عادتهائى که معجزه میکند

خوب است که گاهی اوقات بعضی از رفتار ها برای زن و مرد در زندگی تکرار شوند البته عادت هایی که تاثیر مثبت و خوبی بر روی کیفیت زندگی دارند چند مورد از ان ها را به اختصار در چایین اورده ایم

با ملایمت = سخن بگوئید،
عــمــیـــق = نفس بکشید،
شــــــیــک = لباس بپوشید،
صـبـورانه = کار کنید.
نـجـیـبـانه = رفتار کنید،
هــمـــواره = پس انداز کنید،
عــاقــلانـه = بخورید،
کــــافـــى =  بخوابید،
بى باکانه = عمل کنید،
خـلاقـانـه = بیندیشید،
صـادقانه = عشق بورزید،
هوشمندانه = خرج کنید،

خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد. زندگی کنیدوازحال لذت ببرید...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...