دعا برای جلب توجه یک نفر خاص !

اگر خواهے محبت دیگرے را بـہ خود جلب ڪنے در روز جمعـہ با مشڪ و زعفران و گلاب در موقع نماز بنویس :

دعای فوری برای جلب توجه یک شخص خاص مثل دختر پسر یا معشوق در زندگی که می تواند زن و یا شوهر باشد
 
 بسم اللـہ الرحمن الرحیم اللـہ لا الـہ الا هو الحے القیوم اللـہ اللـہ اللـہ یا معارج یا معارج یاحے یا حے یا حے یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا رب یا رب یا رب برحمتڪ یا راحم الراحمین و صلے اللـہ علے سیدنا محمد و آلـہ اجمعین یا  رب احرق قلب ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) علے حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب ) یحبونهم ڪحب الذین والذین آمنوا اشدّ حبا للـہ عملا عم یا عاطمحا سحا با یا یهو با بالحے یا طمعوا یا دو سم طعم ارباعا  
ڪسوبا بوڪع سا محبوب باسح یا مططر و حح با ست یا  اسح صلعو اللـہ و طـہ الا صبو و لا حول و لا قوة الا باللـہ العلے العظیم 
 
این نوشتـہ را نزد خود نگـہ دارد بـہ مجرد دیدن مطلوب ٬ عاشق وے گردد ٬ این عمل مجرب است  

 ڪنزالحسینے ص ۶۰و ۶۱

1 نظر

  1. استخارهاستخارهsays:

    استخاره تلگرام: Hejab2017@