تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد

نظر برخی از معبران درباره مردن دوباره شخصی که قبلا مرده است: به طور کلی اکثر قریب به اتفاق مفسران و معبران بر این عقیده هستند که دیدن خواب مرده ای که دوباره بمیرد دلالت بر فراموش شخص فوت شده از سوی  اقوام و دوستان  و نزدیکان دارد. دیدن این خواب نوعی یادآوری برای خیرات دادن و انجام کارهای خیر برای مرده می باشد.  اگر در خواب خود مرده ای را دیدید که دوباره میمیرد حتما برایش قرآن بخوانید، صدقه بدهید و برای شادی روحش فاتحه بخوانید.

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیره به روایت ابن خلیل

ابن خلیل درباره دیدن خواب  مرده ای که دوباره بمیرد چنین روایت می کند: دیدن چنین خوابی نوعی آگاهی دادن به زنده ها از حال پریشان شخص فوت شده می باشد. ایشان تعبیر این خواب را در عذاب بودن روح متوفی می داند و معتقد است شخص بیننده خواب می تواند برای آرامش روح مرده دعا و خیرات کند.

تعبیر خواب اگر مرده زن دوباره بمیره به روایت یوسف پیامبر 

یوسف پیامبر درباره تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد و شخص مرده مونث باشد می فرمایند: اگر شخصی جسد و جنازه مرده ای را در خواب ببیند دلالت بر طول عمر بیننده خواب دارد اما اگر مرده ای را ببیند که در حال جان دادن است و دوباره می میرد نشان دهنده در عذاب بودن روح مرده در آن دنیا می باشد و آمدن مرده به خواب شخص بیننده خواب  نوعی تقاضا برای دادن خیر  و خیرات برای ارامش روحش است.

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد و مرده دختر جوانی باشد

ادوارد درباره تعبیر خواب دوباره مردن مرده می گوید که دیدن این خواب برای بیننده آن خوب و نیکو است. به ویژه اگر مرده دختر جوان و مجرد باشد. به روایت ایشان دیدن چنین خوابی دلالت بر برخورداری شخص مرده از رزق و روزی حلال است.  بنابراین اگر شخصی در خواب ببیند که مرده ای دوباره می میرد نباید بابت دیدن این خواب نگران باشد. به طور کلی دیدن مرده ای که دوباره می میرد دلالت بر شادی، خیر و نیکویی است. 

تعبیر خواب مردن دوباره مرده به روایت امام صادق (ع)

امام صادق (ع) درباره  مردن دوباره مرده می فرمایند اگر در خواب ببینید که مرده ای مجددا مرده است بدانید که تعبیر خواب تان خوب نیست و نشان دهنده حال پریشان شخص مرده می باشد. بیننده خواب  بعد از دیدن چنین خوابی باید در حق مرده خیرات کند.

روایت حضرت دانیال (ع) درباره خواب مردن دوباره مرده

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر چنین خوابی می فرمایند:  اگر در خواب ببینی مرده‌ای  دوباره مرده است او را درون تابوتی قرار داده اند نشان دهنده حال پریشان مرده در آن دنیا می باشد. همچنین ممکن است شخص مرده در این دنیا مدیون یا مقروض کسی باشد. بنابراین در صورت وجود چنین حالتی باید قرض و دین  او ادا کرد و تا حد ممکن برایش خیرات و صدقه داد.

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب  مردن دوباره مرده می گوید دیدن خواب مرده ای که دوباره می میرد دو معنی دارد. نخست این که مرده از چیزی یا رفتاری در عذاب است و می خواهد بیننده خواب را از آن آگاه کند و دوم این که ممکن است شخص فوت شده  به واسطه عمل بیننده خواب در آن دنیا در خیر و نیکویی باشد.

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد

تعبیر خواب اگر مرده ای را در ببینیم که دوباره میمیره چیه؟ در این مورد منوچهر مطیعی و ادوارد تفاسیر و معانی را گفته اند که با هم میخوانیم اگر کسی مرده ای را در خواب ببینید که فرقی نمی کند این مرده (دوست باشد اشنا باشد غریبه باشد و یا...) دوباره فوت میکند دلیل بر اینکه تاویل و معنای خوبی دارد فوت شدن مجدد مرده دلیل بر حال و اوحوال خوب فرد فوت شده است شخصی به نزد یکی از معبران در زمان حکومت مصر رسید حال و احوال پریشان و ناراحتی داشت معبر او را فراخواند و به او گفت که خواب خود را بازگو نماید فرد پاسخ داد شبانه هنگام خواب دیدم پدرم که چند سالی هست مرده است به خوابم امد به نزد او رفتم و پس از حال و احوال پرسی از او پرسیدم پدر تو مرده ای؟ پاسخ داد نه فرزندم من زنده هستم مجددا پرسیدم پدر تو زنده هستی یا مرده و باز پاسخ داد نه فرزندم من زنده هستم و با چشمان خویش نظاره گر مرگ مجدد او بودم از دیدن این خواب هراسان شدم ای معبر ایا این خواب معنا و نفسیر بدی دارد؟

شیخ حکیم او را پاسخ داد خیر این خواب تاویل خوبی دارد چون تو از پدر خود پرسیده ای زنده ای و او جواب داده است بله و دلیل بر اینکه معنی خوبی دارد و پدر تو در آرامش روحی میباشد و اینکه تو مرگ دوباره فردی که مرده است را دیده ای و دارای معنی و تعبیر خوبی است و فقط نشان از حال و احوال خوب پدر شما میدهد

تعبیر خواب اگر مرده ای دوباره بمیرد از دیدگاه ادوارد : دوباره مردن شخص فوت شده نشان از رزق روزی حال و احوال خوب و خوشاست نوید خبر خوب و اوضاع خوب است پس جای نگرانی ندارد اگر چنین خوابی را ببینیم

دیدن مرده در خواب به زعم یوسف نبی ع
اگر در خواب با مرده صحبت کنید نیکو است
سلام کردن به مرده در خواب دلیل بر شادی است
اگر مرده را در خواب در کنار خود بیند دلیل بر عیش است
تعبیر خواب دیدن جسد و جنازه مرده در خواب دلیل بر طول عمر است
خونین دیدن مرده در خواب یا دلیل بر مال مرده است که درست بدست نیامده یا ظلمی که به او روا شده است
دیدن مرده در خواب به تعبیر حضرت دانیال نبی ع
اگر در خواب ببیند مرده به او چیزی دهد از متاع دنیا سودی به او می رسد از جایی که انتظار ندارد
اگر مرده در خواب خوردنی به او دهد تعبیر خواب این است که روزی حلال کسب می کند
اگر در خواب ببیند که مرده است و همه برای او گریه می کردند تا وقتی که او را شستند
و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین است.
اگر در ببیند او را در تابوت گذاشته اند و مردم از عقب و جلو تابوت در حرکتند دلیل بر بزرگی اوست
خواب دیدن مرده از دید ابراهیم کرمانی
اگر مرده در خواب زنده بود دلیل بر اینست که حالش خوب است
اگر زنده را مرده دید تعبیر خواب به خلاف این است
اگر در خواب پدر مرده خود را با جامه های نیکو ببیند تعبیر خواب این است که دولتش زیاد می شود
اگر زن مرده خود را در خواب ببیند تعبیر خواب این است که درویش شود
اگر پسر مرده خود را در خواب دید، دلیل که از غم برهد
اگر زنی را در خواب ببیند که پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر می آید
اگر در خواب دید که مرده را زنده کرد، تعبیر خواب این است که زنده را مسلمان کند.

تعبیر خواب کشتن مرده در خواب : این هم یکی از سوالاتی بود که در انجمن های توپ تاپ توسط چند کاربر تکرار شده بود اگر کسی خواب ببینید شخصی را که قبلا فوت کرده است و در این دنیا نیست را به خواب خویش میبیند و دوباره خودش او را میکشد دلیل بر غم اندوه گرفتاری مال (در اینجا منظور اقتصادی) و بلا و بیماری است قبلا و در مطالب بالا ذکر شد که فقط خواب دیدن دوباره مردن مرده خوب است و نه اینکه او را خودمان بکشیم 

482 نظر

 1. محمدحسین صالحیمحمدحسین صالحیsays:

  سلام به کاربران گرامی و سایت خوب توپ توپ. سحرگاه امروز خوابی دیدم مبنی بر اینکه پدرم فوت کرده است. اما نه شست و شو تو را دیدم نه خاک کردن او را. فقط اینکه داشتیم مشغول تدارکات میشدیم و هرکسی از آشنایان داشت کاری انجام میداد. در حالی که پدر من بیشتر از نه سال است که فوت کرده است. تعبیر این خواب چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با سلام،نیک و خیر است دیدن چنین رویایی به فرمایش حضرت امام جعفر صادق (ع) نشانه ی بخشش و یا عاقبت بخیری فرد فوت شده است،این اتفاق بزرگ بصورت یکی رویا برای شما نمایان شده

 2. عليرضاعليرضاsays:

  سلام من چند شب پيش در خواب ديدم پدرم كه دو سال پيش فوت كرده دوباره از دنيا رفته و من تمام مراحل دفن اون رو انجام ميدم،هوا تقريبا ابري نه اونقدر ك تيره و تار باشه و در مراحل اول دفن اطرافيان بودند اما در انتها من تنها بودم. ديشب در خواب ديدم پدرم دوباره فوت شده و افراد خونواده دورش جمع شدند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ای از قدرت و توانمندی در شماست. ارتقاء مقام پیدا می کنید و دیگران به شما اتکا می کنند. به خود ایمان داشته باشید.

 3. مسعودمسعودsays:

  سلام ديشب پدر بزرگم را ديدم كه سال ١٣٧٣ فوت شده و اورديمش خونه روي برانكارد داييم هم كه قبلا رابطه خوبي داشتيم اونجا بود البته الان دعوايي نداريم ولي كاري هم به كاره هم نداريم پدربزرگم رو برانكارد زنده شد يه چيزايي گفت و دوباره مرد. مثل اين كه روحش صحبت كرده باشه و همه ميدونن مرده و من هم ميدونستم ٢٠ ساله مرده

 4. زهره شاهرخیزهره شاهرخیsays:

  دیشب خواب میدیدم برادر شوهر ک ده ساله فوت شده ... زندس و با من صحبت میکرد غمگین بود و فوت کرد ... این یعنی چی ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده عاشقی واقعی است. در این خواب خوشحالی پیش بینی شده، خبرهای خوبی در راه است.

 5. ماندانامانداناsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم پدر که تقریبا 20 سال پیش فوت کرده زنده شده ، و اینکه من میدونستم توی خوابم پدرم مرده بوده و حالا زنده اس ، و بعدشم دوباره مرد ، این خواب رو من بارها و بارها دیدم حتی ازش هم میپرسم که بابا تو زنده ای؟ و بهم میگفت آره ولی آخر خوابم دوباره میمیره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جانب احتیاط را رعایت کنید. مراقب جوانب کارتان بوده با اندیشه عمل کنید و بی گدار به آب نزنید.

 6. حسن-رحسن-رsays:

  چندین سال پیش پدرم فوت شده دیشب خواب دیدم دوباره مرده و ان را تکه تکه کرده بودند و در یک گونی بود با برادرم غسل دادیم و به دنبال تابوت و مقدمات خاکسپاری بودیم تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حسن جان حتما پنجشنبه هفته اینده به سر مزار پدرتان بروید فاتحه بخوانید و سوره ایت الکرسی را برای او زمزمه کنید تا روحش در آرامش بیشتری باشد

 7. میثم حسینیمیثم حسینیsays:

  خواب مادربزرگم که ۱۰ساله فوت شده دیدم.توی بیمارستان بودهمه جمع بودن من لحظه ایی رسدم که فوت شده همه گریه میکردن مت رعتم بالاسرش داداشمم همون موقع اومدبالاسرش گریه میکرد.دست بابام تودست مادربزرگم بودهم مادربزرگم هم بابام سفیدپوشیده بودن.من اومدم داداشم ازکنارمادربزرگم بلندکنم که گریه نکنه یهویی مادربزرگم یه لحظه صورتش برگردوندسمت من با یه چشم منونگاه کرددوباره صورتش برگشت وچشمش بست.بصورت طاق بازم خابیده بود.توروخدابگیدمعنیش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم میثم در اینده ابرهاي تيره از آسمان زندگي‌ات بيرون مي‌رود و همه چيز روبراه مي‌شود. روزی شاد و پر از موفقيت در انتظار توست.

 8. محمد فریسمحمد فریسsays:

  سلام .من مادرم به تازگی فوت کرده یک هفته بعد از مراسم چهلم در خواب نزدیک سحر دیدم مادرم کنارم بود در یک خانه روستایی کانر هم بودیم و با هم صحبت کردیم (حرف ها یادم نیست) مادرم اومد کنارم نشست دست اش رو گرفتم و کنارم دراز کشید و فوت کرد.میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه ممنون میشم راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از مسئله ای که باعث ترس و واهمه شما شده یا می شود نگرانی به خود راه ندهید چون این مسئله یا این موضوع خیلی زودتر از آنچه تصور می کنید برطرف خواهد شد.

 9. محمد فرخیمحمد فرخیsays:

  دیشب بین ساعت ۳تا ۵ خواب دیدم مادرم رو که چندین سال پیش فوت کرده دوباره دارم میبرم برای مراسم تدفین و هیچ کس با من نبود و با یکی از دوستام بروی دست میبردم . ولی مردنش رو ندیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم محمد حاصل از تلاش شما پول غیر منتظره ای در راه است كه چندبرابر كار شماست

 10. سهیلاسهیلاsays:

  سلام، من دیشب خواب پدرم را دیدم که یکسال و نیم پیش بر اثر سرطان از دنیا رفت، من موقع فوت ایشان در آن شهر نبودم، دیشب خواب دیدم پدرم از نظر ظاهر و بنیه مثل روزهای آخر فوت خود بودند یعنی همون‌طور لاغر، از بیرون اومد رفت روی متکا سرش را گذاشت و دراز کشید سپس به من اشاره کرد من رفتم دستشو گرفتم بعدش با یه حرکت انگار که روح از بدن خارج بشه فوت کردند، من همیشه تو فکرپدرم هستم، لطفاً تعبیر خواب منو بفرمایید،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودي بحران مالي تمام خواهد شد. گرچه دوره سختي را پشت سر گذاشتي اما همه چيز درحال تغيير است و روزهاي خوبي پيش روي توست.

 11. الهامالهامsays:

  با سلام حدود سه ماه هست پدر بزرگم به رحمت خدا رفته و در بستر بيماري بودن و من دوبار تا الان مجدد خواب ديدم كه ايشون در حال فوت شدن هستن ولي اين بار در هنگام فوت ايشون من فرزندي در بغل داشتم اما در واقع من فرزندي ندارم اما تو خواب مي دونستم كه فزرند خودم هست ممنون ميشم تعبير بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 12. مهسامهساsays:

  با عرض سلام و احترام .میشه خواهش کنم تعبیر خوابمو بگید.من دیشب خواب دیدم از مسیری که دارم میرم خونه عمم یه عده مردم که تعدادشون هم نه کم بود نه زیاد و میبینم که دارن از تشیع جنازه برمیگردند دقیقا یادم نمیاد چطوری متوجه شدم گفتند تشیع جنازه مادر بزرگ پدرم بود که الان ۱۵_20 سالی میشه فوت کردند. وقتی رفتم داخل خونه عمم دیدم عمم و مامانم اینا همه خونن و هیچکس در تشیع جنازه نبودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما بسیار شاد و پر نشاط هستید و اوقات شما با فعالیت های اجتماعی و لحظه های آرامش بخش و مفرح پر شده است. در این صورت شما به دور از دغدغه های زندگی روزمره در آرامش و لذت به سر می برید.

 13. اسماعیلیاسماعیلیsays:

  سلام. اگه امکانش هست خواب منو تعبیر کنید. خواب دیدم مادربزرگم که چندسالی از فوتشون میگذره دوباره مرده و براش مراسم ختم گرفتیم و من از ناراحتی کلی گریه و زاری میکردم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که مقامی بلند به دست می آورید و در کسب ثروت نیز موفق خواهید بود

 14. مهري سليمانيمهري سليمانيsays:

  با سلام، مرسي از تعبير هاي خوبتون. خواب ديدم داييم كه چند سال پيش فوت شده، دوباره دارن كفن ميبندن دورش، و توي مرده شور خونست، دوباره فوت كرده و همه ناراحتن، زن داييم دم مرده شور خونه نشسته و همينجوري گريه و وزاري، بعد ميگن جوراب ميخوان واسه جنازه، زن داييم خساست داره كه جوراب خوب و نو بده، من با همون حال گريه جوراب هاي خودمو ميدم و با عصبانيت، ميگم اقا بيايد مال منو ببريد، اخر سر هم خاك ميكنيم داييم رو. خيلي فكرمو مشغول كرده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دعوا ، درگیری ، با شخص یا اشخاصی کشمکش - با دوستان ، بستگان ، و یا یک یا چند نفر از اعضای خانواده - مشاجره و زد و خورد با دیگران.

 15. همایون تیربازاریهمایون تیربازاریsays:

  سلام من نزدیکای صبح خواب دیدم پدرم که چند سال پیش فوت شده بودن زنده است باهم حرف می زدیم من از شرایط اطرافیانم گلایه میکردم و او دلداریم میداد در خواب پدرم مجدد فوت شد ودر حرم امام رضا به خاک سپردیمش.در خواب خیلی برایش گریه ودادو فریاد میکردم که با این حال از خوار پریدم.لزفا تعبیر خواب من چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد.

 16. شکوفهشکوفهsays:

  سلام مادر بزرگم 11سال پیش فوت شدن ولی من دیشب خوابی دیدم و بگونه ای بود که ایشون تازه فوت شده بود و مراسم خاکسپاریش بود من هم خیلی گریه میکردم و بیشتر از مادرم حتی بی تابی میکردم وقتی بیدار شدم صورتم کاملا اشک بود خواهش میکنم تعبیر خوابم بگیرد خیلی میترسم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعادت و نیکبختی در انتظار توست اما بهتر است مراقب باشی که در اعمال حرام و بد نيفتي چراکه سرنوشت تو را به سمت بدی تغییر خواهد داد

 17. هلیاهلیاsays:

  سلام خیلی نگرانم کمکم کنید ،خواب دیدم مادربزرگم که 7ساله فوت شده برام یک نایلن سیب زمینی آورده داد بهم بعد گفت راستی شنیدم مادرت مرده ،اتفاقی برای مامانم میفته ؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر فرزندم چون خبر مرگ مادرتان را از زبان کسی که قبلا فوت شده می شنوید بیانگر طول عمر عزت و برکت برای مادرتان است و جای هیچ نگرانی نیست

 18. الهامالهامsays:

  سلام من چند شب پيش خواب ديدم پدر يكي از اشناهامون كه حدود١١سال پيش فوت كردن دوباره تو خواب مراسم تدفينشون بود دم در خونه خودشون داشتن ازخونه مياوردنش بيرون كه ببرن خاكش كنن تعبيرش چي ميشهه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روزگار سختی را گذرانده ای ولی گرفتاریها و غمهای شما به پایان می رسد وبه زودی شادیهای زندگی نصیب شما خواهد شد از دعا غافل مشو و بدان که نباید ناامید شوی.

 19. رئوفرئوفsays:

  سلام من حدود سحر خواب دیدم مادر خانمم که سالهاست مرده مجدداً مرده و البته میدانستم قبلاً هم مرده و ما ( من و همسرم و برادرها و اعضای خانواده من) در حال پائین آوردن جنازه ایشان از یک وانت جهت کفن و دفن بودیم . لطفاً تعبیر جیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

 20. ابراهیمیابراهیمیsays:

  با سلام .دیشب در خواب پدرم را که ۴ساله فوت کردند را دیدم دستشان را بسیار بوسیدم ولی بعد توسط داعش تکه تکه شدند . دستان خودم نیز توسط داعش قطع شد و قصد کشتنم را داشتند. تعبیر چیست. پدرم مرد بسیار درستکار و مومنی بودند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این نشانه است که شما در اینده ای نزدیک در یک مشاجره بزرگ سهیم خواهید شد

 21. BitaBitasays:

  سلام.. ممنون میشم تعبیر خواب من رو هم بگین... بتازگی مادربرزگ عزیزم رو از دست دادم ...من خیلی دوستشون داشتم و الان حسابی بهم ریختم.. چند شب پیش،خواب دیدم ک همه ی اقوام منزل مادربزرگم جمع هستن و ایشون با اینک میدونستم فوت شدن دوباره در حال جان دادن بودن و دوباره مردند ... واینک همه دورش حلقه زده بودن و اشک میریختن شبیه این خواب رو چندین بار دیگه هم دیدم ... خواهش میکنم بگید تعبیرش،چی،میشه؟؟؟!?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی آن باشد که یکی از همسایگان شما خواهد مرد

 22. سيما كشاورزسيما كشاورزsays:

  سلام من ديشب خواب ميديدم پدرم كه ٥ ماه پيش فوت شده و مريض بود دوباره توو اون حالت مريضي بود با اين تفاوت كه روي صورت و گردنش چندتا خال و زخم بود،انگار ميدونستم روزه آخره و قبلنم فوت شده،كلي با گريه صحبت كرديم و ميگفتم تو رو خدا تنهامون نذار و آخرش دوباره فوت شد ،تعبيرش چيه؟ :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی تقدیر و سرونوشتی است که نصیب شما خواهد شد و اما قابل تغییر و یا جابه جایی نیست و این تقدیر خوشبختانه نیک و خوش یمن است

 23. نادیا ترابینادیا ترابیsays:

  سلام . خواهر من یکسال براثر سرطان فوت کرد و من خواب او را می بییتم که مانند گذشته زنده است و با هم خرید می رویم و مسافرت . و یکبار هم او را دیدم کنار قبر برادر که چهار پیش فوت کرده قرآن می خواند چون این کار را همیشه انجام میداد و چند روز پیش دیدم رفته بیمارستان پیش او و گفت بیا روی تخت روبرو دراز بکش و کمی استراحت کند و صورتت روبرو صورت من باشد میخام صورتت را ببینم چون مدتی که بیمار بود همیشه کنارش بود و روبروی تختش استراحت می کردم او خیلی مهربان و خیر بود و یکبار هم خواب دیدم گفت ازدواج کرده چون مجرد بود که فوت کرد. با سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زیارت قبر ایشان بروید بعد از غبار رویی فاتحه ای قرائت نمایید

 24. علیرضا میرزاییعلیرضا میرزاییsays:

  چند شب قبل خواب مادرم را که چند سال قبل فوت کرده بود را دیدم که دوباره فوت کرده و من اینقدر در خواب گریه کرده بودم که بالشتم خیسه خیس بود. اما در خواب که مادرم مرده بود همش بهم میگفت اروم باش انگار که نمرده بود.تعبیرش جیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آرام باشید اینرویا خوب و خیر است به نشانه ی دعاگویی مادر مرحومتان برای موفقیت کارهای شماست و حتما این دست نوزاش را این روزها در زندگیتان احساس خواهید کرد

 25. fatemeh.bfatemeh.bsays:

  سلام خدمت شما من دیشب خواب دیدم مادر بزرگم که چند سالی است به رحمت خدا رفته توی بیمارستان بستریه و حالش خیلی بده همه براش اشک میریزن تا اینکه میمیره ولی بعدش خوابم تغیر پیدا میکنه و هیچ قبر و مراسمی واسش توخوابم نبود تعبیرش چیه؟ممنون میشم جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   داشتن حال بد و گریه زاری برای فردی که مرده نشانگر شادی سلامتی امید و برکت برای بازماندگانش است

 26. ۰۰۰۰۰۰says:

  من یه مشکلی دارم که مدتهاست دنبال حلش هستم۰ دیشب خواب یکی از سران مملکت که قبلن فوت کرده دیدم که زنده بود با همون شمایل و لباس زمان حیاتش و مشکلمو حل کرد۰ من از ایشون خوشم نمیومد ولی بهش گفتم خدا خیرت بده دل منو شاد کردی۰ بعد ایشون رفت و چند لحظه بعد دیدم که میگن همون فرد فوت کرده و تشییع جنازشه و تابوتشو اوردن و بقیه ماجرا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کمک این فرد به شما نشان دهنده ی حمایتی است که از طرف فرد ناشناسی میبینید که البته باعث بهبود وضع روحیه شما می شود

 27. حسینحسینsays:

  سلام... پدربزرگ من سیزده سال پیش فوت کردن من درخواب دیدم تو بیمارستان بستری هست ویه لحظه دنبال پول میگشتن به مستمندان بدن که من دادم به پسر خالم اون داد بعد پدربزرگم فوت کرد من با خودم فکر میکردم اگه پدربزرگم تا حالا زنده بود پس تو این همه سال کجا بود..همه داشتیم گریه میکردیم که از خواب بلند شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیت خیر شما در این رویا و کمکتان به مستمندان قطعا به معنی ایمن شدنتان در مقابل خطرات و عاقبت بخیری ست

 28. علیعلیsays:

  سلام من یه چندروز پیش خواب دیده بودم دنبال تعبیر بودم.....وباهمسرم وخانوادش مشکل دارم... داشتم توسایت فیلم ایت الله بهجت نگاه میگردم که ایت الله رو به امام زمان قسم دادم که واسطه بشه....شب همون روز تو خوابدیدم با ایت الله گرم گرفتم تو فکر خودم میگم ببین چقدر صمیمی شدم... خواستم ازش تعبیر خوابمو بپرسم که از خواب بیدار شدم.. خواهشن تعبیر اینو بگین...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این به معنای دست یاری دهنده است که به سمت شما دراز خواهد شد ، خدواند شما را دوست دارد و بارها و بارها بخاطر لطف خداوند بزرگ از خطرها و گرفتاری های بزرگ جان سالم به در برده اید

 29. نازنین محمودینازنین محمودیsays:

  سلام مادرم 13 سال پیش از دنیا رفت لز اونزمان چندین بار خواب میبینم مادرم فوت کرده و مشغول مراسمیم و در خواب میگم مگه قبلا این برنامه ها رو برگزار نکردیم و قبلا مادرم نمرده بوده. ممنون میشم تعبیر کنید چون همش فکر میکنم مادرم زنده بوده و که خاک شده. چون من پرستارش بودم و مادرم توی کما بود و من گفتم نبضش نمیزنه البته پزشک دیدش اما بدنش گرم بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انجام کاری که در پیش داری درنگ و شتاب نکن. عشق و محبت و ایمان به هدف تو را بهتر و زودتر به هدف می رسانند. در امر ازدواج موفق خواهی شد.

 30. BaharBaharsays:

  باسلام.میشه تعبیر این خواب روبهم بگید؟یکی ازدوستام خواب دیده.پدرشون ک چندسال پیش کشته شدن وهنوز قاتلشون پیدانشده.اومدن توخوابشون وگفتن ک ب بچه هام بگید بیان کارشون دارم.فرصت ندارم چون اومدن دنبالم.وباید زود برم‌.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این به نشانه ی این است که در اینده ای دور یا نزدیک اتفاقی می افتد که دوست شما خوشحال می شود و به آرامش میرسد

 31. maryammaryamsays:

  سلام من خواب دیدم پدربزرگم ک چند سال پیش فوت شده دوباره فوت شده بعد فقط من داشتم گریه میکردم کس دیگه ای گریه نمیکرد تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در موضوعی که شما را در تنگنا قرار داده، با تلاش و کوشش، گشایشی رخ می دهد و به شما کمک می رسد.

 32. نیلانیلاsays:

  سلام.خواب دیدم پدرم که ۶ سال پیش فوت شدن دوباره بیمارن و فوت کردن خیلی تو خواب گریه کردم وبیمارستان بودیم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 33. زهرازهراsays:

  سلام خواب ديدم پدرم كه دوساله فوت شده با مامانم در حال نماز خوندنه كه از آسمون صاعقه اي زد و پدرم دوباره فوت كرد من بغلش كردم و كلي گريه و زاري كردم ميشه لطفا بگين معنيش چيه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گریه زاری شما در این رویا به نشانه ی خوشحالی و لذتی است که بزودی وارد زندگیتان می شود

 34. علیعلیsays:

  با سلام من امروز یه خواب دیدم که عموم مرده که قبلا شهید شده بود اونو اوردن خونه ما و بعد دفنش به روز های بعد موکول شد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر می خواهی عمری دراز داشته باشی به دیگران کمک کن. ناجی تو کسی غیر از خدا نیست و اوست که زینت دهنده ی دلهاست.

 35. هومن رحیمیهومن رحیمیsays:

  با سلام.خواب دیدم پدرم که حدود ۶ سال پیش فوت شده دوباره مرده هست و داریم میبریمش واسه خاکسپاری دمه عصر هم بود من خیلی گریه کردم طوری که از خواببیدارشدم بالشتم خیس بود میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کار یا هدفی که شما به منظور اتمام آن تلاش می کنید یا هم اکنون در حال تلاش مستمر و پی گیر بر روی یک کار یا یک هدف معین هستید ، یا موفقیت کامل به نتیجه ای عالی منتهی می شود.

 36. فاطمهفاطمهsays:

  باعرض سلام ،خواب دیدم پدربزرگم ک فوت کردن چن سال پیش دوباره فوت شدن و ولی تو خواب یادم نبود برای بار دوم مردند و مامان بابام نمیخاستن ک من از این موضوع مطلع بشم و انکار میکردن ک اون مرده آخرش گفتن مرده ومن خیلی ناراحت شدم و گریه کردم اخرشم حس کردم عموم فوت کرده وآخرش قاطی کردم نفمیدم کدوم فوت شدن انگار دوتاشون یکی بودن ممنون میشم اگ تعبیرشو بگید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قدر موفقیت های زندگی خود را بدانید زیرا شما برای به دست آوردن آنها تلاش بسیاری کرده اید. اگر به فکر ایجاد تغییراتی در زندگی خود هستید، عاقلانه عمل کنید تا آنچه در دستان تان است، نابود نشود

 37. رابين ،جانرابين ،جانsays:

  سلام ببخشيد نميدونم اينجا كه مينويسم دوسته يا نه،ميدونم طولانيه اما تورو خدا جواب بدين، خواب ديدم كه پدربزرگم كه٦سال پيش فوت كرده،اول حالش عادي بويه كتاب فقه (ديني،مناجات) بود داد به بابام گفت بعد مردنم ماله توكه من گفتم اغا من دوس دارم گفت خب تو بردار ايتالكرسي بخون،(من زياد ميخونم)،بعد يهو يه صحنه اي شد اغا حالش بد بود جون ميداد منم هي قربون صدقش ميرفتم،ميگفتم الان خرما ميدم تا دوييدم از يخچال چيزي بيارم ديدم خاليه ظرف،بعد اومدم بغلش كردم هي ارومش ميكردم پشت سر هم ايتالكرسي ميخوندم،بعد چشم خورد به يه كتاب قران قديمي خواستم بگم اغا اينو من ميخوام،يهو همون كتاب مناجات و ادعيه رو برداشتم گفتم وا اينو دارم ديگه ،اون تو دستم هي ايتالكرسي ميخوندم،بعد بدو رفتم مامانمينارو بيدار كردم گفتم نفساي اخر اغاس،اومدن خيلي شديد گريه ميكردم اغا تو بغلم مرد،اول خوابيده بود بعد ديديم يهو مرد تو خواب،كلي گريه ميكردم بعد پاشو بوسيدم كه دختر داييم گفت نذارين چشماشو بشورين مرده رو نميبوسن،هي گريه ميكردم ميگفتم خرما دادم خورد قبل مردن(يا خرما يا حلوا يا كاچي)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گر تا به حال در بسیاری از مسائل احساس تنهایی می کردید، به زودی یک همراهی پیدا خواهید کرد که این نگرانی را از شما خواهد گرفت

 38. مهسامهساsays:

  سلام دایی من دیشب خواب دیده که مادر بزرگم که پارسال فوت شده دوباره مرده وبه شدت داره گریه میکنه تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در این کاری که انجام می‌دهید به مشکل برخواهید خورد و باید هرچه سریعتر مشکلات و گرفتاریها را حل کنید بهتر است از یک بزرگ کمک بگیرید.

 39. بهنازبهنازsays:

  سلام من مادرم رو یک سال و نیم هست از دست دادم. دیشب خواب دیدم ایشون زنده س و دور هم داریم تلویزیون میبینیم. اما من میدونستم که قبل مرده. بعد ناگهان از توی پذیرایی صدای شیون اومد من رفتم دیدم مامانم دوباره داره فوت می کنه. بغلش کردم اونهم منو بغل کرد و تو بغلم جون داد. خیلی نگرانم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نشانه ی حال آرام و خوب مادر شما در دنیای برزخ است ، جان دادن مرده در آغوش بستگان به نشانه ی جایگاه خوب اخروی و آمرزش گناه است

 40. زهرازهراsays:

  سلام و وقت بخير من خواب ديدم خونه مادربزرگم كه چند سالي است فوت كردند هستيم و در خوابم هم ميدانستم كه ايشان چند سال است كه مرده اند .خونه مادر بزرگم هم خيلي بهم ريخته و پر از اسباب و اثاثيه بود .انگار از بيمارستان بهمون خبر دادند كه مادر بزرگم فوت كرده اند و مادرم خيلي گريه ميكرد و من هم كم گريه كردم ولي بيشتر ناراحت شدم و مشغول جمع و جوركردن خونه مادربزرگم براي مراسم بوديم . ممنون ميشم تعبير خوابم رو بگيد . البته چند وقتي است كه من با مشكلاتي روبرو هستم و اين چندمين بار است خواب مادر بزرگ و پدر بزرگم را ميبينم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناراحتی و گریه مادرتان در این رویا دلالت بر افزایش طول عمر ایشان و برطرف شدن تدریجی مشکلات و گرفتاری های شما دارد

 41. عبدیعبدیsays:

  سلام.من خواب دیدم پسرعموم که چندماه پیش فوت کرده زندست .اماحالش خعلی بده وروتخت بیمارستانه وداره جون میده ومیرد.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بعضي نااميدي‌ها از فکر و دلت خارج مي شود.

 42. سیمافتحیسیمافتحیsays:

  سلام .دیشب خواب دیدم مادرم که شش سال پیش فوت کردند دوباره فوت کردند ومن مثل تشییع جنازه شون که خیلی پریشان بودم جیغ وفریاد وناله میزدم حتی خطاب به خواهرم فریادمیزدم وخبر فوت مادررامیدادم ولی وقتی به مدرم که زنده هستند خبررادادم گفتند خداروشکر من که تعجب کرده بودم خیلی ناله میزدم تعبیزش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی و آینده فرزند (فرزندان) شما بسیار درخشان خواهد بود و به خوشبختی و سعادت مورد نظر دست خواهید یافت.

 43. sepidesepidesays:

  سلام ممنون از راهنماييتون.خواب ديدم مادربزرگم كه سال ٨٦فوت كرده روي تخت مرده بود و در روكش سياه گذاشته بودنش و پاهاش رو با طناب بسته بودن و منتظر بودن صبح بشه خاكش كنن . ناگهان زنده شد و من طنابو ازش باز كردم و بوسش كردم و بغلش كردم خوشحال از اينكه زنده شده. بعدم از من يه عكس گرفت. ميشه تعبيرش رو بگيد خيلي درگيرم كرده اين خواب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگه کسی بهت آزار رسوند نگران نباشی و خودتو بابت این موضوع سرزنش نکن چرا که ممکن برای هر کسی پیش بیاد و تو فقط باید تجربه تو بیشتر کنی که دیگه همچین اتفاقی برات نيفته.

 44. مرتضیمرتضیsays:

  سلام خواب دیدم دایی ام را که انسان شریفی بود و چند سال پیش فوت کرده اند زنده هستن و مجددا ایشان را در حرم حضرت معصومه (س) دفن میکنم و کلی تشکر میکنند که به این مکان اوردم ایشان را. خواهش میکنم تعبیرش را بگویید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود دفن کردن مرده در حرم حضرت معصومه بیانگر جایگاه خوب ایشان در دنیای برزخ و همچنین آرام و خشنود بودن روح این شخص است

 45. سام.سسام.سsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که ۳ سال پیش فوت کرده و ۴ روز دیگه سالگرد فوتش میباشد دوباره فوت شده و من داشتم شناسنامه و مدارکش را جور میکردم برای کارهای تدفین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فوت شدن دوباره ی این شخص نوید بخش عزت سلامت و زندگی پربرکت برای بازماندگانش می باشد و جزو رویاهای نیک و خیر است

 46. ناشناسناشناسsays:

  سلام...شوهر همکار مامانم یک هفته ای هست ک فوت کردن و خیلی مرد خوبی بودن...خواب دیدم ک مراسم خاکسپاریشون بود و تو کفن بودن اما چهرشون باز بود بعد ی دفه زنده شدن و ی چیزایی گفتن ب همسرشون ک یادم نیس و بعد دوباره فوت کردن....تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خودت را درگیر مسائل نکن و بگذار زمان آنها را به آرامی حل و فصل کند، عجول نباش چرا که برایت چیزی جز دردسر ندارد

 47. ح نوشیروانیح نوشیروانیsays:

  وقتتون به شادی.من در خواب دیدم که با مادرم که ۴۵روز است فوت کردن در ماشینی هستیم و تصادف میشود ما در تصادف اسیبی ندیدیم ولی وقتی از ماشین پیاده که شدم دیدم بدن مادرم از گردن به پایین هست ولی سر نداره و بدنش داره با من حرف میزنه ولی من ترسیدم و از اونجا فرار کردم برگشتم به خونه که خبر دادن مادرم تصادف کرده و من بااینکه میدونستم فوت شده به کسی نگفتم و بی صدا تو یه نقطه گریه میکردم .لطفا تعبیرش رو بگید .ممنونم از توجهتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما امین و رازدار هستید،ولی در حال حاضر گرفتار یک شرایط دشوار شده اید و شاید مجبور شوید چیزهایی را که میدانید به کسی بگویید

 48. مرجانمرجانsays:

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از پاسخگویی دقیق و خوبتون. من خواب دیدم که مادر بزرگم که سالها پیش فوت کردن؛ دوباره زنده شده بود و داشت توی خونه قدیمیش زندگی میکرد و من گفتم حالا که زنده شده و فرصت دارم برم دیدنش. ولی تاخیر انداختم و گفتم درسم را میخونم و فردا میرم دیدنش. تا اینکه تلفن بهم زنگ زد و گفتن که مادربزرگ مرده! و بیاید خاکسپاری. من خیلی غصه خوردم که چرا از فرصت استفاده نکردم و برم دیدنش. بعد رفتم بالای جنازه اش و بوسیدمش و خودم در شستنو غسل و کفن کردنش کمک کردم. میشه بگین تعبیرش چی میشه؟ باید بگم که خواب این مادربزرگم را اخیرا زیاد میبینم. خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نباید از لطف و کرم خدا ناامید شوید چرا که او مصلحت هر بنده اي را بهتر از خودش می داند پس مطمئن باشید که در پس این سختی‌ها آرامش و راحتی فراوانی وجود خواهد داشت.

 49. لیلالیلاsays:

  سلام خواهرم خواب دیده.مادربزرگم که پارسال فوت شده رو تخت دراز کشیده و داره جون میده و فوت میکنه.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اول: منفعت. دوم: گشایش کارهای فرو بسته.

 50. رعنارعناsays:

  سلام من دیشب خواب پدربزرگم رو دیدم که دو سال پیش فوت کرده. روز تولدشون بود و ایشون در خواب من زنده بودن. دقیقا توی همون روز دوباره فوت کردن. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مورد مهر و عطوفت شخصی قرار میگیرید که دوستش دارید که سبب علاقه ی بیش از بیش شما نسبت به او می شود.

 51. امیرامیرsays:

  سلام من پدرم ۸سال پیش مرده ومادرم ۱۶ روز پیش دیشب خواب دیدم پدرم زنده است و دوباره داره عین مادرم که از سرطان مرده داره پدرم هم میمیره خیلی نگران هستم لطفا تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک روز بد و یک بدشانسی در ایام پیش رو باعث اوقات تلخی و عصبانیت شما می شود سعی کنید در این روز آرامش خود را حفظ کنید و از کوره در نروید

 52. بیتاغبیتاغsays:

  سلام .دیشب خواب دیدم که همسرم درحال شوت زدن به توپ بودناگهان کاسه سرش ازوسط نصف شد من خیلی وحشت کرده بودم نمیدونستم چکارکنم درحال بردنش به بیمارستان بودم که متوجه شدم کاملا ترمیم شده وخوب خوب شده بود.ممنون میشم که تعبیرش رابفرمایید خیلی مشوشم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشاجره همراه با استرس را از سر گذراندن ، کم طاقت شدن

 53. نگارکاویاننگارکاویانsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم همراه پدرم که 5 سال پیش فوت کرده و مادر و برادر و خواهرم در برف سنگینی گیر کردیم من بقیه رو به سختی دایت کرده از برف عبور میدم پشت سرم پدر مادر و برادر بزرگم حرکت میکنن تا بیان در اخر برادر و مادرم میان و تعریف میکنن که پدرم از خود گذشتگی کرده تا اونا فرار کنن و در اخر خودشو اعدام کرد من در حد مرگ گریه میکردم و همه ناراحت بودن الان خیلی حالم بده لطفا خوابم رو تعبیر کنید متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فراوانی و نعمت زیاد، تکمیل و بازسازی و خوبی.

 54. علی فعلی فsays:

  با سلام و سپاس از زحماتتون دیشب خواب دیدم که همکاران پدرم به من اطلاع دادند که پدرم (که ۵ سال پیش ب رحمت خدا رفتند )، فوت کرده و آگهی ترحیمش رو هم دیدم توی خواب و با اینکه میدونستم قبلا فوت شده ایشون، توی خواب حس خاص و ناراحتی عجیبی داشتم . صبح ک از خواب بیدار شدم خیلی به صورت اتفاقی و بدون اینکه در موردش فکر کرده باشم فهمیدم که ۵ سال پیش به قمری دقیقا در ۹ رجب یعنی همین امروز پدرم ب رحمت خدا رفته بودند، آیا تعبیر خاصی داره ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله در اکثر موارد دیدن چنین رویاهایی به این علامت است که فرد فوت شده به تازگی وارد خانه ای شده که قبلا در آن سکونت شده و از نزدیک شاهد اعضای خانواده اش بوده است

 55. ابراهیم دهخداابراهیم دهخداsays:

  با سلام من خواب دیدم پدرم که فوت کرد بود زنده بود و فوت کرد مثل قبل به همه خبر فوت پدرم را دادم و همه گریه میکردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوش بینی. شروع یک رابطه عاطفی.انتخاب مهمی که بهتر است در موردش فکر کنید

 56. زهرا حیدریزهرا حیدریsays:

  امروز صبح بعد ساعت 7 کاملا خوابم برد ک با صدای جیغ شوهرم تو خواب از خواب پریدم ک ب او تلفن زدن و خبر مرگ پدرشو دادن در صورتی ک پدر شوهر من 8 سال پیش مرده. این بده یا خوبه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگران نباشید دریافت خبر مرگ دوباره کسی که مرده چیزی به جز دل خوشی و ارامش برای خانواده تان نیست

 57. عطیه محمدیعطیه محمدیsays:

  باسلام امروزصبح بعدازنمازخواب دیدم که پدربزرگم که چندسالی ست مرده دوباره زنده شده ودرخانه خودش است ولی میداند که دارد میمیرد ومقدمات قبل ازمرگش را انجام میدادمثلا کفن و حالت احتضاررادرصورتش میدیدم که داره میمیره بعدانگار کسی که درحال مرگ است غذای مخصوصی رابایدبخورد که نان سنگک رادرآب کم ریخته بودمثل آب گوشت و نرم نشده باید میخوردکه احساس میکردم راحت نمیتواند بخورد بعدمرد ودیدم که همه سرقبرش جمع شده وخیلی ازدحام است یدفعه من رسیدم بالای سرش دیدم صورتش رابازکرده اند وچهره اش رادیدم یکدفعه چشمانش راکامل بازکرد وسرش رابه طرف من چرخاندبه صوررت من نگاه عمیقی کرد که من جیغ زدم چشماشو بازکرده وبعد چشماشو بست درخواب خیلی گریه کردم خیلی ممنون ازشما لطفاتعبیرش رابفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در بیشتر موارد دیدن این رویا به نشانه ی جایگاه خوب برای رفتگان است و به معنای دیگر آرامش روح است

 58. علیعلیsays:

  سلام پدرم 5شبه فوت شده به خوش نامی ودیانت معروفه یکی از دوستاش شب فوتش خواب دیده که پدرم حالش خوبه وبجاش هم خوبه بهش یه بشقاب برنج داده گفته بریز این اینا گشنه هستن بخورن وقتی ریخته یه مقدار زیاد مورچه اومدن شروع کردن به خوردن برنج ها داداشم دیشب خواب دیده که پدرم رو کفن کردن یکی ناشناس گفته چی شده داداشم گفته پدرم دوباره مرده دختر دوازده سالم خواب دیده پدرم بهش گفته به دخترم بگید خیلی بی تابی نکنه من ناراحت میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر عهد خود وفادار بمان. روزگار بر وفق مراد توست پس رضای خداوند را هم در نظر بگیر و تو هم برای دیگران سبب ساز باش

 59. ستارهستارهsays:

  دیشب خواب دیدم پدربزرگم که چند ساله پیش فوت کرده دوباره مرده ولی تو خواب نمیدونم که قبلا فوت شده تو خوابم پدربزرگم ب مدت یه سال تو کما بوده و ما به عیادتش نمیرفتیم و بعد خبر مرگشو بمون میدن و ما خیلی حالمون بده و عذاب وجدان داریم ک عیادتش نرفتیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از همنشینی با یار بد پرهیز کنید تا سعادتمند شوید. شکایت نکنید همه ی این مسائل کار خدا بوده تا به خودتان بیائید.

 60. نازنین راشدینازنین راشدیsays:

  سلام من دیشب تو خواب پدر بزرگ رو دیدم که نزدیک سه سال هس ک فوت کردن من دوباره دیدم ک انگاری دوباره فوت کردن و ما تو مراسم دفن هستیم و همه داریم گریه می کنیم (در واقع مثل زمانی گریه میکردیم ک مرده بود)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مسئله یا موضوعی با شخصی خردمند به مشورت خواهید پرداخت که نتیجه امیدوارکننده و مثبتی برای شما به دنبال دارد.

 61. مریم مفردمریم مفردsays:

  با سلام مرسی از تعابیر خوبتون. ممنون میشم لطف کنید و تعبیر خواب من را هم بگید. مادر من 20 روز پیش به رحمت خدا رفتن من دیشب خواب دیدم که پدرم در بیمارستان بستری هستن و مادرم پیششون برای نگهداری موندن اونجا به من گفتن که ما در اصل به خاطر مادرتون که فوت کردن ایشون را نگه داشتیم رفتم به دیدنشون مادرم به هوش بود و با ما صحبت میکرد اوردیمش خونه اومد داخل اتاق من من بغلش کرده بودم زن برادرم هم اونجا بود ولی از ترس زیر پتو مخفی شده بود بعد مادرم بالاآورد عذر میخوام استفراغ کرد بعد بیجون شد توی بغل من بود و من از خواب پریدم. لباسشم همون لباسی بود که روز فوتش تنش بود. ببخشید که طولانی شد ولی خیلی نگرانم ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ای پر از آرامش و تمرکز در انتظارتان است.

 62. M.sM.ssays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم خاله مامانم که پنج سال پیش فوت شده، بازهم فوت شدن ولی اینبار دوتا سنگ قبر دارن، همه اقوام سر سنگ قبر جدید که خیلی بزرگ تر از همه سنگ قبر های دیگه بود جمع شده بودن، ی پرده نازک دور سنگ قبر کشیده بودن و فقط من داخل این پرده بودم و خیلی گریه کردم ولی هیچکس به جز من گریه نمیکرد ممنون میشم اگه تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صبوری و انتظار، درستکاری

 63. انا شانا شsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدربزرگم که الان حدود پانزده ساله فوت کردن زنده هستن و مادرم زنگ میزنه میگه بابابزرگ مرده و بیایید مراسم. ما تو خواب خیلی تعجب میکنیم و میگیم که ایشان قبلا مرده بودن اما مادرم اصرار داره که امروز فوت کردن ممنون میشم تعبیرشو بگید خیلی ذهنمو مشغول کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حضور مادرتان در این رویا خوب است و به نشانه ی دراز شدن طول عمر ایشان است

 64. رضوان شایاتفررضوان شایاتفرsays:

  سلام خواب دیدم بابام که ۱۲ساله فوت شده مجددا فوت کرده و قبرش دقیقا در ورودی امام زاده محلمون بود منم خیییلی گریه و زاری میکردم و بی تاب بودم حتی یک لحظه خیلی کوچیک بابام زنده به نظرم اومد تو خوابمم یه جورایی میدونستم که بابام فوت شده اما بازم بی قرار بودمو گریه میکردم باز اولای صبح خواب دیدم پسر آشنامون که زندست اونم فوت شده ومادرش و خونوادش خیلی بی قرار بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مورد مهر و عطوفت شخصی قرار میگیرید که دوستش دارید که سبب علاقه ی بیش از بیش شما نسبت به او می شود.

 65. شهرزاد والیشهرزاد والیsays:

  سلام پدر من حدود دو ماه است فوت کردن در این مدت مدام خواب می بینم پدرم زنده شده و به مدت یک هفته زنده می مونه و بعد یک هفته می خواد فوت کنه دفعه اول خواب دیدم به من می گه من می خوام برم سفر بیا با هم بریم بهشون می گم من بچه مدرسه ای دارم و نمی تونم بیام ولی دفع بعد خواب دیدم توی رختخواب خوابیده .براتون امکان داره تعبیرش رو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیغام و خبری شادکننده و مثبت به شما خواهد رسید که شما را به اندازه یک عروسی خوشحال و شادمان می سازد.

 66. AriArisays:

  سلام پدربزرگ من سه ساله ک فوت کرده اومد ب خابم اول همه تعجب کردن بعد من پریدم بغلش و اونم بغلم کرد بعد از بغلش اومد پایین و اون ب من نگاه میکرد یهو دیدم منو گوشه ی خونه برد و نزدیک در و دستمو گرفت میگفت بیا بریم بیا بریم منم گریه میکردم ب سمت مامانم میرفتم و همچنان پدربزرگم دست منو گرفته بود و داد میزد میگفت بیابریم میشه تعبیر کنین برااام :(

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با شخص نزدیک یا یکی از بستگان خود مواجه خواهید شد که مشکل کوچک و غم و اندوهی دارد که با مشورت کردن با شما گره از کارش باز خواهد شد و مشکلش بزودی برطرف خواهد شد.

 67. مصطفیمصطفیsays:

  سلام خسته نباشید من برادرم 3 ماهی است که فوت کرده چند شب پیش خواب او را دیدم که ایست قلبی میکند و میمیرد ولی زنده میشود و دوباره میمیرد ممنون میشم اگه برام تعبیرش کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این علامت است که برادر شما در روزهای گذشته به منزل خودش سری زده اند و روح ایشان در میان جمع شما حضور داشته است

 68. سایان کمریسایان کمریsays:

  سلام و وقت بخیر من دیشب خواب دیدم پدرم که تقریبا دو ماه هست فوت کردن دوباره در بستر بیماری هستن و مثل روز آخر دور تختش هستیم,رنجور و غمگین بود منم کنارش گریه میکردم و میدونستم لحظات آخرش هست,خیلی ناراحت بود بابام تو خواب,یه جورایی انگار نامزد قبلیم هم تو همین وضعیت بابام بود,بابام دوباره فوت کرد و منم خیلی گریه کردم,تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گریه های زیاد شما در این خواب بیانگر سعادت موفقیت شما در سال های آتی ست همچنین با توجه به توضیحی که داده اید بنده در خواب شما آرامش برای روح پدرتان می بینم

 69. حمید مسیححمید مسیحsays:

  سلام خواب شوهر خاله ام را دیدم که دو ماهه مرده . اقوام اورا نبش قبر کردند و میخواستند جای قبر را عوض کنند. بعد مرده را بردند غسالخانه برا شستن. موقع شستن مرده که لخت بود زنده شد و شروع کرد به حرف زدن . کسی حرفا شا قبول نمی کرد.بعد دوباره مرد و شروع کردن به شستن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

 70. مریممریمsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم پدربزرگم که ۱۷ سال پیش فوت کرده بازم فوت شده و منو میبرن سر خاکش و من تو دلم هی حسرت میخورم چرا زنده بود نرفتم دیدنش و با صدای بلند گریه میکردم و جیغ میکشیدم و خودمو میزدم . (در صورتی که وقتی فوت شده بود من بچه بودم و پدربزرگم با ما زندگی میکرد) میشه تعبیرشُ بگید؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هرگز از کاری که می کنید مایوس نباشید و به آنچه که دارید قناعت کنید چون آنچه را که خداوند قادر متعال برای هر بنده ای مقدور فرموده به اندازه استعداد و لیاقت اوست پس به این امر شاکر باشید

 71. امیرامیرsays:

  سلام خوابی دیدم که پدربزرگم و مادربزرگم زنده شدن و قصد کشتن بچه منو دارن منم تا سرحدمرگ اونا رو با چوب کتک زدم اما نمردن تعبیرش چی میتونه باشه مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وشبختی است و عادت با منابع مالی فراوان. به زودی در آینده نزدیک در آمد شما زیاد خواهد شد.

 72. زهرا عزهرا عsays:

  سلام من خواب مامان بزرگمو ميديدم كه ٢سالي هست فوت شده خونه خالم بوديم همه تو حياط جمع شده بوديم مادر بزرگم داخل خونه بود كه ميگفتن حالش خوب نيس منم همش گريه ميكردم بقيه انگار براشون خيلي مهم نبود از تو حياط رفتم داخل خونه اي كه مامان بزرگم بود نگاه كردم قيافش خيلي خوشگل به نظرم رسيد جوان تَر از چيزي كه بود و آنقدر به نظرم بد حال نيومد رفتم دستشو گرفتم بوس كردم يكم باهم صحبت كرديم بهش گفتم برام دعا كن گفت من كه عمرم به دنيا نيست برات دعا كنم گفتم اشكال نداره اون دنيا دعا كن و گريم گرفت اون لحظه همه اومدن داخل خونه يه دكترم اومده بود مامان بزرگمو معاينه كنه مامان بزرگم نمرده بود ولي همه به فكر ختم فردا بودن كه كيا رو دعوت كن كه من ناراحت شدم گفتم شايد زنده بمونه از الان چرا به اينجور چيزا فكر ميكنيد و از خواب بيدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی در نزدیکی شما هستند که همیشه سعادت و خیر شما را از خداوند خواستارند و این دعاها بزودی در زندگی شما درگیر خواهد شد

 73. زهرا.شزهرا.شsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم مادرم که الان خداروشکر زنده هست تو بغلم داره میمیره و جون میده تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر این است که مادرتان عمری پربرکت و همراه با روشنی و سعادت خواهند یافت

 74. زهره خانومزهره خانومsays:

  سلام وقت بخیر؛ من امروز بعد از طلوع خورشید نزیک ساعت هشت صبح اینطورا خواب دیدم عالم جوان مسجدمون که هنوز یکسال از فوتشون نگذشته، وسط مراسم ام داوود در اعتکاف بودیم که یه برانکار با جنازه روش یهو وارد مسجد شد و ازشتاب زیادش مرده با کفن به داخل مسجد افتاد و همزمان با افتادنش گفت یا حسین.کفن میت رو باز کردیم دیدیم روحانی مسجد لاغر و رنگش سیاه شده ؛گفت از خدا و حضرت عزراییل اجازه گرفتم برگردم برای خداحافظی خانومش و دخترش و مادر و خاله ش ملاقاتش کردن داشت بی رمق میشد که بهشون گفتم حاج اقا برادر کوچیکتونو ندیدید. به محض اینکه برادر کوچیکشون رو ملاقات کردن رنگ شون باز شد و به حالت قبل از فوت برگشتن و با لبخند فوت شدن. میخواستم ببینم تعبیر این خواب چی هست ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بنده در خواب شما مخصوصا در بخشی که از عالم مسجد اسم بردید ، روشنایی و سلامتی در اینده تان دیدم و خوشبختانه از خطرات زیاد و پنهانی در امان میمانید

 75. زهرهزهرهsays:

  سلام خواب دیدم در یک مراسم ختم هستیم وبرادرم درحال حلوا پختن بود منم خیلی گریه میکردم اما نمیدونستم کی مرده میشه تعبیر اینو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک خوش شانسی کوچک اما موثر در انتظار توست پس باید بجنبی تا از دستت نرود.

 76. امیر البرزیامیر البرزیsays:

  سلام.عبادات قبول. من خانمم ۶ماه پیش خودکشی کرده وفوت کردن.من تو خواب دیدم که بهم گفتن دفنش کردن و بعد ۴۰ ساعت دوباره زنده شده .امادوباره دست ب خودکشی زده. و اطرافیان من بهم میگن مقصر خودشه و از این حرفها .ومن گریه کنان از اون محل رفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   روح ایشان اخیرا در رنج می باشد حتما برای آرامش ایشان فاتحه و چند خط از آیات قران را بالای مزار قرائت بفرمایید و برای مغفرتشان دعا کنید

 77. احمداحمدsays:

  سلام نماز روزه هاتون قبول ساعت ۶ صبح خواب دیدم پدرم که ۸ ماه پیش فوت کردن ،در حالی که روزه بود و در ۱ جایی شبیه مسجد انگار بقیه افرادی هم که تو مسجد بودن روزه بودن و مشغول دعا ،ماه رمضان بود و پدرم دوباره فوت کرد. یک نفر میگفت که پدرم پارسال مرگش تو ماه رمضان بوده و امسال هم تو ماه رمضان تعبیر چی میتونه باشه؟ و این تعبیر که گفته میشه دوباره مردن فرد مرده دلیل بر مرگ فرزند آن مرده هست درسته؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر نکته ای که اشاره کردید صحت ندارد مگر در بعضی از موارد بصورت استثنا ،رویای شما نشانه ی زیاد شدن روزی و رزق است

 78. زهرا حقیزهرا حقیsays:

  سلام من دیشب 3 بار خواب مادرم که 3 ساله فوت شده رو دیدم .. یکبار تو غسال خونه ... یکبار خبر فوتش .. یکبار هم یادم نیس ... ولی هز بار از خواب بیدار شدم باز خوابشو دیدم .. دارم دیوونع میسم تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید به سختی تلاش کنید. هیچ چیز یک شبه به دست نمی آید. قدرت خود را برای ساختن آینده جمع کرده و سپس حرکت کنید

 79. رزا محمديرزا محمديsays:

  سلام من خواب ديدم كه پدربزرگم كه سالهاست بر اثر سرطان فوت كرده اتد، دوباره لحظات اخر زدگيشان است و خودشون ميدانند ،انت الاس پوشيدند و از خانه رفتند بيرون به قصد خداحافظي با همه اقوام و فاميل و به ما هم وصيت كردند كه چگونه غسلشان كنيم و ما هم همه گريه ميكرديم. اين چه تعبيري دارد،؟ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از وجود مشکلات در خانواده خبر می دهد با دیدی دیگر به زندگی رهیدن و غلبه بر مشکلات است.

 80. نرگسنرگسsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدر بزرگم که سالها پیش فوت شده دوباره فوت کرده من می‌دانستم که قبلاً فوت شده اما نمیدانم چرا میخواستم به اطرافیانم خبر بدهم شب قبلش هم خواب گورهای دسته جمعی دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شروع مراحل خوب زندگی بعد گذراندن یک دوره سختی.

 81. مانلیمانلیsays:

  سلام وقت بخیر مادرم یک ماهه که فوت کردن خواب دیدم زنده هستن ولی ما میخواهیم زنده او را دفن کنیم و اینکار را میکنیم تعبیرش چیست لطفا بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زنده دفن کردن مرده در این خواب به تعبیر رضایت قلبی و شادمانی این شخص از خانواده یا بازماندگان خویش است

 82. سمیهسمیهsays:

  سلام. من هر دو مادر بزرگ فوت کردن. خواب دیدم هر دو زنده‌ان، بعد مادر پدرم که مثل زمانی که زنده بود، الزایمر داشت و تو خوابم همین طوری بود. بعد من گفتم کاش ببریمش جایی دیگه، مثلا نزدیکه خودمون که ازش مراقبت کنیم. بعد مادرِ مادرم گفت نه عزیزم هر کسی باید تو خانه خودش بمیره! با یه لبخندی گفت. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   داشتن لبخند ایشان و اینکه گفته اند هر کسی می باید در محل خودش جان بسپارد به این تعبیر است که بر طول عمر خودتان افزوده خواهد شد و دعای خیر دیگران نصیبتان می شود

 83. حسناحسناsays:

  خواب دیدم خبر مرگ داییم ک چند وقت پیش ب علت سرطان فوت کرد رو تلفنی بهم دادن توی عالم خواب انگار ک داییم هنوز نمرده بود و تازه فوت کرد وخبر مرگش رو دادن گریه ام گرفت حالم بد شد..بعد چنتا از عکساشو بهم نشون دادن طی دوران بیماریش اول خوب بود بعد هرچی جلو تر میزدم عکسارو ترسناک تر میشد بدن نحیف و لاغر و بی جونی داشت و صورتش لاغر و ترسناک شده بود طوری ک هم میترسیدم هم دلم براش میسوخت...ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای ایشان دعا کنید، تعبیر این خواب رنجی است که بر ایشان بعد از مردن وارد شده ولی به لطف خدای تعالی و دعای خیر هم اکنون در آرامش به سر می برند

 84. رکسانا زمانیرکسانا زمانیsays:

  سلام ممنون که خواب من رو تعبییر خواهید کرد من امروز صبح خواب عجیبی دیدم خواب دیدم ترامپ رئس جمهور آمریکا با هیئتی که به نظر میرسید اسرائیلی ان از یه مکانی تو ایران که متعلق به خودشون بود داشتن دیدن میکردن یه دفه متوجه شدم خمینی رهبر سابق ایران داره یواشکی تعقیبشون میکنه محافظای اونا هم افتادن دنبالش و آخرش متوجه نشدم که چطوری خمینی دوباره مرده بود و دخترش داشت کفنش میکرد و آماده ش میکرد برای خاکسپاری ولحظه آخرش یه شخصی گفت ممکنه چون این شخص سالها مرده بوده با خودش بیماری اورده باشه منم دهنمو گرفتم ک مریضی بهم منتقل نشه از خواب پریدم خیلی خواب عجیبی بود و چون دیدم شما با دقت جواب همه رو میدید گفتم حتما خواب منم تعبییری داره پیشاپیش مرسی از وقتی که میزارید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نعمت و برکت حاصل مي کنيد

 85. حسناحسناsays:

  باسلام.. من خواب دیدم توی خونه ام بودم یک دفع خونه لرزید دیوارهای خونه لق شد خواست بریزه ک چنتا بچه توی کوچه بودن و جلوی ریختن دیوارهای خونه رو گرفتن.. بعد منم شروع کردم ب جمع کردن وسیله هام ک از خونه برم...ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است

 86. امید صابریامید صابریsays:

  با سلام ، ممنون میشم خواب منم هم تعبیر بفرمائید ، خواب دیدم پدربزرگم که پنج سال پیش فوت کرده تو خواب زنده هست و من تو خواب نمیدونستم که مرده و در خوابم دوباره فوت میکنه ، من صحنه یا خاکسپاریشو ندیدم فقط فهمیدم که مرده و بابت این قضیه همش گریه میکردم و به مادربزرگم که الان زنده هست میگفتم که همش تقصیر ما بود که مرد ولی اصلا یادم نیست که چرا خودمونو مقصر میدونستیم ، پیشاپیش از وقتی که برای تعبیر خوابم میگذارید تشکر و قدردانی میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است

 87. مجیدمجیدsays:

  با سلام و وقت بخیر.. من دیدم که شما لطف میکنین و خواب همه رو تعبیر میکنین برای همین کنجکاو شدم که خواب منم که البته ممکنه کمی طنز به نظر برسه تعبیر کنین چون معمولا بیشتر خوابام تعبیر داره خواب دیدم میخوام برم یه جایی مثل کنکور آزمون بدم ، همه شماره صندلیشونو پیدا میکردن به غیر من که سر همین خیلی عصبی شده بودم و یه دفه یه خانم اومد و گفت میدونه جای من کجاست و خواست همراهش برم که جامو نشونم بده ، یه دفه سر یه جایی دراوردم که دیدم چند تا ادم قوی هیکل به همراه همون خانم به زور منو منتقل کردن به یه هواپیما و گفتن که باید با ما بیای آمریکا و بشی محافظ مخصوص رئیس جمهور آمریکا، گفتن منو اشتباهی گرفتین و اون خانم اسمو فامیلمو گفت و وقتی من تایید کردم گفت اشتباه نشده و ما رو تو تحقیق و بررسی کردیم و مطمئنیم که خودتی و باهاشون رفتم ، ببخشید که طولانی شد ، ممنونم بابت لطفتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است که شما بایستی با مشکلات پیش روی خود به منظور برطرف کردن آن‌ها مواجه بشوید.

 88. راضیهراضیهsays:

  مادرم خواب پدرشون دیدن که چند سال پیش فوت کرده دیدن زنده شده و ناراحت و رفته خونش و اونجا دوباره فوت شده (خانه پدر بزرگم برای تقسیم ارث فروختن ماه پیش)

 89. سانی قاسمیسانی قاسمیsays:

  با سلام و وقت بخیر.من دوشب هست به صورت متوالی خواب میبینم که کسی اگهی فوت شخصی که از پدرم کلاه برداری کرده است را برایم می اورد و عکس او را با تاکید به من نشان میدهند و می گویند فوت شده ولی من درون خواب هم متوجه هستم که تمام این ها خواب است و بین دوگانگی و دو دلی می مانم.ممنون میشم تعبیری از این خواب رو برای من بگید چون ما از این شخص شکایت کردیم و به شدت دنبالشیم تا مکانی که مخفی شده را پیدا کنیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

 90. مهسامهساsays:

  سلام من و مادرم چندین بار خواب دیدیم که پدر برزگم که اسفندسال پیش فوت کرده دوباره فوت کردن و ما به خرج خودمان برایش مراسم میگیریم و میوه های خاص مثل اوکادوو و غذا میدهیم تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که تغییر و تحولاتی خوشایند پیش رو دارید.

 91. سعیدهسعیدهsays:

  سلام.خواب میدیدم که دراز کشیده بودم و انگار قرار بود بمیرم و داشتند منو اماده میکردند برای خاکسپاری.مدتی گذشت و من انگار زنده شده بودم و داشتم با مادرم صحبت میکردم که چقدر طول کشید تا مردم و مادرم میگفت خوابیدی و توی خواب مردی،یه عکس هم از جنازه من گرفته بودند که داشتم ان را نگاه میکردم.مادرم میگفت از قدیم گفتند کسیکه بمیره و شرایط خاکسپاری اون زود مهیا بشه یعنی ادم خوبی بوده.اصلا از مردن ترسی نداشتم و انگار تقدیر خودم میدونستم و اینکه مردم و زنده شدم یه چیز عادی بود.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دریافت خبری خوب

 92. فاطمه حيدرزادهفاطمه حيدرزادهsays:

  سلام من دقيقا توي شب سالگرد پدرم كه ١٢ سال پيش فوت شده خواب ديدم كه پدرم با ما زندگي نميكنه و من مدتي هست كه نديدمش، يه دفعه بهم خبر دادن كه دختر داييم پدرم و كشته و پنهاني دفنش كرده و من به شدت ناراحت بودم و گريه ميكردم. و بعد دعوا كردن با قاتلش،قاتلش ميخواست جايي رو كه دفنش كرده نشونم بده من ترسيدم و نرفتم چون سنگ روي قبر رو برداشته بود و جنازه ديده ميشد. وقاتل(دخترداييم)تو خواب بهم گفت كه دو دونگ از خونه پدرم رو به نامش بزنيم كه بره وگرنه من رو هم ميكشه و منو تهديد به قتل كرد لطفا تعبير اين خواب من رو بگين خيلي ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به پیشرفت قابل توجهی دست خواهید یافت

 93. شهریارشهریارsays:

  مادربزرگم چند ماهه فوت شدن.خواب دیدم رسیدم در خونشون با ماشین دیدم تازه فوت شدن و همه لباس سیاه پوشیدن و دارن گریه میکنن اروم.خونه شلوغ بود مثل وقتی کسی مرده و فردا قراره خاکش کنن.یه ماشینم جلوی در ماشین رو بود من نمی‌توانستم ماشین ببرم داخل.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است که کار های دنیا و دین برایتان آسان می‌گردد

 94. لیلا فرهنگیلیلا فرهنگیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم برادرم که دو سال پیش فوت شده دوباره در خواب مرد و من و مادرم به آورژانس زنگ زدیم تا بیاد و اینکه وسایل و رختخوابش اعم از پتو و غیره اونجا بود و برادرم با لباسی روشن اونجا خوابیده بود که من گفتم مادر باید اینارو بدیم بره به یه نفر نباید نگه داریم تعبیر خوابم چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردن دوباره برادرتان نشان دهنده ی تغییراتی در زندگی برزخی اوست ، در بیشتر موارد بدست آمدن آرامش تعبیر می شود

 95. لیلیلیلیsays:

  با سلام و تشکر پیشاپیش از پاسخ شما. پدر بزرگم چند سالی است فوت شدند (یک سید باخدا و مومن بودند) ، دیروز، بعد از نماز صبح روز عَرَفه خواب دیدم، گویا مجددا فوت شدند و تابوت ایشان را بحرم حضرت معصومه بردیم و با احترام به بارگاه حضرت معصومه تعظیم و عرض ادب میکنیم ، از نظر زمانی گویا ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) بود، ملت در عزاداری بودند که ما وارد حرم شدیم . آفتاب پهن و بسبار روشن بود و زمان صلاه ظهر بود. گلهایی صورتی و سرخابی رنگ هم دست اقایی بود که همراه من بودند جهت انجام مراسم . بعد در منزل هم صندلی چیده بودیم و مراسم یادبود ایشان را گویا برگزار میکردیم و اقوام جهت مراسم جمع شدند ... لطفا بفرمایید تعبییر خواب چیست ؟؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   راه حلی برای مشکلات

 96. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام وقتتون بخیر، مادر بزرگم ۶ماه پیش فوت کرد و خواهر دوقلوشونم ۱۰سال قبل فوت کرده بودند و اسمشون فاطمه بود. دیشب خواب دیدم مادر بزرگم با صورت نورانی و لباس مرتب اومده ، بهش سلام کردم و جویای حالش ازون دنیا شدم، گفت نگران نباش اینجا حالم خیلی خوبه ، بهش گفتم من برات خیرات دادم ، گفت میدونم قربونت برم بعد بوسم کرد و گفت میخوام ازون دنیا برام کاری انجام بدی. پرسیدم چه کاری؟ گفت اینجا فاطمه روحش معذبه ، هرروز ختنه اش میکنن و زجر میکشه براش یه کاری بکن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احترام و امتیاز در زندگانی آینده شما بخوبی به چشم می خورد

 97. ليلاليلاsays:

  سلام من امروز چهلمه زن عمومه خودم نرفتم چون ي شهر ديگه بود، بر اثر بيماري از دنيا رفت خواب ديدم داره ميخنده خوشحاله ميگه اين عكساي پزشكيمه دكترم ميگه دارم خوب ميشم منم تو دلم داشتم ميگفتم پس چطور فوت كرد الان كه فوت كرده...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلخوشی یا شادمانی کردن او میتواند نشانه ای از بزرگ حال خوب او در حال حاضر باشد ، حتما برای او بعد از خواندن تعبیر فاتحه ای قرائت بفرمایید چرا که به دعای تو نیازمند شده

 98. شیرینشیرینsays:

  من برادرم 20 ساله پیش فوت کرده. خواب دیدم یه راننده یه خانمی رو کشته و انگار برادرم میخواد اون ادمو بگیره من رفتم کمک بیارم دو تا سگ رو که انگتر برای همسایه ها بودن دنبال خودم اوردم یکیشون وسط راه نیومد یکی دیگه باهام اومد و بهش میگفتم هر وقت گفتم حمله کن برو بکشش سگه هم نشون میداد که این کارو میکنم ولی وقتی رسیدیم اونجا دیدم اون قاتله برادرم رو کشته بدنش رو ندیدم ولی یه سری وسایلو لباساش بود به سگه گفتم حمله کن حمله نکرد و انگار با قاتله دوست بود و من از شدت ناراحتی لباسا و وسایل برادرم و دست میزدم گریه و فریاد میزدم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید این خوابو صب بعد اذان دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلخوری ها و فکر و خیال های تازه ای در خانواده برای شما در راه است با فرا رسیدن این دوران فقط صبر پیشه کنید

 99. امیدامیدsays:

  با سلام . وققتون بخیر . ممنون می شوم خواب منم تعبیر بفرمائید. خواب دیدم به همراه بچه ای که گویا خواهرزاده ام بود و قصد رفتن به مراسم شوهر عمه ام داشتیم و ایشون زنده است ،گویا مجلس ختم ایشون بود که ناگهان خواهرم که مبتلا به سرطان معده است و اکنون زنده است (در خوابم میدانستم که فوت شده است) آمد و من متعجب پرسیدم که تو فوت شدی! چطور اومدی؟ گفت خواستم سوپرایزتان کنم و حرکت کردیم . در حرکت به سمت مقصد راه را گم کردیم. در جیبم با گوشی قدیمی که پدر فوت شده ام به من داده بود با پدرم که اکنون در قید حیات نیست تماس گرفتم و گفتم ما راه را گم کردیم . پدرم گفت پسرم از تو بعید است راه را گم کنی ، چطور گم کردی؟ از پدرم پرسیدم شما کجایی و چطوریه اونجا؟ گفت جای جالبی نیست اینجا ، منم گم شدم ، بد جایی گم شدم ، اگر تو با من می آمدی گم نمیشدیم و با هم راه را پیدا میکردیم ، گفتم آقاجون حالا چیکار کنم؟ گفت پسرم تو با زندگیت چیکار کردی؟ راهتو گم کردی ، بیا راه را پیدا کن ، خودتو برسون اینجا. گفتم چشم آقاجون سعی میکنم راه را پیدا کنم و بیام. وقتی بیدار شدم ۱۰ دقیقه به اذان صبح بود‌. با تشکر از وقتی که برای بنده صرف می کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بواسطه ی این رویا در آینده از گمراهی بدبختی و یا فساد نجات خواهید یافت انشالله

 100. رضارضاsays:

  با سلام و وقت بخیر، من دیشب خواب دیدم که انگار میخواستم برم خانه خودمان ولی نمیدونم چی شد که مجبور شدم از پشت بام خانه دیگری عبور کنم تا به خانه برسم، وقتی داشتم از پشت بام آن خانه رد میشدم ناگهان دو تا پسر بچه منو دیدن و خواستن داد و فریاد کنن و من برای اینکه به اشتباه به جای دزد دستگیرم نکنن ، رفتم تا ساکتشون کنم ولی با دست زدن به جفتشون هر دو مردند و من خیلی ترسیده بودم که چیکار کنم و پا به فرار گذاشتم. خیلی ممنون از لطفتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دچار یک گرفتاری می شوید ولی زیانی به شما نمی رسد

 101. بهزادبهزادsays:

  سلام و عرض ادب یرای دومین بار پیام میدم لطفا جواب تعبیر خوابی که دیدم رو بدید ممنونم از سایت خوبتون من خواب دیدم پدرم که چند سال پیش فوت کرده اومد به خوابم شب بود دیدم مقابل من نشسته یه دفعه حالش بد شد تکان شدید خورد مثل اینکه قش کرده باشه افتاد من فک کردم دوباره فوت کرد هراسان گریه کردم و از زمین بلندش کردم شانه ها و گردنشو ماساژ دادمـ بعد انگار دوباره زنده شد باحال گریه و خوشحالی گفتم بابا بعد این مدت اومدی دوباره میخواستی بری پیشانیشو بوسیدمـ در لحظه بوسیدن یه حاله نور سفید همه جارو روشن کرد و یه لبخند کوچیک زد که بیدار شدم خواهش میکنم جواب تعبیر خوابم رو بدید ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان میدهد که ایشان نسبت به شما رضایت کامل دارند و همین سبب عاقبت بخیری و رشد کارهایتان در این دنیا می شود ، رضایت ، دلتنگی و مغفرت نیز تعبیر می شود

 102. اسماعیلاسماعیلsays:

  سلام. من مادرم تقریبا یک سال ونیم پیش به رحمت خدا رفته اند. دیشب خواب دیدم ایشان که داخل اتوبوسی بودن تصادف کرده اند و در بیمارستان هستند. یکی از اشنایان به من میگویند با توجه به تصادف شدید بعید است زنده بمانند. جالب اینکه من در خواب نمیدانم ایشان قبلا فوت شده اند و برای بار دوم در حال فوت هستند. فقط از خبر آشنایمان ناراحت میشوم. لطفا تعبیر آن را بفرمائید. خیلی ذهنم را مشغول کرده. همه موارد بالا را مطالعه کردم ولی نتوانستم تعبیر خواب خودم را پیدا کنم. خیلی ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون شما از دیگران شنیده اید که ایشان برای بار دوم در حال فوت کردن هستن خوب نیست ، و ممکن است یک مصیبت یا گرفتاری بزرگ برای یکی از اقوامتان در پیش باشد

 103. م احمدیم احمدیsays:

  سلام دیشب خوای دیدم در حرم امام رضا هستیم موقع اذان صبح من به سمت ضریح رفتم و دیدم ضریح خلوته و هیچ کس نیست به خادمی که جلوم رو گرفته بود نروم گفتم بزارید با دل سیر زیارت کنم حتما قسمتم بوده کامل زیارت کردم همون موقع یه جنازه برای تشییع اوردن و من دیدم که مرده زنده شده در حالی که داشتم به خانوادش میگفتم پدرم رو دیدم (که 9 ساله فوت شدن) خیلی حال خوبی داشت رفت پیش دکتری که برای جنازه اورده بودن کمی با اون صحبت کرد بعدش فوت کرد من خیلی گریه میکردم و بی قرار بودم لطفا تعبیر خوابم رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عزت و بزرگواری و شنیدن یا دریافت خبرهای مطلوب و آرامش بخش است در آینده ، ان شالله

 104. نوشیننوشینsays:

  سلام من مادربزرگم ۱ ماه که فوت شده و فرزندم ۲ سال دم صبح خواب دیدم فرزندم در یک مرکز نگهداری میشه توسط مادرم و ما خونه مادربزرگم هستیم یک دفعه مادربزرگم و میبینم که دستشو میگیرم بیارمش تو سالن دم گوشم یک چیزی در مورد کارگرش میگه و یهو میمیره من بهش تنفس مصنوعی میدم با دهان عمو من هی میگه ولش کن و گریه میکنم و میخواهم احیا بشه ناگهان گوشت صورتش میریزه و استخوان میبینم لطفاااااا تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مسئله ی مهمی نیست ولی معنای خوبی دارد و نشان دهنده ی رضایت ، سلامتی و آینده ی خوب برای فرزندتان است

 105. حامد سوسنیحامد سوسنیsays:

  با سلام .تنها برادرم یکسال پیش فوت شدن.دیشب خواب مبهمی دیدم که انگار خارج از کشور فوت شدن تو خواب میدونستم برادرم قبلا فوت شده و اینکه خیلی زاری کردم و اینکه قبرش رو کنار قبر خودش دیدم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این بیشتر نشان از دلتنگی و بعضی از خواسته های اخیر شماست که در مورد آنها فکر میکنید

 106. و.ا.و.ا.says:

  با سلام ضمن تشكر از شما، هر دو پدر بزرگ من دو سال پيش فوت كردند. يك بار خواب ديدم دوباره مراسم پدربزرگم (پدر مادرم) است و مادرم بسيار بي تابي مي كردند و من در خواب خيلي نگران مادرم بودم. و يك بار ديگر خواب ديدم پدربزرگم فوت كردند (پدر پدرم) و ما همه در منزل ايشان براي انجام مراسم و ... دور هم هستيم و تدارك كارها را مي بينيم. در خواب گويي آنها زنده بودند و تازه فوت كرده اند. تعبير چيست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هر دو مورد خوب بوده و اتفاقا بنده در این خواب سه چیز را بصورت روشن می بینم اولی رضایت ، دومی سعادتمند شدن و سومی آرامش

 107. مهنازمهنازsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید. پدرم دو ماه پیش فوت شده، من امروز بعدازظهر خواب دیدم که چند روز پیش فوت کرده ولی هنوز دفنش نکردیم و با گذشت چند روز از فوتش ، زنده شده . (پدرم بیماری سرطان مری داشت که دو ماه اخر هیچ چیزی حتی چند قطره آب و چایی هم نمی تونست بخوره و بخاطر بیماریش قادر به حرف زدن نبود) در خواب به اتاقش رفتم . خواهرم و چند تا از بستگان پیشش بودن. پدرم به اونا داشت میگفت که الان میتونم بهتر حرف بزنم و راضی بود از وضعیتش. من به خواهرم گفتم که یه چایی بهش بدیم. خواهرم گفت ، نه الان نه. به گلوی پدرم نگاه کردم و دیدم که از جای عملش مثل قبل یه کم داره ترشح میاد. منم به بابام گفتم که یه کم بازم داره از گلوت میاد که. اونم تا اینو شنید ناراحت شد و دو بار آب بالا آورد و سرش کج شد و مرد. منم تو خواب خیلی جیغ و فریاد میزدم و گریه میکردم از مردنش. یه خواب دیگه هم یکی از بستگان دیدن که در خواب پدرم سینه های بزرگی داشت و داشت به یه بچه شیر میداد. اون شخص بچه رو از بغلش گرفت و گفت مگه تو مریض نیستی؟ ممنون میشم تعبیر هر دو خواب رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکل خانوادگی که گاهی می تواند جدی باشد ، و دومی نیز موفقیتی که به سختی به دست می آید

 108. ثمانه دراجثمانه دراجsays:

  سلام ممنون از تعبیر خواب قبلی من، خواب دیدم دو تا قبر کنار هم سنگ قبر نداشت خاکی هم نبود انگار که کفنها معلوم باشه اینطوری، ولی دست چپ مرده ها مشت کرده بالا بود میخواستم ببینم تعبیرش چیه ممنون و با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دو قبر کنار هم اشاره به دو حادثه دارد یکی خوب و دیگری بد

 109. قیصریقیصریsays:

  سلام پدر من سال88فوت کرده اند. چند بار تا بحال خواب دیده ام که ایشان دوباره فوت کرده اند. تعبیرش چیست؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حقیر به شما می گوید نگران اوضاع و احوال پدرتان نباشید و بدانید که او از خانواده ی خویش خرسند و راضی ست

 110. hastihastisays:

  سلام صبحتون بخیر ،شوهر خاله چهار سال قبل به رحمت خدا رفته .دیشب خواب دیدم تا مرده براش مراسم گرفتن براش حجله گرفتن دختر دایم اینا دور حجله دارن میرقصن ،تا میرم پیششون میگم چرا اینجوری مرقصین ،تا کلا اینگار اومدن عروسی همه آرایش کرده بدون چادر با لباس سنتی که ما بهش میگیم لباس محلی پوشیدن.منم نشسته بودم داشتم نگاشون میکردم پسر دایم اومد پیشم نشست یه پانصد تومنی بهم داد منم پونصد تومن رفتم انداختم تو یه امامزاده بد یه سوزن زدم به پارچه که دوره امامزاده ست میگم به نیت سلامتی آقا امام زمان سلامتی خودم حل مشکلاتم ،تا پسر همون خالم ک شوهرش فوت کرده اومده به مامانم میگم نگاه این دخترا با چه قیافه ی اومدن تو این مراسم لباس نامناسب پوشیدن غریبه ها بهتر از ایناست .من آرایش کرده بودم چادر زده بودم وموهام هم پیدا نبود ،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام علیکم ، رقصیدن دختر دایی در اطراف حجله خوب نیست و سبب می شود غم نگرانی و تشویش در زندگی شان رو به افزایش رود

 111. معصومهمعصومهsays:

  سلام خاله من دوساله فوت کرده خواب دیدم خالم مرده نصفش از قبر بیرون وبرهنه است و در همان حال زنده شده یکم گریه کرد و در عالم خواب چادر و روسری سرش بود دیگه برهنه نبود و دوباره مرد.ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر براتان مقدور بود حتما از نزدیک برایشان فاتحه و قران تلاوت نمایید و چنان چه نبود برای آمرزش و آرامشش صلوات نذر ایشان نمایید

 112. محسن بیدگلیمحسن بیدگلیsays:

  ۹ ساله پدرم فوت کرده خواب دیدم که به من خبردادن پدرت فوت کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خبر بشارت از آرامش و امنیت در زندگی تان میدهد

 113. محسن. جمحسن. جsays:

  پدر من چندسالی هست فوت کرده دیشب (حدود ساعت ۵ صبح) خواب دیدم که با سنگ بزرگ روی سر اون کوبیدم و اون رو کشتم. این یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب باشید چرا که تعبیر این رویا بی احترامی کردن و یا شکست حرمت آن هم بصورت ناخواسته است

 114. Z.aZ.asays:

  سلام من خواب دیدم پدربزرگم که چن ساله مرده زنده بود بعد مرد و توی ختمش پدرم رو دیدم که مرده رفتم به سمتش دستش زدم زنده شد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نصایح دیگران بیشتر توجه کنید و کمتر دیگران را بر علیه خود تحریک کنید

 115. ppfzlyppfzlysays:

  سلام من دیشب خواب پدرم رو دیدم که چند هفته هستش فوت کرده دیدم و با هم صحبت میکردیم و چون سکته مغزی کرده بود مشکل حرکتی داشت که حتی این رو هم دیدم و راجبش صحبت کردیم و بعد از صحبت کردن تو بغلم فوت کرد ضمنا من موقع فوتش کنارش نبودم و این موضوع خیلی منو بهم ریخته ایا این خواب اصلا تعبیری داره و ضمن اینکه تو این مدت کوتاه ای ن دومین باره که پدرم میاد به خوابم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی پیشرفت و بهبود شرایط زندگی شماست

 116. مرجان قاجارمرجان قاجارsays:

  خواب دیدم که مادر بزرگم که ۳۴ سال است که فوت کرده دوباره مرده و اطرافیان گریه میکنند.و من چون هر که فوت میکند بعد از خاک سپاری نماز وحشت در بالای سر قبر مرده میخوانم ،خواستم آن نماز را در خواب برایش بخوانم هر کاری میکردم سوره ای که باید در نماز بخوانم نمی توانستم بخوانم حتی در کف دست خود نگاه کردم و دیدم با خودکار نوشتم ولی پاک شده.به هر حال نتوانستم بخوانم ،در خواب با خودم گفتم که مادر بزرگم که سالهاست مرده پس امشب شب اول قبرش نیست اگر نمازم نخوانم پس اشکال نداره شب نماز لیله الدفن رو می خونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی این است که با تلاش و مشقت زیاد به اهداف خود خواهید رسید.

 117. مينا محبيمينا محبيsays:

  با سلام ،،ممنون ميشم تعبير خواب منو بفرنايي،مادرم حدود ٣ سال پيش براثر بيماري فوت شدن،در خواب ديدم كه همانطور حالت ضعيف و بيمار دارن و روي زمين دراز كشيدن و من بغلش كردم و به حالت نشسته روي زمين قرار دادم ،يكدفعه يك اسب كه كنار ما بود با دو ضربه با پاهاش به سر مادر من زد و مادرم فوت كرد،،،، واينكه چند ساعت بعدش مجدد خواب ديدم كه با تلفن همراهش تماس گرفتم و ايشون جواب دادن و حالت نالان بهم گفت :بيا من ميخوام برم حمام ،،،و من تو خواب بسيار پريشان و ناراحت بودم ار اينكه مادرم زنده است و دنبال راهي براي بيرون آوردنش از خاك بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک انسان نادرست در میان اطرافیان شما وجود دارد بهتر است اطرافیان خود را مورد بررسی مجدد قرار دهید

 118. آزاده الفآزاده الفsays:

  با سلام و احترام من ساعت 7 صبح بیدار شدم و مجدد خوابیدم و خواب دیدم پدرم که 4 سال پیش در اسفند ماه فوت شده بود مجدد در 27 اسفند فوت شدند و همه در حال تدارکات مراسم ایشان بودند و من فقط گریه می کردم و در خواب می دانستم که ایشان قبلا فوت شده بودند چون به خودم می گفتم مگر پدر من با اسفند ماه قرارداد دارد.این خواب خیلی آشفتم کرده ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید. با سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چرا با دیدن این رویا خوب احساس آشفتگی کرده اید ؟ این رویای تا حدی عجیب فقط خبر از مغفرت یا آمرزش برای پدر مرحومتان میدهد.

 119. رویا افرویا افsays:

  سلام خسته نباشید عموی بابام تقریبا بیش از چهل روزه ک فوت کرده،خواب دیدم ده ،دوازده نفر آدم بودیم ک هیچ کدوم نمیشناختم جز ایشون،بعد دو نفر ک صورتشون رو پوشیده بودن به ترتیب میخواستن سر ما رو از تن جدا کنند،ک این اتفاق واسه عموم افتاد با چاقو ،وقتی داشتن سرش میبردن ناله کرد اما نه زیاد آروم و کشته شد ...،خیلی خواب بدی بودم ساعت تقریبا ۸ صیح این خوابو دیدم ‌ولی خود داستان خواب انگار ک شب بود یا سحرگاه هرچی بود تاریک بود.مرسی،ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فرصت های مناسبی در اختیارتان قرار خواهد گرفت تا تغییرات مهمی را ترتیب دهید.

 120. زهرا رضاییزهرا رضاییsays:

  من این خواب را چندین بار دیدهام پدر شوهر بتازگی فوت شده اند در عالم خواب خواب میبینم همان امام زاده ای که در واقعیت خاک سپرده اند خاک شده اند و سر قبرشان میروم که درخت هم آنجا در عالم خواب هست و بعد روبرو ی همان امام زاده یک جایه حجره حجره هست که بعضی حجره ها نمیه کارس اما آن حجره ی کخ پدر شوهرم مزا دومش هست تیمه ساخت نیست و اما میخوام در آنجا برم سر مزارشان جلو حجره داخل آبی میوفتم و بیرون میام اما اصلا خیس نمیشوم تعبیرش چیست چندین بار این خواب را دیده ام سپاس گزارم از پایختان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در هر صورت این رویا نمی توان باعث ایجاد نگرانی شود چرا که فقط در آن منفعت ، امرزش ، و راحتی خیال به چشم میخورد.

 121. نورینوریsays:

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم پدرم ک ۲۰ سال پیش فوت شده دوباره مرده و من خیلی گریه و بی قراری میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان از رویداد های تازه و البته کمی عجیب و غریب در زندگی تان است

 122. مرتضیمرتضیsays:

  سلام علیکم پدر بنده حدود 2 ماه و 10 روز است به رحمت خدا رفته . زیاد به فکرشون هستم و زیاد هم خواب میبینم. چند هفته پیش خواب میدیدم برام سند زمینی در روستا آورده و یکی بهم گفت بابات بهت نگفته ولی این زمینو برات خریده ، ولی سند زمین از وسط پاره شده بود اما اسم من به وضوح درش دیده میشد. دیشب هم خواب میدیدم بابام دوباره قرار بود تا چند ساعت بعد بمیره و داشت به من و یه نفر دیگه وصیت میکرد . یه کتاب هم بهم داد و سفارش کرد حتما" بخون، اما به عادت زمان حیاتش کتاب رو با کاغذ سفید جلد کرده بود و عنوانش معلوم نبود . من هم خیلی ناراحت بودم که بابا میخواد دوباره بمیره و کاری نمیتونم بکنم ... ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نیکوست و نشان دهنده ی دستاوردهای خوشایند و مثبتی است که در آینده نصیبتان خواهد شد.

 123. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم دری جایی مثل پارک وایسادم وخانواده ها را ک‌دور هم بودن را می دیدم...یهو همکلاسیم ک ۱۰ سال پیش جرزنی کرده بوددیگه سلام علیک نداشتم را دیدم چند کتاب داستان کودک به من داد و رد شد متعجب شدم وکمی مطالعه کردم ولی من مجردم...بعد جای دیگه عموی مامانم ک چند ماه پیش فوت کرده دوباره خاکسپاریش بود.درقصالخانه مشغول کفن وشستنش بودن و من و مادرم رفتیم ببینیمش و بعد بردنش جنازه را دفن کن...وبعد باپدرومادرم خواستیم بریم عروسی نمی دونم کی...تعبیرگرفتن هدیه از دوست قهر وتعبیر مرده دوباره مردن چیه...باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کل توضیح شما 4 معنا داشت اولی سخن خوش شنیدن ، مال حلال ، منفعت رسیدن و همچنین نعمت.

 124. پریاپریاsays:

  سلام.خواب دیدم پدربزرگم که مرحوم شده دوباره مرده بود و من براش فاتحه میخوندم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، حتی در رویای خود نیز بهترین عمل را (فاتحه) انجام داده اید و این مورد خیر است.

 125. سمیهسمیهsays:

  خواب دیدم مادرم که فوت شده مریض بود بهم زنگ زد و داشت گریه میکرد بعدش من رفتم دیدم توی خونه خیلی شلوغه و مادرم فوت کرد دوباره پیش خودم گفتم که ما پدر نداشتیم مادر هم از دست دادیم در صورتی که پدرم زنده هستند.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، آماده ی رویارویی با بعضی از مشکلات فکری یا روحی را داشته باشید.

 126. s kianis kianisays:

  سلام من خواب دیدم مادر بزرگم ( مادر مادرم) ک حدود 20 سال پیش فوت شده دوباره فوت میشه اما من جنازه رو نمیبینم توی خوابم مراسم توی خونه ما هست و منو مادرم گاهی گریه میکردیم گاهی آروم بودیم ... مهمانا فامیلای مادری ب خونه ما میومدن و شب بود اما برای خوابیدن رختخوابمون کم بود ک رفتیم از خونه خواهرم بیاریم ............. و اینکه من مدتی هست ک هر شب خواب میبینم احساس میکنم میخواد ی اتفاقی بیفتهی خبری بهم داره میده این خوابا .... خوابای قبلیم خواب کفش نو خریدم ب رنگ سبز و سفید و مانتو باند پوشیده ......... و خواب دیگه هم این بود ک ازدواج کردم و بچه دختر ب دنیا میارم ولی توی خواب زاییدن رو ندیدم فقط دیدم ک بچه دختر ب دنیا اوردم ....ممنون میشم پاسخ سوالم رو بدید مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ بی دلیل به خودتان استرس وارد نکنید ! و فکر و خیال های منفی را از خود دور کنید. این رویا نیز نمیتواند پیامد منفی برایتان داشته باشد.

 127. هاديهاديsays:

  سلام.وقتتون بخير باشه.ديشب خوابي ديدم كه مادرم كه ٤ ساله در اثر سرطان و بيماري تنفسي فوت شده زندست ولي من تو خواب مي دونستم كه مادرم فوت كرده.بعدش مادرم دوباره در اثر يك تصادف رانندگي فوت شد و من حالم داغون بود.از صبح خيلي حالم بده.آخه فردا هم تولد مادرم هست.نمي دونم اين خواب نشونه چي هست.لطفا جوابم رو صادقانه بديد ببينم معنيش چي مي تونه باشه و با تولدش كه فرداست چه ارتباطي داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بنده تضمین میدهم دیده شدن این رویا یک روز قبل از تولد ایشان نشانه ای از رضایت قلبی او از شخص شماست ! حتی اگر ظاهرا این رویا منفی به نظر رسیده باشد.

 128. سحر مقصودیسحر مقصودیsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم هر دو مادربزرگم که فوت شدن دوباره مردن میخواستم بدونم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، یک سری از تغییرات نا به هنگام و جدید را در زندگی خودتان شاهد خواهید بود که البته میتوانند مطلوب باشند.

 129. Nima alamiNima alamisays:

  سلام من خواب دیدم ک دوتا از اقواممان ک چند روز قبل در تصادفی فوت شده اند حالا در یک جایی ک یادم نیست دقیقا عروسی بود یا مراسم خاصی بود هستند و خوشحال هستند (ضمنا هردوتاشون با هم برادرند) من دیدمشون و گریون اومدم سمتشون گفتم عموهای عزیزم شما ک الان باید مرده باشین یهویی حال هردوشون بد شد افتادند رو زمین و داشتند جون میدادند ک وقتی مردند از خواب بیدار شدم تعبیرشو لطف بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحال باشید و غم و اندوه را رها کنید.

 130. paria sarvareeparia sarvareesays:

  سلام و خدا قوت. پدرم سه سال هستش که به رحمت خدا رفتن. چند هفته ای هست که یک مشکل خانوادگی داریم. دیشب خواب دیدم پدرم بسیار ناراحت و رنجور هست و ناله میکنه. محکم منو بغل کرده بود ولی تو خواب هم دوباره فوت کرد... بسیار گریه کردم تو خواب. تعبیرشو لطف میفرمایید بیزحمت؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از زندگی خود لذت ببر، مسافرت و گردش کن و از زیباییهای زندگی بهره بگیر که فرصت انسان بسیار محدود است.

 131. PransPranssays:

  سلام وقت بخیر حدود دوماه پیش پدربزرگم فوت کردن و من همیشه خواب ایشان را میبنم ک زنده هستند یا دیگران برای فوت کردن ایشان سخت گریه میکنند اما دیشب خواب دیدم ک زنده هستند ولی من به دیگران میگویم ایشان فوت شده اند اما انها قبول ندارند و بعد به یکباره خبر میدهند ک ایشان فوت کردن و من خیلی گریه کردم.لطفا کمک م کنید من سخت نگران هستم ک مبادا روح ایشان در عذاب باشد.تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، اتفاقا این رویا از شما میخواهید صبور و آرامش خود را حفظ کنید و همچنین نشان دهنده ی حس دلتنگی بین شما و دیگر افراد است.

 132. سید محمد حسینیسید محمد حسینیsays:

  سلام من در بعدظهر جمعه خواب دیدم البته من شبکارم صبح جمعه که اومدم منزل ساعت هشت صبح خوابیدم وساعت چهار بعدظهر با دیدن خواب پاشدم خواب دیدم درب امام زاده محلمون داشتم قبر میکنم بعدش که از کندن قبر فارغ شدم دیدم خودم مرده هستم که خاکم کردن البته من خودم جنازه را ندیدم وبعد از خاک دوباره زنده بودم ورفتم پیش اقوام که خوشحال شدن ممنون میشم اگه تعبیر داشته باشه بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، غم و اندوه است

 133. تكتم سيديتكتم سيديsays:

  باسلام پدر شوهر من به تازگي فوت كردن يه هفته از چهلمشون گذشته بسيار هم از مرگ ميترسيدن من نميدونم سر صبح فكر كنم خواب ديدم سرنماز هستن زنده ولي دارن اشهدشون رو ميگن ودوباره در همين حالت به يك طرف افتادن ومن هراسون رفتم پيششون چندبار صداشون زدم اما مرده بودن ازصبح نگران هستم البته شب قبل از خانواده ي همسرم ناراحت بودم من پدرشوهرم رو خيلي دوست داشتم وهروقت يادشون ميافتم ناخودآگاه اشكام سرازير ميشن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بطور ذاتی عجول نیستی، برای آرامش و عکس العمل با فکر هستی

 134. علیرضا سلیمانزادهعلیرضا سلیمانزادهsays:

  سلام امشب قبل از اذان خواب دیدم مادرم که هشت ماه پیش فوت کردن،زنده هستش و از دست پدرم ناراحت ه و گریه و گلایه میکنه،بغلش کردم و دلداری بهش دادم که آرومش کنم ولی توی بغلم دوباره فوت کرد و من شروع کردم به گریه و زاری که با صدای ناله کردنم از خواب بیدار شدم... ممنون میشم تعبیرش رو بگید ...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، به این معنی است که بعضی از اطرافیان یا بزرگان باعث می‌شوند که اوضاعتان بهتر شود.

 135. حمیدرضاحمیدرضاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم عموی بزرگم که دوساله فوت کرده داریم خاکش می‌کنیم من و‌همسرش بعد تکون خورد صورتشو باز کردم سالم بود من منتظر دکتر شدم بیاد تنها موندم باهاش بعد من و صدا زد دستش رو دور گردنم کرد گفت بیا پیشم عمو بعد من رفتم کنارش گفتم عمو تو مردی گفت نه نمردم عمو تو بیا پیشم گفتم نه عمو من خاکت میکنم دستمو میکشید که بیا من خواستم سرشو بزارم که سرش کنده شد بعد بهم گفت الان مردم عمو وقتی خاکش کردم همش صدام میزد بیا عمو من زندم درم بیار که بیدارشدم تعبیرش چیه چند وقته سر خاکش نرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، احتمالا یکی از اعضای خانواده ی این شخص اخیرا با بعضی از مشکلات روحی و یا مادی دست و پنجه نرم میکند

 136. مهرنوشمهرنوشsays:

  سلام ممنون از شما دیشب همسرم خوابی دیدند خواستم تعبیرش رو بفرمائید پدر همسرم که حدود ۹ ماه قبل فوت شدند دیشب به خواب همسرم آمدند در خواب زنده بودند و با همسرم قدم میزدند و صحبت میکردند بعد به خونه ای میان و اونجا دراز می کشند و در حالی که همسرم نوازششان میکردند به او لبخندی میزنند و فوت میکنند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 137. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.ممنون میشم اگه جواب تعبیرخواب منم بدیدچون واقعانارحت ونگرانم.دیشب خواب دیدم پدرم که ده سال میشه فوت کردن دوباره مردن.تو مراسم که من همش گریه میکردم پدرمو دیدم که خیلی عصبانی ونارحت داره بهم نگاه میکنه.وافها نگرانم که ببینم تعبیر این خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، صلوات و خواندن آیت الکرسی بعد از دیدن این رویا میتواند به شما آرامش ببخشید

 138. مزینانیمزینانیsays:

  با سلام من همین صبحی با خواب بیدار شدم و اومدم تعبیرش رو جستجو کنم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید در خواب دیدم منزل پدریم که ۴ طبقه بود طبقه آخر بودیم و مادرم که حدود ده سال پیش فوت شدن هم هستن و داریم سریال تماشا می کنیم (همیشه که خواب مادرم را میبینم ایشون زنده هستن و یادم نمیاد که مرده باشن و از قدیم خواب میبینم ) بعد همین طور که نشسته بودیم من گفتم خونه همسایه رو به رویی رو دیدم چه قشنگ بود درخت دارن تو حیاطشون یهو مادرم پاشد رفت سمت پنجره که رو به پشت بام باز شد من گفتم خوش به حالتون همچین خونه ای منم دوست دارم بعد که رفت لب بام خونه همسایه رو به رو را نگاه کنه اومد بره بالا از لبه با همون سنگ بزرگ که لق بود به پایین پرت شد و من قلبم ریخت و داد زدم مامان مامان افتاد و همون موقع پسر یک سال ونیمم داشت میومد رو بوم که من داد زدم بگیریدش که اونم نره بیوفته من برم پایین که مامان افتاده رفتم بالا سرش گفتم من دیدم رو همین سنگ اومد پایین سرش به جایی نخورده مامان زندس اما مادر بزرگم که ایشون زنده هستن گفتن مگه نمیبینی مغزش ریخته بیرون و من شروع کردم به داد و ناله و گریه ?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی استرس ها و نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید و اجازه ندهید که احساساتتان سرکوب شود.

 139. رضا باقريرضا باقريsays:

  با سلام من پدرم چندين سال است كه فوت كرده تو اين چند وقت به خوابم ميايد همش در خوابم در حال كفن شدن يا مرده باز اينجور خوابي ميبينم يه مقدار نگرانم ميدونيد تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس دلسردی و ناامید شما را از مدیریت شرایط زندگی باز دارد.

 140. نازنیننازنینsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم عمه ام که 8 سال پیش فوت شده مجدد در تابوت هست و حمل کردن ایشون رو و مجدد دفن کردنش و براش نماز خوندن. من اومدم خونه و می خواستم براش نماز وحشت بخونم، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که شکست ها و مشکلات فعلی، در شما احساس دلسردی و ناامید ایجاد کند.

 141. پریسا ریاحیپریسا ریاحیsays:

  سلام.من پدرم سال هشتادو شش فوت کردن.خواب دیدم یه ماشین بهش زده و فوت کرده.بعد با همون ماشین که بهش زده میرم پاسگاه شکایت مب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر نمادی از احساس دلتنگی و یا وابستگی به بعضی از خاطرات گذشته است .

 142. پریساریاحیپریساریاحیsays:

  پدر من سال هشتاد و هشت فوت کردن.خواب دیدم یه ماشین بهش زده و فوت شده.با همون ماشینی که بهش زده میرم پاسگاه از راننده شکایت میکنم.خیلی گریه میکنم.انگار که واقعی بود.حتی موقعی که بیدار شدم چشمام خیس بود.تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری، قدرت روانی شما را مختل کند.

 143. AliAlisays:

  خواب دیدم مادرم که چند ساله فوت کردن دوباره روی تخت بیمارستانه و انگار مرگ مغزی شده و توی کماست. با خودم گفتم آخه چند بار ما باید داغ ببینیم. ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس، باعث دست کشیدن شما از اهداف و خواسته هایتان شود.

 144. کیمیا بهرامپورکیمیا بهرامپورsays:

  سلام دایی من دوسال پیش فوت شدن در این مدت دوبار خواب دیدم ایشون رو از قبر درمیاریم و زنده هستن اما حال خوشی ندارند در یکی از خواب ها پشتشون سوخته بود دیشب هم خواب دیدم ایشون زنده هستند اما حالشون مثل روزهای اواخرزندگیشونه مریض و پر استرس و من به دنبال دکتر میگردم براشون و در طول خوابم استرس مرگ ایشون رو داشتم ذکر کنم.که براثر مریضی فوت شدن میخواستم تعبیر خواب ها رو بدونم ایا روحش در عذابه؟از من چیزی میخواد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به شکست ها و فقدان های گذشته، شما را از پیگیری اهداف و برنامه های جدید در زندگی بیداری باز دارد.

 145. محمدمحمدsays:

  با سلام و احترام بنده شب گذشته 2 ساعت قبل از اذان صبح خواب دیدم که مادر بزرگم که سال 76 فوت کرده است دوباره در اثر تصادف بد کشته شد. وقتی من به همراه پدرم با نگرانی به محل تصادف رسیدیم، روی آسفالت پر از خون بود و من به شدت گریه و زاری کردم. بعد از اون بدلیل ناراحتی از خواب بیدار شدم. ممنون میشم تعبیر این خواب را به بنده بفرماید. خدا نگهدار

 146. محمدمحمدsays:

  با سلام و احترام بنده شب گذشته 2 ساعت قبل از اذان صبح خواب دیدم که مادر بزرگم که سال 76 فوت کرده است دوباره در اثر تصادف بد کشته شد. وقتی من به همراه پدرم با نگرانی به محل تصادف رسیدیم، روی آسفالت پر از خون بود و من به شدت گریه و زاری کردم. بعد از اون بدلیل ناراحتی از خواب بیدار شدم. ممنون میشم تعبیر این خواب را به بنده بفرماید. خدا نگهدار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و ناراحتی های احساسی، موجب گرفتن تصمیمات ناگهانی و به خطر انداختن منافع شما شود.

 147. Zahra. SZahra. Ssays:

  سلام. من خواب دیدم پسر خاله ی مادرم فوت شده وما شب در قبرستان دفنش کردیم بعد از چند دقیقه داشت سنگ قبر و هول میداد ما سنگو بلند کردیم زنده شده بود همه خیلی خوشحال شدن ما همونجا سفره پهن کردیم و شام خوردیم و صحبت کردیم. اونجا فقط من بودم مادرم و مادر بزرگم و پدر بزرگم و خالم وخواهر کوچک تره من. بعد شام دوباره حالش بهم خورد و اصلا حال مناسبی نداشت من ترسیده بودم به خالم گفتم خاله ما بریم خالمم مثل من ترسیده بود گفت اره میریم ومن از خواب بیدار شدم. تعبیر چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان هایی که تنگ نظر و دارای افکار و نگاه منفی هستند خودداری کنید.

 148. مینا محمدیمینا محمدیsays:

  سلام خواهشا خواب من را تعبیر کنید خیلی نگران ساعت 3:30 صبح خواب دیدم مادرم که الان دو ماهه فوت شده با کفن بردیم مردشور خونه از داخل کفن آب کثیفی میومد و من فقط گریه میکردم یک نفر چشمامو بست و اب کثیفا رو شستن مادرم زنده شد بلند شد نشست گفت اخی راحت شدم و مجدد شروع کرد گفن پوشیدن مجدد میخواستیم خاکش کنیم اما خودش داشت آماده میشد که بره وبه من گفت روی زخمامو پلاستیک بزار بعد کفن و بده خیلی نگرانم خواهشا جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به ناراحتی احساسی زیادی دارد که در زندگی بیداری در حال تحمل کردن آن ها هستید و لازم است با این ناراحتی ها به شیوه ای منطقی رو به رو شوید.

 149. ف. گف. گsays:

  با سلام و خسته نباشید امروز قبل از ظهر خوابم برد و خاب دیدم که شوهر خاله ام که حدود 10 سال پیش فوت شده (دو خانواده ما رابطه خوبی با هم نداشتیم و آنها در حق ما جفا کرده بودند) در منزل پدری من دوباره فوت کرد. تا صبح جنازه در منزل ما بود تا اینکه آن را به سردخانه بردند. من در خواب بسیار گریه میکردم و ناراحت بودم از اینکه بچه هایش دم مرگ در کنار بسترش نبوده اند و تلاش میکردم به آنها اطلاع بدهم. البته قبل از فوت زمانی که حال ناخوشایندی داشت و بچه هایش در جریان بودند برای دیدنش نیامدند. لطفا راهنمایی بفرمایید که تعبیر این خواب چیست؟ سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که موجب زنده دلی و امیدواری شما می شود و اجازه ندهید انرژی منفی ناشی از اتفاقات گذشته، در زندگی شما ادامه پیدا کند.

 150. آمنهآمنهsays:

  باسلام...دایی من سه سال هست که فوت شده من درخواب دوباره دیدم زنده بود وکسی اورا کشت...همه ی خواهرهای اون جیغ میزدن و ناراحت بودیم دراین میان مامانم میگفت دیگه بیکس شدیم کسی نیست یکی به مامانم گفت اون مرحوم گفته توازبچه هاش مواظبت کنی...میخواستم ببینم این چه پیامدی داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری و احساس اضطراب شما را وادار به گرفتن تصمیمات غیر منطقی در بازه ی زمانی فعلی کند.

 151. ز. سز. سsays:

  سلام، خواب بسيار وحشتناكى ديدم. ديدم پدرم كه پنج ماه پيش فوت كردند حالا زنده اند و آدم ظالمى شدند انگار مثل هيتلر و من و مادرم و خانم سيده اى كه قبلا سالها پيش فوت كردند مجبور شديم پدرم را براى اينكه مارانكشند با چاقو تكه تكه كنيم.پدرم مردبسيار خوب و شريفى بودند و ازكهولت سن فوت كردند بيمارى خاصى هم نداشتند جزاينكه هفت سال آخرعمرشون زمين گير شدند اما توى خواب ظاهرا سرطان هم داشتند و جاى لكه خون كه از دماغشون روى تاقچه ريخته بود نشان دادم و گفتم حداقل به بيمارى خودتون و مردن فكر كنيد اما مرد قصى القلبى شده بودند نهايتا ايشون و يكى ديگه كه نوكرشون بود و خيلى بدبود را تكه تكه كرديم. خيلى نگرانم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بحثهای احساسی همیشه جلوی تفکرات منطقی تان را می گیرد. عجول هستید و عجولانه تصمیم می گیرید.

 152. سیماسیماsays:

  سلام. خواب دیدم مادربزرگم فوت کرده(در واقعیت 8سال پیش فوت کرده) و ما آماده میشیم بریم مراسم. منم رفتم لباس خریدم برای مراسم بپوشم. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هوشیار باشید و در مسیر کمال گام بردارید که دنیای فانی ارزش حرص خوردن را ندارد.

 153. سیماسیماsays:

  سلام من دیشب خواب عجیب دیدم مادربزرگم فوت کرده (در واقعیت 8سال پیش فوت کرده) و ما آماده میشیم بریم مراسم. منم رفتم لباس خریدم برای مراسم. این معنیش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت سعادتمند شدن است

 154. نوشيننوشينsays:

  سلام ميشه لطفا تعبير خواب منو بگيد ديشب خواب ديدم وقتي رسيدم خونه مادربزرگم مادر بزرگم فوت شده بود در واقعيت ١٤ ساله فوت شدن تو پذيرايي خوابونده بودنشون و بقيه يعني مامان باباي من خاله و دختر خاله و يكي از خواهرام هم تو حال بودن حدود ٥ ساعت از زمان مرگ گذشته بود من گفتم حالا مرده فاسد ميشه اما بقيه گفتن نه رفتم پيش مامان بزرگم حس كردم زنده هست سرم رو گذاشتم رو سينه اش ديدم قلبش ميزنه اما با سرعت خيلي كم دويدم به بقيه بگم زنده هست اونا گفتن نه مرده تا اومدم برگردم ديدم اومده پشت سرم و ميگه من طوريم نيست كيسه داروها من كو و همه علي الخصوص خاله و دختر خالم گفتن اونا برات خوب نيست رفت و از اون يكي در اومد گفت داروها من كو كه اين دفعه انگار درد داشت خم شده بود و حرف ميزد من فقط نگاه ميكردم بعدشم اومدن گفتن خاك كرديم يه چيز ترسناك ديگه اينكه گاهي تو چهره مادريزرگم چهره خاله بزرگه ام رو ميديدم كه زنده هستن ميشه لطفا بگيد تعبيرش چيه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

 155. Fateme sadatFateme sadatsays:

  سلام و عرض ادب پدر من جانباز بودن وچندین سال قبل به دلیل جراحات جنگی شهید شدن بنده دیشب خواب دیدم که همه باز بهم میگن بابات شهید شده و در مقبره الشهدا خاکش کردن من انگار ک این موضوع جدید باشههه ب شدت گریه میکردم و اصلا تو حال خودم نبودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می‌شود.

 156. MohammadMohammadsays:

  سلام .من خواب دیدم که برادرم که چند سال پیش فوت کرده دوباره مرده اما به هیچ کس چیزی نگفتیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است بیانگر این باشد که جای پایتان محکم است

 157. مریم بهاریمریم بهاریsays:

  سلام،راستش مادرم خواب پدرم که فوت شده را دیده :که در خواب به خاطر کارهای سیاسی یاچنین کارهایی توسط ارگانی کشته شدن وعلت راجویاشده ودیگران یک پاکت کوچک خون به مادرم نشان دادن ویک کاغذ وگفتن به خاطر این کشته شدن. اگر لطف کنید تعبیره این خواب رو بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است نشان دهنده ی این باشد که افرادی بدون اینکه اطمینان داشته باشند شما را متهم به یک کار نکرده کنند که البته موضوع آن جدی و یا نگران کننده نیست.

 158. fatemehfatemehsays:

  سلام من خواب دیدم که خبر مرگ عموی پدرم که چندین ساله فوت کرده به گوشم رسید و من خبر مرگشو به چندین نفر گفتم اما بقیه واکنش ناراحت کننده ای از این خبر نداشتن ،با اینکه ایشون در زمان حیاتشون انسان خوبیم بودن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، فرستادن فاتحه برای فردی که بصورت ناگهانی در این رویا حاضر شده میتواند سبب آرامش شود.

 159. eli tavakolieli tavakolisays:

  سلام. من خواب دیدم پدربزرگم فوت کرده و من درحال آرایش و پوشیدن لباسهای شیک هستم. این در حالیست که پدر بزرگم سال گذشته فوت شدند. ب تپش و اضطراب شدیدی از خواب پریدم. تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ای از باز شدن درهای جدیدی در زندگی شما یا شخص دیده در خواب است.

 160. زهرهزهرهsays:

  سلام پدر من ۴ ماه است که فوت کرده من خواب دیدم که من و پدرم ویکی از آشنایان که دقیق نمیدونم کی بود ولی آشنا بود تو اتاق باغمون بودیم که یک قبر بود و ما قبر رو باز کردیم ویک جسد بود که من و پدرم دست نزدیم فقط اون آشنا که گفتم اون جسد رو بیرون گشید که بوی گندی داشت و تکه تکه بیرون میگشیدو بخار میداد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خواب نشانه اعمال و رفتارهای ناپسندیست که موجب پریشانی و پشیمانی میشود.

 161. MaryamMaryamsays:

  سلام وقتتون بخیر میخواستم بی زحمت این خوابمو تعبیر کنین خواب دیدم که بهم خبرمیدن که مامانم بعد۳ روز قراره بمیره من خیلب ناراحت میشمو گریه میکنم این خواب فکرمو درگیرکرده میشه بهم بگین چیه تعبیرش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بسیار خوش حال خواهیدشد و خبر خوبی به شما میرسد جای نگرانی نیست

 162. نسیم شفیعینسیم شفیعیsays:

  دم صبح خواب دیدم مادرم ک ۱۲ سال پیش به جوانی فوت شده براش مجلس ختمی گرفتن و همه عزاداری میکنن .بعد من میگم‌من ک مامانم خیلی سال فوت شده چرا حالا مجلس ختم میگیرید میگن مامانت تو این مدت زنده بوده ولی بخاطر اینکه خیلی مریض بود نمیخاسته شما را ببینه و الان فوت شده من خیلی پریشون و بدحال و مضطرب بودم و عذاب وجدان داشتم چرا تاحالا پیداش نکردم و بهش سر نمیزدم ک نخام به بچگیم بی مادری بکشم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای حل مشکلات با تدبیر و درایت عمل کنید و از دوستان مورد اعتماد کمک بگیرید.

 163. ZahraZahrasays:

  سلام. من خواب دیدم خواهر ۷سالم مرده روتخت خوابونده بودیم که زنده شد من خیلی خوشحال بودم باهاش بازی میکردم یهو صورتش شروع شد کبود شدن وحالش داشت دوباره بد میشد میخواست دوباره بخوابه روتخت ومن برای اینکه میترسیدم دوباره چیزیش بشه همش دستشو میگرفتم و نمیزاشتم بخوابه میگفتم باید بازی کنی و گریه میکردم این خوابو قبلا راجب پدر بزرگ و پسر خاله ی مادرم هم دیدم. خیلی نگرانم لطفا زودتر تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای زیاد شدن و طول عمر برای خواهرتان است.

 164. اعظم زارعیاعظم زارعیsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که شوهرم که قبلا فوت شده دوباره تو خوابم میمیره ومن تو خواب میگفتم که قبلا روحش مرده بود والان جسمش هم مرد وناراحت نبودم تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، طول عمر و یا سلامتی تعبیر می شود.

 165. نسترننسترنsays:

  سلام من خاب ديدم مادربزرگ پدريم دراز كشيدن و من و مادرم كنارشون هستيم.ميدونستيم كه دارن فوت ميكنن،و ي لحظه دست منو محكم گرفتن و نفس اخر رو كشيدن و فوت كردن.برا مراسمشون كلي ادم ميومد و من لباسي پيدا نميكردم مناسب باشه،ي لباس سفيد خاستم بپوشم كه پاره بود و لباسهاي مشكيم هم خيلي كهنه بودن(مادربزرگم شش سال قبل فوت كردن)در واقع فك ميكردم كه زود الان براشون لباس مشكي بپوشم و بعد ديدم كه بقيه لباساشون مشكيه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عیش وزندگی خوش

 166. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم کسی ک چند سال پیش مرده بود دوباره مرده است و خانواده اش برای او گریه میکردن.من جنازشو اورده بودم پیش خودم و میگفتم باید همینجا خاکش کنن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای طول عمر و سلامتی است.

 167. سحرسحرsays:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما خواب دیدم که خواهر شوهرم که پارسال فوت کرده دوباره مرده و مردم زیادی برای تشییع جنازه اش اومدن همراه با جنازه اون دوتا دیگه جنازه بود که هر سه کفن شده بودن اما دو نفر نعش کش کمی با تندی جنازه هارو جابه جا می کردن که من ناراحت شدم و گفتم تو رو خدا با احترام با هاشون رفتار کنین و صورتشونو رو به قبله بگذارید اونام همین کارو کردن. صورت خواهر شوهرم بیرون از کفن بود و خواهراش میگفتن چقدر زیبا شدی و بعد شوهرش صدا زدن باهاش خدا حافظی کنه وقتی اومد در حال گریه بود اما وقتی رد می شد از لباسش آشغالهای ریزی افتاد من یه جارو برداشتم که آشغالو جارو کنم تا راه مردم تمیز شه و با خودم حرف میزدم که خدایا کمکم کن تا خوب زندگی کنم تا بعد از مرگم مردم با احترام باهام رفتار کنن. با تشکر فراوان لطفاً تعبیرشو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   يعنى چيز مهمى را از دست مى‌دهيد.

 168. کیمیا زیارتیکیمیا زیارتیsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم دو تا از همکارام خبر فوت پدرم رو بهم دادند.پدرم ۱۵ سال پیش به رحمت خدا رفتند. ومن در خواب میدونستم که پدرم بیماره و انگار منتظر بودم که خبر فوتشو بشنوم...درحالیکه گریه میکردم پرسیدم پدرم فوت شده و همکارم تایید کرد...خیلی ناراحت بودم و در حال گربه زاری بودم که بیدار شدم.ساعت تقریبا دو یا سه نیمه شب بود. سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشان از شادی و خوشی دارد .برای آرامش روح پدرتان میتوانید خیرات کنید

 169. ابراهیمابراهیمsays:

  باسلام استادعزیز..امروزخواب دیدم دخترعموی همسرم که تقریبادوماه پیش که برادیدن دخترش رفته بوداسترالیاوفوت کردن وجنازه اشه اوردن ایران خاک کردن .امروزخوابش دیدم که یه امبولانس اونجابودفامیلاش شوهرش میخواستن تشعیش کنن ببرن خاکش کنن .لطفاتعبیرش استاد.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برایشان فاتحه ای قرائت کنید

 170. آرش رضاییآرش رضاییsays:

  با سلام.پدرم 26 سال پیش فوت کرده دیشب خواب دیدم دوباره فوت شده و بردیمش خاکش کردیم و مراسم ختم گرفتیم.توی خواب خیلی گریه و زاری میکردم انگار واقعا خواب نبود و این اتفاق واقعی بود.قبل این خوابم یک آقایی حدود چهل ساله اومد کنارم نشست و من خواب بودم اصلا نمیشناختمش و تا حالا ندیده بودمش بهم گفت برو به خانوادم بگو من زندم .منم گیج بودم که این کیه و چی میگه دوباره بهم گفت تو بیداری خواب نیستی یهو از خواب پریدم.ولی توی عالم خواب و بیداری بودم خواب عمیق نبودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان قران قرائت کنید

 171. سهراب یوسفیسهراب یوسفیsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم پدر بزرگم که 4 سالی است فوت شده زنده است و درخانه اش مریض افتاده شب میخواستیم بریم با پدرم پیشش ولی نشد صبح زود رفتیم دیدیم تازه مرده و یک یک بچه هم پیشش خوابیده بیدارش کردیم و بردیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیراست.برایش فاتخه بخوانید

 172. الهام ز.جالهام ز.جsays:

  سلام وقت بخیر امروز بعداز ظهر حدود ساعت 6 تا7 خواب دیدم مادربزرگم ک چند سال پیش فوت شدن دوباره فوت شدن رفتم توی حیاط دیدم مامانم و چند نفر از اقوام بصورت ردیفی نشستن روی صندلی و ب من گفتن بیبی فوت شده من کلی گریه کردم و زار زدم جیغ کشیدم برای مامانمم ناراحت بودم ک مادرش فوت شده اون لحظه انگار ساعت 10 شب بود میخواستم برم سر کوچه مانتو مشکی بخرم حتی ب خواهرم گفتم تا 11.30 بازه همه این صحنه ها توی خونه قبلیمون اتفاق افتاد 20 سال توی اون خونه زندگی کردیم من گاهی دلم برای اون خونه تنگ میشه ولی همه موقعیت های خواب من توی اون خونه اتفاق میوفته میخواستم ازتون خواهش کنم خوابمو تعبیر کنید و لطفا بگید ک چرا من مدام خواب اون خونه رو میبینم ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 173. مریم حقخواهمریم حقخواهsays:

  سلام.وقتتون بخیر.عموی من حدود 3 هفته قبل فوت کرده.این خواب رو دختر عموم دیده و من از زبان دختر عموم براتون تعریف میکنم.اگه ممکنه بهم بگین تعبیرش چی میشه. خواب دیدم من پشت یه جمعیت با ماشین بودم انگار هیئت امام حسین بود واسه مسجد سرپل (محل خودمون).از مسجد اومده بود سمت خونه مامان بزرگ و شلوغ بود.بعد موقع برگشت من پشت جمعیت بودم که بابام بیاد سواربشه.ولی هرچی بوق زدم نیومد.شوهرخالم با دوست بابام اومدن سوارشدن. بعدجمعیت هیئت کم شده بود.کلا 4-5 نفر مونده بودن .بابام همینجوری با اون هیئت داشت میومد ‌.هرچی بهش میگفتیم بیا میگفت نه من میخوام با این هیئت بیام.شب بود ولی عینک آفتابی زده بود. تا رسیدیم به مسجد رفت تو وادی.یه سنگ قبر بود .اسم بابام نوشته بود روش بابام گریه میکرد داشت سنگشو میشست‌.میدونست این قبرخودشه.ولی زنده بود .ولی میدونستیم که میخواد بمیره خودشم میگفت من دارم میمرم.ولی کنار سنگ بابام یه خاک جدید بود.انگار یه نفر تازه فوت شده بود و یه پارچه سیاه روش بود راستی واسه عموم هنوز سنگ قبر نذاشتن ولی توی خواب دختر عموم سنگ قبر داشت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب خیر و نیک است و به اتفاقات خوبی ختم میشود.شما نیز میتوانید برای امواتتان فاتحه ای بفرستید

 174. مهسامهساsays:

  با سلام دوستم خواب دیده که من در خواب ناراحتم و خاله ام که سه سال پیش فوت کرده دوباره فوت کرده تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب نشانه شادی و کامیابی شماست

 175. مریم طباخمریم طباخsays:

  سلام.خواب پدربزرگم که ۳ سالی میشه فوت کرده رو دیدم که در منزل ایشان که( در خواب) اونجا خونش بوده بر سر سفره نشستیم که یکباره میبینم دقیقا مثل زمانی که بیسروصدا فوت شد الان هم داشت جون میداد ارام و فوت کرد ومن صدایش میکردم که متوجه شدم فوت شده.تعبیرش چی میشه??

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 176. BahareBaharesays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم مادر بزرگم که پنج ماه پیش فوت شده دوباره زنده شده و پدر بززگم رفتن مکه همه منتظر اومدنشون بودیم وقتی برگشتن من رفتم سمتش و اابته میدونستم که مرده گفتم چه خبر اونطرف خوب هست (مثل اینکه مکه اون دنیا بوده) گفت خیلی خوبه گفتم ما روهم میبینی گفت اره مخصوصا وقتی نماز لیله الدفن میخوندی خیلی هم خوشحال بود اما عجله داشت گفت بایدبرم و صبحش دوباره مرد و گذاشته بودنش تو تابوت و با طبل و دهل رفتیم گلزار برا خاک سپاری تعبیر این خواب چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 177. فرناز ربيعيفرناز ربيعيsays:

  سلام و تشكر پيشاپيش من خواب ديدم به همراه مادرم و برادرم و شايد چند نفر ديگه در منزل قديمي پدربزرگ و مادربزرگم هستم كه خبر فوت يكي از آنها از طريق تلفن به مادرم داده ميشود، مادرم شروع به گريه كرد اما نه خيلي شديد، من هم بي تابي ميكردم و فقط ميگفتم كدومشونه؟ خدا كنه مامانبزرگم نباشه، مادرم و همه بهم ميگفتن: گفتن خودت (يعني بنده) يه زنگ بزن و بپرس كدومشون فوت كرده؟ گاهي هم ميگفتن زنگ بزن داييت در حالي كه هر دوي پدربزرگ و مادربزرگم در سالهاي ٨١ و ٨٢ فوت كردند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیتی است که موجب ناراحتیتان میشود

 178. شهرام مظاهریشهرام مظاهریsays:

  با سلام وعرض ادب ...ببخشید دیشب خواب دیدم که تو خواب به پدرم (که چند سال پیش مرده )دارم میگم اگه با پسرعموم ( که به شدت ازش بیزار هستم به خاطر رفت های بدش با همه ای فامیل ) حرف بزنی ازدستت ناراحت میشم که یهوی میبینم پدرم رفت که خودش از یه بلندی بندازه ومن میرم سریع مانع اش میشم ونمیذارم بعدش بهش میگم چرا بابا هرچی میشه تو سریع میخوای خودکشی کنی و بعدش بیدار میشم... میشه بفرمایید تعبیرخوابم چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برای ایشان فاتحه ای بخوانید

 179. سعید فتاحیسعید فتاحیsays:

  باسلام و عرض ادب،من دیشب خواب دیدم که مادرم که یک ماهه فوت کردن دوباره تو بغلم فوت کرد ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دلتنگی وفکر زیاد باعث دیدن رویا شده است

 180. فاطمه رسولیفاطمه رسولیsays:

  با سلام . من خواب دیدم پدرم که ده ماهه فوت شدن دوباره فوت شدن و تو مراسم هستم و گریه میکنم و تو ذهنم میگم که الان واسه مراسم پولامون خرج میشه پس با چه پولی مراسم سالگردشونو بگیریم . ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید و یا خیرات دهید

 181. مینامیناsays:

  سلام من بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم مامانجونم ک ۹ سال پیش فوت شده دوباره فوت شدن،یه زمزمه هایی بود ک مثلا قبلا تو کما بوده و تازه مرده و خلاصه من قرار شد بعد از امتحانم برم و رنگ سنگ قبر رو انتخاب کنم و هر چی تلاش کردم مشکی نبود و مثه قهوه ای تیره بود،البته حس و حالمم تو خواب خوب نبود مثه زمانیکه فوت کرده بود و تو شوک بودم،تو خواب ب مردی ک سنگ قبر میفروخت گفتم سنگ قبر طوسی هم خوبه گفت این رنگ واسه کسایی ک کامل نمردن خوبه ک راحت بمیرن آروم آروم و من هم تعجب کردم و یه لحظه فک کردم ک مثه قبلا مامانجون من ذهنمم زیاد درگیر سنگ مشکی بود چون از یه طرفم تو ذهنم میگفنم سنگ قبر قبلیشم مشکی با نوشته طلایی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر نیازمند دعا هستند برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 182. غفاریغفاریsays:

  باسلام،دیشب خواب دیدم پدر برزگ که چند سال پیش فوت شده دوباره زنده شده ودوباره فوت شد،براش مراسم گرفتیم و کفنش کردن،بچه ها ونوه هاش خواستن دوباره ببینش روش که کنار زدن دوباره زنده شد وبعد دوباره مرد،من خیلی گریه میکردم همین طور عمه ها وبچه هاشون،بعد دوباره دفنش کردن،ولی گفتن شب عروسی هست ،من خیلی گریه میکردم بهم گفتن گریه نکن خوشحال باش ،فقط یادم نمیاد اونشب عروسی کی من یا کس ودیگه ای،من در واقعیت ازداوج کردم ولی انگار تو خواب مجردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقانی باعث شادکامیتان شود و برای پدر بزرگتان فاتحه ای قرائت کنید

 183. سجاد نصیریسجاد نصیریsays:

  سلام من خواب دیدم تو یک خانه با دوستان هستیم و خانواده دوستم دوست که در اتاقی نشسته بود با یک دختر که حرفاشون با ازدواج میزنن بعد اومد بیرون خوشحال بود همه خوشحال برامون غذا گذاشتن قبل خوردن خبر برام رسید که پسر دایم که یک سال چند ماه فوت کرده بود تو خواب دوباره فوت میکنه و من خیلی ناراحت بودم و رفتم اونجای که فوت کرد و مردم که اونجا کسایی را از دست دادن اونجا بودن مثل یه پارک بود و من خیلی گریه کردم برا پسر دایم ممنونم جواب منو بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 184. احساناحسانsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم یه منطقه تفریحی بودم که دوتا از عمو هام رفتن بالای یه صخره بزرگ که یکی از عمو هام لیزخورده افتاد پایین اول یخورده سرش زخمی شد یهو مرد . بعد دیدم داخل خونه دارم دنبال شلوار میگردم شنیدم که پدر بزرگم که مردن بودن زنده شدن از قبر اومد بیرون دوباره مردن من براش ناراحت شدم پیش خودم گفتم که دوباره باید عذاب شب اول قبر رو بکش که یکی از پسر عمه هام شلوار من دست بود اومد شلوار گرفتم و رفتم همون کجایی پدر بزرگم مردن یکی از عمه هام(همون که پسرش شلوار من آورد) خیلی بیقراری میکرد من رفتم جلو شروع کردم به شیوون(با دو دست صورت خودم میخراشیدم)کردن ممنون میشم اگه تعبیر خواب با جزییات بیشتر بگید انشالله خیر ببینید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون نشان دهنده به وجود امدن اتفاقات خوب در زندگی است و برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 185. الهامالهامsays:

  سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که چند ماهییه فوت شده با تختش گوشه حیاط بعد من میرم توو حیاط و خونه ها میبینم هیچکی نیست فقط پدر بزرگم گوشه حیاطه انگار دست بم بلند کرد و مثل قبل فوتش مریض بود منم نرفتم پیشش و از حیاط اومدم بیرون بعد داییم به مامانم میگفت بابا مرد کسی نفهمیده بود هیچکی بالاسرش نبود بعد من تعجب کردم که منم نرفتم بالاسرش تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان خیر است میتوانید برایش فاتحه بخوانید

 186. سجاد نصیریسجاد نصیریsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من مادرم خواب دیده که خودش با جمعی از زنان و من یه جایی راه می رفتند که به دریای رسیدند که کم عمق خوب بود و تشنه بودیم و خودش رفت و این شیشه آب را پر آب کرد و آورد برگشتنی به یه دسته عزاداری که شهدا رو آوردن و مادرم شروع کرد به گریه کردن و روضه خوندن بعد این که تموم کرد گوشی موبایلش یه دونه دمپایش گم شد از ممنونم جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است د موقعیت های جدیدی قرار بگیرند

 187. مریم مختاریمریم مختاریsays:

  دیشب خواب دیدم پدرم که مرحوم شده دوباره خبرش اومد که تو بیمارستان بوت شده وقتی رفتیم غسالخانه که تحویل بگیریم دیدم که مرد بالا سرش نشسته و داره دندوناشو میکنه و پدرم هم تکون میخوره به مرد میگم زندست میگه نه بدنش حرکت داره خودش فوت شده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 188. اریسااریساsays:

  یکی از اقواممون در خواب دیده که پدر بزرگم که 2 هفته است که از دنیا رفته به او میگوید من 3 روز مردم ولی منو به خاطر عروسی دفع نمیکنند و منتظرند عروسی تموم بشه بعد دفع ام کنند (14 ام عروسی پسر خالم بود که بهم خورد ) ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان قران قرائت کنید

 189. معینمعینsays:

  سلام من داداشم و عروسمون پارسال تصادف کردن فوت شدند یه شب خواب دیدم که زنده اند دوباره تصادف کردند عروسمون حالش خوب بود اما داداشم حالش بده و میخاد بمیرد.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 190. جعفر نامورجعفر نامورsays:

  با سلام من خیلی خیلی کم خواب میبینم شاید چند سالی یکبار. مادر خانمم ۳ ماه پیش فوت کرد و من در مراسم دفن تقریبا همه کارهایش را انجام دادم. وقت تلقین هم من و پسرم در قبرش بودیم و موقع تلقین تکانش میدادیم. دیشب خواب دیدم دوباره دارم دفنش میکنم و تنها بودم و ایشان خیلی لاغر شده بود. لطفا بفرمائید تعبیر شما چیست.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده نیازمندبودن میت به دعا و خیرات است

 191. سیمینسیمینsays:

  سلام خسته نباشید.شوهرم دو شب متوالی خواب پدرش ک سه ماهه فوت کرده رو میبینه ک ی نفر شهادت میده پدرتون رو اونقدر زدن ک کشته شده. و تو اون دادگاه برادر بزرگش هم حضور داره و تو خواب برادرشو دوتا میبینه ک یکی ایستاده و یکی نشسته.تعبیرش چی میشه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چیزی وجود ندارد که به شما انگیزه بدهد یا شما را به کار وادارد.

 192. الههالههsays:

  سلام. من خواب دیدم مادربزرگ مامانم که قبل از تولد من فوت شده باز فوت میکنه و تو خوابم پدربزرگ و مادربزرگم که در قید حیات هستند هم بودن. تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برایش خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 193. سیمینسیمینsays:

  سلام.خواب دیدم پدر شوهرم ک ۳ماه پیش فوت کرده. در یکی از اتاق های خانه اش دفن شده و مراسم چهلم واسش گرفته بودیم و همه برایش قرآن میخواندیم در یکی از اتاق های دیگر.بعد ی خانم ک روح احضار میکرد رفت تو اتاق ک قبر بود و مرده رو اورد روی قبرش با همان کفن ولی صورتش پیدا نبود و کفنش یکم از روش کنار رفته بود.و اون زن از مرده سوال میکرد ک چجور جان دادی و تو دنیا ادم خوبی بودی یا نه و اونم همه سوالا رو خوب جواب میداد.تا من ب دختر پدرشوهرم گفتم ی زن داره از بابات سوال میپرسه و باباتو احضار کرده و دخترش هم اون زنو بلند کرد گفت این خرافات رو بریزید دور و نگذاشت دیگ ادامه بده.تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید انشالله خیر است

 194. سعیدسعیدsays:

  مادرم خواب دیده از تراس خونه داشته میدیده همسایه کناریمون که یک ساله فوت شدرو در حیاط اپارتمانمون دارن براش نماز میت میخونن.ولی یکباره مرده با کفن زنده میشه و همه فرارمیکنند و خودش هم شروع به دویدن میکند.که یکدفعه یکی از ادمهای مجلس با میله به سر او میزند و دوباره میمیرد.ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است مسائلی موجب نگرانیشان شود

 195. پریپریsays:

  سلام پدر بزرگ من دیروز فوت شدن من شبی ک ایشان را خاک کردیم خواب دیدم ایشون رو دارن با تابوت کفن شده میبرن منم هم دنبالشان ب حیاط خانه ای رفتیم وقتی داشتم از کنارجاییکه پدربزرگم را گداشته بودند رد میشدم دیدم دستمو گرفت و بهم نگاهی مث نگاه مظلومانه ای ک همیشه داشت کرد و بعد جلورو نگاه کرد و بعد دیدم ایشون دوباره مرده اند و صورتشون تیره تر بود اینکه چ لباسی هم پوشیده بودنو هم ندیدم وقتی بیدار شدم اذان بود...میشه تعبی شو بهم بگین؟ نکنه خواسته ای داشتن ک دستمو گرفته بودن؟بهم چرا هیچ حرفی نزدن؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احساسات خسته کننده در بیداری شما را نشان می دهد

 196. ZahraZahrasays:

  با سلام من خواب ديدم كه داريم ميريم منزل پدر بزرگ مادر بزرگم، كه جفتشون هم فوت شدن،يكي از عموهام گفتن كه بابابزرگ حالش خوب نيست، ما رسيديم اونجا رفتيم داخل، من متوجه شدم كه بابابزرگ فوت كردن و همه حالشون خرابه،عمه ام حلوا درست ميكرد،عموم هم منو بغل كرد و گفت چرا اين اخري ها كم بهش سر ميزدي؟ منم حالم بد و شد و يه عالمه گريه ميكردم، يكم كه گذشت يهو تو خواب يادم اومد كه بابابزرگ كه فوت كرده، قضيه چيه، گيج شده بودم كه بيدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برایشان فاتحه بخوانید و خیرات دهید

 197. ستارهستارهsays:

  سلام. من پدرمو دوماهه که از دست دادم. دیشب خواب دیدم پدرم دوباره فوت کرده اما اینبار, یه شکل, دیگه ای فوت کرد و دوباره همه ناراحت بودیم. لطفا تعبیرش کنید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 198. ساراساراsays:

  سلام وقتتون بخیر. من دیشب حدودای ساعت سه و چهار شب خواب دیدم پدرم که دوسال پیش فوت کرده زنده است و تو خواب یکی از فامیلامون با چاقو بهش زدن و دوباره مرد و من توی مراسمش بودم و گفتم این دفعه رو باید خوب داد و فریاد کنم و گریه کنم چون دفعه قبل اینکارا رو نکردم. اگ تعبیرش کنید بسیار ممنون میشوم. با تشکر و احترام.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان قران قرائت کنید

 199. الههالههsays:

  سلام، همسرم خواب ديده كه خيلي جمعيت هست ، حتي منم هستم، خودشم هست. مادرش كه چندسال پيش فوت كرده ، دوباره فوت ميكنه، انگاري ما بلندش كرديم و خفه اش ميكنيم خيلي آروم، دستمون رو ميذاريم رو دهنش، البته خاله اش هم بوده كه زنده است، اونم ميكشيم ميگه خيلي ها بودند ولي تاريك بوده و نديده كيا هستند ممنون ميشم تعبيرشو بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان فاتحه ای قرائت کنید انشاالله خیر است

 200. محیمحیsays:

  سلام امروز ساعت هشت صبح حدودا خاب دیدم که دامادمون همینجوری که دور هم نشسته بودیم قلبش گرفت و توی همین شرایط ک بودیم برادرم که چند ماهی میشه فوت کرده اومد خونه و رفت خونه خودشون و بهم زنگ زدن ک قلبش وایساده دارن بهش شوک میدن و تموم کرد ک من شروع کردم جیغ زدن و عزاداری کردن براش خیلی نگرانم البته من پدرم رو بر اثر ایست قلبی از دست دادم و این ترس توی وجودم هست اما تو شهرمون مردن دوباره مرده رو خوب نمیدونند میشه تعبیر کنید برام و البته چند ساعت قبل ازین خاب هم خاب دیدم برادرم اومد و سراپا خاک وگچ بود حتی مژه و ابرو البته چون نقاش ساختمان بود قبلا اینطوری دیده بودمش و در زد در و باز کردم دستم و کشید ک چیزی بهم بگه از ترس پریدم از خاب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به ناامیدی های زیادی دارد که ممکن است تجربه کنید.

 201. شیدا صیادشیدا صیادsays:

  باسلام وتسلیت به مناسبت ایام شهادت امام محمد باقر(ع) خواب دیدم عموم که زنده هست، فوت کرده بعد میارنش میذارنش بالای قبرخالی که بذارن داخل قبر من یه شیشه گلاب میریزم روش دوباره زنده میشه بعد بهم میگه من زنده شدم که هرچی میخواید بهم بگید من دوباره میمیرم ولی هرچی بخوایدبگین برآورده میشه همه میگن اسم دخترت که فاطمه هست رو اول بنویس واسه ازدواج بعد اسمای بقیه رو ممنون میشم تعبیر شو بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، این رویا پیشگویی خوبی از رویدادهای مثبت در زندگی شماست

 202. ندانداsays:

  سلام. مادرم خواب دیده که هوویش ک خیلی هم را دوست داشتند. فوت کرده از خاک بیرونش کردن بعد از ۴۰ روز. مرده زنده میشه و مادرم میخواد اونو بکشه ولی نمیمیره و بدون کفن و لخت میره. همزمان منم همون شب باهاش خواب دیدم که ۴۰ ۵۰ روز از مرگ ایشان میگزرد ولی او دا خاک نکردند . و زنده میشود. مبشه لطفا جوابش رو بدین. و تعبیرشو بگین مرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد نیازمند خیرات هستند برای شادی روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 203. داوودداوودsays:

  با عرض سللم وخسته نباشید من پدرم را دوسال پیش باز دست دادم پدر بزرگم را سه هفته پیش امشب در خواب دیدم مجدد پدرم فوت کردند و مشکی زدیم دلیل این خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اخباری خوشایند به شما برسد برای شادی روحشان فاتحه ای قرائت کنید

 204. زهرازهراsays:

  سلام دیشب خواب دیدم سر کلاس یه فرد خیلی معروفی که قبلا فوت کرده نشسته بودم و داشتم درس گوش می دادم یهو یه اقای ناشناس اجازه گرفت اومد داخل کلاس و اسلحش رو که صدا خفه کن داشت رو طرف اون فرد گرف و اون رو کشت و ترسیدم و فرار کردم تعبیرش رو میشه بفرمایید چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است میتوانید برای ایشان فاتحه ای بخوانید

 205. علیعلیsays:

  با سلام امشب خواب پدربزرگم که سالها پیش مردن رو دیدم که زنده است و حالش خوب بود و بهم یه قرص داد گفت این چیه منم گفتم خوبه ویتامینه. خودم خوردم ولی اون دوتا خورد و یهو دستشو دور گردنم انداخت و گفت دارم میمیرم منم گفتم از کجا میدونی گفت دارم میبینمش و دستش آویزون شدو مرد. لطفا بهم بگین تعبیرش چی میشه. ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر است میتوانید برایشان فاتحه ای بخوانید

 206. سعید تهرانیسعید تهرانیsays:

  باسلام خواب دیدم پدرم که چندسال پیش فوت کرده مرده وماگریه میکنیم ومیگیم تو اداره به کسی نگیم بجزیکنفر و مشکی پوشیدیم در اون مراسم خواهر فوت شده ام هم بود که دیدم بعدا اونم فوت شده لطفا تعبیر فرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه از اوضاع و احوال خوب ایشان دارد

 207. نازنیننازنینsays:

  سلام وقت بخیر پریشب مادرم خواب دیدن که پدرشون(پدربزرگم)سالم و سرحال هستن ولی فوت می کنن البته ایشون(پدربزرگم)حدود ۶ سال هست که فوت کردن و اون موقع بر اثر بیماری فوت کردن ولی تو خواب کاملا سر حال بودن و دقیقا همون شبی که مادرم این خواب رو دیده من شدیدا احساس دلتنگی برای پدربزگم داشتم دقیقا همون حسی که موقع فوتشون داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه حال و احوال خوب فرد فوت شده است

 208. Amin_jpAmin_jpsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم پدبزرگم ک سال ها پیش مرده خبر فوتشو دوباره بهمون دادن معنی این خواب چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه عمر طولانی است

 209. حسین بهره برحسین بهره برsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که یکسال و چند ماهی پیش فوت کرده دوباره فوت کرده و دارن روی تختی می شورن بدنش رو که کمی هم صورتش پر خون بود بعد شستن شروع به حرف زدن کرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر عمر طولانی برای شما و خانواده تان است

 210. مستانهمستانهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که پدرم که ۱۰ سال پیش فوت شدن زنده هستن و من میدونستم که قبلا فوت کردن و برای یک دوست تعریف میکردم که پدرم چند سال پیش فوت کرده و ما تمام مراسم کفن و دفن را انجام دادیم ولی الان دوباره فوت کرده و دیگه خانوادم نمیخوان مراسمی برای ایشون بگیرن(چون رفتم خونه و دیدم علی رغم فوت پدرم هیچکس ناراحت و درگیر مراسم برای ایشون نیست) ولی پدرم منتظر ایستاده بود که دختر ۳ ساله ی منو ببره گردش و من هم دخترم رو به ایشون سپردم اما در نهایت دختر من برگشت پیش من لطفا تعبیر کنید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده اوضاع و احوال خوب است و نوید اخباری خوشایند است

 211. مجید فتاحمجید فتاحsays:

  سلام .دیشب خواب دیدم پدرم که سه سال پیش فوت شده زنده بود و من شروع به بوسیدن او میکنم بطورمداوم و حرفی نمی زدم و ناگهان پدرم دوباره مرد و من شروع به ناله زاری میکنم لطفا تعبیرش رو میشه بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است اتفاقات خوشایندی برایتان رخ دهد

 212. شیدا صیادشیدا صیادsays:

  باسلام و تشکر از تعبیر خواب هایتان امروز صبح بعداز نماز صبح خواب دیدم که شوهر خواهرم که شش ماهه به رحمت خدا رفته دوباره فوت کردند مثل همون موقعی که توی بیمارستان فوت کردن بازم تو بیمارستانه امااین دفعه لباس شیک وتمیزی تنش بود دخترش گریه می‌کنه که میخوام بابامو ببینم میبرم که بهش نشون بدم میبینم که شوهر خواهرم دمر روی تخت خوابیده ولی سرش به طرف چپ کج شده تو همین موقع یه مقداری دستش تکون میخوره وقتی میام بیرون پیش خودم میگم که بنده خدا داشت جون آخرشو میداد بعد مادر وخاله ی شوهر خواهرم میان خواهرم میاد تو اتاق سراغ کمد لباسای شوهر خواهرم در کمد وکه باز می‌کنه یه عالمه پارچه های سبز براق توکمد آویزون بود لباسای شوهر خواهرم هم بود ممنون میشم بازم تعبیر خوابمو بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما نشانه حال و احوال خوب فرد فوت شده است و جای نگرانی نیست

 213. دنیادنیاsays:

  من خواب دیدم دوست جدیدم مادر دوست قدیمیم ک 6 ساله مرده رو کشته مادر دوست قدیمیم در اثر سرطان فوت شدن اما در خوابم زنده بودن و توسط دوست جدیدم ب قتل رسیدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نوید اخبار و اوشاع و احوال خوش است

 214. شیدهشیدهsays:

  با سلام، مادر من نزدیک یک سال است که فوت شدند، امروز ظهر که خوابیدم خودم و خواهرم رو دیدم یادم نیست مادرم بود یا نه، اما من از خواهرم پرسیدم‌ مامان دوبار فوت کرده، گفت آری گفتم آخه چطور یعنی زنده بوده از قبر بیرون اومده و دوباره مرده؟ خیلی خواب نا مفهومی بود. همه اش از ذهن من توی خواب می گذشت که ایشون زنده به گور شده بودند و دوباره بیرون اومدن و فوت شدند. با اضطراب از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه طول عمر و سلامتی خانواده تان است

 215. آسمانآسمانsays:

  سلام و احترام. خواب دیدم پدرشوهرم که سالها پیش فوت شده دوباره در بستر مرگ بودو همه دورش جمع شده بودن و کفن هم براش آماده کرده بودن و شوهرم دنبال انگشترپدرش میگشت که بعنوان یادگاری نگهش داره و یکی دیگه از انگشترهای پدرش وسط خونه افتاده بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه طول عمر و سلامتی خانواده شماست

 216. Maedeh nosrariMaedeh nosrarisays:

  سلام من دو شب هست که پشت سر هم خواب پدربزرگم که ۴ سال پیش فوت کردرا میبینم که موقعی فوت کرد من در آن مکان حضور نداشتم ولی در خوابم‌ حتی زمانی که ایشون جون میداند هم من حضور داشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای شادی روحشان فاتحه ای بخوانید

 217. علیزادهعلیزادهsays:

  سلام، پدربزرگم حدودا2ماهی میشه که فوت شده خواب دیدم ب همراه اقوام و همسایه ها از سر مزار ایشون اومدیم خونه و دیدیم که پدربزرگم زندست خیلی عادی برخورد کردیم دورهم نشسته بودیم که یکدفعه پدربزرگم درحالت نشسته بود باسربه زمین افتاد ک گفتند مرده من سوال کردم ک خب ببریم دفنش کنیم گفتند ول کن همینجا مونده دیگه مانمیتونیم دفن کنیم باید به ی شخصی مبلغ5 هزارتومن پول بدیم اون دفنش کنه، درضمن درخوابم پدربزرگم چشماش نابینا شده بود ولی می‌گفتند ک میبینه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، این رویا بیشتر نمادی از دلتنگی های تازه ی شما در مورد برخی از رفتنگانتان خواهد بود.

 218. غزل خیرخواهغزل خیرخواهsays:

  من امروز ظهر خواب دیدم پدر بزرگ که 3 سال است فوت شده در خوب من زنده بود و من نمیدونستم که فوت کرده، صداش کردم و گفتم بیا بوست کنم اونم اومد و بوسش کردم و بعدش افتاد رو دستم مرد، سنگینی بدنش رو روی دستام حس میکردم و خیلی ناراحت بودم تو خواب، تعبیره بدی میتونه داشته باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه احوال خوب ایشان است و شما نیز میتوانید برایشان فاتحه بخوانید

 219. زهرازهراsays:

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم پدرم که 8 ساله به رحمت خدا رفتند دوباره فوت شدن و من بی نهایت بی تابی می کنم در صورتی که خواهر برادرهام آرام هستند و تمام تلاش ام اینه که مراسم دفن شان را باشکوه برگزار کنم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نویدی از اخبار خوب و اوضاع و احوال خوش است

 220. سینا علیپورسینا علیپورsays:

  سلام پدر بزرگم دو ساله پیش فوت کردامروز صبح خواب دیدم پدر بزرگم بر اثر سکته مرد. تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نویدی از اخبار خوشایند است

 221. محمدرضاییمحمدرضاییsays:

  سلام ببخشید خانمم فوت شده و من خوابش رو دیدم که فوت کرده و من هم غسلش میدادم و گریه هم میکردم و در آخر خواب هم همسرم یه کم چشماشو باز کرد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده عمری طولانی برای شما و خانواده است

 222. رحمن دوستیرحمن دوستیsays:

  سلام خواب دیدم توی خونه دراز کشیده ام و شب هست و چراغ های خونه روز، یهوو در زدن به خانمم گفتم برو در باز کن، خواست بره درباز کنه خودم بلند شدم رفتم توی حیاط دیدم یکی از دربالا کشیده، هوا تاریک و بارانی، گفتم برو پایین امدم در باز کنم، خانومم و بچه هام هم پشت سرم امدن. کلید انداختم در باز کردم و یه حوض یا تابوت مانند فلزی انگاری جلو در بود کمی کنار کشیدمش و در باز کردم و دیدم اون شخص پسر عمه ام هست. گفت فلانی مرده است(اسم شخصی از اشنا ها اورد که مرده است یکی دو ساله) توی خواب هنگامی که گفت مرده است می دانستم مرده است قبلا. انگاری پسر عمه ام یه چیزی خواست برای دفن کردنش. گفتم برو بردار. امد برداشت، نگاه حیاط کردم دیدم حیاط بهم ریخته است و پر چیزهای مختلف، خانومم لبخندی بر لب داشت. پسر عمه ام اون چیزی که خواست را برد و رفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی خانواده تان است

 223. پرویزچراغیپرویزچراغیsays:

  باعرض سلام و خسته نباشی من مادرم45روزی فوت کرده ظهرخوابیدم توخواب خواهرم صدام که مادرمون زندس ومنتظرداداشم بودیم مادرمودیدم ازاتاق کناریم سر کشیدبیرون ودیدنشوخوشحال شدم که نمرده وقتی به اتاق نگاه کردم دارن جسدشومیشورن رو زانو ایستاده یکمم خونی بود جسد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر احوالات خوب میت تعبیر میشود وبرای ارامش روحشان فاتحه ای بخوانید

 224. نازگلنازگلsays:

  سلام من دیشب خواب پدرم را که 13 سال پیش فوت کردند را دیدم که کنار اتاق خواب من روی یک تخت دراز کشیدند ویکی از پاهاشون را بالا برده بودند و یک کمی ناله می کردند ودرد داشتند. انگار این پاشون خشک شده بود توی خواب می دونستم که پدرم قبلا فوت کردند گفتم پدرم دوباره زنده شده ولی دوباره داره میمیره یک کم صبر کردم بعددیگه یادم نیست مرد یا نه با یک نفر دیگه که نمی شناختم پدرم را روی برانکا گذاشتم و راه افتادیم که ببریمش که بیدار شدم ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر اوضاع و احوال خوشایند در زندگیتان است و ممکن است اخباری خوب به شما برسد

 225. RaziehRaziehsays:

  اگر خواب شخصی فوت شده را ببینیم که زنده است و گریه میکرده چیست و اگر همان شخص در ادامه خواب مارهای سیاهی که از سوراخ دیوار بیرون می آمدند که شبیه ماهی بودن را جمع کرد و با بیل کشتشان(این فرد پدرم بود چون دیده بود ترسیدم مارهارو کشت)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   جانب احتیاط را رعایت کنید. مراقب جوانب کارتان بوده با اندیشه عمل کنید و بی گدار به آب نزنید.

 226. ZARIZARIsays:

  سلام پدربزرگم چند سال هست فوت شدن خواب دیدم که یجایی بودیم یکی گفت بابابزرگ حالش بد شده اومدم دیدم بابابزرگم به حالت دراز روی شکمش دراز کشیده صورتشو نگاه کردم چهرش یجوری بود که فهمیدیم فوت شدن من خییییلی گریه میکردم و یجاهایی هم مثل کساییکه صاحب عزان و درباره عزیزشون حرف میزنن میگفتم بابابزرگم بابابزرگ همچین چیزی.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان میتواند بیانگر احوال ایشان باشد و نشانه رضایت و خرسندی است

 227. پری رادپری رادsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که چهار سال پیش فوت شدن دوباره بیمارستان بودن و فوت شدن من زمان مراسم خاکسپاریشون خونه بودم و بعد رفتم سر مزارش که خاک شده بود ولی مزارش یه جا پشت کوه بود و چندتا قبر بیشتر اونجا نبود یه گله ام گوسفند اونجا بود من خیلیییی گریه میکردمو حالم بد بود ولی بقیه اینطور نبودن و حتی از جایی که خاکش کرده بودن راضی نبودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رضایت و خرسندی و احوال خوب پدرتان است

 228. جواد ساده وندجواد ساده وندsays:

  سلام من مادرم ٣ ماهه فوت شده ديشب بعد از اذان صبح خاب ديدم دوباره فوت شده ومن بالاي سرش هستم لطف كنيد تعبير خابم رو بگيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با سلام،نیک و خیر است دیدن چنین رویایی به فرمایش حضرت امام جعفر صادق (ع) نشانه ی بخشش و یا عاقبت بخیری فرد فوت شده است.

 229. میلاد سمعیمیلاد سمعیsays:

  با سلام پدرم ۴ سالی میشه که ب خاطر بیماری سرطان فوت کرده و من چند بار خواب میبینم ک دوباره زنده شده ولی بازم در خواب به بیماری سرطان دچار شده و قراره که فوت کنه...میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ایشان وضعیت خوبی دارند و از شما راضی هستند .شما نیز بهتر است برایشان خیرات دهید

 230. طاووسیطاووسیsays:

  باسلام من بین اذان صبح تا طلوع آفتاب خواب دیدم پدرم که هشت ساله مرده دوباره مرده است ومن درحالی که شک داشتم پدرم قبلا مرده بود یانه برایش گریه میکردم ومیگفتم کاش قبل مرگش بهش زنگ زده بودم وصداشو میشنیدم تعبیرش را بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ایشان احوال و اوضاع خوبی دارند و لذا بهتر است شما برای ایشان خیرات بدهید

 231. آریسا رضاییآریسا رضاییsays:

  سلام داماد شوهرم خواب دیده ک دختره ۲سالمو ماره سیاه نیش زده تعبیرش چی میشه خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از جانب دشمنانتان دچار اذیت قرار بگیرید

 232. آریسا رضاییآریسا رضاییsays:

  سلام داماده شوهرم خواب دیده ک خودش و دخترم باهم تصادف کردن دخترم چیزیش نشده اما خودش زخمی شده تعبیرش چی میشه از نگرانی نمیتونم بخوابم??

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نگرانی هایی در سطح زندگی برایتان ایجادشود

 233. روح الله فضلعلیروح الله فضلعلیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدرم که سال ۷۹ فوت کرده باز فوت کرد ولی فقط خاکش رو دیدم که همون لحظه خاک شده بود به صورت تپه قبر . بی زحمت تعبیرش رو میگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواب شما اشاره به احوال وخوب و رضایت ایشان دارد و شما نیز میتوانید برای آرامش روحشان خیرات دهید

 234. روح الله فضلعلیروح الله فضلعلیsays:

  با همسرم درگیرم و خیلی دعا به درگاه پدرم و پدر زنم کردم که درستش کنن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   جانب احتیاط را رعایت کنید. مراقب جوانب کارتان بوده با اندیشه عمل کنید و بی گدار به آب نزنید.

 235. علیعلیsays:

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون لطفا تعبیر خواب بنده را هم بفرمایید خواب دیدم یکی از فامیل های دورمون که چند سال پیش به قتل رسیده زنده هست و با من درگیر شده و من با چاقو ایشون رو به قتل رساندم.تو خواب زیاد ناراحت نبودم از اینکه این کار رو کردم.لطفا تعبیر خواب بنده را بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه ای از قدرت و توانمندی در شماست. ارتقاء مقام پیدا می کنید و دیگران به شما اتکا می کنند. به خود ایمان داشته باشید.

 236. مائدهمائدهsays:

  شرح خواب. خواب دیدم ک. ک پدرم فوت شده ودر عالم خواب حواسم نبود ک پدرم ده سال پیش فوت شدن ولی جنازه ای ندیدم و زار زار گریه میکنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   میتوانید برای آرامش روحشان خیرات دهید

 237. طاووسیطاووسیsays:

  سلام من بعد از نماز صبح به خواب رفتم خواب دیدم که مادر شوهرم که ۶ساله فوت شده دوباره مرده بود ومن خ گریه میکردم حتی بیشتر از فرزندانش تعبیر آن را بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان خیر است و نشانه سلامتی شما و خانواده تان است

 238. صدفصدفsays:

  سلام خواب دیدم مادر شوهرم که ازبستگان ما هم بوده و بیست ساله فوت شده به ما خبر داده که در فلان تاریخ که همه فامیل دور همند زنده میشه و میاد و اومد بسیار زیبا بود و خوش لباس اما گریه میکرد که دوباره باید برگرده و زمانش خیلی کمه بعد کف خونمون شبیه قبر شد و رفت توش روی قبر حالت شیشه بود هنوز میدیدمش باهاش حرف میزدم و میگفتم آدم خوبی بودی که خدا اجازه میده گاهی برگردی بعد دیگه انگار کامل برگشت اون دنیا و من نمیدیدمش ضمنا منتظر دیدن شوهرم بود اما شوهرم رو ندید. خواهش میکنم بگید تعبیر خوابم چیه ایشون ناراحته؟ چیکار باید بکنیم؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نوید خبر خوب و اوضاع و احوال خوب است که موجبات شادی شما را فراهم خواهدنمود

 239. مینامیناsays:

  با سلام خدمت شما .من ۱۰ماهه که مادرم رو از دست دادم امروزخواب دیدم که باهم مهمونی بودیم یه باغ سر سبز که یه استخر داشت تو طول خواب من داشتم کاری انجام میدادم مثل خیاطی مادرمم مدام قربون صدقم میرفت .بعد رفت توی حیاط یهو یکی داد زد مامانت مرد و با جیغ و داد میگفت افتاده تو استخر و نصف شده .اما من جنازه ای ندیدم فقط خیلی گریه کردم و جیغ زدم و همین الان هم که بیدار شدم از فرط وحشت خوابم میلرزم و اشکم بند نمیاد ، تعبیر یا تاویل خوابم چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نوید خبر خوب و اوضاع خوب است پس جای نگرانی ندارد و برای ارارمش روحشان صلواتی خیرات دهید

 240. عسلعسلsays:

  سلام دیشب خواب مادر بزرگمو دیدم که فوت کرده و عموم گریه میکنه. و من با خودم میگم که چرا دوباره مرده ایشون که خیلی وقته مردن.مادر بزرگم ده ساله فوت کرده .تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام گریه از روی اندوه بر شامانی و شادکامی درزندگیتان تعبیر میشود

 241. امیرامیرsays:

  سلام من خواب دیدم مادرم که50 روز پیش فوت کرده دیشبم باز توی خوابم فوت کره و ماهم با کفن خاکش میکنیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نویددهنده خبر خوب و اوضاع خوب است

 242. ناتلیناتلیsays:

  سلام،من خواب دیدم پدرم که الان ۱۲ ساله فوت شده تو حیاط نشته وحالش بده و داره بالا میاره بعد داداشامم اومدن پدرمو بردن داخل بعد پدرم مرد تو خونه غسلش دادن بعد تو اتاق گردوندنش بعدم بردنش. چن وقت پیشم خواب دیدم مادرم که ۶ساله فوت شده دوباره فوت کرده و ما همه لباس سیاه پوشیدیم بعدشم رفتم تو یه اتاقی تا کلی مواد غذایی گندیده لطف میکنید تعبیرش بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خیر است میتوانید برای آرامش روحشان خیرات دهید و یا فاتحه بخوانید

 243. مریا محمدی نسبمریا محمدی نسبsays:

  با سلام ...بعد از اذان صبح ک خوابیدم خواب دیدم پدرشوهرم ک دو سال پیش بر اثر سرطان فوت کردند رو تخت من ب سمت پهلو راست خوابیدند و من هم در جای خودم خوابیدم و همسرم کنار من امد و وسط خوابید و همراه پدرشوهرم ی ظرف روغن حیوانی در اشپزخانه ما بود صبح ک بیدار شدم دیدم ب همان حالت خوابن و بعد از مدتی متوجه شدم رو تخت من مرده بودن ب همسرم اطلاع دادم ک گفتن فعلا صداش و در نیار تا بعد چون اگه خانوادم بفهمن مارو مقصر میدونن و شر میشه ...ضمنا عرض کنم در حال حاضر بعد فوت ایشون خانوادشون ب بهونه واهی با ما قهرن و رفت و امدی نداریم...خیلی از خوابم وحشت کردم ک مدام مرده ای کنارمه و نمیتونستم کاری کنم ...تعبیر خواب با توجه به تعریف رابطمون چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بهتر است برای خوابی که دیده اید صدقه بدهید و برای امواتتان فاتحه ای بخوانید

 244. مهشید حسینیمهشید حسینیsays:

  سلام من دوبار پشت سرهم خواب دیدم که پدربزرگم که چندین ساله فوت شدن وقتی سر خاکشان میریم تا پدرم پارچه ترمه و پهن میکنه تا خیرات و و گل روش بچینیم هوا طوفانی میشه و تمام وسایلارو بلند میکنه و بهم میریزه و ما موفق به خیرات و فاتحه نمیشیم و یکبار هم پدربزرگم و در منزل خودشون که ما الان زندگی میکنیم به صورت یک ادم کوچولو با دست و پای کوچک و اویزان دیدم که مدام بهم نگاه میکرد و مستعصل بود ...تعبیر دقیق لا توضیح کامل این دو خوابم و محبت میکنید بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه سلامتی و تندرستی شما و خانواده تان است

 245. الهه باباییالهه باباییsays:

  سلام.خواب دیدم شوهرم که 3 سال پیش فوت شده دوباره زنده هست و باهم زندگی میکنیم.یه بچه کوجیک هم دارم که تو بغلمه اما در واقعیت بچه من بزرگه و دانشجو.تو خواب بغل خونه ما یه خونواده تو آپارتمان زندگی میکردن که از ترسشون بیرون نمیتونستیم بریم چون قصد کشتن ما رو داشتن و مرتب از رو پشت بوم سنگ پرت میکردن تا ما رو بکشن.یه بار که من یواشکی بیرون رفتم با بچه و برگشتن دیدم شوهرم دوباره مرده و میدونستم اونا کشتنش گشتم دنبال مدرک از تو تشت که آب کدر توش بود یه چیزی شبیه سنگ درآوردم و گفتم با این کشتنش.اما اصلا گریه نمیکردم.بعد تو یه صحنه دیگه دارم تو آیینه نگاه میکنم و نیبینم قیافم تغییر کرده به چشم خودم زیباتر شده بودم و خیلی سفید و موهام حالت نارنجی و فر شده بود بعد خواستم داخل خونه ایی قدیمی با در چوبی برم که دیدم روش قفل قدیمی داره و گفتم این در که قفله نمیتونم برم داخل.بعد یه زن و شوهر اومدن گفتن کلید اینجا رو شوهرت قبل مرگش داده به ما تا بدیم به تو در صورتی که من مستاجرم.میشه خواهش کنم خوابمو تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، این احتمال می رود که در ادامه ی زندگی با برخی از محدودیت ها چه از نوع مالی یا روحی رو به رو شوید اما با فکر صبر و منطق به خوبی از آن ها عبور خواهید کرد.

 246. شبنمشبنمsays:

  سلام بعداز نماز صبح خواب دیدم که همسرم شش ماه پیش بر اثر تصادف کرده بود با ماشینش توی خواب سوار موتورش بود با پیراهن سفید خیلی قشنگ من یه جایی بالا و ایستاده بودم واز ازدور نظاره گر بودم که همسرم سوار موتور می رفت به سمت ماشینش یه کم دورتر پارک بود یه دفعه دیدم گم شد یه مرد موتور سوار رسید بهش دیدم مرد موتور سوار همسرم را از لابلای سنگهای بزرگ بیرون آورد به طوری که دوباره تصادف کرده بود و خونین بود که مرده بود ولی به ماشینش نرسیده بود تعبیرش چیست خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، برای آرامش و مغفرت فرد فوت شده فاتجه قرائت کنید و نماز بخوانید ، سه آیه آخر سوره ی حشر را نیز تلاوت بفرمایید.

 247. سمیرا میرزاییسمیرا میرزاییsays:

  سلام مرسی از وقتی که میذارید و جواب میدید . من دیشب خواب دیدم البته وقتی پاشدم ساعت ۶ بود خواب دیدم مادرم زندس ولی یه مریضی داره و قراره که از دنیا بره با همه مون صحبت میکرد تا آروم باشیم و وصیتش رو نوشته بود هر کاری میکرد من قبول نمیکردم که بره با همه خداحافظی میکرد به من که میرسید نتونست انقدر گریه کردیم که نشد بعد من رفتم یه دکتر براش بیارم تا اومدم دیدم که مرده انقدر گریه کردم و داد میزدم فقط با برادرهام و خواهرم رفتیم گذاشتیمش توی خاک تا همین جا دیدم انقدر که با صدای بلند داد میزدم و گریه میکردم همسرم بلندم کرد از خواب ولی تا یک ساعت بعد بیدارر بودم بازم گریه میکردم باور کنید با تک تک سلول هام زجر مردنش رو حس کردم البته من دیروز روز خوبی نداشتم و یک فردی باعث رنجش خاطر و گریه کردن شدید من شده بود . حالا نمیدونم باید چیکار کنم تو رو خدا بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، مورد نگران کنده ای نیست و فقط بازتابی از احساس نگرانی و یا دلواپسی شما در مورد مسائل شخصی و خانوادگی بعضی از اعضای خانواده تان مثل مادر ، پدر ، برادر و یا ...دارد و ربطی به طول عمر ندارد

 248. کیمیا دادکیمیا دادsays:

  سلام امروز ساعت ۵صبح خواب دیدم مادرم که ۵ماه فوت کردن دراز کشیده فقط پاهایش معلوم است اما ما میدونیم مادرم هست برادرم با نگرانی نگاه میکند ومن میگویم دوباره مامان مرده است اگر تعبیر داره تعبیرش چیست ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشان دهنده به وجود امدن اخبار و اوضاع درست و خوب برای شما در زندگی باشد

 249. haadishaadissays:

  سلام من خواب دیدم پدربزرگم که ١سال نیست فوت شده انگار تازه فوت کرده و همه مردم جمع شدن و میخوان جنازرو ببرن خونش منم سیاهمو دراورده بودم ملت زنجیر میزدن و اهنگ مداحی پخش میشد من بغض کرده بودم گریه میکردم رفتم حیاط دیدم مامانمو خالمم دارن میان مامانم خیلی ارایش کرده بود باخالم یه خنده کوچولو کردنو اومدن حیاط و انگار اون صدا مداحی توو حیاط کمتر بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده حال و احوال خوب و خوش و نوید خبر خوب و اوضاع خوب است پس جای نگرانی ندارد برای ارامش روحشان فاتحه ای بخوانید

 250. F.NF.Nsays:

  سلام.پدرم چهار سال پیش فوت شده.خواب دیدم فوت شدند و سه نفر که لباس آبی روشن به تن دارند پدرم را برای دفن به سمت قبرستان میبرند.چیزی که منو رو بی نهایت ترساند اینکه پدرم خیلی نحیف و انگار به صورت تا شده درون یک بقچه و روی دست یکی از اون افراد بود.بحدی ترس و ناراحتی منو فرا گرفته بود که تا صبح شدیدا گریه کرده بودم.پدرم بر اثر سرطان و بسیار لاغر و نحیف از دنیا رفتند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشان دهنده کسب روزی حلال در زندگیتان باشد و برای ارامش روحشان صلواتی خیرات دهید

 251. علی علیزادهعلی علیزادهsays:

  سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون من تا بحال چند بار خواب پدرمو دیدم ک مرده و پدرم ۶ سال پیش فوت کرده ولی باز هر از چند گاهی خواب میبینم ک تازه فوت کرده و براش ختم گرفتیم منم تو خواب خیلی ناراحت ودل شکسته میشم لطفا تعبیر خوابو برام توضیح بدین ممونون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. این خبری خوبی از شرایط فردی است که به رحمت خدا رفته است.

 252. ساداتساداتsays:

  سلام خواب من تعبیرش چیه؟ دیشب خواب پدرم که ۳ سال پیش فوت شدن رو دیدم . ما از تهران رفتیم خونمون تو شهر دیگه که دیدم بابا دراز کش بدون بالش و زیرانداز ! فوت شده گفتم بابا که فوت شده بود ، خانواده گفتن فقط ی مراسم میگیریم میگیم یادبود . ی اعلامیه با ی پارچه سیاه به در زدیم . گفتیم بعضی از فامیل رو هم نگیم برا مراسم .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا تعبیر خوبی دارد و بیانگر این است که شخص متوفی به آسایش رسیده و خانواده او نیز به آسایش خواهند رسید

 253. حنانهحنانهsays:

  سلام خسته نباشید.عموی من پارسال فوت کردن،دیشب خواب دیدم ایشون رو کشتن،تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتوان نشان دهنده احوال خوب میت باشد برای ارامش روحشان فاتحه ای بخوانید

 254. ساراساراsays:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون خواب دیدم پدرم که 8سال پیش فوت کردن زنده هستن قرار بود با هم بریم یه جایی یه آقای دیگه هم بودن یه موردی در مورد مسائل مالی بود قرار بود با بابام یه چیزایی رو با خودمون ببریم بعد یهو فهمیدم بابام مرده از شدت ناراحتی و غصه نمیدونستم چیکار کنم بعد یهو دیدم توی یه کوچه تاریک دارم میرم یه سگم داشت کنارم میومد بنظر اولش نمیخواست آسیب بزنه پشت سرم دوتا مرد بودن انگار دزد بودن و فکر میکردن جیبای من پر پوله تا فهمیدم که دزدن سریع یه سفره پارچه ایی دستم بود انداختم روی سگ که به من آسیب نرسونه و رفتم یه در یه خونه ی نا آشنارد زدم که دزدا فک کنن خونمونه و دست از سرم بردارن که متاسفانه یکی از دزدا از پشت سر منو گرفت اون یکی هم شروع کرد تو جیبامو گشتن ولی چیزی تو جیبام نبود تو خوابم تو آسمون نورهای وحشتناکی بود مثل منفجر شدن یا برخورد موشک با هم گفتن مال یه شهر دیگست البته تا حالا چندین بار تو خوابام تو آسمون از این جور چیزا میبینم انگار که جنگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر روزی وحال و احوال خوب و خوش است و میتواند نوید خبر خوب و اوضاع خوب باشد

 255. ریحانهریحانهsays:

  سلام شوهرم خواب دیده است که مادر بزرگ من که هنوز چهلمش نشده است دوباره مرده است ولی توی خواب دیده که بامادر پدر من وبرادرم درماشین تصاف کرده اند ومادر بزرگم مارده است تعبیرش چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر حال و احوال خوب فوت شده ی شما در ان دنیاست

 256. محمود صباغ پورمحمود صباغ پورsays:

  درود بر شما، من دختر دائم رو که همبازی دوران کودکیم بود رو چند سال پیش از دست دادم، نزدیکهای صبح خواب دیدم زنداییم بسیار آرام، آرام داره به من خبر خودکشی کردن اون بنده خدا رو میده جوری که ناراحت نشم، تو خواب خیلی گریه کردم، لطفا خواب من رو تعبیر نکنین، سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به زودی اخبار خوشایندی به شما خواهد رسد که باعث شادمانیتان خواهدشد

 257. مريممريمsays:

  سلام صبحتون بخير خواب ديدم خبر فوت خاله بابام كه خيلي سال هست كه فوت شدند رو به بابام دادند ( خاله بابام حدودا 20 ساله كه مرده و در دوران حياتش نقش مادر رو واسه بابام داشت و مثله مادرش ميموند ) بابام توي خواب گريه ميكرد و منم همينطور بخاطر بابام گريه ميكردم . ممنون ميشم تعبير بفرماييد .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نوید دهنده کار و اوضاع و احوال خوب در زندگیتان است

 258. مهسامهساsays:

  سلام دیشب مادرم خواب دیده پدرش که فوت شده صداش کرده وقتی رفته پیشش پشتش به مادرم بوده داشته میرفته...گفته مادر همسرش که میشه زن عموم فوت شده درصورتیکه مادر پدرم سالهاست فوت شده مامانم میزنه تو سرش وخیلی ناراحت میشه میاد خبر رو به خاله هام بده میبینه اونا وسایل رواماده کردن برا سرخاک بردن تعبیرش چیه؟؟؟ دیشب هم خودم خواب دیدم که از خونه یکی که فاتحه بوده دارم میزنم بیرون یهو سیل اومد منو باخودش برد هرچی خواستن کمکم کنن نشد خودمم زیاد تقلا کردم اخرش یه جایی سیل تموم شد و بدون اب افتادم رو زمین توروخدا تعبیزاینم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده حال و احوال خوب پدرتان است و برای ارامش روحشان قران بخوانید

 259. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین من صبح حدود ساعت ۹خواب دیدم که خبر فوت پدرم که یکساله فوت شده رو بهم دادن همراهش خبر فوت خواهرم دادن که در قید حیات هست توی خواب خیلی گریه میکردم میشه تعبیرشو بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواهرتون عمر پر برکتی خواهند داشت و باید برای پدرتون خیرات کنن

 260. مهانمهانsays:

  با سلام .قبل از اذان خواب دیدم مادر بزرگ مادرم که سید بوده و سالهاست به رحمت الهی رفته فوت شده و انگار همسایه ما بوده وما اصلا ازش سراغ نمی گرفتیم .خونه ما هم خیلی شلوع بود وخیلی هم بهم ریخته و درهم برهم بود و قرار بود من خونه بمونم خونه را تمیز کنم تا بقیه میان ولی تا شروع کردم وقت اذان شد ومن با خودم می گفتم دیگه شب شد حتما فردا تدفین انجام میشه و وقتی وارد خونه شدم حجاب نداشتم و ماهان هم کوتاه پسرانه بود .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جایی برای نگرانی وجود ندارد و نوید دهنده اوضاع و احوال خوش و خوب در زندگیتان است

 261. صنم نیکصنم نیکsays:

  سلام و وقتتون به خیر. من ساعت حدود ۷ تا ۸ صبح امروز جمعه خواب پدرم رو که پارسال فوت کردن رو دیدم که تو پارک هستیم با خانوادمون. و ایشون میخوان به یه مکان دیگه برن و من میگم منم با بابا میرم. و بعدش که کارشون تموم شد من میگم بابا بیا بریم پیش بقیه و ایشون میگن نمیام و من از خواب بیدار شدم. دوباره خوابم برد و خواب دیدم که تو بیمارستان و پشت در icu هستیم که خبر میدن ایشون فوت شدن و من انگار می‌دونم که قبلا پدرم فوت شدن و این دفعه دوم هست. ما شروع به گریه میکنم و از خواب بیدار میشم. تعبیر رو همین امروز صبح خوندم و دیدم نوشته مرگ فرزند. با توجه به این که هفتم جمادی الاول هست و تعبیر خواب در روز هفتم نوشتند که به وقوع می‌پیوندد خیلی نگران شدم. ممنون میشم پاسخم رو بدید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اوضاع و احوال خوب در زندگیتان است و جایی برای نگرانی وجود ندارد

 262. معصومه باغیمعصومه باغیsays:

  سلام خسته نباشید دیشب بین ساعات ۳ تا ۵ خواب یکی از مادر بزگام رو دیدم که چندین ساله فوت کردن و همه در حال تدارکات و برگزاری مراسم تششیع ایشون هستند اما ایشون با لباس سفید روی تخت دراز کشیده بودن و همچنان زنده بودند و ما به دلیل اینکه احساس کردیم که حتما روی تخت نمیتونه راحت جان بده اون رو به روی زمین آوردیم و بعد از خواب بیدار شدم و ندیدم که ایشون جان بدهد و بمیرد. میشه لطف کنید تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام جایی برای نگرانی وجود ندارد و نشان دهنده احوالات خوش میت است و برای ارامش روحشان نیز فاتحه ای بخوانید

 263. صنمصنمsays:

  سلام و وقتتون به خیر. من ساعت حدود ۷ تا ۸ صبح امروز جمعه خواب پدرم رو که پارسال فوت کردن رو دیدم که تو پارک هستیم با خانوادمون. و ایشون میخوان به یه مکان دیگه برن و من میگم منم با بابا میرم. و بعدش که کارشون تموم شد من میگم بابا بیا بریم پیش بقیه و ایشون میگن نمیام و من از خواب بیدار شدم. دوباره خوابم برد و خواب دیدم که تو بیمارستان و پشت در icu هستیم که خبر میدن ایشون فوت شدن و من انگار می‌دونم که قبلا پدرم فوت شدن و این دفعه دوم هست. ما شروع به گریه میکنم و از خواب بیدار میشم. تعبیر رو همین امروز صبح خوندم و دیدم نوشته مرگ فرزند. با توجه به این که هفتم جمادی الاول هست و تعبیر خواب در روز هفتم نوشتند که به وقوع می‌پیوندد خیلی نگران شدم. ممنون میشم پاسخم رو بدید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان قران بخوانید و نشان دهنده اوضاع خوب میت در جهان باقی است

 264. بهاربهارsays:

  سلام وقتتون بخیر دیشب خواب پدربزرگم که ۱۹سال پیش فوت کردن رو دیدم که زنده هستن و دوباره در خواب فوت میکنن مامانم تو خواب برای فوت ایشان خیلی گریه میکنند بعد فوت ایشان مادرم و فرزند یکی از دوستانم که سه سال دارد فوت میکنن (اینها در واقعیت در قید حیات هستن )من خیلی برای فوتشان ناراحتم اما اشکم نمیاد و پیش وکیل میرم چون مادرم در خواب بر اساس قصور پزشکی فوت کردن که من به شدت پیگیر شکایت هستم و پدرم را راضی به شکایت میکنم تعبیرش چی میشه فکرم به شدت مشغوله از اینکه مادرم در خواب بعد ایشان فوت کردن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نگرانی ها و درگیری های ذهنیتون بر می گرده به مادرتون خیلی سر بزنید باهاش صحبت کنین قرآن بخونین خیرات کنین، انشاالله مسئله ای که دنبالش هستین درست میشه

 265. لیلالیلاsays:

  سلام شوهرم یک ساله فوت شده...صبح جمعه خواب دیدم باشوهرم سوارکامیون هستیم،،کامیون بنزین تموم کردشوهرم پیاده شدداشت بنزین میزد تاسیگارروشن کردکامیون آتیش گرفت منو پسردوساله ام پیاده شدیم فرار کردیم...کامیون درحال سوختن بودباآتیش کم..ازدورمیدیدم مردم به شوهرم کمک میکردن...من رفتم خونه ولی بعد خبر آوردن که کامیون منفجرشده شوهرم مرده..درخواب جیغ میزدم و حس میکردم پسر دوسالم هم همراهش بوده ومرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مشکلی براتون پیش میاد

 266. بارانبارانsays:

  سلام پدربزرگم دوسالی هست فوت شدند اما اواخر عمرشان مریض بودند خیلی که فوت شدند.حالا مامانم خواب دیدن که پدربزرگم زنده بوده اما همون جور مریض که فوت میکنه بعد مامانم میاد پارچه سیاه روشون میکشه.میشه تعبیرکنید این دوباره مردن مرده رو.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده روزهای خوب و خوش در زندگیتان است

 267. جواد حبیبیانجواد حبیبیانsays:

  سلام من دیشب خواب مادرم که سال‌ها میشه که ایشون فوت کردن رو دیم دوباره ایشون فوت کردن و ما مراسم خواکسپاری رو انجام میدیم من در خواب زیاد گریه میکردم در خواب دیدم که مرده بدون کفن از بالا داخل قبر انداختن و او تبدیل به زنی جوان شد تعبیر این خواب چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون خیرات کنید و به نیت ایشون نماز قضا بجا آورید و بهش سر بزنید

 268. خانومیخانومیsays:

  با سلام خدمت مدیر محترم پدر بهترین دوستم، چند سالیه که فوت شده، برای اولین بار خوابشونو دیدم. خواب ديدم ایشون در خوابم، دوباره فوت شدن و اطرافیان داشتن ملافه سفید روشون میکشیدن، وقتی خبر فوتشون به دوستم رسید، دوستم خیلی گریه و ناراحتی میکرد و من هم داشتم این صحنه رو با ناراحتی میدیدم، میشه لطفا تعبیرشو بفرمایید؟ ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نوید اوضاع و احوال خوب در زندگی شما باشد

 269. منمنsays:

  سلام.حدود سال 90 وقتی دانش آموز بودم پدربزرگم فوت کرد و توی مدرسه خبر فوتش رو تلفنی به من دادن، الان دبیرم، خواب دیدم با شرایط الانم تو مدرسه مشغول درس دادن بودم که خاله ام اومده مدرسه که به من خبر فوت پدربزرگم رو بده، اون نسبتا آروم بود ولی من خیلی بی قراری میکردم،شرایطم خیلی واقعی بود و توی خواب اصلا یادم نبود که پدربزرگم قبلا فوت کرده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده احوالات واوضاع خوش و خرم برای شما در زندگیتان باشد

 270. نرگس جعفرینرگس جعفریsays:

  با سلام چند وقتی هست که یک خواب رو چندین بار میبینم،اینکه مادربزرگ و پدربزرگم که بهشون خیلی وابسته بودم و چند سالی هست که فوت کردن، دوباره فوت کردن و من در مراسم خاکسپاری اونها هستم و خیلی بی تابی میکنم،این خواب بقدری منو اذیت میکنه که از صدای گریه و جیغ و زدن خودم از خواب می پرم و حتی شده بعد از چند دقیقه که دوباره میخوابم بقیه خواب رو هم باز میبینم. ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نوید به وقوع پیوستن اتفاقات شادی بخش در زندگیتان باشد

 271. امیر سامانیامیر سامانیsays:

  سلام مادرم را یک ساله از دست دادم یه بار خواب دیدم بشون گفتم چیکار کنم خوشحال بشی گفت وقتی قران میخونی انگار برام شعر میخونی گفت برام قران بخون تعبیرش چیه؟با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون خیلی قرآن بخونین مخصوصا سوره ی یس و نور رو همچنین نماز والدین رو اگ بتونین هر شب براشون بخوین خیلی خوب

 272. مهوش روحانیمهوش روحانیsays:

  سلام دیشب خواب همسرم که 5 ساله فوت شده رو دیدم که دوباره داریم مجلس ختم براش میگیریم در ضمن مراسم من دو دست لباس بچه هم روی میز گذاشتم لطفا بفر مایید معنیش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نوید روزهای خوشایند در زندگیتان است

 273. محمد رحیمپورمحمد رحیمپورsays:

  سلام من پدرم ۸ سال پیش فوت شده دیشب خوابش و دیدم که تو همون خونه ای که زندگی میکرد بودش خودشو با چاقو کشت بعدش من رفتم بالاسرش دیدم مرده لطف میکنید بگید تعبیرش چیه؟؟!!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از قضیه ای ناراحت هستن دقت کنین چه کسی در نزدیکان یا خانواده تان هست که باعث میشه وضعیت اون باعث ناراحتی پدرتون تون شه

 274. الهامالهامsays:

  مادربزرگم چندسال پیش فوت شد. تو خواب دیدم تازه فوت شده و جسم بی‌جونشو گذاشتن تو اتاقی و وقتی من رفتم ک مادرمو خبر بدم و بیارم دیدم ک جسمش برعکس شده ( رو ب شکم خوابونده شده) و مادرم اونو دوباره برعکس کرد ک به حالت اول برگردونه....خواب تلخی بود برام. ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است روزهای خوشایندی را در زندگیتان برایتان رقم خواهد خورد

 275. نورانوراsays:

  سلام من پدر بزرگم ۱ سال هست که فوت شدن،خوابشونو دیدم که اومدن خونه پدرم نشستن حرف زدن بعد رفتن پایین منزل خودشون من صدای ناله های پدر بزرگمو شنیدم از طبقه پایین ولی سرگرم کاری شدم نرفتم پیششون بعد چند دقیقه پدرم کفتن من برم سر بزنم پایین بیام بعد دیدم پدرم با یه حالت خیلی ناراحتی دارن میان بالا پرسیدم چی شده؟گفتن پدرم فوت شده معنی این خواب چی هستش؟؟پدر بزگ من لحظه مرگشون در واقعیت خیلی خوب از دنیا رفتن و پدرم کلی براشون دعا خوندن و ایشون زمزمه کردن،من نگران پدرم هستم که زنده هستن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است مراقب سلامتی خود باشید و برای شادی روح گذشتگان سوره ملک را بخوانید

 276. کیمیاکیمیاsays:

  خواهر من خواب دیده که پدر شوهرم که ۱۷ سال پیش مرده زنده بوده و آلزایمر داشته و ما میخواستیم ببریمش بیمارستان که توراه میمیره و همسرم ناراحت بوده ولی خواهر شوهر کوچیکم و دخترم ناراحت نبودند و میگفتند که راحت شد الزایمر اذیتش میکرد و برای تشعیع اتوبوس گرفته بودیم که صاحب خواب یعنی خواهرم اتوبوسو نگه میداره چون همسرم و پدرم داخل دو خونه ی جدا از هم شدند تا لباس مشکی بپوشند و اینجا خواب تموم میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش اموات فاتحه ای بخوانید و سوره ملک را تلاوت کنید انشااله خیر است

 277. جوادجوادsays:

  با سلام . خواب دیدم پدرم که سالها قبل برحمت خدا رفتن و برادر کوچکترم که در قید حیات هستن کشته شدن ودو نفر با اسلحه بدنبال کشتن من هستن که موفق به فرار از دست آنها میشم اما بدنم ظاهرا از کتک آنها قرمز و کبود شده

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره ملک را بخوانید

 278. شکوهشکوهsays:

  سلام من امروز صبح خواب دیدم که پدر بزرگم که پدر مامانم هست که چند سالی میشه فوت کرده دوباره جسدش تو خونمونه ولی هنوز کامل نمرده انگار زنده است داره جون میده و پاهاش تکون میخوره و نهایتا مامانم اونو بغل میکنه که انگار پدربزرگم دوباره مرد و ما خیلی گریه میکردیم به حدی که من از گریه خودم از خواب پریدم.تعبیرش چی میشه ذهنم خیلی درگیره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین و ختم انعام بخونین و برای پدر بزرگتون سوره ی یس بخونین

 279. شایانشایانsays:

  دیشب خواب دیدم که پدربزرگم‌ که۱۲ سالیه فوت شده، در خوابم فوت شده و همه حتی کسایی که خیلی به ایشون دور هستن دارن به خونه ایشون میان و من وارد حیاط شدم در حالی که داشتم ایشونو میدیدم (و حتی قبلتر هم دیدم تلویزیون میدیدن) اما انگار روحش بود و خودش فوت شده بود و من وقتی تو حیاط دیدمش شروع کردم به گریه کردن و اون خیلی خونسرد گفت من الانا دیگه ازینجا میرم تو‌هم خودتو تمیز کن‌یه لباسی بپوش و برو داخل پیش مهمونا و یکمم از روح ایشون فاصله گرفته بودم چون سرما خورده بودم! در اینجاها هم‌یک‌لباس پوشیدم (یادمه یک تیشرت سبزمو‌‌ که دارمش پوشیپم‌مشکی هم‌نبود) رفتم‌داخل و از خواب بیدار شدم البته تو‌خواب هیچ حالت‌استرس یا ترسی‌نداشتم. این چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان قران بخوانید نیازمند خیرات هستند

 280. ليلاليلاsays:

  من خواب ديدم كه پدرم كه چندسال پيش فوت كرده زنده اس وبا يك لباس سفيد هستش بعد نميدونم چطور ميشه كه يه نفر با چاقو ميزنه تو پهلوش من ميخوام كمكش كنم و ببرمش بيمارستان اما تنهايي برام سخته و اطرافيانم هم زياد تمايلي به كمك به من ندارن و من همينطور دارم از بين رفتن پدر رو ميبينم بعد بهو ميبينم پوستش باز شده و داخل بدنش رو هم ميبينم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان سوره ملک را بخوانید

 281. فاطمهفاطمهsays:

  مادر من پارسال بعد یه بیماری به رحمت خدا رفتن من خواب دیدم که دوباره در بستر بیماری بودن و باز به رحمت خدا رفتن من اونجا نبودم که ایناتفاق افتاد یکی از عمه هام کنارش بود مثل اینکه حالا موندم که مامانم روحش در عذابه یا خوشحاله حالم انقد گرفتس که نگو چون اگه حالت اول باشهمن نمیدونم چیکار باید بکنم براش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   برای ارامش روحشان سوره حشر را بخوانید

 282. حسین علویحسین علویsays:

  سلام.عیدتان مبارک من دیشب خواب دیدم عموم که ۲۸ سال پیش فوت کردن. دوباره مرده و زن عموم و بابام در مغازه پدرم بودن و یک اعلامیه فوت ایشون با عکس پیر شده اش را هم چاپ کردیم ولی تو خواب مراسم کفن و دفن و مجلس بزرگداشت ندیدم. خیلی ناراحت بوم و با بابام گریه میکردیم خیلی ممنون میشم تعبیرش را بهم بگید تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روح اموات فاتحه ای بخوانید

 283. مهدیه شکریمهدیه شکریsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دوتا پسر عمه ام که فوت کردند یکی ۴سالی میشه یکی هم چندماهیه اونی که تازه فوت کرده با چاقو بهم حمله میکرد که منو بکشه منم گردنشو با چاقو زدم باز پاشد بزنه که نتونست افتاد ولی من پشیمون بودم که داره جون میده به اون یکی پسر عمم که خیلی وقته مرده التماس میکردم زنگ بزنه مامانش بیاد ببریمش بیمارستان ولی اون بیخیال بود اخرشم سرشو گذاشته بودم روی پام که جون داد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای ارامش روحشان سوره یس را بخوانید

 284. ShimaShimasays:

  سلام.من دیشب خواب دیدم پدر بزرگم ک چند سالیست مرده زنده است و میخواهد بمیرد وپدرومادرم برای خداحافظی به دیدارش میروند.وقتی پدرومادرم بازگشتند گفتند که پدربزرگم برای ما پیغامی فرستاده است.میشه بگید تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده ان است که باید در زندگی خود دقیق تر شوید

 285. مسعودمسعودsays:

  سلام روزتون بخیر من دومرتبه خواب دیدم ک پسرداییم ک فوت کرده بود دوباره فوت کرده و مجلسشه ولی خودشو نمیدیدم توخواب دوم داییم خوشحال بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس صدقه بندازین و براشون قرآن بخونین و چهار قل رو بخونین

 286. مهسامهساsays:

  سلام من یک بارخواب دیدم پدرم که چندماه پیش فوت شده یک بچه بغلشه نوزادبود باخودش اورده بود که بزرگش کنیم برای اون بچه توی تالارجشن گرفته بودیم وپدرم میخواست برای اون اسم بگذاره هروقت پدرم روتوی خواب میبینم کت وشلوار پوشیده وخوشحاله

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای رفع بلا صدقه ای دهید

 287. فاطمهفاطمهsays:

  سلام و وقت بخیر، خواب دیدم که عمه ام که چند ساله ازدواج کردن دوباره عقد کردن و پدربزرگم که چند ساله فوت شدن توی بیمارستان بستری هستن و عمم بعد از عقد رفتن برای دیدن شون منم میخواستم برم ولی گفت زود ترخیص می کنن و برمی گردن وقتی عمم برگشت چند تا برگه دستش بود و گفت بابام فوت شد من یه لحظه گریم گرفت بعد غش کردم افتادم و غل خوردم وقتی بیدار شدم توی پارک بودم انگار و مانتوم و کلاً لباسام روش بستنی ریخته بود وقتی جلوم رو نگاه کردم چند نفری که خواننده معروفی هستن روبه روم بودند وقتی ديدمشون خجالت کشیدم و با دستم جلوی صورتم و گرفتم و یکی شون خندیدن و به سمت راستم نگاه کردم یک خواننده دیگه هم اونجا بازم دست ام جلوی صورتم رو گرفتم و سمت چپ که کسی نبود بلند شدم و رفتم . با تشکر از تعبیر شما .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس امکان داره تصمیمی بگیرین که به ضررتون باشه دقت کنین

 288. fateme abbasifateme abbasisays:

  سلام .. خسته نباشید .. من دیشب قبل از اینکه افتاب طلوع کنه خواب دیدم که داییم که شش سال پیش فوت کرده دوباره فوت کردن و من تو خواب نمیدونسم که قبلا فوت کرده .. توی خواب وقتی این خبرو شنیدم خیلی نگران شدم و با مامانم رفتیم خونه داییم توی خونه همسایه (که یکی دیگه از داییام هس و اونم فوت کرده)داشتن غذا پخش میکردن من و مامانم رفتیم اونجا مامانم با گریه یه پرس غذا از یه خانومی که اونجا داشت غذا میکشید گرفت و شروع کرد با گریه خوردن .. ممنونم که تعبیرشو بهم بگین..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به رفع شدن غم و اندوه اشاره دارد برای دایی تون قرآن بخونین

 289. محمد بهجومحمد بهجوsays:

  باسلام من دم صبح خواب دیدم به منزل پدر بزرگ مرحومم رفتم و در ابتدای ورود فرزاندانشو اونجا دیدم به نحوی که پدر بزرگم فوت شده و به این خاطر جمع شده بودن و من درب اشپز خانه را که بسته بود باز کردم و جنازه پدر بزرگم را که زیر چادر مشکی بود از درب اتاق دیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده اوضاع و احوال خوب است

 290. مینا نادیانمینا نادیانsays:

  سلام ببخشید خواب دیدم مرده ای دوباره مرده و بستگان ش جمع شدن اومدن مرده هم مرد بوده است تعبیرش چی هست مرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام صدقه بندازین به خبری اشاره دارد

 291. معصومه طاهریمعصومه طاهریsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم پدر شوهرم که حدود۵سال فوت شده دوباره مرده و منو شوهرم درگیر کارهاش بودیم و نمیدونستیم چجوری به خواهر و مادرهمسرم خبر فوتشون رو بدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس برایشان قرآن بخونین و ازش بخواین براتون دعا کند

 292. فاطمه قنبریفاطمه قنبریsays:

  سلام ببخشید من دیشب مادرم خواب دید که مادرش یعنی مادر بزرگم که نزدیک یک هفته است که فوت کرده اومده به خوابش که تو بیمارستان بودن و مادر بزرگم دوباره مرده و این خبرو داییم به مادرم میده و مادر بزرگم در حین فوت کردن دلتنگ بوده تعبیرش چیه ؟ و پدر بزرگ و داییم و مادرم و زنداییم هم اونجا حضور داشتن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی ممکن است برایتان رخ دهد

 293. فاطیفاطیsays:

  سلام من خواب دیدم دایی پدرم که فوت شده دوباره مرده و ما در مراسم عزا داری ایشون هستیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلم براشون قرآن بخونین

 294. a.ba.bsays:

  سلام صبح بخیر من دیشب خوابایه عجیبی دیدم تو خواب خواب میدیدم ک پدر بزرگ خودم که چندسالی هست فوت شدن دوباره سکته کردن ولی ایستاده بودنو به من میگفتن بابا ناراحت نباش من دوباره میام حتی پدر خودمم ک فوت شده بودن حضور داشتن بعدش بابابزرگ منو انگار عمل میکنن ک میمیرن وخیلیا ازفامیلمون ناراحت بودیم ک یه جایه ناشناخته دورهمم جمع بودیم بعدیجا نوشته بود ک پدر بزرگ منو توی کربلا به خاک سپردند درصورتی ک پدذبزرگ من مزارشون تویه شهریه ک خودمونم زندگی میکنیم بعدنمیدونم یجایی رفته بودیم ک بازم فامیلامون بودن ومارفته بودیم تشعیع جنازه یه شهیدی و روبه رویه یک ساختمان خیلی ادم برای این شهید تجمع کرده بودن که ازجمله منو خواهرم ومامانم وعمم ودختر عمم هم بودیم من تو خواب اون شهیدو میشناختم ولی دربیداری نه بعد تا معطل بودیم داشتم خوابی ک درمورد پدربزرگم دیده بودمو واسه مامانمو عمم اینا تعریف میکردم ک یه دفعه رفتم یجایی حالت یکی از مرکز خریدایه شهرمون بود ک درواقعیت بیشتر مانتو واینا میفروشند ولی اونجا کتو شلوار مردانه میپوشیدن که ترامپ ویه عده از مامورینش ایستاده بودن کتو شلوار پوشیده ویه چیزایی حالت ربان ک روش چیز نوشتخ بود دور کامل بدنشون اونجایی ک کتف هست بسته بودن یه دفعه منم صدا کردو گفت بیا ازاینا ببند منم میترسیدم ولی رفتمو دیدم یکی شبیه ترامپه ولی پیرتر ک پدرش بود ومیخواست کتو شلوار بخره ک کرمی رنگ هم خرید واسه مراسم فکر کنم نوش بود که خودش کشته بودنش وپسر ترامپ میشد وترامپ نمیدونست ومن ترس داشتم ک بفهمه بعد دوباره نمیدونم چی شد بادختر عمم تو یه مسجدنشسته بودیم ک مراسم مرده بود بررای شوهر عمه ی مامانم که ایشونم چند سالی هست فوت کردند که یه دفعه دختروپسرش وزنش اومدندبه منو دخترعمم بگن که یعنی زحمت کشیدیم اومدیم بعدم که چندتا سفره انداختن ومن کمک میکردم وبه مادر بزرگ بابام که درقید حیاتن وزندایی پدرم دوغ از پارچ ریختم داخل لیوانهاشون ممنون بابت تعبیرتون

 295. فائزهفائزهsays:

  سلام. برادر من به دلیل قصور پزشکی و البته خب سرشت الهی یکسال پیش فوت شد. من خواهر خوبی براش نبودم و خیبی ازش حلالیت میخوام. تابحال چندین بارخوابش و دیوم که زنده شده و دوباره میمیره و دوباره همون روزهای سخت تکرار میشه. خیلی وقت ها هم خوابشو میبینم ولی حرف نمیزنه. انگار میاد که فقط ببینمش و بغلش کنم میشه لطفا جواب من و بدید 🙏

 296. marjanmarjansays:

  سلام من خواب دیدم که خونه پدربزرگم هستیم و پدربزرگم که چند ساله فوت کردن هنوز زندست و تو خواب جان میدهد و میمیرد و چند نفر هم اطراف پدربزرگم رو گرفته بودن و سعی میکردن احیاش کنن ولی نتونستن و پدربزرگم فوت کرد، تعبیرش چی میشه؟

 297. شیده شایگانشیده شایگانsays:

  درود من دیشب خواب دیدم مادرم را کا چند روز دیگر هفتمین سالگردشون هست،مجدد فوت شده اند و من از بی تابی فراوان نمیدونستم چه باید کنم، توی خواب احساس میکردم دنیا برای من تمام شده و صدایی از حنجره من در نمیومد، و با خودم گفت توی این روزای قرنطینگی کسی هم نمیشه برای مراسم شرکت کنه!

 298. سمانه پژهانسمانه پژهانsays:

  سلام .خواب دیدم پدرمو که ۱۸ سال پیش فوت کردن توی اتاق خواب خونمون روی تخت داره جون میده و من توی سالن خونمون هستم و صدای جون دادنشو میشنوم ولی وارد اتاق نشدم.بعد که در عالم خواب متوجه شدم که فوت کرده همش به خودم میگفتم چرا نرفتم ببینمش من که انقدر دلم براش تنگ شده بود برای لمس کردنش.درضمن شب قبل از اینکه این خوابو ببینم خواب پدرمو دیده بودم که یادمه لبخند روی صورتش بود ولی جزییاتش یادم نموند.ممنون میشم تعبیرشو برام بگید.

 299. مازیار رضاییمازیار رضاییsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با دوستم که 3 سال پیش فوت شده بیرون بودیم و هوا تاریک بود و جایی مثل یه خیابون بود دلش هوس یه بستنی کرد خواستم براش بستنی بگیرم یه پسر بد چهره اومد دستشو گرفت که با خودش ببردش اون هم هیچی نگفت من عصبانی شدم دوتا مشت محکم زدم به صورتش جوری که فکش کج شد اما هیچ کاری نکرد دست دوستمو گرفت تو رفتش بعد مثل این بود که 2 روز بعد متوجه شدم تو کوچه کشته شده و حتی به باباشم زنگ زدم جواب داد گفت ما ازش خبری نداریم نیستش. اما تو خواب فهمیده بودم که اون شخص بد جهره دوستمو کشته، لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگین سپاسگزارم.

 300. پریسا ابراهیمیپریسا ابراهیمیsays:

  سلام خسته نباشید چند شب پیش خواب دیدم پدربزرگم که 3 سال پیش فوت کردند زنده شده بودند و در خیابان راه می‌رفتند هرچی به مادر و مادر بزرگم گفتم که منو ببرن پیشش گفتن اون زندگی خودشو داره و دیگه به ما مربوط نیست بالاخره با کلی اصرار منو بردن پیشش و درست وقتی ک من رسیدم ایشون دوباره فوت کرده بودن و ظهر بعد از اون شب خواب دیدم بیرون بودم و هوا گرم بود وقتی وارد خونه شدم پنجره را باز کردم و دیدیم داره برف میباره و خیلی تعجب کردم ممنون میشم اگه تعبیر کنین

 301. امیرامیرsays:

  سلام من بعد از ظهر ماه رمضان خواب پدر فوت شده خودم را دیدم که بر اثر سرطان۸ ماهه فوت کرده . دیدم تو خونه قدیمیمون بودیم و بابام مریض بود یکهو حالش بهم خوردمن سعی کردم کمکش کنم و تو بغل من فوت کرد و من گریه و زاری میکردم.

 302. الهام منصوریانالهام منصوریانsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من خواب برادرم و دیدم که ۷ ماهه فوت شده خوابم دیدم دوباره کفن شده و روی تابوت ولی چشماش باز بود وبه من نگاه میکرد بعد بلند شد نشست تو تابوت ومن ترسیدم یه سر تابوت ومن گرفته بودم واز ترس سرش وول کردم و برادرم افتاد.....خیلی ناراحتم تعبیرش چیه

 303. معصومه حسینیمعصومه حسینیsays:

  سلام حدود ۲۰ روزی هست پدرم فوت کرده چندین بار تو خوابم دیدمش وهربار این حرف را که میگه بشین کنارم و همش صدام میکنه دیدم و و امشب دوباره همون خواب را که یبار دیگه با یه کم محیط متفاوت دیدم بودم دیدم که درهردوبار پدرم درحال احتضار هست و خودش از این قضیه خبرداره و به من میگه بیا بشین کنارم دیگه میخوام بمیرم نمیبینی خیلی عرق کردم بدنم سرد شده دیگه وقتشه.نمیدونم پدرم درعذابه یا راحته یا حتی نمیدونم چیکار براش بکنم.

 304. یحیییحییsays:

  سلام پدرم چند سالی است فوت شده در خواب دیدم پدرم فوت شده است تعبیرش چیست در ضمن چند وقت پیش هم در خواب دیدم پدرم مرده و کفن شده در اتاقی است که من هم انجا بودم منو صدا زد گفت من بخدا نمرده ام و من در حال اینکه بند کفن گردنشو باز میکردم بیدار شدم این مورد در ۲۴ ساعت سه با ر برایم اتفاق افتاد تعبیرش را لطف کنید ممنون

 305. زینب گراشیزینب گراشیsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه اتاقی تو خونه خالم بودیم ک پدربزرگم 9 سال هسش که فوت کرده نشسته بود و بی تاب بود من یه حالتی از ترس داشتم که چکارم داره..بعدش داداش پدربزرگم 4 ماه پیش فوت کرده هم به تازگی فوت کرده بود و همه نگاش میکردن که ببرنش دفنش کنن...من از هر دوتاشون میترسیدم که اینا فوت کردن پس اینجا چه کار دارن...از خونه اومدیم بیرون و نیمه شب و خیلی هوا تاریک بود و سوار ماشین شدیم بریم خاکسپاری داداش پدربزرگم... پدربزرگمم باهامون اومد و توی ماشین که نشستیم دستشو روی دستم گذاشت و گریش گرفت...من هم گریه پدربزرگمم رو دیدم خیلی براش گریه کردم که فوت کرده و الان فوت داداشش هسش اینا...(با اینکه میدونستم هر دوتاشون فوت کردن ولی خیلی برای پدربزرگم گریه کردم...میگفتم این فوت کرده پس الان اینجا چه کار داره)

 306. پریساپریساsays:

  سلام برادر من چند سالیه که فوت کرده،ولی من خواب دیدم دوباره فوت مرده و ما داریم براش مراسم میگیریم خیلیم ناراحت نیستیم بخاطر فوتش برادرمو ندیدم اصلا ولی

 307. بهاربهارsays:

  با سلام خواب دیده ام که پدر شوهرم که چند سالی هست فوت کرده،دوباره مرده،و شوهر من ب همراه دایی خودم که سید هم میباشد پدر شوهرم را به بالای کوه برده و همانجا غسل و کفن کرده اند،که من همانجا به شوهرم گفتم که قبر برایش تنگ نیست که شوهرم برگشت به من گفت نیست،و اگر هم کوچیک باشه من بالای سرش رو میکنم تا اندازه اش بشه

 308. مهسامهساsays:

  باسلام من دیشب دم دمای صبح بود خواب مادر بزرگم که چند سالی هست فوت شده دیدم که در خانه خودشان بود و زنده بود من در ذهن خود میپنداشتم که این مرده ولی ازش سوالی نکردم ولی بعد خانه شان خراب شد و رفت زیر اوار و مرد بعد من و مادرم هر چقدر لباس های نو زیبا داشت برداشتیم این نشانه جیست

 309. alialisays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم خونه ی پدری ام هستم و پدرم (که چند سالی هست فوت کرده) زنده بودن و حالشون به نظر خوب بود و بعد بهم خبر دادن پدرم فوت شده و من توی خونه به وسایل پدرم نگاه میکردم و از اینکه دیگه نیست خیلی ناراحت بودم و فقدان بودنش منو به شدت غمگین کرده بود و در همون حالت غم از خواب بیدار شدم. مردن پدری که قبلا در واقعیت فوت کرده تعبیرش چی میشه؟

 310. عباس کریمیعباس کریمیsays:

  سلام ممنون از پیج خوبتون . من معلمم . دیشب خواب دیدم که پدر بزرگ و مادر بزرگم که ۱۰ سال و ۵ سال قبل فوت شدن در بستر بیماری هستن و به این صورت که پدر بزرگم فوت شده و مادر بزرگمم رو به فوت هست . و من در تلاشم که این رو به پدرم بگم. داشتم به خونه مادر بزرگم میرفتم که ببینم در چه شرایطی هستن دیدم همه اقوام حتی پدرم اونجاس و مراسم بعد از دفن رو برگزار کردن که شام هست . گلگی کردم که چرا بمن نگفتید بعد سره سفره شام نشستم . حتی غذا روی لباسم ریخت. اگه امکان داره تعبیر شو بفرمائید ممنون

 311. معصومه حسینیمعصومه حسینیsays:

  سلام خسته نباشید مدیر چرا به باقی پیام ها دیگه جواب نمیدید؟اون یکی ها رو هم تعبیرش رو بگید لطفا.

 312. شیما موسویشیما موسویsays:

  سلام و عرض ادب ...خواهش میکنم خواب مرا تعبیر فرمایید..پدرم سال ۶۲ شهید شدند ..دیشب خواب دیدم ایشون زنده شدند اما بعد از چندی خبر رسیدکه به همراه چند نفر دیگر دوباره از دنیا رفتند و من خیلی خیلی برای ایشون گریه کردم .

 313. ریحان باباییریحان باباییsays:

  سلام خدمت استاد بزرگوار. ممنون بابته تعبیر خوابی که انجام میدین‌‌ .خدا خیرتون بده. من دیشب خواب دیدم مادرم که چند سالیه فوت کردن زنده شدن یعنی کسی کنار قبر نادرم بودن صدایی از قبر میشنون و مادرم رو بیرون میارن بعد مادرم حدود ۱ ماه و نیم کنار ما میمونن بعدش میگن قراره بمیرم پنجشنبه برام ختم بگیرید ولی از این حرفا ناراحت نبود. وقتی دیدم نیست فهمیدم فوت کردن خیلی گریه کردم حتی اطرافم کسانی که ازشون ناراحتم بودن و پشته سرم حرف زده بودن رو میدیدم. میشه برام تعبیرش کنید ممنون.

 314. زهرازهراsays:

  دیشب خواب دیدم،منزل مادر بزرگ مادریمدهستیم که چند سالی میشه فوت کرده، میبینم که ایشون دوباره فوت کردن تو خونه خودشون من و مادرم و انگار چندتا از دوستامون هم هستن، من خیلی گریه میکنم و صداش میزنم، تو همون خواب میبینم مادر بزرگ پدرمیم که ایشون هم چند سال میشه فوت کرده دوباره تو همون خواب هم زمان با اون یکی مادر بزرگم فوت کرده و من و مادرم تابوت رو میبریم، بعد میبینم توی تابوت گوشت گوسفن هست به نظرم، به جای جنازه، میبریم جایی دفن کنیم از قبر صدای گریه یکی از بازماندگان انگار میومد، بعد تو خواب میبینم با برادرم میگیم باید شاه توت خیرات کنیم، اول خواب وقتی من و مادرم میخوایم تابوت رو ببریم یه لحظه به نظرم میاد یه قابامه مسی غذا یا شاید جنازه توش هست رو میبریم باز میبینم قابلمه نیست تابوته، لطفا تعبیرشو بهم بگید

 315. سیماسیماsays:

  با عرض سلام من دیشب خواب دیدم مادربزرگم ک تو واقعیت فوت کردن باز فوت مبکنن و تا کفن و همچی هم دارن اما یهو زنده میشن و قرار میشه ک اونو خاک نکنن این تعبیرش چیه🙁🙁🙁🙁

 316. زهراارواحیزهراارواحیsays:

  سلام من خواب پدرم رو که به تازگی جلوی خودم فوت شده رو دیدم که داخل خواب پدرم لب ساحل دوباره فوت کرده بود و من چهاردستوپا به سختی به طرف پدرم میرفتم و گریه میکردم.فامیل های دیگه هم نزدیکم بودن ولی هیچ عکس العملی نشون نمیدادن تعبیرش چیه؟

 317. سپیده رستمیسپیده رستمیsays:

  باعرض سلام وخسته نباشید. خواب دیدم شوهر عمه ام که حدود 8سال پیش فوت کرده دوباره فوت میکند و همه ی فامیل در خانه ی مادر بزرگم جمع میشوندو مراسم اونجا بود صبحانه میخوردند ومادر بزرگم( که 6سال پیش فوت کردند) احساس نا خوش احوالی داشتند ودر اتاق خوابیده بودند من براشون صبحانه در اتاق پهن کردم وبا هم صبحانه خوردیم اطرافیان مشغول مشکی زدن به خانه بودند و مادر بزرگمم حالش اصلا خوب نبود و میگفت برام دمنوش پونه درست کن تا خوب شم ومنم تلاش میکردم یچیزی براش درست کنم تا زودتر خوب بشه ازش میپرسیدم کجات درد میکنه میگفت نمیدونم دقیقا کجامه ولی اصلا حال ندارم ومن از اینکه تو خونه مشکی میزدن بدم میومد همش میگفتم خوب میشه هنوز که نمرده ولی همون موقع ها بیدار شدم.ممنونتون میشم تعبیرش کنید

 318. PariyaPariyasays:

  سلام خسته نباشید بابام خواب دیده پدرش که فوت کرده تو خواب تشییع جنازشه بعد رفته جلو تر دیده زندست و برهنه خواهرش گفته بابا زندست ببریمش خونه بعد پدرش پا سمت چپش کبود بوده بابام کت تنش و دراورده داده بپوشه وقتی پوشید درآورد گفت خودت بپوش پسرم سردت میشه میپوشه و از خواب میپره خواستم برام تعبیرش کنید

 319. مهدی جعفریمهدی جعفریsays:

  سلام یکی از همسایه های ما خواب دیده مادربزرگم که چند ماه است فوت کرده به خونه شون رفته و حالش خوب بوده و قتی می‌خوابه دوبار میمیره تعبیرش چی میشه؟؟

 320. مهدی جعفریمهدی جعفریsays:

  سلام یکی از همسایه های ما خواب دیده مادربزرگم که چند ماه است فوت کرده به خونه شون رفته و حالش خوب بوده و قتی می‌خوابه دوبار میمیره تعبیرش چی میشه؟؟

 321. نیلوفر زمانینیلوفر زمانیsays:

  با سلام خدمت شما، دیشب یکی از نزدیکان خواب پدر بنده رو دیده که ۶ ساله فوت کردن و توی خوابشون مجددا فوت کرده بودن و انگار تصادف کردن و سرشون از بدنشون جدا شده ، همه هم توی مراسم تدفین بودن و گریه میکردن میشه بگید تعبیرش چیه؟

 322. زهرامحمودیزهرامحمودیsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم مادرمردم درخواب زنده شده و من خیلی خوشحال شدم بعدش دیدم درحال فراره وکسایی میخوان بکشنش ومن دارم اونوفراری میدم و اخرش خودمم فرارمیکنم.حتی دریه جاحس کردم مرده و خون ریخته شده خیلی گریه کردم بعدش دیدم زنده ست و فرارکردم باهاش.تعبیرش چیه؟ممنون‌میشم .

 323. سانازسانازsays:

  سلام خسته نباشید خواب بابام که تازه فوت شده رو دیدم که انگار زنده هست ولی در عالم خواب هم روی تخت داخل خونه دراز کشیده بود و در حال جان دادن بود انگار طوری بود که از بچه هاش هم میخواست توی اون لحظه کنارش باشن وما کنارش گریه میکردیم و بابام داشت اشهدش رو میخوند ولی بعدش رو ندیدم و مرگ رو ندیدم و من در خواب از چند نفر از افراده خانواده ناراحت بودم ممنون میشم لطفا" تعبیرش رو بگید

 324. یاسر شعبانییاسر شعبانیsays:

  سلام ببخشید لطفا خواب بنده را تعبیر نمایید دیشب خواب دیدم مادرم که حدودا یکسال پیش فوت کردن دوباره فوت شدن ومردم جمع بودن ومن جنازه مادرم را در بغل گرفتم لطفا تعبیر خواب بنده چیست اخه خیلی نگرانم ممنون و متشکرم

 325. فاطمهفاطمهsays:

  مادرم الان ی سال و نیمه فوت شده الان چندباری میاد تو خوابم ک میگ من نمردم و منو دفن کردن و زندس دوباره تشعیعش میکنیم و سمت دریا میبریمش خونمون خیلی شلوغه و من هی مادرمو بغل میکنم و باهاش حرف میزنم همه میگن مرده ولی من میتونسم باهاش حرف بزنم و گریه کنم

 326. دیونا رشنودیونا رشنوsays:

  سلامن دیشب خواب دیدم که در خونه مادربزرگم هستیم و مادربزرگ پدرم که چند ماه پیش فوت شدن اونجا بودن و حالشون اصلا خوب نبود و همه پیشش بودن شب شد و میخواستیم بخوابیم ناگهان حالش خیلی بد شد من بردمش تو حیاط و چند تا چاقو تو گلوش کردم که مثلا خلاصش کنم اما نمرد و دوباره رفتیم داخل اما حالش خیلی بدتر بود و همچنین هیچ کس ندید که من اون کار وحشتناک رو میکنم منم با اذاب وجدان نشته بودم و حال بدش رو میدیدم که بعد از چند دقیقه مرد اما انگار یک نوزاد داشت و بعد مرد ماهم داخل حیاط رفتیم که انگار عموم فهمیده بود که یکی چاقو تو گلوش کرده و خوابم تموم شد

 327. عرفان علیزادهعرفان علیزادهsays:

  سلام من خواب فردی رو دیدم که فوت شده بوده.ولی در خواب من ایشون داشتن جون میدادن خیلی هم داشتن عذاب میکشیدن و من هم در خواب میدونستم که ایشون در دنیای واقعی فوت شدن.میشه تعبیرش رو بگید؟

 328. مریم نایبیمریم نایبیsays:

  من دیشب خواب دیدم که پدرم مرده درحالیکه 17سال است پدرم فوت کرده ولی درخواب نمیدونستم.. تموم اعضای خونواده گریه میکردیم و من با داداش بزرگم رفتیم برای دیدن جنازه و اینکه ببینیم چه ساعتی باید بیایم برا انجام مراسم کفن و دفن... تعبیرش چیه؟

 329. دل ارادل اراsays:

  سلام خواب دیدیم که مادرم که نزدیک به دو ساله فوت شدن در خوابم زنده ات بعدیدفه دیدم نیست دنبالش میگشتم که گفتن مرده و من هم از ناراحتی خیلی زیادبه به خدا کفر میگفتم که چیکار مادرم داشتی چرا دیگه مادرموبردی از میشمون.اخه تو خواب انگار پدرم دور از جون قبلا فوت شده بود و فقط مادرم بود که ایشونم فوت شدن.در حالی که مادرم فوت شدن ولی پدرم زنده ان

 330. نسترن كريمينسترن كريميsays:

  سلام من ديشب خواب پدر بزرگم روديدم ك 7ساله فوت شدن توي خواب با اينكه ميدونستم فوت شدن بازم فوت كرده بودن وخانوادم درگير خاكسپاري بودن ويه سريا درگير غسل پدربزرگم من بار دوم ك اين خوابو ميبينم

 331. میترامحمدیمیترامحمدیsays:

  نزدیکای سحر خواب دیدم پدرم از دنیا رفته . البته پدر من ٢٢ سال پیش فوت کرده. در خواب من خیلی گریه و شیون میکردم . مراسم خاکسپاری پدرم خیلی شلوغ بود . حال خیلی بدی داشتم همه فامیل جمع بودن .دست دور گردن من می انداختند و گریه میکردن

 332. لیلاقنبریلیلاقنبریsays:

  خواب دیدم برادرم که مرده پدرم اوردش گذاشت روی قبری که بسته بود گفت تو مردی بخواب اینجا گفت اره مردم خوابوندش گفت بیا پیش من بخواب به من گفت منم نخوابیدم خواهرم خوابید .پیشش اصلا نمیترسیدم .

 333. Shirin esfahaniShirin esfahanisays:

  سلام من دیشب خواب دیدم مادربزرگم که ۵ ماهه فوت کرده دوباره فوت کرده و جنازه اش راهم دیدم و ب پدرم زنگ زدم دوباره خبر فوت مادرش را دادم و ما همه میدانستیم یکبار فوت کرده لطفا تعبیر خوابم رو بگویید با تشکر

 334. مریممریمsays:

  سلام وقت بخیر من پدرم ۳۱ شهریور ۹۹ از دست دادم از اون روز که ۳۰ روز میگذره ۳بار خواب دیدم پدرم بیماریش خوب شده تو خونس اما باز در خواب خبر میدن که فوت کرده من شروع میکنم به زدن خودم این خواب خیلی اذیتم میکنه باعث میشه دوباره زجر از دست دادنش بکشم ویکبارشم که گفت به جای من شخص دیگه ای خاک کردن ودکتر بیمارستان هم گفت بهم عحیبه که ما اشتباه کردیم .یکبار هم خواب دیدم خوب شده زنده شده وما داخل مسجدی کلی سفره وغذاهای مختلف پخته بودیم وچیده بودیم گفتم بابا خوبی گفت اره گفتم میتونی غذا بخوری گفت نه هنوز نمیتونم چون یک ماه که مریض بود نمیتونست غذا بخوره وبا سرنگ بهش غذا میدادیم تعبیر این خواب ها چیه اینکه پدر در ارامش یا روحش ناآرومه خیلی نگرانشم ممنون میشم جواب بدید

 335. RoshanRoshansays:

  سلام من مادر بزرگم هفت ساله فوت شده خواب دیدم دوباره زنده است و دوباره داره میمیره تعبیرش چیه ؟

 336. مسعودمسعودsays:

  سلام خسته نباشی. مادرم خواب دیده که خواهرم مرده و دوباره زنده شده و دوباره مرده میشه بگین تعبیرش چیه؟

 337. زهرا رحمانیزهرا رحمانیsays:

  سلام خوابم به این صورت بود که مادر بزرگ وپدر بزرگم که فوت کردن مادرشون را اورده بودن خونشون ولی گفتن خانم جون فوت کرده پدربزرگم گزاشتش توماشین برد برای دفن وما هم به هنراه مادربزرگم تا دم در بدرقشون کردیم ولی باهاشون نرفتیم

 338. حسینحسینsays:

  سلام خواب دیدم داییم ک تازه فوت شده زنده است و بیمار و در منزل ما بستری است و ما درحال مراقبت از او. یک لحظه درحال مردن بود اما با رسیدن ب موقع من حالش بهتر شد

 339. ماریاماریاsays:

  خواب دیدم پدر شوهرم که چند ساله مرده دوباره مرده بودن بعد فاتحه خونیش دم خونه ما بودش

 340. رویارویاsays:

  سلام من خوابیدم دیدم که مادربزرگم که ۷ ماهه فوت کرده دوباره فوت کرده همه فامیلش جمع شدن خونه اش ولی هیچ کس غیر من گریه نمیکنه . یه نفرم آهنگ نامربوط گذاشته انگار برا کسی مهم نبوده منم ناراحت و عصبانی هستم که چرا ناراحت نیستن

 341. حسین کریمیحسین کریمیsays:

  با درود فراوان بنده پدر خودم را تقریبا ۴ ماه پیش به علت بیماری کبدی از دست دادم .دم صبح قبل از اینکه بیدار بشم، خواب دیدم که به داخ کوچه ای رسیدم که شبیه کوچه خانه عمه بود و اقوام مشکی پوش منتظر من بودند که برسم و مرده پدرم را همراهی کنم. وقتی گریه کنان روی جنازه را کنار زدم ،صورت پدرم اون صورت زمان فوت شدنشون نبود و مثل اون زمان سرحالی و خوبیشون بود. انگار که خواب باشند. خیلی ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید سپاس از لطفتون

 342. هادیهادیsays:

  سلام.. خواهش میکنم‌ تعبیر خوابم را بگید همین الان خواب دیدیم.. همین الان که قبل از اذان هستش خواب دیدم خواهرم که بیشتر از ۱۵ سال پیش فوت شده در خواب باردار هستش و بچه ایی به دنیا میاره و خودش از دنیا میره و دامادمون (که اونم‌ فوت شده) من بچه رو میبرم جلوی پاش و اون‌ نیایشی میکنه و برای بچه آیین نام‌ گذاری رو انجام میده اما نمیدونم چه نامی و حتی متوجه نشدم‌ اون فرزند پسره یا دختر.. عجیب اینکه به من گفتن‌ بیا داخل و با مرده خداحافظی کن من نرفتم و فقط گریه میکردم و دیدم کسی که فوت شده (که به اصطلاح خواهر منه) کفن مشکی داره!

 343. سحرسحرsays:

  خواب دیدم پدرم که سال پیش فوت کرده است دوباره مرد و در فتحه او بودیم

 344. نسیم سیدیاننسیم سیدیانsays:

  سلام من خواب دیدم پدر و دایی پدرم که چند ساله فوت کردن در خواب تو جا افتاده بودن و فوت کردن دایی پدرم چشماش باز بود تعبیر این خواب چیه؟

 345. کریم زادهکریم زادهsays:

  سلام من در خواب دیدم شوهرم فوت کرده و مادرش منو از خونه بیرون کرده که گفت تو پسر منو کشتی خیلی گریه کردم میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 346. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من 49 سالمه خواب دیدم جاریم یه بلوز بافته که لابلاش 4تا از آیه های قران البته از هر کدوم یک کلمه هست میگه نباید با هم بخونیم چون جادو میشه و پسرم میگه خیلی این لباس توی جهان معروف شده و می بینم جاریم یه لباس سبز بلند پوشیده و یه کفش سبز میگه قشنگه ؟ مامانم میگه نه و کفش به لباسش نمی خورد به آبی میزد بعد اومد روبروی من نشست یکی از فامیلمون بلندش کرد خودش نشست گفتم این جاریمه باهاش ملایم رفتار کرد من از پیشرفتش کمی حسادت کردم و فکر کردم خیلی خودمو انداختم و تصمیم گرفتم از جایی شروع کنم و اول زبان انگلیسی رو یاد بگیرم همون شب خواب دیدم پدرم که چند سال مرده دوباره مرده اما من اصلا ناراحت نیستم تعبیرش چی میشه متشکرم

 347. الهه غلامعلیالهه غلامعلیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدرم ک خدود ده سال پیش فوت شده زنده بود من رفتم تا جایی خبر فوتش بهم رسید تا خودمو برسونم فوت شد خییییلی گریه کردم میشه تعبیرشو بگید؟؟

 348. سپیده نخعیسپیده نخعیsays:

  سلام‌من خواب دیدم پدرم که ۷ سال پیش فوت شدند توی قبر خوابیدن و منتظر مرگ هستند تعبیر این خواب چیه؟ لطفا

 349. مهرنوش ربیعیمهرنوش ربیعیsays:

  سلام و وقت بخیر دیشبی خوابی دیدم که میخواستم تعبیرش رو بدونم، درخواب دیدم که پدرم ( که به تازگی فوت شده است) درخواب و تلاطم است خواستم اورا بیدار کنم خواهر زاده‌ام ( اون یک پزشک است) به من گفت که اورا بیدار نکن چرا که در حال جان دادن است!!!

 350. محمد علي رونيمحمد علي رونيsays:

  ممنون از تعبيراتون. مادرم در شهرستان زندگي ميكنه ولي من تهران هستم خواب ديدم منو روبروي يك مانيتور دعوت كردند و تصوير مادرم تو مانيتور بود به من گفت ميدوني پدرت فوت شده آره پدرت فوت شده. در صورتي كه پدرم ١٨ ساله كه فوت شدند. ممنون ميشم. تعبيرشو بنويسيد.

 351. هلیاسپهریهلیاسپهریsays:

  سلام وقت بخیر. پدرم دوسال پیش دراثربیماری فوت شدن.امادیشب دیدم پشت فرمان نیسان بخاطر تموم شدن باطری ماشین ، فوت شدن ومن کلی ناراحتی و گریه کردم .پدرم هیچوقت ماشین نداشته ومنم تو خواب یادم نبود که قبلا پدرم فوت شده.تعبیرش چی میشه؟ممنونم.

 352. مریم نورمریم نورsays:

  پسرم خواب عجیبی دیده ..میگوید خواب دیدم آقاجونم که تازه فوت شده انگار ما یه رسمی داشتیم ک جنازه رو بعد یه مدت از خاک می کشیدیم بیرون و واسه زنده شدنش ی دعا هایی رو میوخوندیم مامانم بابام و برادر بزرگم و من و داییم هم بودیم واسه اینکار جنازه آقاجونم تازه بود انگار تازه مرده بعد شروع کردیم دعا کردن بعد یهو چشاش رو باز کرد و و همه گفتیم آقا جون زنده شد: برادرم دستشو گرفت و شروع کرد ابراز احساسات کنه و بعد یهو یه لبخندی زد اقاجون و روشو اونور کرد و دوباره مرد و بعد بیدار شدم آقاجونم جوون بود شبیه وقتی ۵۰ سالش بود ممنون میشم تعبیر خواب پسرم رو بگید

 353. لادن قدرت پورلادن قدرت پورsays:

  سلام. من دیشب قبل از ادان صبح خواب دیدم پدرم که الان ده سال است فوت شده دوباره مرده و توی امبولانس گداشتن و کفن سفید پوشیده بود و برادرم هم راننده امبولانس بود و وقتی میخواستن ببرن زنده شد دستم را محکم گرفت و لبخندی زد توی خواب ازش پرسیدم ازم راصی هستی دستم را محکمتر فشار دادو دوباره مرد و از خواب بیدار شدم . لطفا راهنماییم کنید تعبیر خوابم چیست چون من سالهاس خواب پدرم را ندیده بودم

 354. سید رحمت شجاعیسید رحمت شجاعیsays:

  سلام و وقت بخیر من الان یعنی ساعت 4 صبح خواب پدرم رو دیدم ک ۶ ماهی پیش فوت شده دوباره خواب دیدم فوت شده ولی از اونجایی ک‌دلم میخاست یکبار دیگه دستشو ببوسم و همیشه تو دلم بوده ک بهش بگم دوستت دارم و بغلش کنم واقعا داره عذابم میده و فقط میاد ب خواب من الانم خوابشو دیدم ک توی ی حیاط بزرگ همه فامیل اومدن پدرم بزرگ فامیل سادات بود بعد کلی گریه و زاری میگن ک فوت شده و توی ی محوطه ی خیلی بزرگ داریم میریم سمت مرده شور خونه ک پسر عموم و خواهرام رو میبینم و من و ی خواهرم از ی در دیگه وارد میشیم ولی بقیه از اون در اومده بودن نمیدونم تعبیرش یعنی چی ممنون میشم کمکم کنید

 355. بهزاد حسنلوبهزاد حسنلوsays:

  سلام من مادر بزرگم چند سال قبل فوت کرده خواب دیدم قایمکی رفتم خونه مادربزرگم و گوشه ای قایم شدم که یک دفه مادرم اومد بهم گفت بیا بیرون مادربزرگت فوت کرده بعد یهو دیدم وسط مجلس ختمش هستم داییم اونجا بود و داشت به پدرم تهمت میزد تو قایمکی اومدی پس مشکوکی منم داشتم از پدرم دفاع میکردم که بیدار شدم دم سحر دیدم این خوابو

 356. ف.روشنف.روشنsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدرم که چهار ماه است فوت شده مجددا زنده شده و حال بسیار بدی دارد ،نه توان حرکت دارد نه حرف زدن،اوضاع خیلی بدی داشت تا اینکه بوی سوختگی چیزی همه جا را میگیرد ،پی گیر بو میشوم ، از مادرم که در آشپزخانه مشغول غذا پختن است میپرسم یادش می آید که آتشی روشن کرده و بدون اینکه حواسش باشد جایی روشن کرده که پدرم بوده، مادرم میرود و جسد سوخته و عین چوب شده ی پدرم را بیرون می آورد

 357. ناشناسناشناسsays:

  مدیر محترم سایت در حصوص تعبیر خواب باید بگویم در بعصی جاها شما داری اشتباه خواب تعبیر میکنی ادم حسایی اگر کسی مرده باشد و در عالم خواب دوباره ببینیم مرده و میخواهیم کارهای کفن ئ دفنش را انجام دهیم صد درصددرصد و بیشتر یعنی یک نفر از نزدیکان فوت خواهد شد چرا برای مردم خواهایشام را چرت و.پرت معنی میکنی من خودم خواب دیدم عمه مرده امو دوباره مرد به یک هفته نرسید یکی دیگه از عمه هام مرد ولی وقتی اومده بودم اینجا تعبیر شما رو دیدم کاملا چرند نوشته بودی مردم را با این تعبیرهای نادرست خود گمراه نگنید

 358. مهسایزدانیمهسایزدانیsays:

  دیشب خواب پسر عموم که ۵ سال پیش مرده رو دیدم که تازه مرده همه گریه میکردن ولی من خیلی بیشتر از همه گریه میکردم و همه توجهشان جلب شده بود و ناراحت من بودن

 359. اثمر مجنونیاثمر مجنونیsays:

  سلام من پدرم ۱۷ سال پیش فوت کردن دیشب خواب دیدم پدرم که توی خواب مشخص بود چندین سال پیش فوت کرده دوباره فوت شدن و من دنبال لباس مشکی میگشتم و لباس مشکی پوشیدم مادربزرگ و عمه ام اومدن خونمون و عمه ام شیرینی خریده بود

 360. نسرین غضنفرینسرین غضنفریsays:

  سلام دیشب در خواب دیدم پدبزرگم که چند سال پیش فوت کرده دوباره فوت کرده و درحال خاکسپاری هستیم و من خیلی گریه میکردم و بیقرار بودم که پدربزرگم به کفت به حالت نشسته شد و من رو نوازش کرد و بهم لبخند زد ممکن بهم بگید تعبیر این خواب چیست.

 361. هستی محمدی تبارهستی محمدی تبارsays:

  سلام.ممنون از مطالبخوبتون.من خواب پدرمرحومم رو دیدم که دربستر مرگ بود.یه کم صحبت میکرد اما بیجان بود...بالاتنش عریان بود و روی شکمش یه گندیدگی بزرگ قهوه ای رنگ داشت که شبیه گندیدگی روی سیب یا گلابی بود.مفهومش چیه؟

 362. محبوبهمحبوبهsays:

  سلام خسته نباشید پدرم ده ساله فوت شده خواب دیدم که مسافرت بودم وقتی برگشتم گفتن پدرت روفلانی کشته ومن هم خیلی گریه می کردم ومن خیلی ناراحت بودم حتی با اون فرد کم محلی میکردم وبعدش بحث کردم

 363. محمودمحمودsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که چند ماهه مرده دو نفر از دشمنان مون کشتنش جسدشان هم پیدا نمیشه

 364. مرتضى لولوئىمرتضى لولوئىsays:

  سلام،ديشب خواب ديدم كه يكى از اقوام دور كه چند سال پيش به دليل سرطان فوت شده بودن،كنار هم مثل قبرستان كه فكر ميكنم جنگ هم بود نشسته بوديم،و من ايشون رو با چوب كشتم،اينقد با چوب به سرشان ضربه زدم تا پر از خون شد و مردن ممنون ميشم تعبير كنين،مرسى

 365. شایان ولندیاریشایان ولندیاریsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که یکی از بچه های محلمون که دیوار به دیوار خونه ما هست و شهید شده دوباره مرده و اون رو در طابوت برای مراسم به خانه ما آوردند من همه خیلی برایش گریه میکردم بعد سرش را از طابوت بیرون آورد و فقط به من نگاه کرد و فقط من او را می‌دیدم که زنده است او روی گونه هایش با ناخن می کشید و من گفتم که چرا اینکار رو انجام میدی و انگار که یک فرشته کنار من بود و به من گفت که اون رو خیلی در جنگ اذیت کردند صورتش را زخم کردند ولی اصلا هیچ جای زخمی بروی صورتش نبود و همچنین مادرم که فوت شده بود در مراسم بود و مادر شهید که اونم فوت شده بود حضور داشت و زنده بود ممنون میشم جواب بدید

 366. جوادجوادsays:

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم مادرم که یکساله فوت کرده تو تخت دراز کشیده و به نظر در حال احتضار بود که یک دفعه رنگش سیاه شد و بدنش یخ زد یعنی جان داد هر چی پدرم و برادرم رو صدا زدم صدام در نیومد بعد وقتی تونستم صداشون کنم یک دفعه برگشتم دیدم مادر مثل حالت قبلیش که رو تخت خوابیده بود و رنگش طبیعی شده بود میشه تعبیرش رو بگین و اینکه شبش من زیارت عاشورا خوندم و توسل کردم به خانم فاطمه زهرا که از حال مادرم با خبر بشم که اینو دیدم. ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 367. ساحلساحلsays:

  سلام تو رو خدا جواب منو بدید خیلی میترسم خاله و شوهر خاله پدرم فوت شدن . من دیشب خواب دیدم رفتم خونشون زنده بودن . و دو سه نفر از مرده های دیگه هم بودن که اونا هم زنده بودن . اول تعجب کردم و ترسیدم ولی بعد عادی شد . با هم غذا درست کردیم . بعد خانوادم آمدن . شب که شد شوهر خاله بابام فوت کرد . تنها کسی که گریه کرد ما زنده ها بودیم یعنی من و خانوادم. خیلی غصه خوردم ولی مرده ها منو دلداری میدادن که اشکال نداره . حالا میترسم تعبیرش چیه ..

 368. بی نامبی نامsays:

  سلام من خواب دیدیم که در قبرستان شب بود با خانواده مادرم هستیم که یک جنازه ای که میخواست دفن شود زنده شد وبه خانه ی مادربزرگم رفتیم و در آنجا باهم گفت و گو میکردیم یک شب خونه ی مادر بزرگم خوابید صبح که دفنش کردیم یک انگشتر به من داد و من از خواب بیدارشدم

 369. زهرا روشنزهرا روشنsays:

  دیشب خواب پدرم که دوساله به رحمت خدارفتن رادیدم که بازفوت شدند و اوردنش وگذاشتنش داخل اتاقش با تابوت وهمه هم دورش خوابیدن داخل اتاق و منم گریه میکردم ولی بعدیمدت پدرم زنده شد وباهام حرف میزدتورختخوابش فقط بامن حرف میزدومیخندیدولی بعدش دیدم بازتوتابوته ومرده اس و هیچکس هم کاری نمیکردواسه خاکسپاری وبرادرام هم رفته بودن خونه خودشون وخوابیده بودن ومن فقط دنبال کارابودم ولباس مشکی وخواهرم وبچه هاش وبچه های برادرام لباس وروسری رنگی فقط پخش کرده بودن داخل اتاق ومن حرص میخوردم وجمع میکردم وفقط حرص کفن ودفن میخوردم میخام ببینم تعبیرش چی میشه .ممنون

 370. A,,ShA,,Shsays:

  سلام...پدر من ۹ ماهه پیش فوت کرد...دیشب خواب دیدم دوباره فوت کرده...فقط شلوغی تو خونه می دیدم...فقط هم من داشتم گریه میکردم....خواهرم اومده بود بهم میگفت همین جوری همه میگن این با بقیه فرق میکنه بس کن دیگه این قد گریه نکن ازصبح پاشدم همه اش استرس دارم....میشه راهنمایی کنید

 371. رویا صدیقیرویا صدیقیsays:

  سلام دیشب خوآب دیدم مادر بزرگم که ۸ ساله میش فوت کرده دوباره فوت شده همه دوره قبرش نشستن و غذا میخورن من گریه میکردم ولی گریه هام جوری بود که خالی نمی‌شدم انگار سیر گریه نمی کردم مثله زمانی که تشنه ‌هستی هر چقدر آب میخورن باز تشنه ای یه حال عجیبی بود فقط دلم میخواست از ته دل گریه کنم

 372. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر, من خواب دیدم که مادرم خیلی گریه میکنند و وقتی علت را پرسیدم گفتند مادرشون یعنی مادربزرگ من فوت کردند در صورتی که مادربزرگم ۱۰ سال پیش فوت شدند و ما وابستگی عاطفی بسیاری به مادر بزرگم داشتیم من در یک تعبیر خواب خواندم که اگر کسی که فوت کرده مجددا بمیرد نشانه مرگ فرزندان هست من واقعااا نگران هستم, ممنون میشم که تعبیر خواب من رو بفرمایید.

 373. AliiiAliiisays:

  سلام من دیشب خواب دیدم پدر بزرگم ک مریض شده بوده توسط مریضی فوت شده دوباره تو خواب مریض شده بود و فوت شد و منم خیلی گریه میکردم تعبیرش چیه

 374. زهرا -زهرا -says:

  سلام من دیشب خواب دیدم مادربزرگم که ۵ ساله فوت شده اومده تو خوابم و یعنی خودش نیومد خالم اومد خبر داد که مادربزرگم مرده همه ناراحت بودن داشتیم می رفتیم خونه دیدیم مادر بزرگم دم در افتاده بعد یکی از اقوام ما که تازه شوهرشو از دست داده بالا سر مادربزرگم گریه میکنه همه زدن زیر گریه بعد اون خانم سر مادر بزرگم رو بلند میکنه خیلی قیافه وحشت ناکی داشت بعد برای مراسم ختم به همه داداش های مادربزرگم که زنگ زدیم همه گفتن ما نمیایم و اینا بعد من از خواب بلند شدم خیلی گریه کردم و خیلی هم میترسم وقتی از خواب بلند شدم ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه صبح بود

 375. مهسا عاشوریمهسا عاشوریsays:

  سلام خواب دیدم پدربزرگم که سالها پیش فوت کرده زنده شده با لباس مرتب و دوباره میمیره اما همش میگفت دریا ، چیزی از مراسم در خواب ندیدم اما توی خواب قبرش یه جای سبز بود که بالای مزارش دوتا بیدمجنون بود . ممنون میشم تعبیرش را بدانم

 376. باباداییباباداییsays:

  سلام من دیشب خواب پدر و مادربزرگم که هر دو بر اثر سرطان از دنیا رفتند را دیدم. اول رفتم سمت یک دستشویی که در خواب انگار منزل عمی بزرگم بود، یک بره کوچک انجا بود و درو دیوار انجا پر از خون بود برگشتم سمت خانه، پدرم که خیلی سرحال بود میخواست چیزی به من بگه که انگار دهانش را بسته بودند، در خواب از خدا خواستم که کمک کنه متوجه بشم که پدرم میخواد چی به من بگه، که مادربزرگم را دیدم که در کنار خواهر کوچکم خواب بود خیلی میترسم

 377. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.امشب خواب دیدم مادر بزرگم ک تقریبا ۹ ماهه فوت شده باز زنده شده روشو با پتو کشیده بودن بعد پاشد هر چقدر صداش کردم جواب نداد مادر بزرگ شوهرمم پیشش بود انگار اون هر چی میگف میشنید من میگفتم ن..انگار ک تو خونه جشن بود بعد همه گریه کردن و گفتن مادر بزرگت مرده .

 378. Mobina MohammadiMobina Mohammadisays:

  سلام من خواب دیدم ک پسر عموم ک حدود چهارسال پیش فوت شده دوباره فوت شده و داشتیم اونو خاک میکردیم تعبیرش چیه؟

 379. مهلامهلاsays:

  سلام خواهرم به تازگی فوت کردن دیروز روز هفتمشون بود ،دیشب خواب دیدم زندس میاد با میکروفون تو حیاط حرف بزنه بعد متوجه میشه اونی که دستش بوده میکروفون نبوده تا میاد با میکروفون حرف بزنه میمیره و من گریه میکنم ،کل خوابم همین اتفاقا بود که سریع از خواب بلند شدم لطفا تعبیرش کنین ⚘⚘

 380. سهیلاسهیلاsays:

  سلام. من امروز خواب دیدم مادر که دوساله از دست دادم و نتونستم سر مزارش گریه کنم دوباره فوت شده و همچنان فریاد میزدم و گریه میکردم .نمیدونم تعبیرش چیه من به مادرم خیلی وابسته بودم هنوز هم باورم نمیشه که نیست حالم خیلی بده انگار همه اون روزها تداعی شده تعبیرش چیه لطفا؟

 381. سهیلاسهیلاsays:

  سلام. من امروز خواب دیدم مادر که دوساله از دست دادم و نتونستم سر مزارش گریه کنم دوباره فوت شده و همچنان فریاد میزدم و گریه میکردم .نمیدونم تعبیرش چیه من به مادرم خیلی وابسته بودم هنوز هم باورم نمیشه که نیست حالم خیلی بده انگار همه اون روزها تداعی شده تعبیرش چیه لطفا؟

 382. علیعلیsays:

  سلام ارادت بنده خواب دیدم مادرم که ۱۴ ماه پیش فوت کردن دوباره فوت کردن و من هم خیلی گریه زاری کردم و همه اقوام آشنا اومده بودن حتی کسانی که به کمک دست دیگران که توان راه رفتن نداشتن اومده بودن لطفا راهنمایی بفرمائید ممنونم

 383. علی عباسیعلی عباسیsays:

  سلام در خواب دیدم که عمویم که چندین سال است فوت کرده است در حالیکه شیک پوشیده بود به خانه ما امد در حالیکه به همه ما که در خانه بودیم اعتراض میکرد و من هم ارام کردم ودراز کشید تا بخوابد دیدم احساس ناراحتی میکند یادم امد که عمویم قبلا ناراحتی قلبی داشت زود پا شدم وسوار ماشین کردم تا ببرم دکتر در خیابان تجمع مردم را دیدم که تظاهرات میکردند با هزار سختی از میان جمعیت رد شدم وبه مرکز درمانی رساندم ودر انجا از خواب بیدار شدم خواهشمند است تعبیر ش را بیان فرمایید با تشکر البته لازم بیاد اوری است که پسر عمویم ۴روز است فوت کرده ولی من به مراسم اش نرفته ام

 384. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب مادربزرگم رو که به تازگی فوت کرده دیدم. به ایشون به مسافرت رفتیم و مادربزرگم تصادف کردن و پشت سرشون زخمی شد و وقتی هم که به شهر خودمون برگشتیم فوت کردن. چه تعبیری داره؟

 385. ساراساراsays:

  سلام میشه خواب منو تعبیر کتید من بعد از نماز صبح خواب دیدم پدرم که یک سال پیش فوت کردن مرده و براشون تو خونه قدیمی پدر بزرگم مراسم گرفتن من خیلی گریه میکردم وسطاس مراسم متوجه میشم یه بلوز کرم تنم هست به بقیه میگم من حواسم نیست چرا به من نمیگین که لباسمو عوص کنم میرم و دنبال لباس مشکی میگردم اولش مدام لباسهای رنگی میاومو جلوی چشمم تا اخر لباس مشکیمو پیدا کردم . البته خوابم ادامه داشت ولی فراموش کردم

 386. الناالناsays:

  پدر من دوماه پیش بر اثر تصادف فوت کرده و من در لحظات فوت پیشش بودم و مادرم شرایط فوتش رو ندیده بود .تا روز قبل مادرم ،پدرم رو در خواب ندیده بود تا اینکه شب قبل پدرم در حالتی که پاش و سرش خونین و شکسته بود به خواب مادرم اومده،مادرم خیلی ناراحته از اینکه پدرم در اون دنیا آرامش نداره.

 387. سلمانسلمانsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدر بزرگم که دوساله فوت شده میخواستیم با خانمم که میوه و شیرینی همراه داشتیم رفتیم خونش وقتی رسیدیم بهمون گفتن فوت شده در خواب رو جسدش گیر یه زیاد کردم

 388. بهاربهارsays:

  سلام. من. خواب دیدم خاله ام ک ۶سال پیش فوت شده دوباره زنده شده بود اما بعد از مدت کوتاهی فقط در حد ی روز بود بعدش اومد گفت من فرصت زیادی ندارم باهم البوم و عکسا قدیمیمون نگاه میکردیم سرم رو شونش بود خیلی گریه کردم حسرت میخوردم ک چرا باید بره. بعدش تموم شد با مادرم بودم. ک گفتن. خالم دوباره فوت شده داشتیم میرفتیم سردخانه و سر مزار خالم ک رسیدیم دیدم مادر بزرگم و چند تا زن دیگه داشتن گریه میکردن یارچه سیاه روی قبر خالم بود و من رفتم کنار. قبر تو. جمعیت. همینطور داد میزدم گریه میکردم تعبیرش چیه توروخدا

 389. شیواشیواsays:

  سلا من امروز خواب مادرم رو دیدم که ۵ سال پیش به علت سرطان فوت کرد خواب دیدم مادرم زنده شده و ّعلش کردم بعد با پدرم دعواش شد و داشت از خونه میرفت بیرون که توی پله ها حالش بد شد بهش گفتم نرو گفت باید برم به هر حال و مرد

 390. maryammaryamsays:

  سلام ،خوابی که من دیدم در خواب به دنبال یکی از همسایه های قدیمی که قبلا مرده بودیم که متوجه شدیم در خانه اش مرده و جنازه اش بو گرفته ، من جنازه رو ندیدم ، انگار تو حیاط بودم

 391. عرفان بناکارعرفان بناکارsays:

  سلام و خسته نباشید،من امروز سحر(عید فطر هم هست)خواب دیدم که پدربزرگم که هفت سال پیش فوت کرده با صورت تقریبا نامشخص یعنی حس میکردم پدربزرگم هست.توی یک شرکت که همه کت و شلوار داشتند،پشت یک میز تلویزیون نشسته است و به همه نگاه میکند،طوری که انگار فقط من میتوانم پدربزرگم رو ببینم،بعد ناگهان خودم را در مراسم ختم دیدم که همه سیاه پوشیدند و من دارم قبر پدربزرگم رو با آب تمیز میکنم،لطفا اگر ممکنه راهنمایی کنید،میخوام بدونم که تعبیرش چیست با تشکر.

 392. زهرهزهرهsays:

  همسر من 14 ساله که فوت کردن. دیشب دیدم که فوت شده و من گریه می کنم و سوگواری میکنم. تعبیرش چی میتونه باشه؟؟ ممنون

 393. طنازطنازsays:

  سلام مادر من ۱۱ ساله که فوت کرده دیشب خواب دیدم که تمام این مدت مادرم زنده بوده و اسایشگاه فرستادن اما به من گفتن که مادرم فوت شده ولی قبل از اینکه برم اسایشگاه مادرمو ببینم گفتن که فوت کردن تعبیرش چی میتونه باشه؟

 394. ثناثناsays:

  سلام خسته نباشید من همین شب دیم که پدرم که 5 ساله فوت کرده دوباره فوت شده ولی من هیچ اتفاقی را نمی دیدم فقط اعلامیه پدرم دستم بود و.. گریه میکردم من خیلی جوان مرده دری 37 سالکی الان در سایت های مختلف خوندم که چنین خوابی بداست ناراحت شدم میشه کمک کنید

 395. عقیله خواجویعقیله خواجویsays:

  با سلام دختر عموی من مادرم و که سه ساله فوت کرده خواب دیده که زنده است ولی تو غسالخانه دارن میشورنش و برای کفن و دفن امادش میکنن درحالی که زنده است وصحبت میکنه اما فرزندان اونجا حضور نداریم.ودر این حین یک چیزی از تو شکمش بیرون آوردن که عدد۳۲ رو که انگاری یک رمز بوده و عنوان میکنن. دوروبر ها از اینکه میخوان زنده دفنش کنن شاکی بودن در غسالخانه ولی خودش میگفت که اشکالی نداره همون زیر قبر جان میدم. خواهشا تعبیر این خواب چیه؟ باتشکر.

 396. محدثهمحدثهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم ک پدربزرگم که سال پیش فوت کردند دوباره زنده شدن و باز دوباره خبر دادن که فوت شده من نمیدونستم چطوری این خبر رو به مادرم بدم و خالم یک کلیپی نشون داد بهم که عکس پدربزرگم بود ک دورش اتش بود و اصلا قیافش شبیه پدربزرگم نبود و اینکه الان نزدیک سالگردشونه میشه بگین خوابم تعبیرش چیه خوبه یا ن؟

 397. سیناسیناsays:

  با سلام و تشکر از شما من خواب دیدم توی خونه ی مادر بزرگم هستم (ایشون هفده ساله فوت شدن) و بعد ایشون زنده بودن و توی اتاق داشتند نماز میخوندند و بعد دوباره سر نماز فوت شدند البته از فوت ایشون تی خواب خیلی متاثر و اینا نشدیم همزمان تواب دیدم در خانه مادربزرگم و باغمون بوته های کدو وجود دارد که پر از کدوهای بزرگ بود لطفا تعبیرش را بگید حق نگهدارتون

 398. ایرج ایمانیایرج ایمانیsays:

  سلام.مادرم سال ۱۳۸۸ باایست قلبی به رحمت خدا رفت.البته مادربزرگم و مادرم بایک ساعت تاخیر باهم فوت شدن.اول مادربزرگم و یک ساعت بعد مادرم با ایست قلبی فوت کردن..دیشب خواب دیدم مراسمی برگزارشده؟ ازیک نفر پرسیدم مراسم برای چه کسی برگزارشده؟ بهم گفت مادرت در دنیای بعد مرگش هم دوباره فوت کرده و امروز مراسم سوم مادرت هست. البته من هرروز صبح بعد نماز صبح برای تمام اموات دو رکعت نماز میخوانم.فقط گیج شدم این خواب را قبل نماز صبح دیدم یا بعد نماز.. خواهش می‌کنم تعبیر خواب منو بهم بگید.واقعا روز جمعه منو این خواب بهم ریخت

 399. احمداحمدsays:

  سلام. من خواب دیدم دارم برای مادربزرگم که نزدیک یک ساله فوت شده کیک میخرم برای خیرات. بعد یه دفعه نمیدونم چی شد رفتم بالا دیدم عموم بالای سره مادربزرگم نشسته و یه دفعه ولش میکنه میره.. رفتم سمتش گفتم عمو چیکار میکنی ولی هیچی نگفت و رفت.. یه دفعه مادربزرگمو دیدم که جنازه اش افتاده زمین و دراز کشیده و خونی هست..

 400. مهدیهمهدیهsays:

  سلام میشه تعبیر خواب منو بگید. مادر بزرگ پدرم نزدیک یک ماهه ک فوت شدنند و هنوز چهلمشون رو نگرفتن. خواب دیدم ک ایشون چهره پر لک قرمز با صورت زرد دارند و خیلی ضعیفند و ناراحت. توی جمع خیلی زیادی بودیم ک همه بچها و نوه های مرحوم بودند ایشون درحال مرگ بودند و بلند شدند و انگار ک روح از بدن خارج شه و همه فهمیدند ک دارن میمیرد ولی همه جیغ میزدند و میترسیدن خودمم خیلی میترسیدم و کسی گریه نمیکرد و به سمتش نمیرفت و فقط عمه خودم و پدر بزرگم ک فرزند مرحوم باشند رفتن و دستشان را زیر سر مرحوم گذاشتند. دوباره مرحوم زنده شد. من بهش گفتم بلند شو و راه برو اون سریع از جاش بلند شد و منظور من از این حرف این بود ک دوباره سرش گیج بره و از دنیا بره چون ازش میترسیدم. و اون از توی این همه شلوغی اومد پیش خانواذه خودم و گف ک شما بیشتر از بقیه ب من رسیدگی کردین پس میام پیش شما. تعبیر خوابم چیه؟

 401. محمد سعید بختیاریانمحمد سعید بختیاریانsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که چند ماه پیش مرده زنده شده و من با او احوال پرسی میکنم و دوباره جلوی چشمانم به سختی جان میده میمیره چند بار این خواب رو دیدم چند شب پشت سره هم تعبیرش چی میشه خواهشن توضیح بدین.

 402. سحرسحرsays:

  سلام یکی از اشناها در مورد مادر من که ۱۰سال پیش فوت کردن خواب دیده که از مزار بلند میشه و زنده شده و دوباره میخوابه توی مزار میمیره همه هم دارن جیغ میکشن من خواهرام وبرادرام هم اونجا هستیم میشه بگین تعبیرش چیه توروخدا بهم بگین

 403. بنیامینبنیامینsays:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما پدرم حدود چهار ماه است فوت شده ، دیشب خواب دیدم که سوار ماشین بودیم یهو بیهوش میشه یا تشنج میکنه منم به زور ترمز میگیرم بعد از ماشین میارمش بیرون و میبینم فوت شده ، بعد زیارت عاشورا جلوم بازه و دارم گریه میکنم جناب تعبیر شما چیه؟🥺

 404. آسیهآسیهsays:

  سلام وقت بخیر امروز که این متن رو مینویسم 7 شهریور 1400 هست. من یک ماه پیش مادرم رو در اثر کرونا از دست دادم. دیشب پسر عموی من خواب دیده که مامان من مریض شده(کرونا) و مرده و بعد از اون من هم به همین علت (کرونا) مردم. خواهر و برادارم هیچکدوم نیستن. زن عمو(مامان همین پسر عموم)، خاله م و دایی من هستن و گریه میکنن(مامان من از دایی ام ناراضی بود). میگه خیلی تلاش کرده که من خوب بشم ولی نشدم و بعد من مردم. تو خوابش بعد از مردن من باز من رو میبینه. به همه میگه که میخوام آسیه رو برگردونم. میاد خونه تو چهارچوب در گیر میکنه ینی صداش میکنن طول میکشه تا برگرده وقتی برمیگرده سرک میکشه تو خونه میبینه من با لباس زردرنگ(این لباس رو دارم و میپوشم) کنار مامانش نشستم(از بالا دیده) اینور و اونور رو نگاه میکنم اما حرفی نمیزنم و همه دارن گریه میکنن خواسته بیاد داخل من رو ببینه که با علامت بهش گفتن نه و نگذاشتن. تو همون خواب به ذهنش میرسه که بخوابه شاید تو خواب منو ببینه به خودش میگه جلو در چارچوب خونه ما بخوابه. تو خواب خوابش میبره و من رو تو خواب میبینه که سرش رو بلند کردم وبا خنده بهش گفتم "چرا اینطوری میکنی من که اومدم".... بعد یه تکون شدید میخوره بیدار میشه این رو هم بگم عصر روز قبلش من سر مزار مامانم رفته بودم تنهایی و خب خیلی گریه کردم.

 405. فاطمه پورمطوریفاطمه پورمطوریsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که پدرم که دوسال پیش فوت کرده نفسش میگیرد و در آغوش برادرم فوت می‌کند تعبیرش چیست

 406. ن. شن. شsays:

  سلام من خواب دیدم عموم که چندین ساله فوت کرده توی خواب دوباره فوت کرده و پدرم که اون هم چندین ساله فوت کرده برای دفن برادرش اومده و توی این مراسم کفن و دفن هیچ کدوم از فرزندان و نوه ها و خانواده عموم حضور نداشتن و من سراغشون رو میگرفتم تعبیر این خواب چیه؟

 407. آرزوآرزوsays:

  سلام خواب دیدم که عمو ی من که چند سال پیش فوت شده رو دارن اعدام میکنن.تعبیرش چیه؟

 408. صادقصادقsays:

  سلام و عرض ادب ......خواب دیدم شخصی که هم خودش و هم خانومش که کشته شدهداست را میخواهیم تشییع کنیم البته هردو آمر به معروف بودند و در این حال کشته شدند خودش در معرکه با لباس پاره پوره جان داده بود که یهو دیدم دست و پا میزند ولی چشمانش بسته استمردم سوال کردند عجیب است این جنازه چرا هنوز تکان میخورد گفتم چون در راه خدا کشته شده بدن او جان دارد مثلا زنده است و قدرت تکان خوردن دارد در همین زمان گفتن او کرونا هم گرفته بود باید وی را بسوزانیم در حالی که او با چشمان بسته تکان میخورد شخص دومی که اتش بر داشت وی را سوزاند و او با اشاره حالت نیم خیز بلند شد که مثلا من زنده هستم ولی اتش تمام بدن اورا گرفت و مرد پزشکان و پرستاران سریع خود را رساندن اما وی کلا در اتش سوخت هم در خواب خیلی متاثر شدم هم بعد از خواب تا دقایقی حالم گرفته شد که چرا نتوانستیم نجاتش دهیم.......تعبیرش چیست

 409. مریممریمsays:

  سلام خسته نباشید من پدرم شش سال پیش فوت کردن و لحظه که حالش بد شد که بردنش بیمارستان پیشش بودم سه سال بعدش ازدواج کردم و بچه دار شدم و دیشب خواب دیدم با همسرم تو مغازه هستیم بهم خبر فوتش دادن و من گریه میکردم میگفتم بابام نمرده

 410. یگانه بختیاری زادهیگانه بختیاری زادهsays:

  سلام من خالم شش روزه فوت کرده و من دیشب خواب دیدم اون زندست و میداند که یک روز دیگر میمیرد،صورت اون پر از کرم و زخم و باکتری و قارچ بود اون حالش نه خوب بود و نه بد مندفقط تا همینجا خواب دیدم که بهش گفتم حلالم کن و گفت باشه تعبیر این خواب چیه؟؟؟

 411. تکتمتکتمsays:

  سلام پدرم۳۱ سال پیش فوت شده با اینکه چیز زیادی ازش یادم نیست ولی تو فکرش م که حالش خوب باشه یکی دو روز یه به همسرم گفتم اگه یادش بود روزی ۵ صلوات براش بفرسته یادم نیست چه ساعتی ولی خواب دیدم پدرم فوت شده و کفن شده شاید اندازه بچه ۵ ساله وروی پامه تا اینکه مسئول غسال خونه اومد واز رو پام برداشت ومن احساس میکنم یا تنها بودم یا با همسرم وداشتم گریه میکردم

 412. مهدیمهدیsays:

  سلام وقتتون بخیر، من داییم چند سال پیش فوت کرده امروز خوابشو دیدم که همش می‌رفت دنبال یه کاری انجام بده اما اصلا نمی‌دونستم که میخواد چیکار کنه و الآنم که فکر میکنم یادم نمیاد حتی تو خوابم نمی‌دونستم..اما تو خواب دیدم که دوباره فوت کرد..میشه لطف بفرمایید تعبیر خوابم رو بگید؟

 413. سپیدهسپیدهsays:

  سلام وقت به خیر. من چند روز پیش خواب دیدم که پدربزرگم که سالهاست فوت کرده دوباره زنده شده و اومده خونه ی قدیمی ما. توو حیاط اون خونه یه جایی حالت آلونک مانند رو میبینم که پدربزرگم آتیش میزنه. توو خواب حس میکنم که کلا میخواد تمام خونه رو بسوزونه. برای همین یه تبر برمیدارم و با تمام قدرتم چندین بار میزنم توو سرش که بمیره. همینطور که میزدمش فریاد میزدم میگفتم نمی‌ذارم به خانواده ام آسیب برسونی. بعد میبینم که خواهرم هم میاد کمکم. از اون روز که این خواب رو دیدم خیلی ذهنم درگیره چون پدربزرگم خیلی آدم خوبی بود

 414. بهارهبهارهsays:

  سلام توروخدا این خواب منو تعبیرکنین من متاهلم پدرم پنج سال پیش زمانی که مجردبودم فوت شده دومین باره خواب میبینم تازه فوت شده وخاکش میکنن ومن شدید بیقراری وگریه میکردم و قبرش اونجایی نبودکه الان دفنه الان رو قبر پدربزرگم دفنه لطفا تعبیر کنین نگرانم

 415. سميرا حسينيسميرا حسينيsays:

  با سلام خدمت شما،،من خواب ديدم دامادمون كه سه سال فوت كرده و خودم هم در اون اتفاق اونجا بودم هنگام فوت كردنش و خيلي صميمي بوديم عين برادرم بود خواب ديدم زنده است اما در بيمارستان بيمار و پدر و مادرم هم بيمارن اما اونا روبه بهبود بودن اما دامادمون دوباره به حالت نشسته فوت كرد از مشكل تنفسي خيلي راحت به حالت نشسته و من گريه و زاري مي كردم در خواب و خيلي بي قرار بودم و حالم خيلي بد بود ممنون ميشم تعبير خوابم رو بگيد من چند بار تا حالا خوب ديدم توي خواب انگار زنده است و عادي همه چيز اما دوباره مردن

 416. NasiyaNasiyasays:

  سلام من طرفا ساعت ۵ صبح بود خواب دیدم که برادرم که سه هفته پیش فوت کردن به علت سکته قلبی انگار زنده و کنار دوستاش داره می‌رقصه جشنه یهو داد میزنه میگه وایسین هی میگه دستم منم میرم جلو هی میگم فداتشم می‌دونم قلبشه هی میگم سرفه کن سرفه می‌کنه یهو تو بغلم جون میده هنوز صدا قلبش حس میکنم آخر دست قلبشم می ایسته من جیغ و گریه میکنمممممم ب همون غریبه ها میگم چرا زنگ نزدیم اورژانس تو بغلم فقط جون داد من گریهههه میدونستم بار دومش که مرده آخه تو خواب برادرم مرد تعبیرش چیه😭

 417. محمد مهدی فرمانیمحمد مهدی فرمانیsays:

  سلام. خسته نباشید من امروز غروب خواب دیدم که عموم که یک سال و نیم از مرگش. میگذره تو خواب دیدم فقط خبرش برام اومده که مرده تعبیر خواب من چی میشه

 418. نرگس عسگریاننرگس عسگریانsays:

  دیشب مادرم فوت شده خود را درخواب درحال احتضار دیدم که وقتی بر بالین او رفتم هوشیار شده و میداند که قرار است بمیرد و میخواهدکه خود را آماده کند و به سر وضع خود میرسد تا آراسته باشد و بعد از مرگ سر و وضع مناسبی داشته باشدو از من میخواهد موهایش را رنگ کنم و یک شانه به او بدهم لطفا بفرمایید تعبیرش چیست

 419. فاطمه عطاییفاطمه عطاییsays:

  سلام من عموم و ک 10سال پیش مرده رو دیشب تو خوابم دیدم کلی تاحالا دوبار خوابشو دیدم سری قبل زنده شده بود ولی این سری زنده شده بود ولی میگف من زنده باشم عذاب میکشم و دوباره میخاستن خاکش کنن و موهاشم بلند شده بود

 420. اکبر اکبریاکبر اکبریsays:

  سلام پدرم ۲ماه پیش فوت کردن دیشب خواب دیدن پدرمو آوردن دراز کشیده دقیقا عین روز فوتشون من رفتم طبقه بالا گفتن فوت نکرده من خوابیدم یهو از خواب بیدار شدم بهم گفتن فوت کرده شدیدا گریه میکردم یک نفر ۲تا نون تازه آورد داد بهم که از مهمونا پذیرائی کنم من سریع دنبال انجام امورات مراسم بودم

 421. حسین ربیعیحسین ربیعیsays:

  من دیشب در خواب دیدم برادر مرده ام دوباره مرده و در تابوت است

 422. نرجس خاتون محمدینرجس خاتون محمدیsays:

  سلام چند شبی است که خواب میبینم پدر بزرگم که ۱۴سال است که فوت شده مجدد ما در حال تدارک برای مرگ او هستیم یعنی مجدد فوت شده خبر فوتش را شنیده ایم من خیلی گریه و بیقراری میکنم تعبیر آن چیست چند شب هی تکرار میشه

 423. الى نادرىالى نادرىsays:

  سلام ديشب در خواب ديدم خاله ام كه فوق العاده زن مهربان و دوست داشتنى بود و سالهاست كه فوت كرده در جاى بهشت مانندى با آسمان زيبا كنار هم دراز كشيديم و من او را دلدارى ميدادم كه از مرگ نترسد. بهشت منتظر اوست. صورتش رو آرام نوازش ميكردم يكدقعه پرتده اى در آسمان زيبا و درخشان يك ظرف آب با منقارش درون جعبه اى انداخت و جعبه به سرعت به آسمان رفت. در پايين پاى ما همه منتظر بودند كه خاله بميرد انگار مرگ عادى نبود و كسى قرار بود از دنياى ديگر بيايد و او را ببرد. من در آغوشش ميگرفتم و نوازشش ميكردم و دلداريش ميدادم و او آرام بمن گوش ميداد. پرسيدم روح وجود دارد يا بعد از اين فنا ميشويم گفت حتماً وجود دارد. يكجور آداب خداحافظى بود و از خواب پريدم.

 424. انجلا رادانجلا رادsays:

  سلام من دو شب متوالی خواب مردن کسایی رو دیدم که چند سال قبل فوت ویکیشم جدیدا فوت شده بودن خواستم بدونم تعبیرش چیه یکیش از آشناهامون بود یکیش عمو ویکش پسر عمه من بودن

 425. ندا.بندا.بsays:

  سلام.من دیشب خواب دیدم که خاله ام ۴سال پیش فوت شده دوباره فوت شده و جنازه اش آوردن که ببرن پیش خونه دریایی بود ودایی ام تنها بود تابوت گرفته بود من میترسیدم برم دست بزنم تابوت چنان شد که تابوت میخواست بیوفته تودریا که یکی ازخاله هام آمد کمکش کرد وجنازه خاک کردن داخل خونه اون میت توحالش بعدمن اون لیفی که خالم شستم با شامپو داشتم میشستم میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 426. آتیآتیsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم یه چهل روزی مرده چند روز پیش اومد تو خوابم باهام خوب خوشحال بودیم داشتم تو خواب باهاش حرف میزدم گفتم تو مرده ای چطور اومدی اینجا گفت اونجا خیلی تنهام دل گیره من تو عاشق هم بودیم بیا بریم پیش من حتی بهش فکرمیکنم گریه ام میگیره

 427. محمدمحمدsays:

  سلام من خواب دیدم که پدرم که نزدیک ب دو ساله فوت کرده مریض بود و در بیمارستان بستریش کردن چند روز بعد زنگ زدم باهاش حرف بزنم قصال گفت مرده دارم میشورمش و منم ناراحت شدم ولی نه زیاد انگار توی خواب میدونستم که قبلاً مرده

 428. محمدرضامحمدرضاsays:

  باعرض سلام و تبریک ولادت امام علی (ع) امروز صبح که روز ولادت هست خواب دیدم همه اقوام پدری در یک خانه دور هم جمع شدیم و من حال پریشانی داشتم و خوشحال نبودم.در خواب پدربزرگم که ۱۷ سال پیش فوت کردن را زنده دیدم ولی در خواب نمی‌دانستم فوت شدند.پدربزرگم آمدن روی حیاط و من هم آنجا بودم یکدفعه به زمین خوردن و به‌سمت راست بدن افتادن و همان لحظه بدن مثل چوب خشک شد و فوت کردن ممنون میشوم تعبیر بفرمایید.

 429. مینامیناsays:

  سلام.من دیشب خواب خالم رو که شیش ماهه فوت شدن رو میدیدم.خواب دیدم خالم زنده شده اما مجددا یه شخص‌ دیگه که نمیدونم کی بود اون رو به قتل رسونده.و ما همگی داشتیم خالم رو تو یه قبر دیگه ای دفن میکردیم یه قبر دراز و سراشیبی طور. یعنی صاف نبود.و من هم خیلی گریه میکردم براش.ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 430. تارا پسندیدهتارا پسندیدهsays:

  در خواب دیدم پسر عموی من که چندین سال هست فوت شده دوباره مرده ومن گریه میکنم ولی زن عموی من برای پسرش گریه نمیکنه وسکوت کرده در خواب دیدم عده ای که شاهنامه خوان هستن گفتن ایگفتند اینها شاهنامه خوانند وباید در جمع ما عذا داری کنید

 431. سمانهسمانهsays:

  سلام، خواب دیدم سه جوان بسیار عصبانی به زور وارد منزل ما شدند و برادرم رو که حدود ۱۴ سال پیش فوت کرده، در برابر چشمان من به قتل رسوندن... به‌شدت ترسیده بود. تنها بودم و در تنهایی او رو از خونه بیرون بردم... یادم نیست به مسجد یا امامزاده‌ای که‌ الآن در اون‌جاست... در خواب می دونستم که در این دنیا نیست...

 432. هولیر عسگریهولیر عسگریsays:

  سلام من خواب دیدم پدرم که نه ماه پیش فوت کرده زنده بود و دوباره خبر فوتش رو دادن ، خیلی گریه کردم در خواب ، در خواب پدرم وقتی زنده شد دکتر ها گفتن تا فردا زنده میمونه و بازم میمیره ، ممنون میشم تعبیرش رو برام بگین

 433. غزلغزلsays:

  سلام من دیشب خواب مادرم ودیدم که یک سال وچندماهی است که فوت شده درحال جان دادن روبرانکاربود (که همه گفتن فوت شده)البته توخواب نمیدونستم که قبلا فوت شدن خیلی گریان وناراحت بودم وخانواده برادرم که چندسال قبل فوت شده وماباهم مشکل داریم دورم بودن وبه من دلداری میدادن میشه بفرمایید تعبیرش چیست؟

 434. برزگربرزگرsays:

  سلام . من دیشب تو خواب دیدم پدر بزرگم که دو سال قبل مرده دوباره زنده ست ولی بعدش مرد و من خودم رو باعث مرگ اون میدونستم و خیلی ناراحت بودم و اصلا یادم نمییومد که این از قبل مرده بوده

 435. عسل محمدیعسل محمدیsays:

  سلام؛دیشب خواب پدرم که نزدیک نه سال به رحمت خدا رفته،برای دفاع از من و برادر و خواهرم از یه عده آدم که تو جاده و راه با ما درگیر شدن پیش اونا موند و به ما گفت شما بریدو پدرمو گرفتن و کلی بدن خونی و به قصد کشت پیش اونا موند و جنازه اونو آتیش زدن.و موقعه برگشت به خونه که فهمیده بودیم پدرم فوت شده و نمیدونستیم چجوری این خبر به مادرم بدیم و اون از این موضوع اطلاعی نداشت.لطفا پاسخ خواب بدین🙏

 436. سمیرا اصغریسمیرا اصغریsays:

  سلام من معمولا کم خواب میبینم ولی تقریبا تمام خواب هام تعبیر میشه مادر من یکسال و نیم که فوت شده ولی دیشب خواب دیدم مادرم زنده هستش در حالی که اطلاع داشتم که مادرم قبلا فوت شده و در حال گریه کردن بودم و منتظر مرگ مجددشون و همش در حال بغل کردنش و بوسیدنش بودم و توی خواب خیلی ناراحت بودم میشه بگید تعبیرش چی میتونه باشه

 437. فاطمهفاطمهsays:

  سلام پدر شوهرم سه ماه است که فوت کرده ومن او را چند بار در خوابهایم دیدم که او دوباره فوت می‌کند وبرای او مراسم میگیریم وجسد اورا که برزمین بود میدیدم وبا خود درخواب میگفتم که او زنده است نمرده یعنی باور نمیکردم که او فوت شده است ممنون میشم تعبیرش کنید

 438. سیدمحمودسیدمحمودsays:

  درود خسته نباشید برادرم 12سال پیش فوت شده دیشب خواب دیدم با یکی از دوستانم که مراسم کفن و دفن رو بلده به تنهایی داریم بالای یک کوه خاکش میکنیم و خودم دوباره گذاشتمش داخل قبر دوستم چشمای برادرم رو باز کرد و گفت ببین چه برقی میزنه ولی توی دهنش نمک گذاشتم نمیشه بازش کرد و من گریه می‌کردم میشه لطف کنید و بفرمایید تعبیرش چیه

 439. زهرا فریادیزهرا فریادیsays:

  سلام من این خواب رو بین ساعت هفت صبح تا ده دیدم خواب زنده بودن برادرم که یکساله فوت کرده در برانکارد و با اشاره با من حرف میزد بعد راحت خوابید

 440. زهرا فریادیزهرا فریادیsays:

  سلام من این خواب رو بین ساعت هفت صبح تا ده دیدم خواب زنده بودن برادرم که یکساله فوت کرده در برانکارد و با اشاره با من حرف میزد بعد راحت خوابید

 441. سحر اديبيسحر اديبيsays:

  سلام وقت بخير. .من خواب پدرمو که 14 سال پيش فوت کردن ديدم که دوباره فوت شده و من خيلي ناراحتي و بي تابي ميکنم ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد

 442. فاطمهفاطمهsays:

  سلام پدرم ۳ ساله فوت شدن. از بچگی همیشه خواب فوتشون میدیدم و با بختک و خفگی بیدار میشدم. بعد از فوت هم، همیشه یه خواب راجع بهشون مبینیم؛ که تو خواب فوت شدن مراسم گرفتیم ولی انگار زنده هستن دوباره فوت میشن و ما نگرانیم چطور اعلام کنیم دوباره فوت شدنو. تو را خدا جواب بدید.

 443. کیمیاکیمیاsays:

  سلام روز بخیر من یک خواهر کوچک تر از خودم دارم 5 سالش هست امروز نزدیک های بیدار شدنش خواب دید پدر بزرگم که یک سال و خورده ای هست که فوت شده دوباره مرده میگفت من وتو و مادرم خونه بودیم پدرم با گریه اومد. آخونه پدر بزرگم مریضی قند داشتن و با زجر توی بیمارستان در حالی که پدرم پیششون بودن فوت شدن حالا توی خواب خواهرم هم دوباره انی اتفاق تکرار شده

 444. کیمیاکیمیاsays:

  سلام روز بخیر من یک خواهر کوچک تر از خودم دارم 5 سالش هست امروز نزدیک های بیدار شدنش خواب دید پدر بزرگم که یک سال و خورده ای هست که فوت شده دوباره مرده میگفت من وتو(خودم)و مادرم خونه بودیم پدرم با گریه اومد. آخه پدر بزرگم درواقعیت مریضی قند داشتن و با زجر توی بیمارستان در حالی که پدرم پیششون بودن فوت شدن حالا توی خواب خواهرم هم دوباره این اتفاق تکرار شده تعبیر این خواب چیه؟

 445. میتراقاعدمیتراقاعدsays:

  سلام روز بخیر من بابام ۲۰ روزه فوت کرده امروزصب ساعت۸صب دوباره خابم برد وخواب دیدم بابام دوباره فوت کرده طوری که انگار داشت جون میدادوکفن پوش بود وما بچهادور بابام جمع شده بودیم وناراحت بودیم میشه لطفا تعبیر خوابم بگید

 446. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که پدربزرگم که دو سه سال بعد از بهدنیا اومدنم فوت شد دوباره میمره و همه بعد از مرگش خوشحالن

 447. حامدحامدsays:

  سلام وقت بخیر،مادر خواب دیده که عمویش که حدود ۳ سال فوت شده دوباره زنده شده و با این علم که میداند فردا قرار است بمیرد و در تدارک مراسم عزای خود می باشد با احوال خوش و در حال کمک کردن و مادر من در حال گریه زاری زیاد بوده مراسم در شهر غریب و با کلی از مهمان ها بوده که برای فردا اماده شده بودن تشکر میکنم که تعبییر خواب مادرم را بفرمایید

 448. عسکرزادهعسکرزادهsays:

  امشب نزدیک اذان صبح خواب دیدم پدرم را که ۸ سال میشه از فوتش ، فوت کرده و من و خواهر بزرگم می‌خواهیم غسلش بدیم برادرم میاد که کمک کنه میگم نه ما خودما غسل میدیم من یک انگشتم خیلی کم خون میشه دستم را پاک کردم به اون پارچه ای سفیدی که پردم در اون پیچیده بود ولی ته دلم قشنگ میفهمم که این پارچه کفن نیست . بعد دارم آمادگی های ختم را میگرم که بیدار شدم به نظر شما تعبیرش چیه ؟ ممنونم

 449. شیلا کردشیلا کردsays:

  با سلام و درود، مادرم دو ماه پیش فوت کردند که با برادر که طلاق گرفته بود زندگی می‌کردند و خیلی هم بهم وابسته بودند. چند شب پیش خواب دیدم که مادرم در کنار منو برادرم بالای یه جای بلندی مانند کوهی ایستاده بود که در پایین آن دره‌ای بود که ده یا شهر کوچکی که انگاری شهر خودمان بود در آنجا بود که مادرم پایین بسوی آن ده رفتند و برادرم نیز پشت سرش باهاش رفت. ناگهان دیدیم توفان شدیدی آمد بطوری که تمام آن ده را ویران کرد و مردمان آن ده مخصوصاً بچه‌هایشان در کوچه‌ها و خیابانها آواره و سرگردان شدند که انگاری همه عقل و هوششان را از دست داده بودند. ممنون میشوم از تعبیر این خواب. 🙏🌺

 450. مهسامهساsays:

  سلام من خواب دیدم پدربزرگم که دوسال پیش فوت کرد دوباره وسط خونه جنازه شدست و خیلی صورتش لاغر بود به روایت خواب یعنی خواب دیدم دوباره مرد

 451. فضیفضیsays:

  سلام وقت بخیر من ساعت ۷ و نیم عصر بود خابیدم ساعت ۹, و نیم بیدار سدم ... خاب دیدم ب مادرم زنگ زپم و خبر فوت پدر بزرگم را ب من داد و من ب شدت گریان و زاری میکردم و مدام با خودم میگفتم من فک کردم سال ها قبل مرده ک تعبیر خواب من چیست🙏🌺

 452. یاسمن افشارییاسمن افشاریsays:

  با سلام و خسته نباشید من امشب خواب دیدم که مادر زن عموم که بانوی بسیار بزرگی بودند و فوت شدند یه ساله دوباره فوت شدند و جسدش را در حال غسل و آماده سازی برای خاکسپاری حاظر می‌کنند و در کنار او نوه ی عمم که هم ایم پسر مرحومش هست هم فوت شده و خیلی گریه و بی قراری کردم و حالم بد بود اما جسدی از او ندیدم و تنها خبرش بهم رسیده بود و باورش خیلی برام سخت بود و نمیخواستم قبولش‌کنم … میشه لطف کنین بگین تعبیر این خواب عجیبم چی هستش :)!؟

 453. سعیدسعیدsays:

  سلام من پدرم ۵ سال فوت شده خواب دیدم دوباره فوت شده دارن میبرن خاکش کنن تحویل خواب چی هست چند روز قبل مادرم دیده من باهاش از بیمارستان اومدم بیرون تو دستم جوانه گندم بود .زنم خواب دیده برادرش بهش دوتا سیب دادان تو خدا تحویل اینا چی هست

 454. مهدی عبدیمهدی عبدیsays:

  با سلام خواب دیدم که یکی از اقوام که قبلا فوت شده ما رفتیم خونه اش گفیم چی شده گفتن اسم دخترش و گفتن : گفتن پدرش فوت کرده منم جنازه ای ندیدم فقط دخترشو دیدم

 455. علی عباسیعلی عباسیsays:

  من دیشب خواب دیدم مادر خانمم که 2 سال پیش فوت شدن دوباره فوت کردن . البته من لحظه فوت دوباره رو ندیدم . البته ناگفته نمونه که بعد از فوت ایشان پسرش درگیری های مالی برامون درست کرده و به تعهدات زمان زنده بودن مادرش پشت پا زده و بی احترامی زیادی کرده . تعبیرش چیه؟

 456. سمانهسمانهsays:

  سلام ، زن دایی و دایی من فوت شدن ، من خواب دیدم زنداییم زنده اس و داییم فوت شده و خبر فوتش رو بهش دادیم یا اون ب ما گفت دقیق اینو یادم نیست و گریه میکردیم . و پدر من هم در بیمارستان بستریه حدود ۱ماه و نیمه تو‌کماست ، ک تو خواب بعد از خبر فوت داییم ک من داشتم به کمک زنداییم غذا درست میکردیم و همینجور گریه میکردیم زنگ زدن و خبر فوت بابام رو دادن و بعد خودم و خواهرم رو دیدم تو ماشینیم و داشتیم به سمت بیمارستان میرفتیم و گریه میکردیم و حرف میزدیم ک از خواب بیدار شدم . تعبیرش رو ممنون میشم بهم بگین .

 457. اوینااویناsays:

  باسلام پسرخاله من چندماه است که فوت شده در خواب دیدم که اونو در صندوقی گذاشتیم و همه دورش جمع شدیم و گریه میکنیم و میخاییم دفنش کنیم مادرم در خواب گفت اول یکساعت عذاداری کنیم بعد دفنش کنیم بعد یک مدت جمعیت یکم کم شده بود ومن گفتم بیایید خاکش کنیم جنازه رو اصلا ندیدم فقط قبر رو دیدم که اطرافیان دست همو گرفتیم و دور قبر میچرخیم تعبیر این خواب چیست . ممنون

 458. saeisaeisays:

  سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که چند سالی است مرده دوباره مرده و ما هیچکدام ناراحت نبودیم و من اهمیت نمیدادم و برای مراسم اون دنبال لباس مجلسی میگشتیم تعبیر این خواب چیه

 459. حسین مهمانیحسین مهمانیsays:

  سلام امروز هشت صبح خواب دیدم که خواهر ۱۶ ساله ای که مجرد بود و دو سال پیش فوت شده دوباره فوت شد و علتش فوتش سرطان بود اما در خواب تصادف کرد تعبیرش چیه ممنون

 460. حسن یعقوبیحسن یعقوبیsays:

  من پدرم سه سال است که فوت نموده اند ولی دیشب خواب دیدم که پدرم مرده همه در تدارک بودیم وقتی رفتم پهلوش دیدم هنوز نمرده ولی نسبت به قبل لاغر و حال نزاری دارد خواهش میکنم بفرمایید تعبیرش چیست

 461. زهرازهراsays:

  سلام وقتتون بخیر مادر بزرگ من چند ماه پیش مرده ولی من دو بار هست ک خواب میبینم ک اون دوباره میمیره و ما مراسم میگیریم براش ولی هیچکس براش گریه نمیکنه به غیر از منو بابام ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 462. samanesamanesays:

  سلام وقتتون بخیر. من خواب یکی از نزدیکانم که 5سال پیش فوت کرده(خودکشی کرده) دیدم دوباره خودکشی کرده بود و در حال مرگ بود و همه میگفتن که چند سال پیش نمرده و ما فیلم بازی کردیم که مرده و همه این 5سال داشته زندگی میکرده و منم از اینکه کسی به من چیزی نگفته بی نهایت عصبانی بودم و فکر می کردم اگه از زنده بودنش خبر داشتم میتونستم کمکش کنم که این اتفاق نیوفته. خواهش میکنم راجب تعبیر خوابم کمکم کنید فکرم رو خیلی درگیر کرده

 463. سپهرسپهرsays:

  سلام روزتون بخیر ، خواب دیدم که از طبقه بالا که منزل مادرم هست صدای گریه میاد و مادرم و خواهرم می گفتن که دیگه تموم کرد دویدم و رفتم دیدم پدرم که چند سال پیش فوت شده بودند با یه زیرپیرآهنی سفید خیلی تمیز و چهره ای پر انرژی جدی و آرام روی تخت دراز کشیدن، شروع کرم به تنفس مصنوعی دادن و خیلی سعی داشتم زنده شون کنم که خواهرم گفت من سعی کردم نشد تو هم ادامه نده قفسه سینشون میشکنه ولی من ادامه دادم. ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 464. لیدا یزدیلیدا یزدیsays:

  سلام و عرض ادب من دیشب خواب دیدم که پدر عزیزم که چند ماهه فوت شده دوباره در بغل من جان می‌دهد و فوت می‌کند و مادرم کنار من ایستاده و نگاه می‌کند این خواب را دوبار پشت سر هم دیدم لطفا تعبیرش رو بگید

 465. زینبزینبsays:

  سلام دیشب خواب دیدم پدر مرده ام مرده و اولش گریه نمی‌کردم بعد ازمدتی شروع کردم به گریه زاری خونه ای هم که بودیم خونه خودمون نبود و حتی پدرم هم شکل پدر واقعی خودم نبود بعدش مادرم و خواهرم داشتند میرفتم جایی هرچی میگفتم نرو باز رفتن خواهرم گفت میخواد بره سر کار گفتم نه مامان تو چرا بری سر کار نه نمیزارمو فلان اینکه مادرم داشت می‌رفت رو دقیق نمی‌دونم جدا قبل از خواب بابا دیدم یا قاطی با خواب بابام بود بعدشم آخرتی خواب بابام همش احساس میکردم این مراسم واسه پدربزرگمه خواهش میکنم تعبیر رو بگید

 466. زینبزینبsays:

  چرا توی خواب افراد خانوادم شکل واقعی خودشون رو ندارن یا خونه ای که توش هستیم یه خونه ای هست که تابحال ندیدمش

 467. آواآواsays:

  دیشب مادرمو که دوساله فوت کرده خواب دیدم به پهلو خوابیده بود خیلی ناراحت بود من و خواهرم بهش می‌گفتیم تو بیماری داری از دنیا میری دوسال پیش هم به خاطر بیماری از دنیا رفت

 468. مجتبیمجتبیsays:

  سلام.پدر بزرگم سال ۹۷ فوت کرده .من ت خواب دیدم که زنده است. من و دو نفر از دوستانم داشتیم کار میکردیم تو خونه ما دیدم پدر بز رگم زنده هس.بعد یه دفعه دیدم در حال مرگه یکی از رفیقام دهنشو گرفته بود .من میگفتم بر گردون به طرف قبله ولی پدر خودم اومد گفت نه این کارو نکن .یه دفعه از خواب بیدار شدم . وپرشان شدم.

 469. ناناناناsays:

  سلام وقت بخیر . من خواب دیدم که مادر بزرگم که قبلا فوت شده . توی بیمارستانه شهر غریب کسی نیست بهش سر بزنه . بعد زنگ زدن گفتن مادرتون فوت شده بیاین ببرینش بابام انقدر بی طاقتی کرد انقدر خودشو زد مهمون داشتیم . بعد اتاق مامانم شده بود خرابه یه موجود وحشتاکی ازش اوزیزون هی میرقت میامد از سقف اویزون بود خیلی بی ریخت بود لخت بود اون موجود ولی پشمالو تنش معلوم نبود نمیتونستم تشخیص بدم تن اون موجود چه جوریه هی میخندید میرفت بالا میامد پایین . بعد گردن مامانم یه گردن بند بود جعبه های کوجک مثل جعبه میوه خیلی مامانم خوار شده بود میگفتم این چیه دور گردنت میگفت از مادرم ارث رسیده . اصلا هم براش گریه های بابام مهم نبود .بعد من انگار هم توی خونه بودم هم بیمارستان هر ۲ جارو میدیدم مادر بزرگم از گوشه چشمم اشک میامد ولی مرده بود

 470. پرپرپرپرsays:

  حدود ۴و۵ صبح خواب دیدم چندتا از فامیل جمع شدن دور هم و در مورد تصادف و فوت کردن یکی از آشناهامون که ۲۰ روز هست واقعا در اثر تصادف فوت کرده صحبت میکنن ، متوفی مرد بودن تعبیرش چی میشه

 471. م محمدیم محمدیsays:

  خواب دیدم رفیقم که مرده قبلا دوباره مرده بود گریه میکردیم که اومد گفت من مردم

 472. مرتضی قنواتیمرتضی قنواتیsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم پدرم که ۲۷ سال پیش مرده دوباره میخواهد بمیرد و ما مقابل بیمارستان هستیم لطفا تعبیر بفرمایید

 473. م.محمدیم.محمدیsays:

  سلام خواب دیدم پدر شوهرم که ۴۵ سال پیش فوت کردن دوباره مردن ولی فقط مراسم عزاداری را میدیدم که مادر شوهرم که او هم ۱۹سال پیش فوت کردن برایش مراسم گرفته اند و هیئت عزاداری امام حسین ع آمدن و برایش مداحی و عزاداری کردن و من در میان جمعیت میدانستم که پدر و مادر شوهرم فوت شده اند ولی عزاداری میکردیم و همه با لباسهای بسیار زیبا امده بودن .لطفا تعبیر خواب من را بگویید متشکرم

 474. ن.خانعلین.خانعلیsays:

  سحرگاه چهلم پدر مرحومم از خدا خواستم نشانه ای بده که بفهمم پدرم حالش خوبه و از جایگاهی راضی هست بعد ازین که خوابیدم دیدم پدرم روی زمین دراز کشیده بود و مرده بود بلند شد در حالی که به آرامی گریه میکردم و یک دستش رو جلوی چشمش گرفته بود کنار من آمد گفتم بابا فرصت ندارم فقط به من بگو جان خوبه ؟ به نشانه رضایت سر تکان داد دوباره پرسیدم راضی هستی؟ دوباره به نشانه رضایت سر تکان داد و بعد از مدتی دوباره روی زمین دراز کشید و مرد، تعبیر خوابم چیه لطفاً

 475. كورش افراشتهكورش افراشتهsays:

  سلام ،برادرم۱۱ساله فؤت كرده چندشب پیش خواب دیدم تازه فوت كرده ؤ داریم عزاداری میكنیم لطفاً تعبیر ش چیه؟

 476. آرزوشاویسیآرزوشاویسیsays:

  سلام وقتتون بخیرمن یه دختر مجردم، دیشب یه کم مانده به طلوع آفتاب خواب دیدم برادر مرده ام توخواب زنده اس و داخل سرکارشه، کارش لاستیک سازیه باناراحتی گفت من باافغانی کار نمیکنم بعد با یه لاستیک ماشین از پله اومد پایین افتاد مرد ممنون میشم زودترجواب بدید 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️

 477. رضاکاظمیرضاکاظمیsays:

  سلام وقت بخیر. من دیشب خواب مرحوم عموم رو دیدم که حدودا ۱۲ ساله فوت شده و توی خواب هم درحالیکه روی یه بلانکارد بود و و انگار از امبولانس بیرونش اورده بودن و درحالیکه سر و صورتش رو میدیدم دوباره فوت شده بود،توی خواب خیلی ناراحت بودم،لطفا تعبیرش رو بگید ممنون

 478. سبحان زاهدیسبحان زاهدیsays:

  سلام خواب دیدم رفیقم که چهل و خوردی روز از فوتش میگذره دوبارع فوت کرده بود. و تنها چیزی که دیدم روش پارچه سفید. بود. و یک نفر که نمیدونم چه کسی بود پارچه رو برداشت من صورتش و دیدم همین این خواب چه تعبیری دارع

 479. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

  سلام خسته نباشید. ببخشید خواب برادرمو دیدیم که تازه فوت کرده هنوز چهلمش نشده. دیدیم که با یکی دعواش میشه بعد میوفته زمین من میرم سمتش میبینم بدنش داغه داغه ماساژ قلبی بهش میدم هیچ اتفاقی نمیوفته بعدش افتاده بودم روش داشتم گریه میکردم. ممنون میشم تعبیر کنینن

 480. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

  سلام خسته نباشید. ببخشید خواب برادرمو دیدیم که تازه فوت کرده هنوز چهلمش نشده. دیدیم که با یکی دعواش میشه بعد میوفته زمین من میرم سمتش میبینم بدنش داغه داغه ماساژ قلبی بهش میدم هیچ اتفاقی نمیوفته بعدش افتاده بودم روش داشتم گریه میکردم. ممنون میشم تعبیر کنینن

 481. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

  سلام خسته نباشید. ببخشید خواب برادرمو دیدیم که تازه فوت کرده هنوز چهلمش نشده. دیدیم که با یکی دعواش میشه بعد میوفته زمین من میرم سمتش میبینم بدنش داغه داغه ماساژ قلبی بهش میدم هیچ اتفاقی نمیوفته بعدش افتاده بودم روش داشتم گریه میکردم. ممنون میشم تعبیر کنینن

 482. ساغر وجدانیساغر وجدانیsays:

  با سلام.دیشب خیلی راحت خوابیدم حتی قبلش نمازم را هم خوانده بودم یعنی استرس نداشتم . اوایل صبح که آخرهای خوابم بود خواب دیدم با همون اکیپ دوستان شب قبل که رفته بودیم چهارشنبه سوری،رفته بودیم شهر خودمون و وقتی رسیدیم محله مون کمی شیک و پیک و مرتب تر شده بود ولی شلوغ و غلغله.‌و اعلام کردند که عموی بنده مرده در صورتی ایشون بیش از ۱۰ ساله که فوت شدند.خود ایشون رو در خواب ندیدم و اینکه من اصلا مثل سری قبل اینقدز گریه زاری نمی کردم. خیلی عزای شیک و مجلسی و همه خوش تیپ و مرتب بودند.بعد از بیدار شدن هم حس بدی نداشتم