عکس نوشته درباره خوبی که ازحد بگذرد برای پروفایل

حتما شما نیز این جمله را راجب به افرادی که قدردان محبت ها یا خوبی های دیگران نیستند زیاد شنیده اید (خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند !) ، در این بخش از توپ تاپ هم آلبومی از عکس نوشته های زیبا و البته معنی داری را با همین موضوع قرار داده ایم ، میتوانید این تصاویر را با کیفیتی مناسب برای پروفایل خود دانلود بفرمایید.

خوبی که از حد بگذرد وظیفه میشه ، در این باره شاید بارها متن خوانده باشید و یا عکس نوشته هایی را با همین موضوع دیده باشید ، اینبار به صورت اختصاصی برای این مطلب آلبوم تهیه کرده ایم.

متن در مورد خوبي كردن و بدي ديدن : یک اتفاق غم انگیز و دردناک و غیرقابل باور خوبی کردن و در قبال آن بدی دیدن است ، موضوعی که شاید شما هم با آن دست و پنجه نرم کرده باشید ، با شور و ذوق و با نتی خالص و پاک به برخی از افراد ، فامیل ، دوستان و ...خوبی میکنید و انتظاری هم ندارید ولی طولی نمیکشد که همان حرکت و همان کار را بعضی ها با ظلم کردن ، با تهمت زدن و با بدی کردن جواب خواهند داد.

عکس نوشته محبت زیادی میشه وظیفه

عکس نوشته محبت زیادی میشه وظیفه

در اعماق وجودم، نغمه‌ی تلخی سر می‌دهد. گویی تار و پود هستی‌ام با رنجش و ناامیدی عجین شده است. دریغ و صد دریغ که نیک‌اندیشی‌هایم بی‌پاسخ ماند و مهر بی‌حد و حصرم، ناسپاسی را به ارمغان آورد.

عکس پروفایل تیکه دار خوبی که از حد بگذرد

پیشنهاد توپ تاپ ◀️ متن تیکه دار درباره پشت سر حرف زدن

عکس استوری خوبی که از حد بگذرد

عکس استوری خوبی که از حد بگذرد

همچون پرنده‌ای که بال‌های خود را برای نجات جوجه‌هایش می‌گستراند، من نیز بی‌دریغ یاری‌رسانِ اطرافیانم بودم. در تاریکی ناامیدی، چراغی روشنایی بخش بودم و در سرمای سختی، پناهی گرم. اما چه تلخ که دست‌های نوازشگر من، زخم ناسپاسی را بر دل و جانم نقش زدند.

خوبی که از حد بگذرد

استوری خوبی که از حد بگذرد

گویی در دریای بی‌کرانِ هستی، تنها در جزیره‌ای متروک رها شده‌ام. فریادهایم در سکوت مطلق گم می‌شود و پژواک اندوه، تنها هم‌نوازشِ من است.

خوبی که از حد بگذرد وظیفه میشه

خوبی که از حد بگذرد وظیفه میشه

آیا نیکوکاری و فداکاری، جرمی نابخشودنی است؟ مگر نه اینکه در نهادِ هر انسانی، فطرتِ خیرخواهی و مهرورزی نهفته است؟ پس چرا اینگونه با من رفتار شد؟

پروفایل خوبی که از حد بگذرد 2023 جدید

خوبی که از حد بگذرد

حتما ببینید ◀️آلبوم عکس نوشته پروفایل تیکه انداختن به بعضیا

پروفایل محبت زیادی میشه وظیفه

پروفایل محبت زیادی میشه وظیفه

پیشنهاد از توپ تاپ ◀️ عکس نوشته درمورد آدم عقده ای

عکس استوری محبت بیش از حد میشه وظیفت

عکس استوری محبت بیش از حد میشه وظیفت

اما در اعماق وجودم، هنوز شمعی روشن از امید سوسو می‌زند. چرا که نیکوکاری ذات من است و از آن پشیمان نخواهم شد.

عکس نوشته خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند

عکس نوشته خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

می‌دانم که خورشید، روزی طلوع خواهد کرد و تاریکیِ ناامیدی را به روشناییِ امید بدل خواهد ساخت. آن زمان، طعم شیرینِ عدالت و قدردانی را خواهم چشید و تلخیِ ناسپاسی را به فراموشی خواهم سپرد.

عکس نوشته خوبی که از حد بگذرد وظیفه میشه

خوبی که از حد بگذرد وظیفه میشه

تا آن روز، صبر و استقامت را پیشه خود خواهم ساخت و به یاری رساندنِ نیازمندان ادامه خواهم داد. چرا که نیکوکاری، تنها راه رستگاری و نیل به آرامش واقعی است. در این مسیر پر فراز و نشیب، تنها دعای من این است که روزی، انسان‌ها قدرِ یکدیگر را بدانند و دریای هستی، سرشار از مهر و محبت و قدردانی باشد.

پروفایل زیادی خوب بودن خوب نیست

عکس نوشته زیادی خوب بودن خوب نیست

متن در مورد خوبي كردن و بدي ديدن

آدما از خوبیاشون زیاد برات میگن ، ولی بدیاشون رو میزارن خودت تجربه کنی !

زیادی خوب بودن تاوان دارد، خوبی کردم بدی دیدم

******************

متن خوبی کردم بدی دیدم

حرمت فقط اونجاش که جواب داشتی بدی ولی سکوت کردی...خوبی کردم بدی دیدم

متن به هرکی خوبی کردم بدی دیدم

خوبی را آرزو میکنم برای آنهایی که با تمام بدی هایی که دیدند ، یاد نگرفتند بد باشند.

خوب بودن زیادی ، استوری خوبی بیش از حد

******************

متن خوبی بیش از حد به دیگران ، خدایا به هرکی خوبی کردم بدی دیدم

خدایا به هرکی خوبی کردم بدی دیدم

عکس نوشته خوبی نکن ، متن درباره خوبي كردن و بدي ديدن

زیادی خوب بودن خوب نیست زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی میشوی مثل شیشه ای تمیز کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند همه به جای شیشه ، منظره ی بیرون را میبینند ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد همه آنرا میبینند همه سعی میکنند تمیزش کنند.

پروفایل خوبی که از حد بگذره


گذشت خوبی‌ ام از حد ، به شک دچار شدند به احترام کمی خم شدم سوار شدند.

عکس نوشته خوبی که از حد بگذرد 2021 جدید

******************

تصاویر خوبی که از حد بگذرد 1400 جدید

******************

استوری خوبی بیش از حد

******************

پروفایل خوبی بیش از اندازه برای وضعیت واتساپ

******************

دکلمه خوبی که از حد بگذرد

******************

متن در مورد جواب خوبی را با بدی دادن ، عکس پروفایل خوبی کردم بدی دیدم

******************

عکس نوشته احترام بیش ازحد ، به هرکی خوبی کردیم هار شد

******************

تیکه دار خوبی بیش از حد به دیگران ، متن خوبی کردنم حدی داره

******************

عکس نوشته در مورد خوبی کردنو بدی دیدن

******************

پروفایل خوبی که از حد بگذرد ابله گمان بد برد

******************

عکس نوشته محبت زیادی میشه وظیفه

******************

پروفایل زیادی خوب بودن خوب نیست

******************

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند عکس

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند عکس

پروفایل خوبی که از حد بگذره تهش داستان

******************

عکس نوشته خوب بودن

زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی
میشوی مثل شیشه ای تمیز
کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند
همه به جای شیشه ، منظره ی بیرون را میبینند
ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد
وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد
همه آنرا میبینند
همه سعی میکنند تمیزش کنند

عکس نوشته خوب بودن

زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی شکننده تر میشوی
با هر قدرناشناسی دلت ترک بر میدارد و میشکند
تکه های شکسته را در دستانت میگیری
نگاه میکنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنت
زیادی خوب بودن خوب نیست
زیادی که خوب باشی به زیادی خوب بودنت عادت میکنند
آنوقت کافیست کمی بد شوی
همه گمان میکنند زیادی بدی !!!

عکس نوشته خوبی کردم بدی دیدم

از همین جا رابطه خراب میشود، شما احساس سرخوردگی میکنید، مرتب احساس میکنید (نکنه من خوب نیستم، نکنه و …)
این حس شما را مضطرب میکند و به وادی افسردگی میکشاند.
توجه کنید برای خوب زندگی کردن از خطوط میانی یعنی تعادل حرکت کنید
برای دوست داشته شدن هر کاری نکنید
این کار سلامت روانتان را به خطر می اندازد
محبت تان را درست، به موقع و به اندازه خرج کنید
حراجش نکنید !!!

عکس نوشته خوب بودن تاوان دارد

******************

عکس نوشته خوب بودنم

******************

عکس نوشته درمورد زیادی خوب بودن

******************

عکس نوشته زیادی خوب بودن

******************

عکس نوشته زیادی خوب بودن

******************

عکس نوشته ی خوبی بیش از حد

خوبی که از حد بگذرد,نادان خیال بد کند

عکس نوشته خوبی که ازحد بگذرد

در ادامه تماشا کنید :

متن در مورد محبت بیش از حد

عکس نوشته خوب باش و خوبی کن

جملات ادبی و زیبا درباره محبت

متن درباره سوءاستفاده از دیگران + عکس نوشته

عکس نوشته گاهی مشکلات باعث میشن

3 نظر

  1. عادل سینگریعادل سینگریsays:

    اکثر متن ها خوب بودند و چندتاشون نه . در کل من لذت بردم و ممنونم

  2. محسن مناجاتیمحسن مناجاتیsays:

    واسه کسی که بد و خوب و از هم تشخیص نمیده خوب بودنتو ثابت نکن چون طرف کلا نفهمه 😜😜

  3. سیلاویسیلاویsays:

    متن و عکس نوشته ها عالی بود اکثرا پسند شدن