بر چهره پر نور مهدی صلوات ، بر جان و دل صبور مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

اسم دختر که به فاطمه بیاد

اسم دختر که به فاطمه بیاد

این روز ها تنوع اسم بسیار زیاد می باشد اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که نیازی نیست که اسمی که برای فرزند انتخاب می شود حتما سازگار با اسم پدر و مادر باشد. این محتوا جهت نام بردن، اسم دختر که به فاطمه بیاد، می باشد.

اسمی که به پارسا بیاد

اسمی که به پارسا بیاد

نام ها بسیار مهم هستند. این می تواند یک داستانی از  زندگی ما باشد و می گوید که ما کی هستیم ، چه کسی خواهیم بود و چه کسی می شویم. بنابراین ، به عنوان والدین این وظیفه ما است که هنگام نام گذاری فرزند خودمان ، خیلی دقیق به این موضوع فکر کنیم که برای فرزند...