و در رفتار شما با دیگران مشخص است. اگر بعضی ها شخصیت خود را در جمع نشان می دهند، دال بر بی شخصیتی آن هاست نه بر کم گذاشتن شما برای شوهر و خانواده شوهرت.

****************

با صدای بلند بارها و بارها می گویم من و عشقم خوب خوبیم. حسودا در چه حالی هستن؟ شاید بعضی ها از حسادت  زیادی حالت را می پرسند نه از روی محبت. ولی باید این را بدانند که من و شوهر جانم خوب هستیم و در کمال آرامش به زندگی خود ادامه می دهیم و هیچ اهمیتی به حرف های نیش و کنایه دار خواهرشوهر خود هم نمی کنیم.

****************

به بعضی از آدم ها تنها باید در حد لیاقتشان آن ها را تحمل کنی نه بیشتر از آن تا بتوانی به زندگی شخصی خود روی آوری.

****************

خواهر شوهر عزیزم به نظرم باید یک کلاس خصوصی برایت تدارک ببینند تا به شما توضیح دهند که سرک کشیدن در زندگی دیگران کار درستی نیست و هر کسی زندگی شخصی خودش را دارد پس نباید در زندگی دیگران دخالت کرد. بگذارید ما هم کمی نفس بکشیم و به راحتی به زندگی خودمان روی آوریم.

****************

خواهر شوهر جان این را یادت باشد که تو در آینده ای نه چندان دور عمه بچه های ما خواهی شد پس مهربان باش و سعی کن عمه خوب و لایقی برای برادرزاده هایت باشی.

****************

بعد از کشف مجهولات رابطه ایران و امریکا می توان گفت که سخت ترین کشف جهان حس خواهر شوهر به زن داداشش هست که هنوز هیچ کسی نتوانسته است این حس عجیب را کشف کند.

****************

در کمترین خانه ای می توان دید که یک زن داداش بتواند با آسایش کامل سر را بر بالین بگذارد چون در آن خانه موجودی عجیب به نام خواهر شوهر وجود دارد که می تواند آرامش خیال را از تو برباید.

****************

اسم خواهر شوهر بارها و بارها در شاهنامه ذکر شده است و از آن با یک نام مستعاری یاد کرده اند که اشاره بسیار دقیقی به خواهر شوهر دارد و آن نام بسیار ظریف چیزی نیست بجز ضحاک مار بر دوش.

****************

خوش بحال حواء بی گمان او خوشبخت ترین زن دنیا بوده است چون تنها زنی بوده که هیچ وقت خواهر شوهر نداشته است و با آرامش به زندگی خود ادامه داده است.

****************

خواهر شوهر جان این را بدان که تو خیلی گلی ولی این تنها رفتار توست که نشان می دهد که گل رز باشی یا کاکتوس.

متن کنایه به خواهرشوهر

بی هیچ شک و تردیدی باید گفت که بعد از غیبت کنندگان که اولین گروهی هستند که به جهنم می روند، گروه دوم را باید به خواهرشوهرها اختصاص داد که پشت سر آن ها به جهنم رهسپار خواهند شد.

****************

بهشت بی تردید جای بسیار خوبی است اما در صورتی که خواهر شوهرت آدم مومنی نباشد.

****************

مولانا چه خوش گفته است که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شاید این جمله را بتوان به کسانی اطلاق نمود که نسبت به خواهر خود ناسپاس بوده اند و خداوند خواهر شوهر را در دامن آن ها گذاشته اند تا قدر خواهرهای خود را بدانند.

****************

احترام گذاشتن به بعضی ها بیشتر از مواد مخدر توهم می آورد. نباید بیش از اندازه به بقیه احترام بگذاری تا زیادی دور برندارند.

****************

واقعا یکی از حس های خوبی که هر کسی می تواند در زندگی خویش بدان دست یابد، این است که آنقدر خوب باشی که دیگران به تو حسودی کنند. خواهر شوهر عزیزم در چه حالی؟

****************

خواهر شوهرم اگر می بینی که من نسبت به شما بی تفاوت شده ام و حسم را نسبت به شما به طور کلی از دست داده ام؛ خیال نکن که من کلا انسان بی تفاوت و بی خیالیم؛ نه، بلکه باید گفت که دیگر کسی برایم متفاوت نیست. گذر زمان به خوبی چرخه زندگی انسان ها را تغییر می دهد تا خود واقعی آن ها را برایمان رو کند.

****************

واقعا پس از مدتی زندگی متاهلی به این نتیجه دست یافتم که خوبی کردن به بعضیا مثل آب دادن به گل مصنوعی است. نباید زیادی خودت را خسته کنی چون رگ و ریشه ای ندارد. افرادی هم دور و بر ما هستن که دقیقا همین شکلی اند. خواهر شوهرهایی که واقعا گل هستند اما گل مصنوعی.

****************

خواهر شوهری که پشت زن داداشت باشد و در تمامی مجالس همیشه از وی حمایت کند و با نیش زبان قلب او را رنجیده خاطر نسازد؛ قطعا در اصل آرامش زندگی داداشش برایش مهم بوده است اما ای داد از اینکه آن ها کار خود را می کنند و گمان می کنند که ذره ای از محبت و عشق ما به همدیگر کم می شود. نه، خواهر شوهر جان من همسرم را عاشقانه دوست می دارم.

****************

خواهر شوهر شراره ای از شراره های آتش جهنم است. (حضرت عروس).

متن کنایه به خواهر شوهر

گفته بودم چو تو بیایی غم دل با تو بگویم ولی چه کنم که با خواهرت آمدی و غم را دو برابر کردی.

****************

هر چیزی در دنیا را می توان به طور کلی به دو دسته خوب و بد تقسیم کرد ولی در مورد خواهر شوهر باید گفت دو حالت دارد که یکی بد است و دیگری بدتر.

****************

خواهر شوهر یا باید کوچکتر از خودت باشد که توانایی دخالت در امور و صحبت کردن را نداشته باشد یا اینکه کلا باید لال باشد تا بتوانی از نیش زبان های او در امان باشی.

****************

لبو فروش های تابستان در استراحتند و بستنی فروشی ها در زمستان. اما دریغ از نیش زبان های خواهرشوهر که هیچ وقت استراحت ندارد و دائما نیش آن ها باز است تا با نیش زبان زدن آرام گیرند.

****************

کاکتوس بهترین توصیفی است که می توان با آن خواهر شوهر را تعریف کرد. تنها گلی که سزاوار است که آن را تشبیه به خواهر شوهر کرد.

****************

خواهر شوهر عزیزم می دانم که تو داداشت را دوست داری و می خواهی که خوشبخت شود. ولی این را بدان که اگر من نخواهم می توانم زندگی آن را خراب کنم ولی من عشقم را دوست دارم و لحظه ای دوست ندارم غم در چشم هایش نمایان گردد پس لطفی کن بخاطر داداشت هم که شده از حسادتت و از فضولی هایت کمتر کن و بگذار ما به زندگی خودمان بپردازیم.

****************

بی تردید اگر در تقویم سالانه روزی را به نام روز حسادت و فضولی داشتیم؛ این روز را باید به تمامی خواهرشوهر را تبریک می گفتیم.

****************

یکی از سخت ترین کارهای دنیا بستن زبان خواهر شوهرهاست. اصلا آن ها نمی توانند در مجلسی بنشینند و حرفی را بر زبان نیاورند. 90 درصد حرف هایی هم که می زنند، نیش و کنایه است. عقرب با تمام زهرش گاهی خیلی ساده از کنارت رد می شود و تو را نیش نمی زند ولی خواهر شوهر هر بار که از کنار تو رد می شود باید حتما نیش خود را بزند و بعد رد شود.

****************

به بعضی ها هم بایستی گفت: عزیزم خیلی حسادت نکن شاید بعضی چیزها هم تو داشته باشی و من نداشته باشم، مثل عقده.

****************

وقتی عروس در خانه شوهر خود جزئیات آخرین خرید خود را در بازار تعریف می کند، واقعا قیافه خواهر شوهر دیدنی است.

****************

یکی از مزایای تک فرزندی که امروزه بسیار باب شده است؛ این مسئله است که نسل سه موجود عجیب الخلقه به طور کامل منقرض می شود: خواهر شوهر، جاری، باجناق.

متن کنایه زدن به خواهر شوهر

خبرنگار: ببخشید خانم دلیل این حجم از موفقیت شما چیست؟ زن نمونه: تمام موفقیت های خود را بی هیچ شک و تردیدی مدیون خانواده شوهرم به خصوص خواهر شوهرم هستم که تمام تلاشم را کردم تا از حسودی بترکد و چشم هایش درآیند تا من نفسی بکشم.

****************

خواهر شوهر حسادتت به جای رسیده است که دیگر آرزو نمی کنم که کور شوی؛ بلکه آرزوی هر روز من این است که خدا علاوه بر آن دو چشمانت، دو چشم اضافه تر از آن هم به تو بدهد تا بیشتر چشم هایت درآیند و از حسودی بترکند.

****************

به بعضی از این خواهر شوهرها هم باید گفت: آخه مگر می شود که کلاغ هم پشت سر طاووس حرف بزند؟ یک کمی هم برو جلوی آینه اول خودت رو ببین بعد نظر بده عزیزم.

****************

ریشه تمام سوتفاهم های میان زن و شوهر ناشی از حسادت هایی هستند که طراح و مهندس نقشه کشی تمامی آن ها معاون اول مادرشوهر در خانواده شوهر یعنی خواهر شوهرهای عزیز هستند که با فضولی های خود و با سرک کشیدن در زندگی زن داداش خود سعی در ایجاد شکاف بین آن ها هستند.

****************

من شر حاسد إذا حسد؛ خدایا ما را از شر هر حسودی دور کن که همیشه در اطراف ما و در زندگی شخصی ما نفوذ می کنند تا روزنه ای برای حمله به جان ما پیدا کنند.

****************

کاش میشد که دهان خواهر شوهر ها را قفل کرد و به هنگام مهمانی و در جمع فامیل ها کلید آن را در دست گرفت تا بی موقع با نیش زبان هایشان، سدی بزرگ در برابر خوشی های ما نگردند. خواهر شوهر عزیزم اگر در میان جمع فامیل حرف نزنی و تیکه نندازی کسی نمی گوید که تو لال هستی. پس خواهشا یک کم رعایت کن.

****************

چه خوش گفته است شاعر که آنچه برای خود نمی پسندی ... نگه دار برای خواهر شوهرت و برایش کادو ببر.

****************

کی گفته که نخ دادن همیشه بد است؟ به بعضی از این خواهر شوهر ها باید نخ داد تا دهانشان را به طور کامل بدوزند تا دیگر بیهوده زبان آن ها در میان جمع به صدا در نیاید.

****************

نمی دانم که این چه فلسفه ای است که خواهر شوهرهای عزیز اصلا خوبی های تو را نمی بینند و کافیست که از تو عیب و ایرادی ببیند، آن را جلوی همه علنی می کنند و آنقدر به تو نیش و کنایه می زنند که دیگر حالت از هر خواهر شوهری به هم می خورد. به بعضی از این خواهر شوهرها باید گفت: عزیزم خیال نکن که خودت حوری بهشتی هستی و کاملا معصوم و بی عیب و نقصی! یک نگاه به ظاهر و باطن خودت کنی متوجه می شوی عزیزم.

جملات کوتاه و سنگین برای کنایه به خواهر شوهر

 عزیزم چقدر خوب شده است که تو به دنیا آمده ای تا خواهر شوهر من شوی! از وقتی که تو به من حسودی می کنی، من اعتماد به نفس می گیرم که در همه موارد از تو بالاترم و باعث شده تا تو به من حسودی کنی. پس خیال نکن با حسادتت من را از جایی که هستم پایین می آوری؛ نه بلکه من فراتر از آن هم می روم تا چشم های تو از حدقه درآیند.

****************

سوال کنکور 98: خطرناک ترین مار سمی که نیش آن بسیار کشنده است، چیست؟

مار افعی       مار زنگی                    مار کبری فیلیپینی                     خواهر شوهر


سایر مطالب پیشنهادی و ویژه :

متن کنایه دار به مادر شوهر

عکس نوشته های جدید در مورد خواهر شوهر (2)

نحوه ی برخورد با خواهرشوهر حسود و پررو

متن تبریک تولد به خواهر شوهر + عکس نوشته2 نظر

  1. رحمترحمتsays:

    چه خوب و زیباست بیاییم دلی را شاد کنیم و کانون خانواده را گرم تر کنیم. با این حرف فقط عزت خودمان زیر سوال می رود. دائم به ناراحتی و عصبانیت خودمان می افزایم. عاقل و خردمند کسی است که که هنر «گل» بودن را داشته باشد. نه اینکه خاری به چشم دیگران. اول باید انگشت اشاره به خودمان باشد و در صورت که عیبی در دیگران باشد نیازی نیست با میکروسکوب نگاه کنیم چرا که چشمان خودمان آزار می بیند.

  2. هلن عهلن عsays:

    به هر حال هر عروسی ممکنه خودش هم خواهر شوهر باشد البته من که داداش ندارم ونه عمه میشم نه خواهر شوهر. ولی خودم یه خواهر شوهر احمق دارم. که کلا به حسابش نمیارم چون در حد من نیست وکلا نسبت بهش بی تفاوت هستم اون هر کاری میکنه لج منو در بیاره من بی تفاوت تر میشم انگار اصلا وجود نداره خیلی اینجوری خوش میگذره