تعبیر خواب جزر و مد دریا

به نظر شما تعبیر خواب جزر و مد دریا یا هر یک از نشانه هایی که در خواب شما دیده می شود به چه معنا می تواند باشد؟ آیا می توان تعبیر خواب جزر و مد دریا را جزو خواب های صادقه بر شمرد که می تواند به زودی یا در مدت زمان مشخصی محقق شود؟

شاید جزو کسانی باشید که در خوابهایتان به طور مرتب دریا و صدای امواج و نیز جزر و مد آن برایتان تکرار می شود. به نظر شما تعبیر خواب جزر و مد دریا یا هر یک از نشانه هایی که در خواب شما دیده می شود به چه معنا می تواند باشد؟ آیا می توان تعبیر خواب جزر و مد دریا را جزو خواب های صادقه بر شمرد که می تواند به زودی یا در مدت زمان مشخصی محقق شود؟ در زمینه تعبیر خواب جزر و مد دریا معبران غربی که از دیدگاه روان شناسی به این قضیه می پردازند اظهار نظرها و دیدگاه های قابل توجهی دارند که می تواند اهمیت آن را بیشتر نمایان سازد. با توجه به پرسش هایی که ممکن است کسانی که خواب جزر و مد دریا را می بینند برایشان مطرح شود از شما دعوت می کنیم که در ادامه این مطلب بال ما همراهی نمایید تا در این زمینه اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار دهیم.

تعبیر خواب جزر و مد  دریا و ارتباط آن با تحولات شخصیتی

در لغت جزر به معنای پایین آمدن آب دریا و مد نیز به معنای بالا رفتن آن می باشد که اثرات گرانشی و جاذبه ماه و خورشید نیز در آن دخیل می باشد. قبل از این که تعابیر مختلفی را که به دیدن جزر و مد دریا در خواب مربوط می شود در اختیار شما قرار دهیم لازم است این نکته را یادآوری کنیم که از دیدگاه معبران دینی لازم است تا بیننده خواب شرایط مناسب را به منظور تعبیر خواب مذکور داشته باشد. این شرایط بر سلامت جسم و آرامش درونی و نیز رعایت نوع خوابیدن و پاکیزگی او تاکید دارد. بر این اساس اغلب معبران غربی درباره تعبیر خواب جزر و مد دریا متفق القول هستند که این نوع خواب رابطه مستقیمی با تحولات شخصیتی فردی که بیننده خواب است دارد.

از جمله تعابیری که در این زمینه بیشتر آن توجه می شود دگرگونیهای شخصیتی فرد است. بسیاری از معبران امروزی از قبیل برایت و آنلی بیلتون معتقد هستند که نخستین جلوه دیدن جزر و مد دریا در خواب خوشبختی فرد و قرار  گرفتن وی در مسیر سعادت می باشد. البته در این راه لازم است تا تلاش هایی نیز از جانب فرد انجام گیرد. پیشرفت فرد می تواند همان سعادت معنی شود. به عبارت دیگر جنبه دیگری از تعبیر خواب جزر و مد دریا از نظر این معبران مطرح گردیده است پیشرفت و طی مدارج ترقی توسط فرد است. 

تعبیر خواب جزر و مد آب

به عبارت دیگر تعبیر خواب جزر و مد دریا همزمان با تلاش ها و تکاپوی امواج دریا برای بالا و پایین رفتن می تواند نشانه و تصویر بسیار گیرایی از واقعیت های اینده شما فراروی شما بگذارد. شما برای رسیدن به خوشبختی مسیر واقعی آن را پیدا کرده اید و به این سعادت و خوشبختی نائل خواهید شد. این نخستین تعبیر خواب دیدن جزر و مد دریا است که قبل از سایر  تعابیر مطرح شده است و منطبق بر یافته ها و مستنداتی است که در این زمینه ها محقق شده و به اثبات رسیده است.

 تعبیر خواب مد

برخی از معبران از جمله برایت معتقد است که مد یا بالا آمدن آب دریا نشانه پیشرفت فرد در زندگی است که در نوع خود مطلوب بوده و می تواند به کامروایی او ختم شود.  گروه دیگری نیز معتقد هستند که دیدن مد می تواند بدین معنی باشد که اتفاقات بسیار دلنشینی در انتظار فرد بیننده بوده و به فردی که این خواب را دیده است این اتفاقات دلچسب و لذت بخش را در زندگی تجربه خواهد کرد. البته زمان تحقق یافتن این خواب از نظر معبرین مشخص نبوده و ممکن است به زودی یا در آینده به تحقق بپیوندد.

تعبیر خواب جزر

جزر نیز یکی از مواردی است که ممکن است فرد به تنهایی آن را در خواب ببیند یعنی ممکن است فرد در خوابش ببیند که آب دریا مرتب در حال عقب نشینی بوده و یا پایین می رود. معبران امروزی معتقد هستند که دیدن جزر به تنهایی در خواب می تواند نشانه ای برای بدشانسی ها و بدبیاری های  او باشد که در روابط عاطفی و عشقی برایش پیش می آید. همچنین یکی دیگری از مواردی که  به عنوان تعبیر جزر دریا مطرح شده است از بین رفتن دشمنان فرد بیننده خواب می باشد.

سایر معبران در زمینه تعبیر خواب جزر و مد دریا چه می گویند؟

بخش دیگری از معبران امروزی در زمینه تعبیر خواب جزر و مد تفاسیر و تاویل های دیگری را ارائه می دهند. بر این اساس تعبیر خواب جزر و مد دریا می تواند نشانه ای باشد از امنیت خاطر فرد که از طریق رفع مخاطرات و تهدیدهای پیش رو برای وی ایجاد می شود. من این که این گروه از معبران نیز معتقد هستند که تعبیر خواب جزر و مد دریا می تواند به معنای قرار گرفتن در مسیر تحول خواهی و تغییرات اساسی در زندگی فردی و اجتماعی وی نیز باشد.

تعبیر خواب جزر و مد دریا در شرایط مختلف

در کنار این دسته گروه دیگری از معبران نیز با توجه به تغییرات جزر و مد تعابیر دیگری را نیز ارائه داده اند . آنها معتقد هستند که جزر و مد پایین اصولا به منزله تخلیه انرژی های درونی می باشد. یعنی تواناییهای شما رو به ضعف نهاده و از بین می رود. همچنین تعبیر خواب جزر و مد دریا از نظر همین معبران در صورتی که جزر و مد مربوطه بالاتر از حد معمول باشد می تواند نشان های از افزایش توانایی های و تقویت انرژی های جسمی و روحی می باشد. همچنین تعبیر خواب جزر و مد دریا به معنای نیازهای درونی فرد برای پاکیزگی و نیز تطهیر درونی او نیز می تواند به کار رود.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...