دعا جهت جلب توجه محبت مردم

روز پنج شنبـہ را روزہ گرفتـہ و با خرما افطار ڪند . بعد از نماز مغرب ۱۲۱ مرتبـہ بسم اللـہ الرحمن الرحیم بگوید  سپس بعد از نماز عشاء در رختخواب خویش بسم اللـہ الرحمن الرحیم را آنقدر بگوید تا بـہ خواب رود بعد از نماز صبح رزو جمعـہ نیز ۱۲۱ مرتبـہ نیز بگویود سپس این نوشتـہ را با خود همیشـہ نگـہ دارد  
 
ب س م  ال ل ہ ال ر ح م ن ال ر ح ے م 
 
  علامـہ دمیرے مے گوید : قسم بـہ خدا هر مرد یا زنے ڪـہ این عمل را انجام دهد نزد مردم مانند شب ماـہ چهارادهم محبوب خواهد بود  
مخزن تعویذات ص

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...