اسمی که به پارسا بیاد

نام ها بسیار مهم هستند. این می تواند یک داستانی از  زندگی ما باشد و می گوید که ما کی هستیم ، چه کسی خواهیم بود و چه کسی می شویم. بنابراین ، به عنوان والدین این وظیفه ما است که هنگام نام گذاری فرزند خودمان ، خیلی دقیق به این موضوع فکر کنیم که برای فرزندان خود چه نامی را باید انتخاب کنیم . این موضوع در روحیه و حالات فرزندان ما تأثیر گذار خواهد بود ، به خصوص این روز ها که در این جهان پر از نابرابری و ظاهر بینی زندگی می کنیم. نام هایی که دارای معنی و مفهوم منفی می باشند، کودک را به رشد مثبت یا نتیجه خوب در زندگی رهنمون نمی کنند. آن کودک رشد نخواهد کرد تا در جامعه خود یک نقش مثبتی داشته باشد.

البته که انتخاب نام برای فرزند شما گاهی اوقات می تواند احساس طاقت فرسیی باشد. احتمالاً دوستان و نزدیکان شما مجموعه ای از اسامی را به شما پیشنهاد می دهند. خواه شما آن ها را بخواهید یا نه.

شما باید بدانید که هیچ روش صحیح یا غلطی برای انتخاب نام برای کودک شما وجود ندارد. مهم ترین نکته این است که اسمی را که دوست دارید انتخاب کنید.

در نهایت ، فرزند شما با هر نامی که شما انتخاب می کنید رشد خواهد کرد.

اسم دختر که به پارسا بیاد

پیمانه

پاک‌سیما

پاک‌بانو

السا  

پاک آفرین 

پاشنگ      

پارند

الیسا

پارنا  

پارمیس      

پارمیدا

درسا

پارامیس

 پرمیس

پاردیس

بهسا

پردیس

پارامیدا      

پادینا

پادنا  

پادمیرا       

مهسا

پاپوک        

پریفام

پریان

پریاس        

پریا   

پری ویس   

گلسا

پری گل      

پریشاد       

ملیسا

پریشا         

پری سیما   

پریسان      

پریسا         

آتوسا

پریژه

پیروزه        

پیروزدخت 

نکیسا

پیرایه         

پیراسته     

پیدرا

پیچک        

پونه  

پوروچیستا 

پودینه

دلسا

پونه

پوپه

پوپک

پندار

پگاه  

پسته

پَریوش       

پرینوش

پرینام        

پریگون

نساء

پریفر

پریزاد

پریرو

پریرخ

پریچهره

پریچه        

پری جان    

پری پیکر   

پری بانو     

پری

پروش         

پرور  

پروانه         

پرنین

پرنون

پَرنیان

پُرنوش       

پَرَنسا

پرندین       

پرندوش     

پرندک       

پَرنا   

پرن

پروین

پرمیس       

پرمون        

پرگون        

پرگل

پرگشا

پرک

پرشاد

پرسون       

پرستوک    

پرستو        

پرستش     

پرسا

پربها

پرارین دخت

پرارین

پدیده

پدیدار

پانیذ 

پانته‌آ

پایون

پانیک        

پانیا

پامچال       

پالیز

پاکیزه        

پاکناز

پاکنوش

پانیذا

پاک گوهر  

پاکدل

پاکچهر

پاکروی

پاکرخ

پاکدخت     

پانتی

پاییز 

پاییزان

پارمین       

پَرتو  

پوران

پَردیس       

پَرَند

پروین

پَرَندیس     

پرنددخت

پَرنیا 

پرناز 

پروا  

پری تاج     

پریچهر      

پریچهره

پری دخت  

پریماه        

مهرآسا

پرین 

پریناز

پوپک         

پولک

پونا

پودنه

مهرسا

 پونه

پروین دخت

پویه  

پوراندخت

آیسا

پوران سرخ

اسم پسر که به پارسا بیاد

پیمان         

پیشرو        

پیشتاز

پیروز

پیکان

پایا   

پاشا  

پارسان       

پارسیا        

پارسا

پاردیک      

پادرا 

پیرداد        

پَیام  

پهلوان       

پویان

پویا   

پولاد 

پوریا 

پندار

پناه   

پشتیبان

پِژواک        

پِژمان         

پرهان        

پایدار

پدرام .

پُرسا

پرستش     

پرداد

پرشان

پرویز

پیروزگر

پَشوتن

پورشسب

علیسا

پَرژین         

پایار

پایدار

پادشا

پاداش        

پادار 

پاپک

پاپریک      

پیتین

پوسان        

پوْزان

پوْتال

پکین

پایلام

پایلاق        

پایداش

پایدا 

پایان

پایات

پایا

آرسام        

پانار  

پامپال        

پامپا 

پالتان         

کسری

پالامان       

پالاز  

پاشا  

هیرسا

پاسان

پازان

پارلاق        

پارلاش       

پاردان        

پاتان

پارامان       

پاران

پاچان         

پاتال 

پارلا

پاتار  

پارتان        

پارخار        

پارخال       

پارسیس

پریام

پاتیرا

پیداگشسب

پیلسم

پولادوند

پوربه

پورک

پورنگ

پشن

پشنگ

پشین

پسندیار

پساک

پاو

پاساک


مطلب پیشنهادی:

عکس اسم پارسا گرافیک نام پارسا1 نظر

  1. پریساپریساsays:

    خوبه گفتی زاییدی وگرنه همه فکر میکردن از گوگل دانلود کردی.. لود