تعبیر خواب تگرگ

دیدن تگرگ در عالم خواب با توجه به این که بارش تگرگ در خواب به صورت ملایم و آرام اتفاق بیفتد یا آنقدر شدید باشد که سبب آسیب دیدگی شود تعابیر گوناگونی را به خود اختصاص می دهد. اگر شما هم خواب تگرگ و بارش تگرگ دیده اید و می خواهید از تعبیر خواب خود مطلع شوید با تعبیر خواب تگرگ همراه ما باشید.

تعبیر خواب بارش تگرگ شدید به روایت معبران بزرگ

محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب تگرگ شدید می گوید: دیدن تگرگ در خواب به معنی عذاب و تنگی در دنیا می باشد مگر آن که کم باشد. اگر خواب تگرگ در وقتش دیده شود به معنی نعمت و گشایش برای اهالی آن محل خواهد بود. اما اگر خواب تگرگ در غیر از وقت آن مشاهده شود به مفهوم بروز غم و غصه و ناراحتی برای اهالی آن محل است.

منوچهر مطیعی تهرانی عقیده دارد: اگر تگرگی که در خواب دیده می شود شدید باشد به خشم و غضب تعبیر می شود و نشان دهنده آن خواهد بود که بیننده خواب گرفتار اتفاق ناخواسته ای می شود. اگر زن خانه داری در خواب تگرگ درشت ببیند به معنی بروز اختلاف و دشمنی و گفتگوی خانوادگی خواهد بود. مشاهده بارش تگرگ رنگی به هر رنگی که آن را در خواب ببینیم تعبیر خوب و نیکویی ندارد.

تعبیر تگرگ شدید در خواب

آنلی بیتون راجع به تعبیر خواب تگرگ می گوید: اگر شما در خواب ببینید به همراه طوفان تگرگ هم می بارد نشانگر آن است که در مسیر انجام هر کاری پیشرفت کمی به دست خواهید آورد.لیلا برایت بیان می دارد: اگر کسی در خواب ببیند در زیر بارش تگرگ گیر افتاده است نشانه بروز اختلافات خانوادگی می باشد.

تعبیر خواب بارش باران و تگرگ از دید آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید: اگر شما در خواب ببینید به همراه بارش باران تگرگ نیز در نور آفتاب از آسمان فرود می آید نشان دهنده آن است که بعد از آن که مدتی مشکلات و نگرانی ها را تحمل کردید اقبال و شانس به شما رو می آورد. اگر زنی در عالم رویا این خواب را مشاهده کند نشانه آن است که پس از تجربه چند شکست در مسایل عاطفی در نهایت به خوشبختی خواهد رسید. اگر شما در عالم رویا صدای تگرگ را از پشت بام خانه تان بشنوید به این مفهوم خواهد بود که در نتیجه تحمل سختی و زحمات به کامیابی و موفقیت دست پیدا خواهید کرد.

سایر تعابیر در رابطه با دیدن تگرگ در خواب

به عقیده کارل گوستاو یونگ ار منظر روانشناسی بارش باران و تگرگ نشانه افسردگی و دچار شدن به غم و غصه است.

طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی، اگر کسی در خواب ببیند تگرگ در مکان های دیگری می بارد اما در خانه او نمی بارد به این معنی است که از یک رنج و ناراحتی که عموم مردم به آن دچار می شوند در امان خواهد ماند. عکس این مساله هم صدق می کند یعنی اگر کسی در خواب ببیند تگرگ فقط در خانه او می بارد و در مکان های دیگر نمی بارد به این معنی است که گرفتار رنج و مصیبتی خواهد داشت که دیگران از آن در امان هستند.

مطالب پیشنهادی این بخش :

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران شدید

تعبیر خواب باران

5 نظر

 1. ......says:

  سلام. خواب دیدم برادرم صدام کرد گفت بیا ببین داخل حیاط تکه های یخ ریخته. اول فکر کرد بچه های همسایه قصد آزار و اذیت دارن و تکه های یخ رو به حیاط خونه ما پرت کردن ولی من بهش گفتم نه این تکه های یخ تگرگِ کار اونا نیست. بعد همه همسایه ها وسایل خونشون رو میاوردن خونه ما که خراب نشن من بهشون گفتم جا نداریم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات جدید است

 2. مریممریمsays:

  با سلام .خواب دیدم تو یه خونه ی تقریبا قدیمی بودم تو اتاق که داشتم از پنجره تو خیابونو نگاه میکرد یهو تگرگ های خیلی بزرگی شروع به باریدن کرد با باد شدید و من به خواهرام که تو اتاق بودن ولی پشتشون به پنجره بود با وحشت گفتم که داره طوفان میاد و فاصله گرفتیم از پنجره که پنجره ها کلا باز شدن و از ترس با صدای بلند اسم خدا رو میاوردیم و ازش کمک میخواستیم وقتی تموم شد رفتم اتاق بغلی که اونجا دیدم که پدرم با مادرم که فوت شدن از پنجره بیرون رو نگاه میکردن و اونام شاهد تگرگای خیلی بزرگ بودن وقتی پایین و نگاه کردم دیدم تگرگ ماشین مستاجرمونو داغونو کرده و فک میکنم که فقط ماشین اونا خراب شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 3. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  با درود...دیدم تو فصل بارندگی تو پیاده رو خیابون هستم و دارم با کمک مامور شهرداری ،فاضلاب خونمون رو میبینم که آیا توش موش رفته یا نه بعد که دیدیم چیزی نیست درشو بستیم و من پیاده از این ور خیابون رفتم اونور که خونمون اونجاست بعد بارون گرفت بعد شد برف و شدید شد و وقتی رسیدم به پیاده رو تگرگ بارید و مردم سر ذوق اومدن و فریاد شادی میکردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی روزمره تا دچار مشکلاتی بشوید که قابل حل است

 4. آینازآینازsays:

  سلام خواب دیدم یه پسر بچه که نمیدونم برادرم بود یا نه تو خونه دراز کشیده بود و تگرگ رو صورتش میبارید با اینکه گریه میکرد ولی دوست داشت تگرگ رو صورتش بخوره منم واسه اینکه نترسه رفتم پیشش دراز کشیدم و دانه های تگرگ با ملایمت و حالتی خوشی روی صورتمون میبارید و خوشحال بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما شاهد اشتباه بودن مسیری که برادرتون هستین می باشیناما کمک نمی کنین که ازش خارج شه یا نصیحتش نمی کنید

 5. گندمگندمsays:

  سلام، من خواب دیدم تا میام تو حیاط خونه بارون و بعد تگرگ میباره و من از خوشحالی کیف میکنم و زیرش وایمیستم، تا میاد شدید شه میرم زیر طاقی و بعد که روی زمین نشست و دونه هاش ملایم شد رفتم روتگرگا با آرااامش و ذوق نشستم و بعد خوابیدم و تگرگا روی صورتم میبارید و من احساس آرامش فوق العاده ای داشتم و بعد یواش یواش عقب عقب تو همون حالت دراز کشیده خودمو کشوندم تو خونه و خوابیدم و بعد بیدار شدم و آرامشی داشتم که تا بحال تجربه نکرده بودم، قبلش یه قسمتایی داشت مه میشد و من میخواستم بدوم از پله ها برم بالا میگفتم حتما رنگین کمون درست شده برم ببینم ولی نمیخواستم آرامشمو بهم بزنم، وقتی هم بیدار شدم آب تو خوض مثل آب رودخانه بود و بخار هم داشت انگار گرم شده بود که میخواستم دستمو بکنم داخلش، در ضمن همه خانوادم با تعجب همش داشتن منو میدیدن خصوصا خواهرم و مادر شوهرم، و اینکه من تا نشستم رو تگرگا سردیشو حس کردم ولی زیاد خیس نشدم و رفتم تو خونه بلافاصله خشک شدم