متن درباره خواستن و توانستن + عکس نوشته

خواستن و توانستن دو واژه ی قدرتمند در زندگی تک تک ما انسان ها هستند که اگر به آن ها بها بدهیم و با فکر کردن به این دو بی تفاوت از کنارشان نگذریم حتما می توانیم به راحتی و آسوده در مسیر موفقیت قدم برداریم و در تمامی زمینه ها موفق شویم.

- خواستن و توانستن ما دو بازوی قدرتمند و پر از نیروی معجزه گر در وجود تک تک مان هستند که برای سلامت و توانمند ساختن هر دوی این ها، هر لحظه باید به اهداف خویش دقیق و واقع بینانه فکر کنیم، تمامی اهداف مان را کوچک و کوچک تر سازیم، به هر کدام از این هدف های کوچک یک شماره ی مخصوص بدهیم و باشور و هیجان تلاش کنیم و شماره به شماره به هدف های خویش برسیم تا در نهایت بعد از گذشتن از تمام هدف های کوچک شماره دار خود، به آن هدف نهایی که برای خود در نظر گرفته بودیم برسیم و طعم شیرین موفقیت را از اعماق وجود خویش و با لذت بچشیم.

*************************************

- خواستن و توانستن ما یعنی شکست ها را پله های زیر پای خود قرار دهیم و محکم برای رسیدن به هدف هایی که برای خود تعیین کرده ایم روی آن ها قدم بگذاریم و بالا برویم تا بتوانیم چهل چراغ موفقیت خود را در بالاترین جایگاه پشتکار خویش نصب کنیم و همواره زندگی مان منور به نور پشتکار و تلاش مان باشد.

عکس نوشته خواستن توانستن است

- وقتی اراده می کنیم و قدم برمی داریم، وقتی به یک مانع بر سر راه خود برخورد می کنیم و متوقف مان می کند، ما نه اهل یک گوشه نشستن و غصه خوردن هستیم و نه اهل غرزدن و اخم کردن، نه حال و احوال خودمان بیهوده خراب می شود و نه حال و احوال اطرافیان خود را خراب می کنیم؛ ما می خواهیم و حتما می توانیم که هر مانعی را کنار بزنیم و خواستن و توانستن ما در این است که با توکل به خدا و توسل به خوبان، غرق در تحول می شویم و از تک تک مانع ها می گذریم و به جایی که می خواهیم، می رسیم.

*************************************

- خواستن و توانستن ما یعنی شکست را شکست می دهیم و مانعی بر سر مانع ها می شویم و به سوی ارزش های متعالی انسانی، چه مادی و چه معنوی، بااقتدار پیش می رویم.

*************************************

- خواستن و توانستن ما یعنی شکست را در دستان پشتکار و تلاش خویش خرد می کنیم و از تمامی مانع های بر سر راه خود پلی می سازیم برای رسیدن به آنچه که می خواهیم و حق مان است.

*************************************

- ایستگاه به ایستگاه با شور و نشاط تلاش می کنیم و از موانع مختلف و متنوعی که در مسیر زندگی مان با آن ها مواجه می شویم، می گذریم و خود را با شعار «خواستن، توانستن است» به شعور باارزش «از تو حرکت، از خدا برکت» می رسانیم و اطمینان داریم که هر لحظه به مقصد نزدیک تر و نزدیک تر خواهیم شد.

متن با عکس خواستن توانستن

- در تمامی مسیر زندگی مان اگر با توجه به خواسته های معقول خود عاقلانه قدم برداریم، می توانیم بی آن که در نهایت با پشیمانی هم خانه شویم، به خواسته های مان برسیم و هم خانه ی موفقیت های تمامی دوران های زندگی مان باشیم.

*************************************

- خواستن و توانستن ما نه در دست های مهربان و گرم دوستان و آشنایان قوت می گیرد و نه در دست های سرد و بی روح غریبه ها، تنها این خود ما هستیم که می توانیم بازو های قدرتمند خواستن و توانستن را به خوبی سلامت نگه بداریم و با کمک آن ها موفقیت بعد از موفقیت میهمان زندگی مان شود.

*************************************

- اگر بخواهیم که بشود حتما می توانیم و می شود؛ خواستن و توانستن ما یعنی همین بشودها و می شودها.

*************************************

- گاهی می خواهیم ولی نمی شود و یا این که دیر می شود، انگار که خواستن و توانستن ما کاملا رشد نکرده اند، قد نکشیده اند و بزرگ نشده اند؛ پس حسابی و به شکلی مداوم تلاش می کنیم و پیگیر می شویم تا خواستن و توانستن ما نیز به قدر لازم و کافی قد بکشند، رشد کنند و به اندازه ی رسیدن دست مان به موفقیت، بزرگ شوند تا هر آنچه که می خواهیم، بدون فوت وقت، بشود.

عکس نوشته انگلیسی خواستن توانستن

- خواستن و توانستن ما یعنی شکست را با دستان قدرتمند تلاش و پشتکار می شکنیم، ناکامی ها را بدون هیچ کام گرفتن از دلسردی مان ناکام می گذاریم و در مسیر موفقیت استوار و مصمم می رویم و می رویم تا رسیدن به مقصد نهایی که همان کمال و تعالی است.

*************************************

- شاید بارها و بارها افتادن را تجربه کنیم ولی به جای آن که خستگی افتادن های پیاپی خیلی زود زمین گیرمان کند، دلبستگی مان برای رسیدن به موفقیت ها و موقعیت های ناب و دوست داشتنی، هوایی مان خواهند کرد، تا در هوای رسیدن به آن ها بی هوا قدم برداریم و سبک بار و چابک به پیش بتازیم.

*************************************

- خواستن و توانستن ما یعنی با هر بار افتادنی، افتاده تر می شویم ولی در عوض بیش تر و قوی تر از گذشته ی خویش قد راست خواهیم کرد و به سمت موفقیت و در مسیر درست به پیش خواهیم رفت.

*************************************

- با هر افتادنی در مسیر موفقیت، یکی یکی اشتباهات و کوتاهی های خود را روی زمین جا می گذاریم و قدم های بعدی مان را محکم تر از قبل برمی داریم و در مسیر موفقیت با امیدواری و نشاط به پیش می رویم.

عکس پروفایل خواستن توانستن

- افتادن از خواستن ما نیست ولی معجزه ی توانستن ما برخواستن و محکم قدم برداشتن و در مسیر پر از زیبایی موفقیت حرکت کردن است.

*************************************

- خواستن و توانستن ما در این خلاصه نمی شود که خودمان تنها انسان موفق موجود در دنیا باشیم، خواستن و توانستن ما در این خلاصه می شود که دنیایی پر از انسان های موفق را به وجود بیاوریم و این تنها با خیرخواهی و داشتن دلی بزرگ میسر است، تا هم خودمان در مسیر موفقیت به پیش برویم و هم دیگران را در این مسیر با خودمان هم قدم کنیم و قدم به قدم به سمت خوبی ها و خوبی کردن پیش برویم.

*************************************

- بارها بزرگ ترهای ما با محبت و مهربانی خاص خود این نصیحت را گفته اند و ما هم شنیده ایم که «خواستن، توانستن است»، ما هم می گوییم و شما هم بشنوید که «خواستن و توانستن ما» نتیجه ی با گوش جان شنیدن و نوشیدن نصیحت های بزرگ ترهای خیرخواه مان است که قد، خمیده کردند تا ما قد، راست کنیم، مو، سپید کردند تا ما همواره و در همه جا روسپید باشیم و سربلند. دانه دانه های نصیحت های گرانبهای شان بی نظیر است و ایثارشان در این مسیر بی بدیل؛ چراکه اگر در کنار ما نبودند و پشت مان به پشت محکم شان گرم نبود نه خواستن می ماند و نه توانستن، نه ما می ماندیم و نه موفقیت های سنجاق شده به زندگی مان.

متن درباره خواستن و توانستن

- اشتباه های خود را هرگز و به هیچ وجه، در هیچ کدام از مرحله های زندگی مان پاک نمی کنیم، تمام آن ها را یکی یکی در کنار خواسته های خود قرار می دهیم و تا جایی که می توانیم تناقض های بین آن ها را یکی یکی پیدا می کنیم، سپس یک به یک تمامی این تناقض ها را رفع می کنیم و این گونه است که به راحتی و سادگی اشتباه ها خودشان به خودی خود پاک می شوند.

*************************************

- خواستن و توانستن ما به هر اشتباهی این را می فهماند که «اشتباهی» بر سر راه ما آمده است؛ سریع راه خود را کج کند و در مسیری غیر از مسیر موفقیت ما قدم بردارد.

*************************************

- گاهی تنها اشتباه ما درراه رسیدن به موفقیت این است که «خواستن، توانستن است» را فراموش می کنیم و یکپارچه نخواستن می شویم، این جاست که موتور محرکه ی ما از حرکت باز می ایستد و بی هیچ خواستنی به زندگی خود ادامه می دهیم؛ پس هیچ گاه «خواستن، توانستن است» را فراموش نکنیم.

عکس متن دار درباره خواستن و توانستن

- خواستن و توانستن ما در رسیدن به موفقیت با قدرت و اقتدار پیش می رود، اگر اشتباه پشت اشتباه به شکلی تکراری تکرار نشود؛ چرا که تکرار اشتباه ملکه ای دیکتاتور می شود و این ملکه ی دیکتاتور نیز تاب دیدن هیچ موفقیتی را برای ما نخواهد داشت.

*************************************

- اشتباه های گذشته به هیچ وجه جزء خواستن های ما نبودند ولی قطع به یقین تکرار نکردن اشتباه های گذشته جزء توانستن های ما هستند، پس نه در گذشته بمانیم و نه در اشتباهات گذشته ی مان تکرار شویم تا هیچ گونه وقفه ای در حرکت مان در مسیر موفقیت به وجود نیاید.

*************************************

- خواستن و توانستن ما در این است که «شانس» را بی معناترین واژه ی زندگی مان می دانیم و تلاش و پشتکار را با چاشنی امیدواری بامعناترین واژه در زندگی مان.

جملات انگیزشی خواستن توانستن است

- خواستن و توانستن ما در این است که «شانس» هیچ شانسی برای وارد شدن به زندگی ما ندارد، جای «شانس» در بیرون زندگی مان، همان واژه ی بی معنا و بی هویت است.

*************************************

- خواستن و توانستن ما موفقیت مان را رقم زده است؛ چراکه «شانس» را شَبَهِ توجیه می دانیم و ترسناک ترین موجود در مسیر پر پیچ و خم موفقیت خود، که گاهی در تاریک ترین لحظات آزمون های زندگی مان به سراغ ما می آید و ما هم با آموخته ها و تجربه های همیشگی خود بدون هیچ واهمه ای، بی توجه به آن به مسیر خود ادامه می دهیم.

*************************************

- خواستن ما مهم ترین نیروی محرکه ی ما برای توانستن است.

عکس نوشته های خواستن و توانستن

- خواستن، بی توانستن ضعیف می ماند و عقیم و بی ثمر، توانستن هم بدون خواستن تنها می ماند و غریب.

*************************************

- خواستن در دستان قدرتمند و نیرومند توانستن رشد کرده، بلندبالا می شود و به ثمر می نشیند.

متن با عکس نوشته در مورد خواستن و توانستن

خواستن و توانستن ما سلامتی و موفقیت شماست و دعاگویی

نویسنده : محبوبه عباسی


پیشنهاد جدید :

بهترین متن های انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...