تعبیر خواب دریا

دریا یکی از نمادهای قدرت و بزرگی در این جهان است و علاوه بر آرامشی که در بر دارد گاهی اوقات خشم نهانش نیز گریبان انسان را می گیرد و او را غرق می کند .از دیدگاه معبران قدیمی دیدن دریا در خواب تعبیرش پادشاه می باشد و سمبل قدرت است و امروزه می توان گفت دیدن این رؤیا به کسانی که نسبت به ما در جایگاه بالاتر و قدرتمندتری قرار دارند اطلاق می شود مانند : رئیس اداره ، مدیر کل و یا سران دولتی .در رابطه با تعبیر خواب دریا ، تفسیرهای گوناگونی وجود دارد که هر کدام بستگی به حالت شما در خواب دارد .

* تعبیر خواب دریا از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

دیدن دریا در خواب نشان دهنده ی ضمیر ناخودآگاه فرد است به این صورت که جریانی میان خودآگاه و ناخودآگاه فرد خواب بیننده می باشد و مانند هر رؤیایی که راجع به آب است علامت احساسات فرد است .می توان گفت خواب دریا به معنی این است که فرد در شرایط فعلی زندگی خود نیاز به قوت قلب دارد و یا باید به شخصی که در زندگی او نقشی دارد ضمانت بدهد .این خواب علی رغم وجود مشکلات و سختی ها در زندگی فعلی تان ، به طور کلی نشانه امید ، تعیین هدفی جدید و یا دیدی مثبت به زندگی می باشد .اگر در خواب ببینید که در دریا گم شده اید به معنی این است که در زندگی بدون هیچ هدفی و ناخودآگاه به این سو و آن سو در حرکت هستید و احساس می کنید تحمل فشار احساسات خود را ندارید .دیدن دریازدگی در خواب نشان دهنده ی احساساتی می باشد که در زندگی باعث پایین کشیدن شما هستند و باری روی دوشتان می باشند و لازم است از انرژی منفی که این احساسات به شما تحمیل کرده اند رها شوید .

* تعبیر خواب دریا از دیدگاه کتاب نفایس الفنون :

دیدن دریا در خواب علامت پادشاه و یا عالم می باشد .اگر در خواب ببینید که آب دریا زلال و روشن است نشانگر دانایی و فضیلت پادشاه است و برعکس اگر آب دریا تیره باشد نشانه فساد و ظلم پادشاه می باشد .اگر در خواب مقداری از آب دریا را بنوشد مفهومش این است که به همان مقدار نزد مردم عزیز خواهد شد .اگر در خواب شناکنان از آب دریا بیرون بیایید نشانگر این است که از زندان رهایی پیدا می کنید .اگر در خواب ببینید که در دریا غرق شده و مرده اید و دریا شما را روی آب انداخته به معنی حرص و طمع در امور زندگی می باشد و در صورتی که ببینید بعد از غرق شدن از دریا بیرون آمدید ، نشانه رهایی از مشکلات زندگی است .

تعبیر خواب دریای زیبا با موج هایش

* تعبیر خواب دریا از دیدگاه آنلی بیتون :

دیدن دریا در خواب بیانگر آرزوهایی در زندگی است که به نتیجه نمی رسند .اگر در خواب صدای برخورد امواج دریا به ساحل را بشنوید به معنی این است که زندگی شما بدون هدف و خسته کننده می باشد و شرایطی را سپری می کنید که بدون عاطفه و عشق است .اگر زنی در خواب ببیند که همراه با همسر خود در دریا شنا می کند علامت این است که به خواسته های قلبی خود می رسد و در صورتی که شوهرش در دریا غرق شود مفهومش این است که از مرگ فردی دچار مصیبت خواهد شد .اگر در خواب ببینید که از طریق دریا سفر می کنید نشان دهنده ی این است که پاداش کارهای سخت خود را خواهید گرفت .اگر در هنگام سفر از طریق دریا در خواب دچار مشکل شدید مفهومش این است که در زندگی دچار عشق دروغین خواهید شد .اگر خواب ببینید در دریا غرق شده اید نشانه این است که در امور مالی خود ضرر خواهید کرد و اگر هنگام غرق شدن به طریقی خود را نجات دهید نشانگر این است که در همین مقام و جایگاهی که هستید مشهور و ثروتمند خواهید شد .اگر در خواب ببینید که دیگران غرق می شوند و شما برای نجاتشان تلاش می کنید به معنی کمک رساندن به دوستتان می باشد تا مقام شایسته ای کسب کند .

* تعبیر خواب دریا از دیدگاه لوک اویتنهاو :

دیدن دریای زلال و آرام در خواب به معنی خوشحالی و شادی در زندگی می باشد و اگر دریا طوفانی و متلاطم باشد بیانگر غم و ناراحتی است و در صورتی که مواج باشد بیانگر پیروزی و خوش اقبالی در تمام اموری است که به آن مشغول هستید .اگر خواب ببینید که در دریا افتاده اید به معنی آسیب دیدن و بدبخت شدن است .دریازدگی در خواب به معنی ایجاد مشکلات جسمانی و بیماری است .اگر در خواب مشغول راندن کشتی در دریا باشید مفهومش این است که جرات خطر کردن را دارید .دیدن خواب غرق شدن در دریا بیانگر این است که با دست خود به گرفتاری و بدشانسی دچار خواهید شد و شانس خوبی را از دست خواهید داد و یا ازدواج ناموفقی خواهید داشت .اگر خواب ببینید که در حال غرق شدن در دریا هستید ، اتفاقات مهم و بزرگی در زندگی شما پیش خواهد آمد .اگر در خواب شاهد غرق شدن فرد دیگری باشید ، سود و منفعت به دست خواهید آورد .

آب دریا

* تعبیر خواب دریا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن دریا در خواب تعبیرش مربوط به هر صاحب مقام و جایگاهی می تواند باشد .اگر در خواب دریا را طوفانی ببینید و از آن بترسید بیانگر این است که از فرد قدرتمندی به شما آسیب می رسد .اگر در خواب در کنار دریا آرامش داشتید به معنی کسب سود و منفعت از جانب فرد مهم و صاحب نفوذ می باشد .اگر در خواب ببینید که تمام آب دریا را می نوشید ، در زندگی به مقام و جایگاهی بزرگ دست پیدا می کنید .راه رفتن روی آب دریا در خواب نشانگر مشغول شدن به کاری است که امکان سقوط و ضرر شما در آن زیاد است اما سرانجام پیروزی از آن شما خواهد بود .اگر در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و روی شن های ساحل قدم می گذارید به معنی بهبودی بیماری فرزند شما و یا عزیزانتان می باشد .دیدن خواب غرق شدن در دریا نشان دهنده ی دچار سختی شدن است .اگر در خواب خود را داخل کشتی ببینید که روی دریای آرامی در حال حرکت است مفهومش داشتن آرامش و آسایش در زندگی است .

دریای طوفانی

* تعبیر خواب دریا از دیدگاه جابر مغربی :

اگر در خواب ببینید که آب دریاها در یک مکان جمع شده اند بیانگر این است که حاکم آن شهر اموال و دارایی ها را در یک جا جمع آوری خواهد کرد .دیدن امواج سهمگین دریا در خواب در حالی که ابرهای تیره دنیا را تاریک نموده اند نشان دهنده ی این است که مردم در آن شهر گناهکار می باشند .دیدن خواب صیادی از دریا به معنی این است که به همان مقدار صید ، نعمت حلال کسب خواهید کرد و از لحاظ مالی و امرار معاش بی نیاز خواهید شد .در این مقاله تعبیر دیدن دریا در خواب مورد بررسی واقع شد و تعابیر متعددی از معبران مختلف ارائه گردید که هر تعبیری با توجه به حالت خواب بیننده هنگام خواب تفسیر می شود ، امید است این مطلب به شما در تعبیر خواب تان کمک کند .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب حدود 5 دقیقه می باشد .

مطالب مرتبط...


121 نظر

 1. گلبانوگلبانوsays:

  سلام.خواب دیدم با خواستگارم ک عاشق همیم و پاهاش مشکل پیدا کرده بخاطر تصادف بالباس توی دریا شنا میکنیم البته از ساحل زیاد دور نبودیم.منم تازه داشتم شنا یاد میگرفتم. بعد عشقم ب سمت ساحل رفت و انگار منتظر بود برم پیشش.من باخودم میگفتم چجور تونس با این پاهاش شنا کنه‌ .توهمین فکربودم ک بیدارشدم. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به تقویت قدرت اراده و اعتماد به نفس خود در زمینه های احساسی بپردازید.

 2. فتانهفتانهsays:

  سلام،ممنون از پاسخگویی همیشگی شما خواب دیدم کنار دریایی بسیار طوفانی و مواج هستم و وسط دریا موج های خیلی بلندی از همه طرف به هم میخوردند و آب هم به شدت میومد به ساحل و بالا میومد به طوری که مردم رو به سمت دریا میکشوند ولی غرق نمیشدند،من هم میله های پنجره ی مدرسه ای که کنار ساحل بود رو گرفته بودم و موج آب تا گردنم میومد و میرفت ،انگار برای بچه های اون مدرسه هم اتفاقی افتاده بود و رفته بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به کنترل و مدیریت تنش های فکری خود بپردازید و اجازه ندهید که تداوم این نگرانی ها، شما را از رسیدگی به مسئولیت های روزمره تان باز دارد.

 3. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  سلام خواب دیدم دارم از تلویزیون سواحل امارات رو میبینم و شاهد پیشرفت و برج سازی و توسعه عربها هستم و ناگهان یک زیر دریایی اومد از اب بالا و من غبطه خوردم که عربا چه مملکتی دارن... اما بعد یاد کشور خودم و شهدا افتادم و پیشرفتهای ایران رو در سالهای اخیر تو ذهنم مرور کردم و بعد به ایرانی بودن خودم افتخار کردم..ممنون میشم تعبیر کنید

 4. رهارهاsays:

  سلام خواب دیدم تو دریا داشتم شنا میکردم هوا هم خیلی خوب بود و آفتابی بعد یادم اومد به عشقم اس ام اس دادم که یه مشکلی دارم و به پول نیاز دارم ، بعد از دریا اومدم بیرون و با حوله خودم رو خشک کردم ،موبایلم رو چک کردم و دیدم عشقم اون مقدار پولی رو که نیاز داشتم به حسابم ریخته و برام اس ام اس داده بود که اون پولی که خواستی رو برات ریختم به حسابت و من خیلی احساس خوبی بهم دست داد که عشقم مشکلمو حل کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.

 5. حناحناsays:

  سلام من خواب دیدم که ما تو ی مسابقه هستیم که من و خانوادم به عنوان یه گروه از شرکت کننده ها هستیم و بقیه ی شرکت کننده ها هم از همکارای پدر و مادرم بودن و به جز خانوادم یه پسر یکی از دوستان خانوادگیمون که از همکاران پدر و مادرم هستند هم حضور داشت و ما با هم سلام و احوال پرسی کردیم مسابقه هم این بود که هر گروه سوار ماشین خودشون میشن و روی مسیر چوبی که روی دریا بود با سرعت میرن و با ماشین میپرن به سمت سکوی روبروییشون که با فاصله از سکوی شروع بود و هرکی به اون سکو نزدیک تر بود برندست همه ی ماشین ها هم میوفتادن تو اب ما هم با پدر و مادر و برادرم سوار ماشین شدیم البته خیلی مطمئن نیستم که برادرم هم بوده یا نه و بعد با سرعت میریم و میوفتیم تو اب و با وجود اینکه من و مادرم شنا بلد نیستیم میایم بالا و همه با هم ماشینو میکشیم و میبریمش روی سکو

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

 6. ترمهترمهsays:

  سلام ممنون و سپاس .خواب دیدم که با خواهرزادم از یه جای بلندی به دریا نگاه میکردیم ووارامش و سکوت خاصی وجود داشت درقسمت دیگه از از خوابم با خواهرزادم سوار ماشینم شدیم ولی اون با اینکه در واقعیت راننده نیست پشت فرمون نشست وبا سرعت حرکت کردو به یه اتوبوس خوردد اما جیزی نشد ومن از راننده اتوبوس معذرت خواهی کردم وایشون گفتند ایرادی نداره.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا بیشتر نشئت گرفته از برخی از خواسته های و یا آرزوهای درونی و شخصی تان است.

 7. پریاپریاsays:

  سلام امروز صبح زود خواب دیدم توی یک شهری در امریکا هستم و اون شهر کنار دریا بود که در ساحل بک دیوار ساحلی مثل موج شکن از سنگ و بتون وجود داست و هوا نیمه تاریک بود و من دیدم که توساحل ابها طوری حرکت کرد و گفتم که نگاه کنین حرکت اب رو این دریا خیلی عمیق هست و اقیانوس هست و اقایی گفت وقتی شب میشه دریا بالا میاد و کف شهر پر اب میشه همچنین میدیدم که درختان رو با شیلنگ و اب شیرین اب می دادند که من اشتباهی با اب شیلنگ از اب دریا یک درخت رو کمی اب دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام دریا نماد قدرت و بزرگیست و خواب شما به معتای این است که با وجود مشکلات به اهداف و خواسته های خود میرسید.

 8. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید.خواهرم خواب دیده همراه با من در حال گشتن لب دریا وساحل بوده وباغ وهتل لوکس هم توی خوابش بوده.منظره جالب وزیبا.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام درخواب پادشاهی وعالمی است وروشنایی است تعبیرخوبی دارد

 9. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم به همراه دو نفر که نمیشناسمشون از یک طناب افقی بالای دریا آویزونیم و قصد داریم با این طناب خودمونو به ساحل برسونیم ... که من ازون دو نفر مهارت و سرعت و جرئت بیشتری داشتم و درنهایت به ساحلی صخراه ای رسیدیم که درون صخره ها حفره هایی برای اسکان بود و من خوش حال بودم که به ساحل رسیدیم و همچنین خوشحال ازینکه کشتی هایی قراره بیان و مارو پیدا کنن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بی غم خواهید شد و بر غم ها فائق امده و از مشکلات عبور خواهید کرد

 10. میترامیتراsays:

  سلام ..من دیدم که با خانواده مادریم رفتیم پیک نیک کنار یه دریاچه یا دریاست دقیقن من متوجه نشدم کدوم بود .. اما تو ساحل به جای ماسه، خاک هست من دیدم اونجایی که اتراق کردیم گود تره و من داشتم برای مسطح و صاف شدن کف اونجا رد با خاک پر میکردم که بشه نشست و موفق هم شدم میخوام بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان با خوش شانسی روبرو شوید

 11. مهسامهساsays:

  سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم که انگار در دریاچه ارومیه بودم دریاچه بسیار زیبا بود ودر بود از آب و مثل دریا جزر ومد داشت که من در لبه آب نشسته بود پنزر ومد آب بزرگ بود وبه پاهایم میخورد در یکطرف ديدم مردم در آب شنا میکردن.سپس دیدم یک کیسه بزرگ هلو بود که این هلو ها بسیار بزرگ بودند ولی اصلا خراب نبودند.یک کیسه توت سفید و یک کیسه شاه توت بود که من از هرکدام مقداری ورداشتم وخوردم.تعبیرش چيه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه مسافرت رفتن است

 12. میترامیتراsays:

  سلام خواب دیدم خونه ام لب دریاست، پسر و دخترمو بچه سال میبینم که تو آب بازی میکنن بعد یه جانور سفید که تو آب هست رو به بچه هام میگم بخورید غذاست و خوشمزه یکم که میگذره به بچه هام میگم برید یه دوش بگیرید ،دخترم از پسرم کوچیکتره ولی تو خواب برادرشو کوچکتر میدیدم بهش میگم برادرتو یه لیف بزن بیاد بیرون لطف میفرمایید تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر عظمت رحمت خداوند دلالت دارد وروشنایی و خیراست

 13. لیلالیلاsays:

  با سلام وخسته نباشید من خواب دیدم دریک پاساژ در یکطرف طلافروش بود ودريکطرف لباس فروش. که من درمیاره طلافروش ها طلا نمی دیدم.وحتي دیدم یکی از مغازه های طلافروش آتش گرفته ولی به طور کامل نسوخت.در یکطرف پاساژ لباس فروشی بود با لباس های کاموا وزمستاني که همگی قشنگ و زیبا بودند.از پاساژ بیرون آمدم انگار پاساژ درش به یک دریای بزرگ باز میشد که این آب تمیز بود ولی راکد بود.ومن همه جا آب بود که یک آقایی بهم گفت برو بالا خشکی هستش و منم بهش گفتم ممنونم جونمو مدیون تو هستم.به سختی بالا رفته و سوار اتوبوس شدم.تعبیرش چيه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن روزهای شاد است و بیانگر روشنایی است

 14. امیرحسینامیرحسینsays:

  با عرض سلام... خواب دیدم که ؛ با یکی از دوستای قدیمیم که الان خبری ازش ندارم رفتیم کنار ساحل و آب دریا ، مواجه و حالت مه خیلی رقیقی داره و اونجا داریم با هم حرف میزنیم...بعد من رفتم یه جای دیگه که اون یکی دوستمو ببینم...وقتی دیدمش گفت بیا بریم بازی فوتبال کنیم و منم گفتم باشه و میام و همون لحظه شاید از خوشحالی بود که من با سرعت برق حرکت کردم و توی همون خواب که سرعت داشتم از زمین بلند شدم و به اندازه ی اراده ای که کردم رفتم توی هوا و باز خواستمو اومدم روی زمین ( انگار که خیلی قدرت داشته باشم که با ارادم برم بالا و پایین توی هوا ) و بعد با تیم مقابل بازی داشتیم میکردیم که از خواب بلند شدم... ممنون میشم راهنمایی کنید...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات و تغیرات جدید است

 15. ساراساراsays:

  سلام مامانم خواب دیده کنار دریاست و خیلی زلال و شفاف بوده و پر از ماهی چند تا ماهی میگیرن و باخودشون میبرن خونه و قرار بوده با فامیلاشون روضه برن ،دختر عموشون میگه این ماهی ها خوب نیستن نگاه کن چه بی حالن برو بندازشون همون جا که آوردی اینا بچه ها رو مریض میکنه ندی بهشون اونجا مامانم به پدر شوهر سابقم که فوت شدن چند تا فحش میده بی علت بعد ماهی رو میبره میندازه داخل دریا که یهو یه مار به سمتش میاد و مامانم با یه ماهی که به سمت مار پرت میکنه ماهی و مار میوفتن تو دریا و میمیرن و مامانم میگه حق داشت آب دریا یه چیزی داشت که مار رو کشت و بعد برمیگردن و میرن روضه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه روبرویی با اتفاقات و تغیرات خوشایندی است

 16. FatimaFatimasays:

  خواب دیدم کنار ساحل دریا که هستیم و منو برادر دوست کنار هم نشستیم و اون به من می گه که شاید الان سختی هایی داشته باشی ولی در اینده انقدر موفق می شوی که سختی های الانتو از یاد می بری و گفت شاید چیز هایی رو از دست بدی ولی چیز های با ارزش تری بدست می اوری و برگست با خنده گفت خوب قاپ رفیق چندینو چن ساله ی من رو دزدیدی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر عظمت خداوند دلالت دارد و اینکه بر سختی ها فائق خواهیدامد

 17. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم خونه عموم مثل رختکن استخر شده و همه میرن لباساشونو در میارن و با مایو میرن شنا و روبروری خونه عموم دریاست که مردم میرم شنا و دریا هم متلاطم شده و من یه لحظه داداشمو دیدم که نیست و احساس کردم شاید رفته دریا شنا کنه و نگرانش شدم چون دریا متلاطم بود بعد رفتم خونه رو گشتم ببینم اونجاست یا نه پیداش نکردم اومدم کنار دریا هم پیداش نکردم گفتم خدا کنه زود تر پیداش بشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر عظمت و روشنایی تعبیر میشودکه ممکن است دچار تردید شوند

 18. افشارافشارsays:

  سلام دختری مجرد و مستقل زندگی میکنم هستم خواب دیدم داخل خونم پر شده از عقرب زد و هزارتا بچه هاش و رتیل ومن بدون اینکه ترسی از عقربا داشته باشم پا میذارم روشون و میکشمشون ولی رتیلا قایم شدن ولی میدونستم کجان بعد یهو یه گربه زرد مریض هم اومد تو خونم من گرفتمش پرتش کردم بیرون ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرو شدن با مسائلی است که موجب نگرانیتان میشود

 19. بهاربهارsays:

  من خواب دیدم که خونه ای با پنجره ی سراسر شیشه ای رو به دریا دارم. از خونه بیرون میرم که به سمت دریا برم اما تا میام برم سمت دریا میبنم برای رسین به دریا باید از یک پرتگاه با ارتفاع زیاد بپرم کهه تا میام بپرم مردمی که لب ساحل هستند بهم میگن حواست به پرتگاه باشه و من نمیپرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   روشنایی و برکت است که از ان بهرمند خواهید شد

 20. رهارهاsays:

  سلام.خواب دیدم کنار ساحل شنی بسیار زیبا و تمیز بندرانزلی دارم قدم میزنم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ارامش است

 21. TinaTinasays:

  سلام من خواب ديدم ك با خانواده نزديك دريا توي يك ويلاي قديمي خودمون هستيم كه الان فروختيم و دريا رو ميتونيم از توي ويلا ببينيم دريا ازمون خيلي دور بود هوا يكم حالت باروني پيدا ميكنه . از ويلا ميايم بيرون ميبينيم كه از طرف ديگه ي ويلامون انگار يه درياي ديگه بوده كه چند نفر جلوي دريا رو بستند و بين ما و اون دريا يه خشكي ايجاد كردند .ما ميريم كه باهاشون صحبت كنيم كه بزارند ما رد شيم قبول نميكنن و كه اون دريايي كه پشتمون بوده ابش زياد ميشه و من فكر ميكنم كه الان سيل همه جا رو ميگيره و ويلاي مارو هم ميبره براي همين خيلي ميتوسم ولي ميبينم كه اب خيلي اروم بدون اينكه به جايي اسيب بزنه مياد و به اون يكي دريا وصل ميشه و خشكي رو ازبين ميبره بعد من ميام تو حياطمون كه ميبينم اب دريا استخرمون هم كه دو تا بوده پر كرده و انقدر پر شده بود كه اب ازش بيرون هم زده بود و من پاهام خيس ميشه و توي اون اب هايي كه بيرون زده بودن با خوشحالي راه ميرم و اب ها درحال زلال شدن بودن. من ديشب خيلي حالم بد بود، من دو ارزوي خيلي مهم دارم كه اينها به هم مربوطن وطوري كه اگه به يكي نرسم به اون يكي ديگه هم نميرسم زندگيم به اينها بستگي داره براي همين فشار خيلي زيادي رومه و ديشب من خودمو تا مرز اينكه ديگه به ارزوم نميرسم و زندگيم تموم ميشه ديدم و از خدا خواستم كه كمكم كنه ك اين خواب رو ديدم توروخدا اگه اتفاقي قراره برام بيوفته بهم بگيد ممنونتون ميشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان مسافرت رفتن و اتفاقات و اوقات خوشی برای شما و خانواده تان است

 22. فریده فریدفریده فریدsays:

  با سلام من خواب دیدم به مسافرت شمال رفتم و از همیشه بیشتر بهم داره خوش میگذره کنار دریا بودم و داشتم غروب زیبای آفتاب تماشا میکردم دریا هم خیلی آروم بود و ما داشتیم عکس می گرفتیم ولی قرار بر این بود که هیچ قایقی از اون منطقه رد نشه یواشکی یه قایقو دیدم که داشت رد میشد از فکرم گذشت که برم قایق سواری ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا مدتی فقط بر روی زندگی خود تمرکز کنید

 23. نازینازیsays:

  سلام خدا قوت دیشب خواب دیدم اومدم مسافرت خارج از کشور مردم بومی اون منطقه رنگ پوستشون تیره بود و پوششون با ما فرق داشت خیلی شاد بودن جایی که ساکن بودیم توی ساحل کنار دریا بود همه بومی اون منطقه رفتن سمت دریا با شادی برا تفریح ساحل تمیز و دریا اروم بود منم با دوستم بودم ما هم رفتیم سمت دریا برا شنا ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه ارامش و روزی در زندگیتان خواهدبود

 24. SaraSarasays:

  سلام ودرود اجرمعنویتان باخداوند باد. من برسردوراهی برای تصمیم گیری گیرکردم وفکرم مشغول است.دیشب خواب دیدم به مسافرت میرویم همراه خانواده وبه شمال کشور رفتیم درآنجا کناردریا ایستاده بودم ودریا آرام بود وموج ها خیلی آرام به ساحل می آمدند ومن مشغول تماشا بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر ارامش و اسایش در زندگیتان تعبیرمیشود

 25. سمانهسمانهsays:

  سلام...همسرم خواب دیده باهم رفتیمه بیرون و دنباله هم داشتیمه میدویدیمه بعد رفتیم تو دریا هِی رو هم آب میپاشیدیم بعد همونجا بغلم کرده و عینه دیوونه ها باهم میخندیدیمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان شانه مسافرت رفتن است

 26. ساراساراsays:

  با سلام خواب می دیدم کنار دریا هستم و روی تپه خیلی کوچکی ایستاده ام و کنارم هم چند تا بچه بود که البته یکیشون فکر کنم پسر خودم بود که یک دفعه دریا مواج شد و یک موج بلند امد و مرا کاملا خیس کرد که اب این موج شفاف نبود و کدر بود که من بعد از خیس شدن به بچه ها گفتم بیاید سریع بریم دریا داره مواج می شه و خطرناکه ممنون می شم اگر تعبیر این خواب را بگویید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 27. رهاییرهاییsays:

  سلام خسته نباشيد من ديشي خواب ديدم ك دوستاي جديد پیدا کردم در صورتی ک الان اونا رو نمیشناختم فقط میدونستم دوستامن و باهم رفتیم کنار رودخانه که درخت سبز و درخت خشکم بود ک ابشم شفاف نبود دوستام هم دختر بودن هم پسر و اینکه همشون رفتن تو اب جز من ،در ضمن من اون موقع منتظر جواب کنکورم بودم در همین حین یه ماهی بزرگ و تو اب میبینم که رد میشع ممنون میشم بگید تعبیر چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا پیغامی برای شما دارد و می گوید که بایستی برای مقابله با اضطراب خود راه مناسبی بیابید.

 28. بهاربهارsays:

  سلام .خواب دیدم که دریا بسیار طوفانی بود بطوریکه خانه ها هم تحت تاثیر قرار گرفته بودن و من به کمک دختر دیگری که نمیشناختم جلوی طوفان رو گرفتیم و دریا اروم شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن ارامش نسبی در زندگیتان است

 29. مهگلمهگلsays:

  سلام خواب دیدم با لباس تو اب دریا هستم ی دریا که خیلی صاف و زلال بود و خیلی خوشرنگ بود رنگ ابی پر رنگ قشنگ ولی سیاه نبود خیلی قشنگ بود چند نفر سمت راستم تو اب بودن و همه نزدیک ساحل بودیم مامانم کنارم تو ساحل ایستاده بود هر از چند گاهی ی موج میومد که خیلی هم تند نبود ولی یکم میترسیدم و انگار به مامانم میگفتم زود باش بعدم با کمک مامانم از اب اومدم بیرون و انگار خیس نبودم اونجا دور زدیم درخت هم کنار دریا تو ساحل بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اوقات و لحظات خوشی برای شماست

 30. سورناسورناsays:

  سلام خواب دیدم چند تا قایق تو دریا بود که با طناب قطوری میکشیدنشون و من به راحتی از آب میگذشتم و میگفتم چه عمق کمی داره رفتم به محلی که خشکی و وسط دریا بود کاری داشتم انجام دادم و برگشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه رهایی از مشکلات زندگی است .

 31. آتناآتناsays:

  باسلام. چند روز پیش خواب دیدم که روی بالکن عمارت بسیار زیبایی همراه با کسی که دوستم بود و انگار دختر صاحب اون عمارت بود ایستادیم و به دریای روبرومون نگاه می کنیم هر از چند وقت یکبار من به پایین اون عمارت نگاه میکردم و عابرینی رو میدیدم که با رد می شدن یا روی نیمکت های بیرون عمارت میشستن و از پایین به ما نگاه میکردم و من هم در خواب تقریبا حس غرور داشتم ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مفهومش داشتن آرامش و آسایش در زندگی است .

 32. رزمیرزمیsays:

  سلام.من خواب دیدم افتادم تو اب دریا.که خروشان بود.امید نداشتم زنده بمونم.دیدم پسرم و شوهرم هم افتادن تو اب،وهمینطور گدازه های اتشفشانم تو اب اومد که من خیلی ترسیدم ولی گفتم اب اونو خاموش میکنه،ولی یکم پا و یکمم دست شوهرم به اون گدازه ها خورد که چیزیشون نشد.و من پسرمو تا ساحل به کول گرفتم شنا کردم تا ساحل.ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ارامش و اسایش در زندگیتان است

 33. الههالههsays:

  سلام من خواب دیدم که دریا بسیار پرآب هست ومواج که چندتا کشتی مسافربری بود ما سوار یکی ازکشتی ها شدیم که دريکطرفش مرگهایی شامل سیب،هندوانه،و تعداد زیادی میوه دیگری بود.دريک قسمت هم يک سرویس طلای زیبا با دوتا دستبند وانّشتر نگین دار بود که من سرویس طلا رو به گردنم انداختم و دستبند ها رو نیز ،سپس درآوردم گذاشتم سر جایش این دستبند های طلا خیلی زیبا بودند.تعبیرش چيه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

 34. مهتامهتاsays:

  سلام خواب دیدم یه جایی هستم که درخت داره بعدش از زیر خاک یه تخم بزرگ پیدا کردم فهمیدم تخم شتر مرغ هستش که یدفعه از تخم دراومد بیرون من نگران جای این شتر مرغ بودم که براش درست کنم که فرار نکنه یدفعه اومدم اونور تر دریا رو دیدم ذوق کردم افتاب دراومده بود صب بود خانوادگی کنار ساحل بودیم و دریا رو تماشا میکردیم ... بابام دستمو گرفتو رفتیم سمت دریا ... اب دریا پاهامونو خیس کرد جلوتر نرفتیم ... بعدش بارون زد نم نم ، دیدم چنتا قایق اومدن سمت ساحل که مردم رو ببرن دریا رو ببینن ولی من نرفتم ترسیدم دریا کمی مواج بود بابام گفت بیا بریم ولی من نرفتم ... ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است

 35. فاطمهفاطمهsays:

  سلام، لطفا خواب من رو تعبیر کنید:من خواب دیدم یک مسیری رو دارم طی میکنم با خانواده و حالم خوبه گاهی سوار و گاهی پیاده مسیر رو طی میکردیم، در مسیرم دریا و دریاچه وجود داشت، دریایی که دیدم در خواب یک چیز ماورای تصوری زیبا بود، مثل افسانه ها، عاجزم از وصفش و در خواب هم بسیار متعجب بودم ازین همه زیبایی و باور نمیکردم، مردم هم تو ساحل و تو آب بودن، چنین چیزی در عالم واقع ندیده بودم تا بحال!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به معنی خوشحالی و شادی در زندگی می باشد

 36. نیوتنیوتsays:

  روز بخیر دوشبه که دارم خواب میبینم نزدیک دریا خونه یا محل امنی داریم یهو موجهای بلندی از سمت دریا میاد دریا شفافه و برای من ترسناک نیست اسیبی نمیبینم و در جای امنی هستم و به بقیه هم کمک میکنم که فرار کنن. شب اول موج میومد تا طبقه بالا مارو خیس میکرد انگار یسری از اسباب بازیای دخترم که تو ساحل بود رفت تو دریا ولی با خودش نبرد موند تو شنها.من امیدوار بودم از اون ور دریا برامون چیز باارزشی بیاد بعد از اروم شدن امواج میرم تو اب که وسایل و بیارم. شب دوم برای من ترسناک نبود با خواهرم جای بلندی رفتیم و دیدم مردم دارن اسیب میبنن ولی کسی ناراحت نبود. نگران مادرم بودم که تو یه خونه چوبی نزدیک ساحله با خواهرم به سرعت میریم اون سمت جایی رو داشتن سمپاشی میکردن از اونجا عبور میکنیم و خودمونو میرسونیم به خونه و میبینیم سالمه و افراد مهمی ام اونجا پناه گرفتن..از پنجره دریا رو نگاه میکنم که موجای بلند و قویش میاد سمت خونه و میخوره به پنجره با اینکه پنجره خوب چفت نشده اب تو نمیاد انگار خونه رفته زیر اب و اسیبی نمیرسه بهمون.من پنجره رو چفت میکنم.کم کم دریا اروم میشه من به شدت دسشویی داشتم و میرم با اینکه اب گرفته بودم میبینم یه سوسک مرده هست که نرفته توی چاه. به نفر بعدی میگم اینکارو انجام بده.کنار صابون یه عالمه دلار بود میپرسم اینا مال کیه میذارمشون کنار دستمو صابون میزنم و میام بیرون. ممنون میشم راهنماییم کنین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممنون بیانگر ارامش واسایش در زندگیتان است و نشان دهنده روشنایی و صفا است و نیکو است

 37. موناموناsays:

  سلام خواب ديدم رفتم مسافرت تركيه هتلى كه گرفته بودم پنجره اتاقم رو به دريا باز ميشد و نزديك دريا بود يه دفعه اى يه موج بزرگى از دريا بلند شد به همه جا خورد،به شيشه اتاق هتل منم خورد و يكم شيشه ترك خورد و گوشه كوچيكى شكست و يكم اب اومد تو اتاق من خيلى ترسيده بودم و گريه ميكردم و هراسون ميخواستم زنگ بزنم به همسرم كه بياد پيشم و بعد از چند ساعت كه اومد دريا آروم شده بود و زيبا و ميخواستيم حاضر شيم بريم لب دريا كه من يه لباس پشمى قرمز رنگ نو پوشيدم و يه رژ لب قرمز زدم و انگار خيلى بهم ميومد و زيبا شده بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به دست اوردن ارامش در زندگیتان است و برشادمانی در زندگی تعبیر میشود

 38. آتنااحمدیآتنااحمدیsays:

  سلام من خواب دیدم با خانواده رفتیم مسافرت تویه خونه کنار دریا.بعد دیدم که آب دریا بالا اومدوموج بزرگ داشت خیلی ریادطوری که سرریز کرد تو خونه .ولی تاجایی که یادمه جایی ررو خراب نکرد من مادرمو دیدم که رفت روی آب واحساس کردم غرق شدولی سریع اومد روی آب و اوردیمش بیرون ومن ماساژ قلبی دادم بهش وبهوش اومد بعد دیدم یه سیل کوچولو مثل حالت به جاده سرپایینی ازکنار خونه رد شد و تمام شدوما اصلا نمیترسیدیم ومن دیدم که دریا آروم بود وابرای سیاه کنار رفتن واسمون خوشگل شد.وما بفکراین بودیم که بریم ولی گفتن جاده خیلی ترافیکه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمالا در بیداری مشغول برنامه ریزی و یا عملیات بر روی یک فرد خاص هستید.

 39. مهرنوش نمازیانمهرنوش نمازیانsays:

  باسلام .مادرم خواب دیدند که درخانه ای بودند که درخت انگور داشت انگورها اویزان بودند ولی نچیده بود ودر همان خانه قالیشویی میکردند قرار بوده که خواستگار بیاد ممنون میشم که تعبیرشو برام بگیدحدود ساعت ۴یا۵ صبح بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه رزق و روزی است

 40. ساراساراsays:

  سلا من خواب دیدم توی صف بذ رای وار یک کشتی مسافرتیم روز بئد ولی دریا طوفانی چنتا خوراکی هم دستم بود سوار کشتی که شدیم با دادشم روی یک میز و صندلی بودیم از تو پنجره دریای طوفانی رو میدیدیم مامانم اوایل کشتی بود بعد یهو میبینیم یه هواپیما سقوط میکنه تو اب اوایل کشتی رو هم خراب میکنه من همش نگران مامانم بودم که یهو میبینم من و داداشمو مامانم توی یه گرداب کفییم باهاش میریم پایین یهو میرسیم روی زمین صحیح و سالم و نجات پیدا میکنیم در حالی که چند نفر گمشده بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شرایط زندگیتان دچار تغییر و تحولاتی شود

 41. ساراساراsays:

  سلا من خواب دیدم توی صف برای وارد یک کشتی مسافرتی بشیم روز بعددریا طوفانی شد چنتا خوراکی هم دستم بود سوار کشتی که شدیم با دادشم روی یک میز و صندلی بودیم از تو پنجره دریای طوفانی رو میدیدیم مامانم اوایل کشتی بود بعد یهو میبینیم یه هواپیما سقوط میکنه تو اب اوایل کشتی رو هم خراب میکنه من همش نگران مامانم بودم که یهو میبینم من و داداشمو مامانم توی یه گردابیم باهاش میریم پایین یهو میرسیم روی زمین صحیح و سالم و نجات پیدا میکنیم در حالی که چند نفر گمشده بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ارامشی است که در زندگیتان ممکن است موجب تحولاتی شود

 42. میم قیمیمیم قیمیsays:

  خواب دبدم جایی ته شهر سوخته بود من دویدم که بمن نرسه و البته شهر دوید جلو و اون آتش زبانه میکشید من اینقدر ترسیدم و دویدم رسیدم به دریا یکی دستم رو گرفت با شنا منو برد اونوره دریا و نجات پیدا کردم رسیدم به مترو که برم تهران،یعنی کرج بود اونجا. تعبیر چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بر ارامش و اسایش در زندگیتان تعبیر میشود و روشنایی است

 43. جوادجوادsays:

  سلام!خواب دیدم رفته بودم کیش!و میخاستیم بریم یک پارک آبی ک کنار ساحل بود بازی کنیم ! آب دریا کنار ساحل رو دیدم و چند متر اون طرف ترش آب های اون مجموعه آبی بود !حس خوبی داشتم ی جورایی هیجان هم داشتم !حس خوشایندی ب ظاهر خودمم داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ارامش و اسایش در زندگیتان است و نشان دهنده روشنایی است

 44. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم رفتم به یک کشور خارجی فک میکنم تایلند بود. همه جا پر دریا بود و من و یک نفر دیگه سوار یک هلیکوپتر شده بودیم و قصد داشتیم از روی دریا بگذریم. توی کوچه ای که بودیم همه جارو آب گرفته بود و دو تا مرد تایلندی همینطور داخل آب وایساده بودن و مارو نگاه میکردن درحالیکه من و اون فردی که داشت هلیکوپتر رو میروند داخل هلیکوپتر بودیم. زیر پامون که پر آب بوده کلی حیوون وحشی آبی بود مثل تمساح و مار و ... یکی از مرد ها یک پسر خوش قیافه بود که من میخواستم در حین اینکه روی هلیکوپتر بودم اونم پشت سرم باشه و سلفی بگیرم اما نشد. در واقع اون مرد ها داشتن بدرقمون میکردن. خلاصه ما از کوچه اومدیم با هلیکوپتر بیرون و دیگه اون حیوانات وحشی رو توی آب ندیدم. داشتیم روی آسمون پرواز میکردیم و زیر پامون کلا سرتاسر دریا بود. من همش استرس داشتم اگه مشکلی پیش بیاد و بیفتیم داخل آب میمریم ولی همچین اتفاقی نیفتاد و سالم رسیدیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر شادمانی و خوشحالی در زندگیتان تعبیر میشود و نشان دهنده ارامش و روشنایی در زندگی است

 45. مریممریمsays:

  با عرض سلام و روزبخیر من در خواب دیدم که روی یک دریای خیلی وسیع و آرام که آبش خیلی زلال و آبی بود تو یک چیزی شبیه تله کابین در حال پرواز هستم. البته تله کابین نبود فقط یک طناب بلندی بود که میتونستم ازش بگیرم و روی دریا با فاصله کم حرکت کنم شبیه تاب. یه نفر دیگه هم هست که اون هم همراه من تو یک وسیله مشابه دیگه در حال پرواز بود و روی دریا ایستگاههایی بود که میتونستیم توش فرود بیایم. یه جایی از دریا رفتم تو آب دیدم عمق آب به زانوم میرسه و عمیقتر نیست. با خودم میگفتم حتما جاهای دیگش عمیقتره. دقیق یادم نیست هدفم تو خواب چی بود. ولی مثل اینکه چیزی شبیه مسابقه یا ماموریت بود. کلا تو خواب حس خوبی داشتم. آدم های زیادی تو ایستگاه ها بودن ولی موقع پرواز من و اون شخص که انگار همسرم بود رو میدیدم. ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تقویت قدرت اراده و اعتماد به نفس است

 46. سارا حسینیسارا حسینیsays:

  خواب دیدیم از یه آبادی داشتم رد میشدم بعد دیدیم یک مردی داره یه تابوت رو داره میکشه.نزدیک شدم ازش سوال کردم کی تو این تابوته گفت دو تا شهیده... بعد کمکش کردم اون سر تابوت رو گرفتم و همینطور که داشتیم میرفتیم رسیدیم به دریا. دریا آبش تیره بود و با خودم فکر کردم چطور میشه ازش رد شد ما وسیله ای نداریم، بعد اولین قدم رو که گذاشتم تو آب کل آب شفاف شد ولی هنوز ترس از رد شدن از آب داشتم، هر چی جلوته میرفتیم هی آب از جلوی دلمون کنار میرفت و تونستیم از دریا رد بشیم. ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر روشنایی و صمیمیت در زندگیتان است و بر شادمانی تعبیر میشود

 47. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که با پدر و مادر و برادرم رفتیم ساحل و لب دریا یه ویلا اجاره کردیم و استراحت میکنیم دریا آروم بود و فقط موج های ریزی داشت برادرم رفت توی آب و بعد منو صدا کرد و گفت حیفه از دستش بدی و من از ویلا بیرون اومدم اما اب دریا پیشروی کرده بود و تا دم ویلا اومده بود من به خانواده ام گفتم که وسایل رو جمع کنند چون آب ممکنه به درون ویلا هم برسه و بعد مشغول راه رفتن و آب بازی در دریا شدم و کمی هم شنا کردم بعد از اون از آب بیرون اومدم و وسایل رو برداشتیم و به جایی مانند حسینیه رفتیم که نذری داشتند و انگار خانواده من هم در آن نذری سهمی داشتند و عمده نذری را برای فقرا کنار گذاشتیم و همه ما را دعا میکردند یکی از افرادی که هنگام نذری کمکم میکرد فردی بود که من در واقعیت دوستش دارم.ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انگیزه های و انتخاب های جدیدی در زندگی شماست

 48. اتانازاتانازsays:

  سلام علیکم . دوشب پیش خواب دیدم با دونفر از دوستام و‌یه اقایی که یادم نیست کی بود رفتیم دریا ، من سعی کردم‌وارد اب دریا بشم اما اصلا خیس نمیشدم روی اب میتونستم بایستم به دوستم گفتم من خیس نمیشم توی اب هم فرو نمیرم مث مرغابی ، دوستامم شرایطشون مث من بود اما انها یکم خیس شدن . بعد یه مدت متوجه شدم که اب دریا بصورت جزر و مد کم شده و ما روی ماسه هاهستیم که باز هم نه خیس بودم نه کثیف،برگشتیم و من دیدم کسی داخل کیف دستیم یه عالمه زباله ریخته و میدونستم اشتباها اینکار اتفاق افتاده و‌سریعا کیفم را خالی کردم و کیفم تمیز شد. میشه لطف کنید و خوابم را تعبیر کنید ... ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رهایی از مشکلات است و بیانگر روشنایی و صمیمیت در زندگیتان است و ب ارامش تعبیر میشود

 49. امينامينsays:

  سلام استاد؛دوشب پيش بعدازنمازصبح بودخواب ديدم پنجره خونمون روبازكردم يه درياي زُلال ديدم كه نم نم بارون هم ميومدبخاطراينكه آب واردخونه نشه پنجره روبستم اماپشتم روكه نگاه كردم برادرم كه خوابيده بودكلاآب تشك وپتوها خيس كردوآب اومده بودتومنم گفتم بلندشوآب اومدتومنم بايه خنده ملايم ازخواب بيدارشدم متشكرم اگه تعبيرش كنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر اسایش وارامش در زندگیتان تعبیر میشود و نشان دهنده تندرستی و صمیمیت است

 50. کیانوش کیاکیانوش کیاsays:

  سلام خواب دیدم با قایقی در وسط دریایی روشن با همسرم و خواهرش قایق سواری میکنیم آرام البته انگار اقیانوسی بود و از آن دور جوانی های رهبری بودند و به من با خنده نگاه میکردند و صورتشان معلوم بود با خنده..ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و ارامش در زندگیتان است

 51. لیلی قاریلیلی قاریsays:

  سلام و سپاس از پاسخگوییتون صبح خواب دیدم با همسر و دخترم به یک الاچیق رسیدیم که نزدیک دریا بود.البته مسیر ی که من رفتم جدا از انها بود کفش نداشتم و از توی برفها رد شدم که سختم ولی آنها با وسیله بودند تا رسیدیم ونشیتیم در الاچیق یک موج بسیار بزرگ امد روی سرمون یعنی کاملا در اب فرو رفتیم لطفا تعبیر خواب رو برام بگید بینهایت سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی و صمیمیت و اسایش در زندگیتان است که ممکن است برایتان ایجادشود

 52. ماه طاووس ارجمندماه طاووس ارجمندsays:

  توپ تاپ سلام و احترام خواب دیدم در قسمت ساحل دریا و در بالا و پایین مردم نشسته اند همه با لباس شنا مرد وزن و کودک همه کوچک بودند و دور ولی من بزرگ بودم و نزدیک دریا از کنار موج های دریا عبور می کردم پاهایم تا نصف زیرآب می رفت موج ها با شدت می آمدند مردم دور بودند ولی فرار می کردند غیر ازمن فریاد می زندند مواظب باش موج تو رو نبره ولی من ترسی نداشتم و از این طرف ساحل از آب گذشتم و رفتم اون طرف ساحل از موج ها گذشتم به سلامت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر قدرت و توانایی شما در حل مشکلات است

 53. زهرازهراsays:

  سلام برشما خواب دیدم در دریا پا میگذارن و شنا میکنم خیلی آدم توی آب هستن و شوهرم گفتن نرو شلوغه نمیتونی شنا کنی ولی من گوش ندادم و گفتم میتونم شنا کنم .رفتم و بین اون همه آدم که گاهی دست و پاشون بهم میخورد شنا کردم و همه رو رد میکردم و بعد از شنا اومدم بیرون از آب در ضمن آب دریا تیره رنگ بود ممنون میشم تعبیر شو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه آرزوها و افکار بسیار ذهنتان است

 54. SaraSarasays:

  سلام ودرود.من خواب دیدم که آب دریا داخل شهر جاری شده ولی حالت وحشتناک وبدی نبود درخواب وفقط اون لحظه جاری شدن رودیدم تعبیراین خواب چی هستش؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه زیاد شدن مشکلات است

 55. صدیقهصدیقهsays:

  سلام خواب دیدم من و همسرمو دخترم کنار یه ساحل بسیار زیبا هستم عده زیادی هم برای تفریح اونجا بودن، دریاچه ی بسیار زیبایی بود و رنگ آبش آبی بود و دورتا دور دریاچه هم گیاهانی سبز بودند( دقیقا لبه های آب سرسبز بود، نه ساحل) گوشیمو گرفتم و از این صحنه ها فیلم میگرفتم حس خوبی داشتم، یکی دونفر اونجا بودن که لباس های عروسکیِ بزرگ تن کرده بودن به دخترم گفتم کنارشون وایسا تا ازت فیلم بگیرم و همینکارو کردم، قسمتی از لبه های ساحل رو دیوارِکوتاهی کشیده بودن دخترم روی دیوار رفت و من آوردمش پایین و کلی دعواش کردم و گفتم خدا رحم کرد که نیفتادی، دوتا موجودِ دریایی که شبیه خار بودند از آب بیرون اومدن و روی دیواره ی ساحل حرکت میکردن و شکلشون برامون خیلی جالب بود و باهاشون بازی میکردیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده تندرستی و اسایش و ارامش در زندگیتان است و بر تندرستی تعبیر میشود

 56. خانمخانمsays:

  سلام خواب دیدم دوست پسرم خیلی راحت لب دریا نشسته بود یه شیشه بطری هم دستش بود(توش مشروب بود و آب هم قاطیش بود) من گفتم اخه این چیه نخوریش(دوست نداشتم مشروب دستش باشه بخوره)مامانشم بود انگار منو تو خواب داشت بهش معرفی میکرد،ی سری فامیلاشونم بودن ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ارامش و اسایش در زندگیتان است

 57. مینو بیگیمینو بیگیsays:

  سلام توی خواب دیدم دارم به سمت دریا میرم کنار دریا مردم مشغول بازی بودن ساحل دریا سنگهای گرد بود با خودم می گفتم چه سنگهای قشنگی برم چند تایی بردارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن اسایش و ارامش در زندگیتان است

 58. عبدالکریمعبدالکریمsays:

  سلام خواب دیدم آقای ظریف وزارت خارجمون باسطل توی دریا آب می ریخت یکی ام ازشون فیلمبرداری میکرد گاهی وقتا بادیگاردشم میومد تو کادر دوربین ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دریا یکی از نمادهای قدرت و بزرگی در این جهان است و علاوه بر آرامشی که در بر دارد گاهی اوقات خشم نهانش نیز گریبان انسان را می گیرد و او را غرق می کند

 59. میترامیتراsays:

  سلام برام تعبیر کنید ممنون میشم.. دیدم که یه خونه بزرگ خریدیم و من پا میزارم تو اتاقی که متعلق به من هس.‌. یه روز بارونی بود ..پرده رو کنار میکشم نمایی که میبینم تو خواب باور کردنی نبود بیشتر تو فیلما دیدم .. پنجره بزرگ اتاقم رو به دریای وسیعی بود و دریا نزدیک بود بهمون.. اون ابهت انقدر وسیع بود که دلم لرزید حس ترس هم بهم دست داد.. با اینکه دریا اروم بود میترسیدم اب بالا بیاد ..من حس میکردم ابی دریا پر رنگ تر از واقعیت بود ... و دیدم برای تبریک خرید خونه تمام اقوام اومدن اونجا و اونا فقط سکوت میکنن از دیدن این صحنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دریا یکی از نمادهای قدرت و بزرگی در این جهان است و علاوه بر آرامشی که در بر دارد گاهی اوقات خشم نهانش نیز گریبان انسان را می گیرد و او را غرق می کند

 60. مینامیناsays:

  سلام چند بار پیام گذاشتم. برام تعبیر کنید ممنون میشم.. دیدم که یه خونه بزرگ خریدیم و من پا میزارم تو اتاقی که متعلق به من هس.‌. یه روز بارونی بود ..پرده رو کنار میکشم نمایی که میبینم تو خواب باور کردنی نبود بیشتر تو فیلما دیدم .. پنجره بزرگ اتاقم رو به دریای وسیعی بود و دریا نزدیک بود بهمون.. اون ابهت انقدر وسیع بود که دلم لرزید حس ترس هم بهم دست داد.. با اینکه دریا اروم بود میترسیدم اب بالا بیاد ..من حس میکردم ابی دریا پر رنگ تر از واقعیت بود ... و دیدم برای تبریک خرید خونه تمام اقوام اومدن اونجا و اونا فقط سکوت میکنن از دیدن این

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن دریا در خواب نشان دهنده ی ضمیر ناخودآگاه فرد است به این صورت که جریانی میان خودآگاه و ناخودآگاه فرد خواب بیننده می باشد

 61. fatemefatemesays:

  سلام خواب دیدم توی یک ساحل بسیار زیبایی هستم که خورشید هم در حال غروب بود و من از این منظره لذت می بردم و دوستام هم اون طرف تر می رقصیدند و به من میگفتن تو هم بیا برقص ولی من تمایل چندانی نداشتم تعبیر خوابم چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در موقعیت هایی قرار میگیرید که برایتان لذت بخش و خوشایند خواهد بود

 62. احمداحمدsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم تو یک ساحل بسیار بسیار زیبا و با یک دریای بسیار بسیار خوشرنگ و زیبا در کنار مادر و همسرم هستم! دریا خلوت خلوت بود و هیچ کس غیر ما سه نفر نبود. شن‌های ساحل بی‌نهایت زیبا بودن. روی شن‌ها استراحت کردیم ‌و رفتیم تو اب دریا شنا کردیم و مجددا استراحت و شنا رو تکرار می‌کردیم و خیلی خوش می‌گذشت. پشت ساحل هم یه جنگل یا باغ بسیار زیا بود متشکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نمادی از ارامش و بزرگی در زندگی است که بر بزرگی طبع بیننده رویا دلالت دارد

 63. مهرنوش رضاییمهرنوش رضاییsays:

  سلام. خسته نباشید. خواب دیدم پروزا میکنم میرم بالاتر از ابرا که ابرای آسمون گرفته و سیاهه دلگیر منم هم میترسم هم ناراحتم یه دفه ابرا شروع میکنه به باز شدن و نورومیبینم ابرا میره و من میرم پایین یه باغ قشنگه که یه پسری تو باغه که زیباست ولی من نمیشناسمش عاشق این پسر شدم تو خواب و امیر علی صداش میزدم باهم پرواز میکنیم وبا اون پسر راحتترپرواز میکنم انگار و نسیم خنک و بوی گلو حس میکردم و خیلی خوشحال بودم میریم یه ساختمون خیلی بزرگ وسط باغ تو خواب حس خیلی خوبی داشتم میگم بهش امیر علی میگه اسمم علیه وانگار قرآن میخوندم درست یادم نیست آخراشو ولی خوشحال بودم وقتی از خواب بیدار شدم دلم نمیخواست اصن بیدار بشم. (تو بیداری کسی که دوسش دارم امیر علیه ولی اون شکلی که تو خواب دیدم نیست بنا به دلایلی که منم نمیدونم کات شده ومن خیلی ناراحتم شبش ازته دل از خدا خواستم درست کنه این وضعیتو که این خوابو دیدم نمیدونم درست منظور خوابم چیه)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده تلاش و کوشش شما برای پیروزی و به دست اوردن خواسته هایتان است فقط باید مراقب باشید دچار غرور کاذب نشوید

 64. حامد محمد تبارحامد محمد تبارsays:

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت صبح پنجشنبه 16 آبان خواب دیدم من و خانومم به دریای خزر رفتیم اینگار که فصل تابستون بود چون آب در یا گرم بود که ما از ساحل وارد دریا شدیم زیر آب نرفتیم ولی تنمون در آب بود . حداقل لباس ممکن تنمون بود خیلی خوشحال و سرحال بودیم داخل آب باهم صحبت میکردیم. با تشکر از سایت خوبتان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن ارتباطات سالم و شادی بخش در زندگیتان است

 65. مهری منتظریمهری منتظریsays:

  سلام خسته نباشید. (من تو بیداری نماز چند سالیه نمیخونم .)ولی تو خواب دیدم شروع کردم به نماز خوندن و دارم نماز ظهروعصرومیخونم و تمامو کمال تو خواب نمازو خوندم حتی سجده و همه رو یادمه که کامل خوندم تو خواب ولی یکی از دوستام نمیذاشت یه کار میکرد بخندم چادرومیکشید عقب ولی تا آخر نمازمو خوندم نذاشتم قطع بشه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است ارتباط خود را با خداوند تقویت کنید نشان دهنده بندگی .وعبادت است

 66. ZairaZairasays:

  سلام خواب دیدم بالاپشت بوم بودم که یه چیزی مث حالت عبا مشکی روی پشت بام پهنه که من قدم میزدم و از اونجا دریا رو میدیدم که آب دریا سیاه شده بود و آسمان هم ابرهای سیاه داشت حالت غمناکی داشت مداحی که میشناسم خونه اش پشت خونه ما بود که گفت الآن همه باید بگن الله اکبر و شروع کرد به نوحه خوندن و گریه کردن و من با ناراحتی الله اکبر میگفتم برا یه لحظه مردی رو دیدم که دندون جلوش افتاده بود و منو با یه حالت ترسناک نگام میکرد که من اون لحظه ازش خیلی ترسیدم و با ترس از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روشنایی است و صفا و صمیمت در زندگیتان که به ارامش و اسایشی قابل تامل در زندگیتان مبدل خواهدشد

 67. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. وقتتون بخیر. خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم کنار ساحل نشستم و پاهامو دراز کردم. دریا بینهایت آروم و زیبا بود به رنگ آبیه پررنگ نزدیک به بنفش و تقریبا میدرخشید چند بار بادست مقداری از آب دریا رو روی پاهام ریختم و لبخند شادی رو لبام بود. .. قبلا از پاسخگوییتون سپاسگذارم ?⚘

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در زندگی به آسایش و احساس رضایت و خرسندی دست پیدا میکنید

 68. qais ramziqais ramzisays:

  سلام + من خواب دیدم که در یک جای بسیار زیبا و با منظره زیبا استم که در پیش روی من دریای با اب بسیار پاک قرار داشت و من هم همرای دوسان خود بودم در فاصله دور تر ما کوه های بلند پوش شده از درخت های بلند بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اسایش و ارامش در زندگیتان است و بر صافی دل دلالت دارد

 69. سانازسانازsays:

  سلام من خواب دیدم وسایل واشیامثل قندان درحال ریختن به دریابودیکیش افتادبقیشونزاشتم من بیفته تعبیرش چیه

 70. عضراعضراsays:

  سلام ببخشيد من ديشب ساعت دو خواب ديدن كه در خانه ما كاركر شوهر من أمده و من كفتم كه خانه نيست در كار است بعد شوهرم صدا كرد كفت حمام هستم ميايم منتظر باشيد بعد بيرون شد و خودش و من را بين يك موتر نشستيم و رفتيم بين دريا من كفتم بين دريا هستيم بعد كفت حالا بيرون مي شؤم بعد از بيش درخت بيرون شديم و بعد ايستاده شديم و رفتيم بعد وضو كرفتيم كه نماز كنيم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، در هر صورت ، دریا و وضو در این رویا نمادی از روشنایی و برکت در زندگی است و مطلوب است.

 71. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام . در خواب دیدم برای زیارت رفته ام. کنار هتل ساحل بسیار زیبایی بود که شن های نقره ای داشت. دریا سفیدی بود چیزی مشابه نمک یا شکر(منظورم این بود که سفید بود وتلاطمی نداشت) من در حالیکه مشتی از شن ها بر می داشتم با یکی از اشنایان که به تدین شهرت دارد در حال صحبت بودم که از نظر من هر چیزی از قبل مشخص شده حتی ساعت ودقیقه وثانیه اون مشخصه . اما گاهی یه چیزایی علاوه بر مقدرات روزی ادم می شه مثل حج.به نظرشما خوابم چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، شاید در گذشته اهداف یا خواسته هایی داشته اید که هیچوقت آن ها را بدست نیاوردید.

 72. سسsays:

  سلام من خواب دیدم وسایل واشیامثل قندان درحال ریختن به دریابودیکیش افتادبقیشونزاشتم من بیفته تعبیرش چیه میشه خواهشاجواب بدین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اسایش و ارامش در زندگی است

 73. هانیههانیهsays:

  با سلام...خواب دیدم کنار دریا هستم..کنارش شبیه استخر بود...منم رفتم تو آب تا کمر ولی دستمو به کنارها گرفته بودم عمقشو نمیدونستم..که دیدم یدفعه پام خورد کف اش خیالم راحت شد...بعد هنوز دستهامو گرفته بودم کنارش میترسیدم برم جلو چون شنا بلد نیستم میگفتم شاید جلو عمیق تر بشه...اما احساس آرامش داشتم...و همونجور داشتم جلو رو تماشا میکردم...دریام آبی تیره بود..مثل حالتی که از دور دیده میشه...اما هیچ احساس بدی نداشتم .جز یکم ترس که کنارها رو گرفته بودم.. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بر اسایش و به دست اوردن ارامش در زندگیتان دلالت دارد که همراه با نور و روشنایی خواهدبود

 74. آزادهآزادهsays:

  سلام خواب دیدم که همراه با برادرزاده کوچکم رفتیم بندر چابهار که خونه خواهرم اونجاست و میخواستم تلفن بزنم به خواهرم و اومدنمون را اطلاع بدم ، در همین حین که دارم دریا رو به برادرزاده م نشون میدم که موج دریا آمد سمتمون و با وجود اینکه فرار کردیم پاهامون خیس شد انگار که ساحل تو حیاط خونمون هست ، دوباره که اومدم تو ساحل دیدم دریا آرومه و موجی نداره و یا اینکه به نظرم دریا خشکه برادرزاده م رو که صدا کردم بیاد ببینه دوباره از همون زمین خشک آب پیدا شد و موج حرکت کرد سمت ما و با وجود اینکه به سمت خونه حرکت کردیم و داخل خونه رفتیم آب هامون رو خیس کرد . البته از موج دریا فرار که میکردیم با خنده بود ، ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر مناعت طبع وروشنایی و ارامشی است که در زندگی برایتان به وجود خواهد امد

 75. 오늘 하루오늘 하루says:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که با مایو توی دریا شنا میکنم آب دریا نه خیلی تیره هست نه خیلی آبی و معمولی هستش و عمق آب هم زیاد نیست ینی در نزدیکی ساحل هست بعدش میام بیرون و میبینم شوهرم بهم توجه نمیکنه بعد یه پسر خوش تیپ ظاهر میشه و باهم کمی حرف زدیم بعدش رفتم توی یه بستنی فروشی که لب ساحل بود خواستم بستنی بخرم که از دوتا دختر که اونا هم مثل من مایو پوشیده بودن سوال کردم که کدوم بستنی خوشمزه تره بعد یکی شون که بستنی شو خورد و رفت دومی هم خواست همراه اون یکی بره بستنی که نصفش رو خورده بود نصف دیگه رو داد به من و باهم دوست شدیم منم کمی از اون بستنی رو خوردم بعدش رفتم توی یه ساختمان آپارتمانی متروکه روی پشت بوم اون ساختمان یه پیر مردی زندگی میکرد که وسایل های خراب رو درست میکرد انگار از قبل یه وسیله ای دستش داده بودم بعد رفتم و تحویل گرفتم چون درستش کرده بود بعدش که از پله ها میومدم پایین طبقه اول و پارکینگ متروکه نبود و خیلی شیک و باکلاس بود بعد که منتظر شوهرم بودم دیدم پشت یه دیوار با چند نفر داره حرف میزنه متوجه حرفاش نشدم ولی از حرفاش خیلی ناراحت شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نمادی از روشنایی و ارامش در زندگیتان است که برایتان ممکن است در زندگی برای شما به وجود بیاید

 76. مهرنوش رضاییمهرنوش رضاییsays:

  سلام خواب دیدم که با خواهرمو یه خانم دیگه که شخص معروفی هستش تو خونه ی ما ماکارونی میریزم داریم ماکارونی میخوریم و خیلی هم خوشمزه ست و من با لذت ماکارونی میخورم ته دیگشم میخوریم اونم با لذت. توسایتای دیگه تعبیر ته دیگ و ماکارونی خیلی خوب نبود ولی تو خواب حس خوبی داشتمو لذت میبردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد نگرانی های بی مورد ذهنتان را مشغول کرده است

 77. 오늘 하루오늘 하루says:

  سلام خسته نباشید من در واقعیت در خراسان جنوبی هستم منطقه ای که بارون کم میاد.خواب دیدم که هوا طوفانیه و ابر ها سیاه و بارون خیلی خیلی شدیدی می ریزه طوری که یک دریا به وجود اومده و آب دریا توی کوچه ها و خیابون ها با عمق خیلی زیاد هستش بعد دیدم ک رنگ آب دریا هم تیره و خاکستری رنگ بود و خیلی هم دریای طوفانی بود و موج های وحشتناکی داشت و دیدم که بعضی از دختر هایی که باهام به کلاس آرایشگری نیومدن از قسمتی که آب کم عمق بود و رنگش نارنجی یا قرمز کم رنگ مایل به نارنجی بود عبور میکردند اما من این کار رو نکردم و خواستم بدم داخل ساختمون اما امواج نمیذاشتن و با خودم گفتم کاش زود تر بدم و حداقل یه نرده رو بگیرم تا آب منو ببره و قبل ازین که بفهمم غرق شدم یا نجات پیدا کردم بیدار شدم اما یه چیزایی یادم میاد ک انگار نجات پیدا کردم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با یه سری مشکلات برخورد می کنید که بهتره مستقل عمل کنین

 78. کیمیاکیمیاsays:

  سلام خسته نباشید.بنده خواب دیدم به همراه مادرم به شهر دبی سفر کردیم.یک قسمت شهر دریا وجود داشت که دریا آرام بود وداخلش قایق وکشتی که ماهی صید میکردند.ودر یکطرف شهر ساختمان های بلند و آثار تاریخی بود که نوشته های عربی داشتند.در قسمت دریا یک پل وجود داشت که دوتا سرباز بودند دو پسر جوان که لباس سبز رنگ سربازهارو پوشیده بودند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد که احساسات مختلفی رو تجربه می کنین

 79. vahidvahidsays:

  سلام من خواب دیدم خودم کشتی هستم نه اینکه سوارش باشم بلکه خودم کشتی بودم و حرکت میکردم خودم رو به جلو حرکت دادم مقداری از آب دریایی که روش بودم یخ زده بود و من سعی داشتم خودم رو به وسط دریا برسونم جایی که یخ زدگی آب وجود نداشت و با این حال از دریا میترسیدم از دور بودن خشکی از خودم میترسیدم.تصویری که من میدیدم انگار صورت من دماغه کشتی بود و موج از زیر صورتم میگذشت همینطور حرکتم رو تند میکردم و به سمتی رفتم که انگار اونجا ساختمون های کنار دریاش داشتن منفجر میشدن باید خودمو به اونجا میرسوندم و به مردم کمک میکردم ناگهان دیدم که امواج زیاد شد و به طرز وحشتناکی شد سعی کردم سمتشون نرم ولی اونموقع دیدم که من دیگه کشتی نیستم من یه ادم وسط دریام که شنا هم بلد نیست وحشت کردم. دریا منو کشید سمت موج های خروشان و لحظه ای که داشتم غرق میشدم فریاد زدم وبیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای رسیدن به اهدافتون و حل شدن مشکلاتتون باید خودتون تلاش کنید و محکم باشید

 80. مهریمهریsays:

  سلام خواب دیدم که درجاده ای سرسبز راه میرم و از زیر درختا گردوهای خیلی بزرگی جمع میکنم که فقط اون پوست سفت رو داشت و پوست سبزش کنده شده بود وتمیز بود ولی انقدر جمع میکنم که از لابلای دستم میوفته تو آب روان بعضیاش اونارم میخواستم تو خواب بگیرم تو خواب سیب زرد و قرمزرسیده هم جمع میکنم با چند تا به. منتظرخبروحاجتیم که میخواستم ببینم تعبیر خوبی داره خوابم ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما جنبه ی مثبتی داره منتها باید ظرفیت خواستتون رو هم داشته باشین

 81. ffffffsays:

  سلام من دو دریای متفاوت خواب دیدم دریای اولی یه دریای آرام شفاف با ساحل خلوت و آفتابی بود که من داشتم با قایق با سرعت می رفتم که افتادم توی آب اما غرق نشدم و توی آب هم فرو نرفتم و به ساحل رسیدم دریای دوم بیشتر شبیه اقیانوس بود که قبلا هم چند بار خوابش رو دیده بودم من اصلا توی آب این دریا نرفتم این دریا هم آروم بود ولی آب های آبی تیره داشت و خیلی عمیق بود ساحل اون شلوغ و پر از خونه و آدم بود ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به اتفاقات مهم و بزرگ در زندگی شما اشاره داره

 82. گندمگندمsays:

  سلام من در استانبول زندگی میکنم، خواب دیدم همسرم برای هدفی ذوق رفتن به ازمیر را دارد، من و خواهرم هم باهاش همراه شدیم. به دریایی زیبا رسیدیم که پر قایق بود، خم شدیم ببینیم که هر سه افتادیم توی آب، آب خییلی عمیق بود، وقتی نگاه میکردیم روز بود وقتی افتادیم شب،. من خوشحال بودم چون دوست داشتم توش شنا کنم و شنا کردم و آمدم کنار، شوهرمم شنا کرد و اومد کنار، ولی خواهرم یه لحظه داشت غرق میشد و دیر تر تونست بیاد کنار و کلا هم ناراحت بود. وقتی میدیدیم خیلی بزرگ بود ولی وقتی توش بودیم مثل استخر بود، ولی من و شوهرم خیییلییی هیجان زده و خوشحال بودیم، البته لحظه افتادن خیییلی ترسیدیم. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دستیابی به ارامش و اسایش در زندگیتان است که برای رسیدن به ان در تلاش هستید

 83. بابکبابکsays:

  سلام خواب دیدم یه آقایی که تو بیداری باهاش مشکلاتی داشتم اومده محل کارم و ازم حلالیت میخواد و باهام روبوسی کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از کار خودش پشیمان می شود و می داند که حق با شماست

 84. احمداحمدsays:

  سلام خسته نباشید خواب دریاچه ای رو دیدم که آب آن سفیده سفید بود و بعدش یه ساختمون که شبیه دانشگاه بود که من و یه نفر توش بودیم و اون روز تعطیل بود پشت یکی از دیواراش خالی بود ما پر آجر کردیم تا تعمیر بشه بعد دیدیم داره میریزه اومدیم سریع بیروناز ساختمان کل ساختمان ریزش کرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق بزرگی در زندگیتون می افته که تغییراتی رو در زندگیتون ایجاد میکنه

 85. بهارهبهارهsays:

  سلام و خدا قوت به شما و سایت خوبتان من خواب دیدم رو بام خونم نشتم و با سادمانی ب دریا کنار خونمون نگاه میکنم اب دریا صاف و زلال و اروم بود دریا بدون ساحل بود و کنار خونم بود وبا اینکه دریا بی ساحل بود خونم در امان از اب دریا بود و اب بسمت خونم نمیومد ودوباره دیدموارد حیاط خونم شدم حیاطم تو ارتفاع و بلندی بود و دره هم بود حیاط خونم بی حد ومرز بود شب بود و تاریک دیدم همسرم و پسرم تو حیاط ک نار بلندی و نزدیک دره نشستن نکاه کردم ک دارن چکار میکنن چشمم ب اسمون افتاد و مناره امامزاده شهرمون بین زمین و اسمون بود و تو حیاط خونم بود امکان دسترسی بهش نداستم ولی نزدیک ب خونم وقابل رویت بود دیدم همسرم با پسرم دارن دعا میکنن منم سلام دادم ب امامزاده و دعا کردم لطفا برام بگید تعبیرسو قراره ی سرمایکذاری کنم رو کاری میخام بدونم ربطی داره به این موضوع و نوید امید وموفقیتم میتونه باشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بر زندگی آرام و زلالی و پاکی و خوشحالی و شادی در زندگی می باشد

 86. نرجس خانمنرجس خانمsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم در دریا بزرگی همراه چند نفر دیگه روی سطح آب شنا میکنیم دریای بسیار با عظمتی بود وسطای راه به یه جزیره مانندی(ک صخره ها سر از اب درآورده بودن) رسیدیم ک من چند لحظه ای روی سنگه اونجا نشستم و استراحت کردم آب شفاف و زلالی بود ک ماهی های زیاد ریز و درشتی دیده میشدداخلش ک ب ما کاری نداشتن تعبیر داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس یه نارحتی زودگذری براتون اتفاق می افته

 87. سانازسانازsays:

  سلام خواب ديدم داخل ويلايي هستيم ميرم توي تراس كه منظره ي بيرون رو ببينم كه از بالا ميبينم دور تا دور ويلا دريا بود و منظره ي قشنگي داشت دريا هم آروم و صاف بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده تلاش شما برای اسایش و ارامش در زندگیتان است

 88. اوااواsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که باید تکالیفی رو انجام بدم و یکی از اون تکالیف این بود ‌که باید نقاشی شبیه غروب خورشید رو بکشم . در خوابم یک دختر بود که انگار هم کلاسی من بود و نقاشی اش رو به اتمام بود . ومن نیز عصبانی بودم از اینکه نتوانستم نقاشی ام را حتی شروع کنم . در این میان یک پسر بود که سعی داشت کمکم کنه و دلداریم بده . من ناگهان سوار ماشین میشم و به سمت در یا حرکت میکنم تا جاییکه کمی از سقف ماشین زیر اب میرود و سپس به سمت ساحل حرکت کردم اب دریا اروم بود و هوا هم گرگ و میش بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اسایش و ارامشی است که در زندگی به دست خواهید اورد وبرای ان تلاش خواهید کرد

 89. ستارهستارهsays:

  سلام. خواب دیدم که کنار دریا بودم با افرادی ( هم چن تا از آشناها و هم تعدادی که توو بیداری نمیشناسم) و دریا خیلیییی قشنگ بود . همچین صحنه ای از دریا توو بیداری ندیدم . آب دریا شدیدا زلال و آبی بود و جاهایی از روی سطحش با گل های صورتی قشنگی متنی نوشته شده بود که میگفتن از طرف خدا نوشته شده و کسی معنی واقعیشو نمیدونست . جالب اینکه با موج های آروم دریا هم این گل ها باز سرجای خودشون بودن . بعد ماهی ها رو دیدم کوچیک و بزرگ .رنگا رنگ . بعد از اینجا رفتیم جایی که هرکسی اکواریوم شخصی خودشو داشت . هر کدوممون داشتیم . و ماهی های ریز و درشت خودمون رو داشتیم . و من غرق تماشای ماهی ها بودم .و میخواستم از ماهی های اون دریا به اکواریومم اضافه کنم . توو اون جریان یکی از همسفرهام ازمن خواستگاری کرد و من هم خوشحال شدم و هم ناراحت از اینکه نمیدونسم آینده باهام می مونه یا میره . تعبیر این خواب چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در غم ها و ناراحتی تون و در هر موقعیت دیگ ای از خدا طلب یاری کنید حتما کمکتون میکنه

 90. م ابراهیمیم ابراهیمیsays:

  سلام، خواب خیلی عجیبی دیدم، تو خواب دیدم چند نفر توی دریای سرد شنا میکنن، منم شنا کردم خیلی بیشتر از اونا رفتم ، برگشتنی سطح دریا موکت(فرش) شد ، و یە دفعە وسط دریا ،عمودی رو بە آسمان شاید 50 متر رفتم و بعد توی خونە کنار خونوادە بودم، اول خواب یە نایلون زبالە داخل آب پرت کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رحمت و برکت در زندگیتان است

 91. شادی رحیمیشادی رحیمیsays:

  سلام وقتتون بخیر. من خواب دیدم که روی یه دریای بزرگ یه پل آهنی بزرگگگگ سفید بود که مردم از روش رد میشدن یه چیزی مثل موج داشت سمت پل میومد و همه استرس داشتن وسط آب دریا یه چیزی بود که باید میکشیدیم بیرون تا آب آروم بشه و نرمال بشه کسی جرات نداشت بره سمتش من یه دفعه دویدم از رو آب میرفتم خودمو رسوندم بهش انگار اهرم بود کشیدمش و اب دریا پایین رفت نرمال شد. و خیلی احساس رضایت و قدرت کردم تو خواب همه ام بهم میگفتن چطوری جرات کردی نگفتی غرق میشی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ارامش و اسایش است که ممکن است در زندگی برایتان به وجود بیاید

 92. ......says:

  سلام من دیشب خواب دیدم که رفتیم جزیره کیش و دریا خیلی آرام و زلال و خوشگلی داشت اما من میترسیدم برم داخل دریا نشستم رو زمین و پاهامو داخل آب کردم و تو خواب حس کردم که با عشقم نامزد شدم و ازش باردارم و کلی خوشحال بودم میشه تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در محیط هایی قرار بگیرین که بهتون آرامش میدن نه جاهایی که استرس و آشفتگی براتون ایجاد می کنه

 93. Tina_Tina_says:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم در دریابا چنان آرامشی درحال شنا کردن هستم ولذت می بردم البته یک نفردیگر هم بود ولی چهرش یادم نیست ازشماسپاسگزارم بابت وقتی که میگذارید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به آرامش و امنیت خاطری که دارین و براتون خواهد بود اشاره داره

 94. هانیههانیهsays:

  با سلام و تشکر کامل...من خواب دیدم با دوستم رفتیم کنار دریا جایی بود انگار مرکز تفریحی بود که درست کرده بودن..با دوستم دویدیم و حالت خوشحالی داشتیم..دوستم رفت پرید تو آب...گفت نرو ما عمق اشو نمیدونیم که..من رفتم کنارش منتظر شدم دربیاد ولی میترسیدم برم چون شنا بلد نیستم..دوستم رفت عمق انگار در نمیومد ویادم نیس چه اتفاقی افتاد..رفتم داخل آب یا نه..ولی بعدش یکم یادمه که ار اون مرکز تفریحی تعریف میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس وارد کار ریسک پذیری میشین که اشتباه

 95. شادیشادیsays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم لب یه دریاچه بود یا دریا نمیدونم وایساده بودم و به کف اون نگاه میکردم خیلی شفاف و روشن بود و قشنگ یکی یکی سنگای کف اب مشخص بود و اب خیلی تمیزو زلال بود دورشم پر درخت بود اون تیکه ای ک من دید داشتم ینی. بعد من میدیم دختر پسرای زیادی میرفتن تو اب و اب تنی میکردن من از روی اب رد شدم تا وسطاش رفتم و برگشتم و خوشحال بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به جریان آرام و مثبتی که براتون اتفاق می افته اشاره می کنه

 96. هلنهلنsays:

  سلام من خواب دیدم که توی دریای آروم نزدیک ساحل به راحتی شنا میکردم و اونجا شلوغ بود و نور خورشید عسلی رنگ بود و فضا رو زیبا تر کرده بود ناگهان یه مردی که نمی‌شناسمش سرمو کرد زیر آب ولی دوباره از اونجا در اومدم به شنا کردن ادامه دادم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی و دغدغه دارین که نمیذاره احساس آرامش و آسایش داشته باشین

 97. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم رفتیم کنار یکی از دریاهای جنوب (شایدم دریاچه بود) و آبش خیلی تمیز نبود ولی من روی آب راه میرفتم و خانوادم هم توی آب بودن و آب بازی میکردیم . من هم آب رو به حالت بارون روی سر همه میریختم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ارامش و اسایشی است که در زندگی به دنبال ان هستید

 98. محیامحیاsays:

  سلام خواب دیدم دو مرد منو و خواهرم و با چوب بردن تو دریا خواستن مارو غرق کنن من و خواهرم با همون چوب ها که سوارش بودیم استفاده کردیم شنا کردیم اومدیم ساحل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام فکرتون مشغول و تری دارین سوره ی مزمل رو بخونین

 99. Elahe10r8Elahe10r8says:

  سلام وقت بخیر. خواب دیدم افتادم توی دریا و داشتم غرق میشدم پسری که در عالم بیداری دوستش دارم و از نظر مقام و منزلت اجتماعی خیلی از من بالاتره دست منو گرفت و منو نجات داد و کشوند تو قایق چوبی خودش و برد به ساحل. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام .از مشکلات پیش رو به خوبی عبور میکنید و به آسایش میرسید

 100. جیرانجیرانsays:

  سلام و وقت بخیر.چند شب پیش خواب دیدم دریا رو نگاه میکردم چندین شناور همراه با مسافر در حال تردد بودن من رفتم توی ی شناوری که ی گوش جدا از بقیه بود و هیچکس توش نبود انگار بلااستفاده بود ولی من رفتم داخلش گفتم ااا اینکه داغون نیست چرا ازش استفاده نمیکنن و داشتم ضدافتابم رو میزدم که یهو انگار با حرکت اب شناور داشت جابجا میشد و از ساحل دور میشد و من داشتم میگفتم وای چیکار کنم نره و بتونم ازش بیام بیرون و همینجور داشتم به روبرو که مامانم و خواهرام که در بالکن خانه ایستاده بودن و من رو نگاه میکردن منم نگاه میکردم( در واقعیت خونه ما رو به دریا هست)و اونام انگار نگران نبودن و من دور شدم از ساحل اما یهو انگار تنها نبودم دیگه ..و چند مسافر دیگه هم بود که متعلق به جزیره هرمز بودن و منم باهاشون بودم ورسیدیم جزیزه هرمز و با همسفرام رفتیم تو خونه ای که انگار واسه اونا بود نشسته بودیم که یهو یکی از خانما اومد سمت من گفت چقد النگو هات‌خوشگله چقد نگینش قشنگه من داشتم توضیح میدادم‌که این نگین‌ نیست طلا سفیده و همون النگوهایی بود که در واقعیت دستم هست و داشتم ازشون میپرسیدم اینجا خونه چه قیمیته خوبه ادم ی خونه بخره این جا و از این حرفا بعد من همش نگران بودم که گوشیم رو نیاوردم مامانم نگران میشه باید زودتر برگردم تو همین فکر بودم که صدای دعوای دو تا از اعضای همون خونه رو شنیدم که انگار خواهر برادر بودن بعد پاشدم بیام بیرون که برگردم خونه جلوی در ی عالمه کفش بود ولی کفش من نبود که یکی از اهالی خونه رفت کفشم رو واسم اوردحالا یادم نیست پاش بود یا دستش گرفته بود در هرحال واسم اورد و کفشی بود که در واقعیت هم دارم بعد از همون شخص خواستم تلفنش رو بده ی زنگ به مامانم بزنم و داد که یهو دیدم خواهرام هم هستن گفتم پس چرا من اینقد نگران بودم فوقش مامانم به خواهرام زنگ میزد...بعد گفتن که داریم نون میپزیم بمون بخوری بعد بری بعد یهو عمه مو دیدم که داره نون میپزه و ی میان وعده ای تو جنوب که نخود پخته هست داره حاضر میکنه زن عموم و دختر عموهام هم کنارشن و داشتم میگفتم ببین اینا اومدن چقد داره ازشون پذیرایی میکنه‌ اون دفعه ما اومده بودیم اینکارا نمیکرد که.. در صورتی که تو واقعیت عمه م هیچکدوم از از این کار یعنی‌ نون پختن ...انجام نمیده .راستی تو خواب انگار هیچ پولی همرام نبود داشتم به این فکر میکردم چجوری برگردم‌ که ی خانمی که انگار تو مسیر رفتن با ما بود گفت منم دارم برمیگردم داشتم با خودم فکر میکردم ازش قرض بگیرم یا نه و در همین احوالات بیدار شدم(من ۴ ماه پیش ی خواستگاری داشتم و همه چیز داشت خوب پیش میرفت که به دلایلی مه چیز ریخت بهم و کنسل شد والان با هم در ارتباط نیستیم ولی من هر لحظه دارم‌بهش فکر میکنم و انتظار اینکه شاید برگرده)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس موقعیت جدیدی براتون پیش میاد که باعث ایجاد تغییرات در شما میشه

 101. الیالیsays:

  سلام، خواب دیدم کنار دریا هستیم و شب هست و آقایی که قبلاً به هم علاقه داشتیم و الان رابطمون قط شده پشت سر من ایستاده و با تلفنش حرف میزنه ولی من برنگشتم ک نگاش کنم فقط رفتم طرف ساحل دریا و آدم های زیادی بودن ک لب ساحل روی صندلی نشسته بودن و چراغ های ک ساحل رو روشن کرده بودن، بدون کفش رفتم تو آب و موج های آروم به پام میخورد خیلی حس خوبی بود فقط یک خانوم ک اونجا بود گفت نرو تو آب سرده و من گفتم نه اصلا سرد نیست و پاهام رو تا مچ بردم تو آب و خوشحال بودم و حتی زیر پام نرمیه شن رو حس میکرد. ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام آرامش و سکون پیدا می کنین

 102. جیرانجیرانsays:

  سپاسگزارم از تعبیر...فقط عدراخواهی میکنم من ی سوال داشتم منظور از اینکه موقعیت جدید برام پیش میاد در زمینه ازدواجه یا نه و اینکه در صورت موقعیت ازدواج یعنی خواستگار جدید یا باهمون خواستگار قبلی ی موقعیت و فرصت جدید پیش میاد (من ایشون رو دست دارم و ایشون هم نظرشون راجب من مثبت بود الان رو اطلاع ندارم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشخص نیست

 103. مریممریمsays:

  سلام..میشه لطف کنید خوابم تعبیر کنید.....خواب دیدم همسر سابقم یه جاییی تفریحی کوهستانی هستش منو تنها سوار تله کابین کرد و من با تله کابین بالا رفتم طوری که زیر پام دریا بودش و خیلی رفتم بالا اما آخرش که میخاستم برگردم طوری بود که تله کابین یه قسمت توی دریا سقوط میکرد و بعد دوباره از آب بیرون میومد و من از آب که اومدم بیرون پیاده شدم و استوارتر به سمت همسر سابقم که منتظرم بود برگشتم ....قبل از اذان صبح بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده عظمت و سعادتمندی در زندگیتان است

 104. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب ديدم كه از خونه فرار كردم رو دريا ها زندگي ميكنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام آرامش بدست میارین

 105. الهامالهامsays:

  سلام خواب دیدم که شب بود و من تو اسکله بودم تنها سوارکشتی شدم و ناخدای کشتی منو به یه جزیره که اسمش تو بیداری میدونم برد و تو ساحل جزیره پیاده کرد که تاریک بود و گفت تا اسکله پیاده برو که من از دور لامپای اسکله میدیدم میگفتم چجوری تا اونجا پیاده برم و پیاده تو شن ساحل راه افتادم و میرفتم که بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در تصمیمات و مسیری که برای زندگیتون انتخاب کردین دقت و توجه بیشتری داشته باشین

 106. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم تو ماشین دارم از دریاچه ای عبور میکنم که خیلی بزرگه و آب قشنگ به ماشینمون میخوره و دریاچه خیلی پرتلاطم و تمیزه و روی دریاچه بارون می باره ممنون میشم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جریانی براتون پیش میاد که سختی هایی بهمراه دارد

 107. مینامیناsays:

  سلام خواب دیدم وسط دریا روی یک سنگ بسیار بزرگ هستم ‌دارم به اطرافم نگاه می‌کنم انگار همه چیز در اطرافم است ولی من نمی توانم آنها را داشته باشم و دلیلش را نمی دانستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخص بدبین و سطحی نگری هستین

 108. مهسامهساsays:

  سلام وخسته نباشید.خواب دیدم که مسافرت به شمال ميرم با قطار که از بالای دریا پل زده بودند و قطار از بالای دریا رد میشد وحرکت میکرد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس تغییراتی در زندگیتون پیش میاد

 109. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  دیدم سوار یک کشتی ایرانی شدم و کشتی اماده رفتن شد و ناخدا با گفتم جملات روحیه بخش همه رو دعوت به حرکت کرد و در عرشه من مامور انتقال حرفای نا خدا بودم و حرفای نا خدا رو با قدرت به همه ابلاغ میکردم و در دریا کشتی های اروپایی رو دیدیم که مارو به کشورهای اروپایی دعوت میکردن و من به ناخدا گفتم ببینید کشتی ها و ساحلهای اروپایی از اینجا معلوم هستند و با تعجب دیدم که ناخدا کشتی رو به سمت شرق اسیا خدایت کرد و لحظاتی بعد به چین رسیدیم که بسیار برام جالب بود و مردم منظمی بودن که خیلی احترام میزاشتن به ادم و قابل احترام بودن

 110. ترانهترانهsays:

  سلام. خواب دیدم من و نامزدم تو دریا داریم راه میریم و شنا میکنیم و وسط دریا ویلا یا کلبه ای هست و موج دریا هم اطراف دیوار ویلا میزنه من به نامزدم میگم بریم داخل اون کلبه چند شب اونجا باشیم ولی نامزدم میگه نه بنظر خطرناکه بریم داخل اون ویلا که تو ساحل دریاست. ممنون از تعبیرتون

 111. یاسییاسیsays:

  سلام صب بخیر من خابی دیدم که یک دختری شبیه من ایستاده و یک پسری خیلی خوشکل هم بود بین انها یک شبیه دریا بود ولی کوچکتر و اون دختره یک چیزی پرتاب کرد سمت پسره و پسره نگاهش کرد و گرفت و با خباثت به ان چیز نگاه کرد میشه بگین تعبیرش چیه

 112. یگانهیگانهsays:

  با درود خواب دیدم کنار دریا ایستادم روشن و پاک و زلال با موجهای کوتاه و آرام، دریا کوچک بود و انتهای آن پیدا، به آرامی کنار ساحل همراه دخترم قدم میزدم و همسرم دور تر بود، ناگهان دریا به رنگ خون شد و دخترم رو بلعید ، برای نجاتش داخل خون شدم و دستانش رو پیدا کردم به زحمت بیرون کشیدمش انگار یکی هم ازون طرف پاهاشو میکشید ، بلاخره بیرون اوردمش اما همه جا سیاه و تار بود

 113. مریممریمsays:

  باسلام وآرزوی سلامتی برای شما استاد عزیز ببخشید من دیشب خواب دیدم با کسی ک دوسش دارم رفته بودیم دریا وقتی اومدیم لب دریا ساحل قدم بزنیم( دریا هم مواج بود) ی مقداری ک قدم زدیم انگار اون قسمت دریا ی انتهایی داشت ک دور میزدی میرفتی اون ور دریا ی دفعه اون رفت سوار ماشین شد با ماشین رفت دور زد رفت اون ور دریا ی دختره رو سوار کرد انگار میخاس ی چیزایی بهش بگه و برگرده پیش من، و منم تو خواب منتظر موندم برگرده.. انگار وقتی با دختره هم حرف میزد دختره هم زیاد بهش محل نمیداد.. ممنون میشم استاد تعبیرش کنید

 114. اهورااهوراsays:

  سلام خدا قوت .خواب دیدم لباس عروس پوشیدم به همراه ۲ خانم دیگه که یکی از آنها سیاهپوست بود و گویا بچه داشت (من‌مجرد هستم ) و ما کنار دریا ایستاده ایم و من به سمت دریا رفتم تا خودم را در آن غرق کنم لباسم رو بالا زدم و دریا کمی مواج بود همین که رفتم مردی اومد و دستمو گرفت کشید بیرون گفت چرا میخوای خودکشی کنی

 115. شیماشیماsays:

  من خواب دیدم به پشت پرت شدم تو دریا و داشتم غرق می شدم از دهنم حباب میومد ترسیده بودم که یه صدای عجیب بهم نترس ببین چقدر قشنگه و چشماو و باز کردم خیلی زیبا بود حرکت اروم اب و نور افتاب ،صحنه فوق العاده ای بود ،حتی دوستم خواست بیدارم کنه من تو خواب میخندیدم می گفتم زیباست

 116. لیلالیلاsays:

  با سلام من در خواب دیدم که دریای بزرگ و صاف و آبی پررنگ زلالی روبرویم بود و پل چوبی روی آن قرار دادشت من از یک طرف طرف دریا از طریق پل خودم را به آن سوی دریا رساندم البته گامهای آخر را بصورت خوابیده و روی دست و پا که به سختی به آخر مسیر پل چوبی رسیدم تعبیر این خواب چیست ؟!

 117. سارهسارهsays:

  سلام. همسرم خواب دیدن که در ساحل هستن و دریا آرومه. خانوم ها بدون پوشش هستن اما من لباس دارم. بهشون پیشنهاد شنا میدم. خودم میرم سمت دریا برای شنا. و ایشون از من می پرسن شنا از کجا یادگرفتی و من بهشون میگم که شنا بلد بودم اما چون سنگین بودم نمی تونستم شنا کنم. الان سبک شدم و بعضی چیزها از م جدا شده. من مثله دلفین ها شنا می کردم و حالم خوب بوده.

 118. نجوانجواsays:

  سلام خانوم همسايمون كه شوهرش تازه فوت كرده خواب ديده كه اومده خونه ي ما و ديده توي خونمون كارگر كابينت ساز دارند كار ميكنند و ديده پشت اتاقمون يه درياي بزرگ و زيبا هست،و پيش خودش ميگفته كاشكي شوهرم از اين خونه ها واسم ميخريد

 119. غزلغزلsays:

  راستش من خواب دیدم کنار یه دریای زلال و آرومم؛ یه دریای فیروزه ای رنگ شفاف. ساحلش از سنگ های زیبا پوشیده شده بود و من احساس میکردم به اینجا تعلق دارم؛ انگار از حایی به اینجا برگشته بودم؛ یه سنگ زمردی رو هم خم شدم و از زمین برداشتم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

 120. زهرازهراsays:

  خواب دیدم دارم توی ساحل بازی میکنم و یه دفعه اب دریا مد میشه همه جا رو میگیره.به حدی زیاد میشه که اب پشت مارو هم میگیره و ما اون وسط گیر کردیم و دوستام رفتن کمک بیارن.اب دریا بینهایت زلال و شفاف و ارام بود

 121. صالح پصالح پsays:

  سلام من خواب دیدم زیر درخت کنار دریا ایستاده بودم و نگاه دریا میکردم کوه ها در حال حرکت بود حتا زمین که روی آن قرار داشتم در حال حرکت