تعبیر خواب رفتن به خانه دوست

toptoop.irتعبیر خواب رفتن به خانه ی دوست

همیشه و همیشه و تا یاد داریم صلح رحم را به عنوان فراوانی مال نعمت و سرایز شدن برکت به منزل شناخته ایم درباره تعبیر خوب رفتن به خانه ی دوست هم ابن سیرین چنین تعبیر و نظری داشته اند و میگویند اگر کسی در خواب ببیند به خانه ی دوستش رفته است و به مرتب سر میزند به نشانه و تعبیر مال و ثروت میباشد اگر کسی در خواب ببیند که دوستش او را به منزلش فرا خوانده و یا دعوت کرده است و از دعوت او سرباز زده و نرفته تعبیر شوم و نحسی را به همراه دارد و موجب فقیری و بدبختی میباشد اگر کسی در خواب ببینید که دوست او بیمار شده است و خواسته ی نزدیک ترین دوستش این است که شما به عیادت او بروید و شما را ملاقات کند و اما شما از این درخواست روی برگردانید موجب مرگ زودترس و کوتاهی عمکر میباشد اگر کسی در خواب ببیند به همراه خانواده اش به خانه ی یکی از دوستان قدیمی و صمیمی اش میرود تعبیر ان این است که در اینده نه چندان دور با یکی از بستگان فردی که به منزلش رفته است وصلت میکند بطور کلی و جامع تعبیر خواب دیدن دعوت شدن به مهمانی و رفتن به خانه ی دوست موجب کثرت مال و فراوانی برکت میباشد

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

1 نظر

  1. شایق الله دلدار اندرابیشایق الله دلدار اندرابیsays:

    ما شاالله بسیار زیبا و دوست داشتنی خوشم آمد موفق باشید