بررسی تعبیر خواب عبا و عمامه از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب عبا و عمامه نیز یکی از همین تفسیرها و تعبیرهایی است که از جانب معبران شرقی و غربی به شیوه های گوناگونی بررسی شده است. در این مطلب سعی کرده ایم تا بخشی از مواردی را که در زمینه تعبیر خواب عبا و عمامه از جانب معبران برجسته و ممتاز در طوب تاریخ و نیز در عصر حاضر مطرح شده است در اختیار شما قرار دهیم.

در عالم خواب نشانه ها و نمادهای فراوانی وجود دارند که می توانند وقایع و اتفاقات مختلفی برای بیننده خواب پیش بینی کنند. هر یک از نشانه ها در تعبیر خواب می تواند به نوبه خود نشانه های مثبت و دارای تعبیرهای خوشایند یا نشانه هایی ناخوشایند باشند که می توانند از وقایع تلخ و ناگواری برای کسی که خواب را دیده است خبر دهند. تعبیر خواب عبا و عمامه نیز یکی از همین تفسیرها و تعبیرهایی است که از جانب معبران شرقی و غربی به شیوه های گوناگونی بررسی شده است. 

در این مطلب سعی کرده ایم تا بخشی از مواردی را که در زمینه تعبیر خواب عبا و عمامه از جانب معبران برجسته و ممتاز در طول تاریخ و نیز در عصر حاضر مطرح شده است در اختیار شما قرار دهیم. تعبیر خواب عبا و عمامه دارای تعبیرهای متعددی می باشد که ما تلاش کرده ایم تا بهترین تعبیر هایی را که در واقع به نوعی با سایر تعبیر و تفسیرهای موجود اشتراکاتی دارند برای شما ذکر نماییم. بنابراین اگر قصد دارید تا اطلاعات بیشتری در زمینه تعبیر خواب عبا و عمامه کسب نمایید از مشا دعوت می کنیم که تا پایان این مطلب ما را همراهی بفرمایید.

تعبیر خواب عبا و عمامه چیست؟

تعبیر خواب عبا و عمامه از دیدگاه حضرت یوسف(ع)

حضرت یوسف(ع) در مقام پیامبر الهی و نیز مفسر ی یگانه در زمینه تعبیر خواب برسر گذاشتن عمامه و نیز پوشیدن عبا یا قبا را نشانه ای از فرمانروایی و صدارت یافتن فرد می داند. در صورتی که فرد نیز صاحب منصب باشد تعبیر خواب عبا و عمامه برای او می تواند به معنی ارتقای شغلی و مرتبت او باشد. همچنین حضرت یوسف(ع) در تعبیر خواب عبا و عمامه معتقد است اگر فردی در خواب ببیند که عمامه از سرش بیفتد بدین معنی است که نواقصی در زندگی و کار او به وجود می آید. همچنین اگر عمامه اش را دوباره و پس از گذار از دوران محنت و تاخی روزگار در دستانش ببیند بدین معنی است که دوباره وضع معیشت و دارایی او بهبود پیدا کرده و به ثروت و مکنت فراوان دست پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب عبا و عمامه از دیدگاه امام صادق(ع)

امام صادق (ع) نیز که یکی از معبران برجسته علم تعبیر خواب به شمار می رود در تعبیر خواب عبا و عمامه معتقد است که دیدن عبا یا هر نوع طیلسان بر تن فردی می تواند به معنای یکی از ده تعبیر زیر باشد.

1-عزت

2 -مقام و منزلت

3-رسیدن به حکومت

4-فرزند

5-شمشیر

6-دینداری

7-بزرگی و بزرگواری

8-خوشبختی و رفاه

9-علم اندوزی

10-ثروت و مکنت

تعبیر خواب عبا و عمامه از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب عبا و عمامه معتقد است که اگر فردی ببیند عبا یا قبایی از جنس کرباس بر تن کرده است بدین معنی است که از رنج و غم رهایی پیدا خواهد کرد. همچنین پوشیدن قبا یا عبا از جنس حریر در صورتی که در میدان جنگ بر تن فرد باشد می تواند نشانه ای از دین و نیز ایمان فردی باشد که خواب را دیده است. همچنین بر تن کردن قبا از جنس خز نیز برای مردها خوش یمن است.

بررسی دقیق تعبیر خواب عبا و عمامه بر اساس دیدگاه های مختلف معبران توانا

تعبیر خواب عبا و عمامه از نظر دانیال نبی(ع)

دانیال نبی(ع) نیز یکی از معبران صادق و برجسته ای است که تعبیر خواب های او از هر نظر دارای ارزش و اعتبار ویژه ای به شمار می روند. از نظر دانیال نبی(ع) دیدن قبا یا عبای تازه که در برخی تعابیر به آنها طیلسان نیز گفته می شود نشانه ای از دینداری و امانت داری وی می باشد ولی اگر در خوابش عبای کثیف ببیند بدنی معنی است که در این زمینه دچار سستی است. همچنین تعبیر دیگری که از طیلسان و قبا مطرح می کند به معنای فرزند می باشد.

تعبیر خواب عبا و عمامه از منظر خالد بن علی بن محد العنبری

این مفسر نیز معتقد است که دیدن عبا و عمامه در خواب نشان های اقتدار و شوکت فرد است. وی همچنین اعتقاد دارد که اگر فردی در خواب ببیند که عمامه اش به طلا تبدیل شده است بدین معنی است که قدرت و منصبش از او گرفته می شود. همچنین اگر در خواب ببیند که عمامه ای بر سر می گذارد می تواند نشانه اقتدار و شهرتی باشد که نصیب او می شود.

تعبیر خواب عبا و عمامه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب عبا و عمامه بر این نکته تاکید دارد که پوشیدن عبا اگر به قصد عبادت باشد نشانه خوبی و خیز برای فرد بیننده است. همچنین اگر فرد ببیند که به منظور نمازگزاردن عبایی خرید می تواند به معنای انجام دادن کارهای نیک باشد. همچنین اگر در زیر عبای کسی مخفی شده که او را نمی شناسید بدین معنی است که کسی شما را در کنف حمایت خود خواهد گرفت و از شما پشتیبانی می کند. این فرد همچنین ضمن حمایت از شما رازها و اسرار شخصی شما را نیز حفظ خواهد کرد.

تعبیر خواب عمامه سفید بر سر گذاشتن

تعبیر خواب عمامه سفید بر سر گذاشتن

تعبیر خواب عمامه سفید بر سر گذاشتن از نظر معبرین به معنای خلوص در دینداری ذکر شده است. بدین معنی که فرد دارای پاک و ایمان راستین است و از نظر معنوی پیشرفت کرده است. عمامه به تنهایی نشانه ای از جاه و اقتدار فرد است و سفید بودن آن که نشانه ای از پاک بودن است. همچنین دیدن عبای سفید نیز می تواند نشانه ای از داشتن فرزندی صالح و دیندار برای بیننده خواب می باشد که معبران مختلفی بر این نکته تاکید دارند. رنگ سفید نشانه پاکی در دین است و داشتن عبای سفید نیز به داشتن فرزند درستکار تعبیر شده است.

تعبیر خواب برای عبا و عمامه مشکی

تعبیر خواب عبا و عمامه مشکی

دانیال نبی(ع) معتقد است دیدن عبای سیاه یا تیره رنگ در خواب می تواند نشانه داشتن فرزندی مبارز و دیندار و در عین حال اهل فضل و ادب است. البته تعبیر خواب عبا و عمامه مشکی زمانی می تواند بدین معنی باشد که فرد فاقد علم و دانش کافی باشد. همچنین وی معتقد است که تعبیر خواب عبا و عمامه مشکی همچنین می تواند بدین معنی باشد که فرد دارای فرزند قاضی و یا سخنور خواهد شد.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

7 نظر

 1. فاطمه صادقیفاطمه صادقیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب میدیدم آقای خامنه ای به خانه ما امدند وعبا خود را دادن من بشورم ومن را به عقد در اوردن ومن در آیینه نگاه میکردم ومدادمیکشیدم چشمم وزنجیر طلایی که احساس میکردم هدیه هست در دستم بود در بیداری مجردم وخیلی به حضرت محمد برای ازدواج متوسل میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، دلالت بر عزت ، ارزش ، مال حلال ، بهبود تدریجی و بیشتر اوضاع زندگی می باشد و در حالت کلی معنای مثبتی دارد.

 2. ستارهستارهsays:

  سلام من خواب دیدم چادرمشکی وعمامه مشکی سرم کردم.و منتظر یکی ازفامیلامون تو خیابون بودم ک یهویی سرم گیج رفت وافتادم بعد پسرعموم تو خیابون منو دید و اومد سمتم منو برد داخل خونشون و قطره چسب دوسه جلوم بینی من گذاشت ک بوش رو بشنوم و وسرم رو پاهاش گذاشتم.بعد دوباره پاشدم و ازحال افتادم و چون حالم خوب نبود عمامه رو ازسرم برداشتم و کنارخودم رو کیفم گذاشتم...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نواقص و مشکلاتی در کارهایتان ایجادشود

 3. آرامآرامsays:

  با سلام در خواب دیدم با فردی به تازگی ازدواج کردم (در صورتیکه مجرد هستم)آن فرد عمامه سفید به سر داشت ولی عبا نداشت لباسی معمولی پوشیده بود . او دست مرا گرفته بود و من نیز برخی اوقات دستانم را به دستان او میفشردم نوک انگشتانم سرد بود . بعد انگار که میخواستیم به خانه خودمان برویم که از محوطه داخل مسجد محله مان عبور کردیم .

 4. حاج حسینحاج حسینsays:

  باسلام. من پسری 18 ساله هستم و کنکوری. در خواب دیدم که مادرم بیمار شده و در بیمارستان هست.بعد من عمامه مشکی بر سر گذاشتم وم عبا هم پوشیدم و به عیادتش رفتم،در حیاط بیمارستان دیدم که شوهر خاله پدرم با خانواده و دیگر اقوام مثل اینکه به تفریح آمده باشند نشسته بودند و مشغول غذا خوردن شدند.من هم با عبا و عمامه به آنها پیوستم و خوشحال بودم.لطفا تعبیرش رو بگید.ممنون.

 5. مصطفی رضاییمصطفی رضاییsays:

  من ۴۲سالمه درخواب دیدم حضرت آقاخامنه ای با دستان مبارکشان به بنده عمامه سفید هدیه دادن .تعبیرش چیست

 6. ریحانه نعمتیریحانه نعمتیsays:

  سلام من خواب دیدم عمامه ی مشکیِ یک شخص رو از سرش برداشتم میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 7. فرزانه روحیفرزانه روحیsays:

  سلام خواب دیدم یک روحانی عبای آقای بهجت رو آورده برادران کنم که به عنوان تبرک نگهش داره لازم به ذکر است که من خیاطم خواستم ببینم تعبیرش چیه