تعبیر خواب نامزدی زن شوهردار

toptoop.irتعبیر خواب نامزدی زن شوهردار

طبق گفته ابن سیرین اگر زن شوهر داری در خواب ببیند که نامزد کرده است و یا لباس نامزدی را بر تن دارد دلیل بر فقط بریده شدن برکت از منزل و اختلاف بین زن و شوهر میباشد دقت داشته باشید این تعبیر خواب بطور کلی شامل زنان و دخترانی است که شوهر و یا همسر دارند و در خواب می بینند که مجددا نامزد دار شده اند البته در این زمینه استثناهایی فراوانی وجود دارد شما عزیزام میتوانید با گزارش مختصری از خواب خود در این زمینه تعبیر آن را بزودی که توسط نویسندگان وب سایت توپ تاپچ درج میشود پیدا کنید در چند قرن اخیر زنی سراسیمه به نزد یکی از معبرین میرسد و خواب خود را بدین صورت شرح میکند در خواب دیدم که با مردی بر سر یک سفره نشسته ایم تا همسرم حلقه ی نامزدی را به دستم کند در حالی که این مرد را من نمیشناختم و در حال حاضر همسر دارم چه تعبیری دارد معبر پاسخ دادند که در زندگی زنانشویی بیشتر مراقب باش و بیشتر احتیاط کن چرا که احتمال دارد بزودی روابط شما شکر اب شود

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

1 نظر

  1. سارا یاریسارا یاریsays:

    من متاهلم ولی در خواب دیدم که مجرد هستم ونامزد کرده ام وانگشتری در دست داشتم بسیار زیبا تعبیرش چیست؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      زندگی زنانشویی حال حاضر شما در بعضی از موارد مهم تقویت و تثبیت می شود