متن انگلیسی تشکر از دوست + ترجمه

در این مطلب از توپ تاپ ، گلچینی از متن های انگلیسی مختلف کوتاه و زیبا به زبان انگلیسی برای تشکر کردن از دوست ، همراه با ترجمه ی صریح فارسی تهیه دیده شده است ، ممکن است علاقمند باشید تا رفیق صمیمی خود را با جملات یا عبارات انگلیسی غافلگیر کنید و از آن ها بخاطر موضوعات مختلف سپاسگذاری کنید ، پیشنهاد ما مشاهده ی همین مطلب خواهد بود ، در ادامه همراه ما باشید

Thanking a friend for everything is good. People need to talk about their emotions but sometimes they don’t know how to do that. Friends are the family which are chosen by ourselves and they give us happiness, good feeling and everything we need. so thanking of them can be a good reaction for their kindness.

There are many ways to thanking a friend. Let’s talk about this ways and best thanking messages.

سپاس از رفیق بخاطر هر چیزی خوب است. آدم‌ها نیاز دارند که درباره احساساتشان صحبت کنند؛ اما گاهی نمی‌دانند که چگونه این کار را انجام دهند. دوستان خانواده‌ای هستند که توسط خودمان انتخاب می‌شوند و به ما شادی،‌ احساسات خوب و هر آن‌چه نیاز داریم را ارائه می‌دهند. تشکر از آن‌ها می‌تواند واکنش خوبی برای مهربانی‌هایشان باشد.

راه‌های زیادی برای تشکر از یک دوست وجود دارد. بیایید در مورد این راه‌ها و بهترین پیام‌های تشکر صحبت کنیم.

سپاس از رفیق با کارت

You can just give a handwriting with a short beautiful sentence to thank your friend.

شما می‌توانید با ارائه یک دست نوشته از خودتان که شامل یک جمله زیباست از دوستتان تشکر کنید.


~~~__***___ جملات کوتاه درمورد تشکر از رفیق __ ***__~~~

Thank you for being the reason I smile.

از تو ممنونم بخاطر این‌ که دلیلی برای لبخند من هستی.


­

Here’s to those who inspire you and don’t even know it.

اینجا کسانی هستند که از تو الهام می‌گیرند و تو حتی این را نمی‌دانی.


Thanks for truckloads of good times.

بخاطر به بار آوردن لحظات خوب از تو ممنونم.


I don't know who I would be without friends like you. Thank you for letting me be myself.

نمی‌دانم بدون دوستی مثل تو چه آدمی می‌شدم. ممنونم که بهم اجازه می‌دهی خودم باشم.


~~~__***___ جملات کوتاه درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

Sometimes I just wonder what I would have done without you.

گاهی با خودم فکر می کنم که اگر تو نبودی چکار باید می‌کردم؟


You always know how to make me laugh. Thank you for being my friend.

تو همیشه می‌دانی چطور باید مرا بخندانی. ممنونم بخاطر این که دوست من هستی.


Whenever anything happens, the first thing I think of is telling you. That's the sign of an awesome friend.

هر وقت هر اتفاقی می‌افتد، به اولین چیزی که فکر می‌کنم این است که به تو بگویم. این نشانه‌ای از یک دوستی خارق‌العاده است.


Thanks for being the shoulder I can always depend on.

ممنونم بخاطر اینکه شانه‌ای هستی که می‌توانم همیشه به آن تکیه کنم.


~~~__***___ جملات کوتاه درمورد تشکر از دوست __ ***__~~~

! Some people can't go a day without coffee. I can't spend a day without my best friend

بعضی از افراد نمی‌توانند روز خود را بدون قهوه سپری کنند و من نمی‌توانم حتی یک روز بدون بهترین دوستم بگذرانم.


I look forward to every second I spend with you—you make this city so much more fun.

من  همیشه منتظر لحظاتی هستم که با تو می‌گذرانم. تو این شهر را به جای سرگرم کننده‌تری تبدیل کردی.


؟ How did I get so lucky to have a friend like you

من چط.ر اینقدر خوشبخت هستم که دوستی شبیه به تو دارم؟


Your friendship means the world to me. Just wanted to let you know.

دوستی با تو به معنی تمام دنیای من است. فقط خواستم این را بدانی.


! We go together like peanut butter and jelly

من و تو باهم شبیه به کره بادام زمینی و ژله هستیم!


~~~__***___ جملات کوتاه درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

تشکر بخاطر دوستی

Words are devices that help us show our feeling and we should know how to use them. Literacy is good for thanking a friend.

کلمات وسیله‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند احساساتمان را نشان دهیم و ما باید بدانیم چگونه از آن‌ها استفاده کنیم. ادبیات برای سپاس از دوست خوب است.


~~~__***___ متن درمورد سپاس از رفیق __ ***__~~~

 ! Sometimes I feel that you are my guardian angel. If you are, you are doing one hell of a job. Thanks, mate

بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم تو فرشته نگهبان من هستی. اگر این گونه است، کار تو یکی از سخت‌ترین کارهاست. ممنونم رفیق!


~~~__***___ متن درمورد سپاس از رفیق __ ***__~~~

You've stuck by me through so many ups and downs and I want you to know that I'll always be there for you.

تو بخاطر من در فراز و نشیب‌های زیادی قرار گرفته‌ای و می‌خواهم بدانی که من همیشه در کنار تو خواهم بود.


~~~__***___ متن درمورد سپاس از رفیق __***__~~~

We have done everything together since childhood. Today I just want to thank you for being such a wonderful friend. I look forward to sharing many more of life's lovely moments with you.

 ما از کودکی کارهای زیادی را باهم انجام داده‌ایم. امروز می‌خواهم از تو تشکر کنم که چنین دوست خوبی هستی. من منتظرم که لحظات دوست داشتنی بیشتری را در کنار تو داشته باشم.


~~~__***___ متن درمورد سپاس از رفیق __ ***__~~~

Today I sit here remembering the fun times that we've had. As the years have gone by, I realize today that you have been the only person in my life who bonded with me without any expectation. How can I ever thank you?

امروز نشسته و یادآور تمام لحظه‌های سرگرم کننده‌ای بودم که باهم داشتیم. سال‌ها گذشته است و من امروز فهمیدم تو تنها کسی بودی که بدون هر انتظاری با من همراه بوده‌ای. چگونه می‌توانم از تو تشکر کنم؟


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست __ ***__~~~

The best thing about friendship is that there are no debts to repay, otherwise, I'm sure I'd be in the hole with you. Thanks for everything, buddy!

بهترین چیز در دوستی این است که هیچ قرض و بدهی برای جبران وجود ندارد؛ اگر چنین نبود من مطمئنم تا آخر عمر به مدیون تو بودم! بخاطر همه چیز ممنونم رفیق.


 ~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

You are so unique and you see the world in a special way. I'm glad to have you as a friend.

تو یک خاص هستی و دنیا را از دید خاصی می بینی. خوشحالم که تو را به عنوان دوست در کنارم دارم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر  از دوست__ ***__~~~

I've always felt so loved and appreciated by you — thanks for sticking by me even when it was hard.

تو همیشه مرا دوست داشته‌ای و تشویقم کرده‌ای. ممنونم بخاطر اینکه همیشه کنارم بودی، حتی زمانی که شرایط سخت بود.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

I don't want thousands of friends on Facebook, nor do I want thousands of followers on Twitter. I just want a real friend like you. Thanks for being present in my life, all the time, all the way.

من نه هزاران دوست در فیس بوک می‌خواهم و نه هزاران دنبال کننده در توییتر. من تنها یک دوست واقعی مانند تو می‌خواهم. بخاطر اینکه همیشه و همه جا در زندگی‌ام حضور داشته‌ای از تو ممنونم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__***__~~~

Not a day goes by that I don't think about how much your friendship means to me.

هیچ روزی سپری نمی‌شود مگر اینکه من به این فکر کنم که دوستی تو چه معنایی برای من دارد.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

If I could give our friendship a name, it would be Memories Unlimited. Thanks for giving me beautiful memories that I am going to cherish for a lifetime.

اگر می‌توانستم برای دوستیمان یک نام انتخاب کنم، نام آن را «خاطرات نامحدود» می گذاشتم. ممنونم که این خاطرات خوب را به من دادی تا تمام طول عمرم آن‌ها را گرامی داشته باشم


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

I feel like you need to be there whenever I'm telling a story because you've always been there for the biggest moments of my life and can talk about them better than me!

هرگاه می‌خواهم داستانی از زندگی‌ام را تعریف کنم احساس می‌کنم تو باید آن‌جا حضور داشته باشی؛ چون در تمام لحظات بزرگ زندگی من کنارم بوده‌ای و می‌توانی بهتر از من در مورد آن‌ها صحبت کنی.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__***__~~~

I truly feel that you know me better than I know myself. I'm ever grateful for your friendship.

واقعا احساس میکنم تو مرا بهتر از خودم می‌شناسی. من تا ابد بخاطر دوستی با تو سپاس‌گزار هستم.


 ~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

From the moment we met, I knew that we were going to be fast friends. I'm so glad I was right.

از لحظه اولی که دیدمت می‌دانستم ما به بهترین دوست‌ها برای هم تبدیل می‌شویم. خوشحالم که حسم درست بود.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

A friend like you is more than just a friend. You are like a magic pill which bids farewell to my sorrows and welcomes happiness in my life every day. Thanks for fixing my crazy life.

دوستی مانند تو چیزی بیشتر از یک رفیق معمولی است. تو مثل یک قرص جادویی هستی که با غم‌های من خداحافظی می‌کنی و به شادی‌هایم خوش آمد می‌گویی. بخاطر نظمی که به زندگی درهم و برهم من بخشیدی از تو ممنونم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست __ ***__~~~

You have such a special personality that lights up the entire room. I'm lucky to call you my friend.

تو شخصیت فوق‌العاده‌ای داری که کل فضا را روشن می‌کند. خوشحالم که تو را به عنوان دوست خود می‌دانم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

I don't need coffee, tea, soda, smokes, or energy drinks. You are my daily fix, and a conversation with you is all I need to start my day. Thanks for kick starting my life every single day!

من به قهوه، چای،‌ سیگار یا نوشیدنی انرژی‌زا نیازی ندارم. تو هر روز مرا درست می‌کنی و مکالمه با تو تنها چیزی است که برای شروع روزم به آن نیاز دارم. بخاطر تلنگری که هر روز برای شروع زندگی به من می‌زنی از تو ممنونم.


 ~~~__***___ متن درمورد تشکر  از دوست__***__~~~

! Friends are the spice of life, and you, my friend, are extra spicy

دوست‌ها چاشنی زندگی هستند و تو دوست من یک عطر اضافه‌ای.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__***__~~~

You believed in me when even when I stopped believing in myself. I started believing in myself only because you believed in me. Thanks for everything, my friend.

زمانی که حتی من خودم را باور نداشتم، تو مرا باور داشتی و به همین خاطر من دوباره خودم را باور کردم. بخاطر همه چیز ممنونم دوست من.


 ~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

You've helped me see the potential in myself. I don't think I could have done all I've done without you.

تو پتانسیل درونی‌ام را به من نشان دادی. فکر میکنم بدون تو نمی‌توانستم کارهایی که امروز انجام داده‌ام را انجام دهم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

The power of friendship is a lot more than fun times. It is a pity I don't always acknowledge it at the time. Today, I take this chance to say thank you to the best friend ever.

قدرت دوستی بیش از زمان‌های سرگرم کننده ای است که باهم سپری می کنیم. این موهبتی است که من همیشه قدر آن را نمی‌دانم. امروز این فرصت را دارم که بگویم ای بهترین دوستی که همیشه داشته‌ام، از تو ممنونم.


 ~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

Friendship is such a special thing and I'm so glad I get to share it with you.

دوستی یک چیز خاص است و من خوشحالم که آن را با تو تقسیم کرده‌ام.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست __ ***__~~~

I can't spend a day without talking to you, and I can't imagine my life without you in it. I am addicted to you, my dear friend. Thanks for feeding my addiction and pacifying my craving every time I needed the support of a true friend like you.

من نمی‌توانم یک روز را بدون حرف زدن با تو بگذرانم و نمی توانم زندگی‌ام را بدون حضور تو تصور کنم. دوست عزیزم من به تو وابسته هستم. از تو ممنونم که وابستگی‌ها و نیازهایم را همیشه تأمین میکنی و هر زمان به حمایت دوست واقعی مثل تو نیاز دارم، در کنارم هستی.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

I count myself as the luckiest person in the world to have you as a friend.

رفیق! من بخاطر داشتن تو خودم را خوشبخت‌ترین آدم دنیا به حساب می‌آورم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

I want to become a successful person so I can share the joys, happiness, and riches of life with family and friends like you. You are my motivation; you are my inspiration. Thanks!

من می‌خواهم به یک انسان موفق تبدیل شوم؛ به همین خاطر لذت‌ها،‌ شادی‌ها و ثروت‌های زندگی را با خانواده و دوستانی مثل تو تقسیم می‌کنم. تو برای من انگیزه و الهام بخش هستی. ممنونم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

I like being your friend despite all your weird habits and crazy idiosyncrasies. I'm sure you put up with some of mine, too! Thanks for being the best friend ever.

من رفیق بودن با تو را با وجود تمام عادت‌های عجیب و احمقانه‌ات دوست دارم. مطمئنم که تو هم مرا با تمام عادت‌های عجیبم دوست داری. بهترین دوستی که تا به حال داشته‌ام! از تو ممنونم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست __ ***__~~~

I like you because you're weird and we're weird together! Thanks for being an awesome friend.

من دوستت دارم بخاطر این که عجیب و غریب هستی و من و تو با هم عجیبیم. ممنونم که چنین دوست خارق‌العاده‌ای هستی.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست __ __~~~

Lovers share their hearts; friends share their soul. From happy moments to tears of sadness to dark secrets, I have shared everything with you. I'm blessed to have a friend like you.

عشاق قلب‌هایشان را به اشتراک می‌گذارند و رفیق‌ها روح‌هایشان را. من همه چیز را با تو به اشتراک گذاشته‌ام، از لحظات شاد گرفته تا اشک‌ها و غصه‌های راز‌های غم آنگیز. من قدردان داشتن دوستی مثل تو هستم.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

 ! Life is better when you share it with someone awesome — like you

زندگی وقتی بهتر می‌شود که با شخص فوق‌العاده‌ای مانند تو تقسیم شود.


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست __ ***__~~~

Great friendships require sacrifice and commitment. Only I know how much you have sacrificed for me. How can I ever repay you? today, let me start by giving you a hug and saying 'thank you' for all the sacrifices you have made in your life. Don't worry, I'm going to shower you with a lot of gifts, too!

رفاقت‌های بزرگ به ایثار و تعهد نیاز دارند. فقط من می‌دانم که چقدر برایم فداکاری کرده‌ای. چگونه می‌توانم برایت جبران کنم؟ بگذار از امروز با یک آغوش و تشکر بخاطر تمام فداکاری‌هایت شروع کنم.  نگران نباش! می‌خواهم تو را هدیه باران کنم!


~~~__***___ متن درمورد تشکر از دوست__ ***__~~~

You have embodied the true meaning of friendship. I am so grateful to know you and to have you in my life.

تو معنای حقیقی دوستی را برایم مجسم کردی. من قدردانم که تو را می شناسم و تو را در زندگی‌ام دارم.


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...