جملات احساسی و زیبا درباره دوست داشتن مادر

مادر فرشته ایست که از سوی خدا بر روی زمین آمده. این فرشته گویی وظیفه اش مهربانی کردن است، وظیفه اش عشق ورزیدن و محبت کردن است. اگر هنوز مادرت در قید حیات است، به او بگو که دوستش داری، به او بگو که عاشقش هستی و عشقی که به او در قلبت داری مانند عشق خودش بی نظیر و بی انتهاست.

در این مطلب متن ها و جملاتی احساسی و زیبا درباره دوست داشتن مادر به اشتراک گذاشته ایم. شما می توانید از این متن ها استفاده کرده و عشقی که در قلبتان نسبت به مادرتان غلیان می کند را به او بروز دهید. همراه ما باشید.

جملات زیبا راجب دوست داشتن مادر

متن در مورد عشق به مادر

مادرم، چگونه پاسخ تمام خوبی هایی که تاکنون به من کرده ای را بدهم؟ آیا اصلا فرزندی می تواند جواب مهر و محبت های مادرش را بدهد؟ آیا تو میتواند جبرانی برای تمام عاشقانه های مادرش در حق خودش داشته باشد؟ من که فکر نمیکنم اما مادر تمام وجود من غرق است از عشق و محبت به تو و همین عشق و محبت باعث می شود که هر کاری برای تو انجام دهم. می دانم که حتی بزرگترین کارها از سوی من جبران ذره ای از محبت های و عشق تو نیست اما می خواهم بدانی که فرزندت قدر تمام خوبی ها، قدر تمام مهربانی و قدر تمام عاشقانه های مادرانه ات را می داند و برای جبران تمام آنها هر چه در چنته دارد رو میکند.

****************

مادر مهربانم، به یاد می آورم روزهایی را که از خود میگذشتی تا من موفق شم، به یاد می آورم روزهایی را که گرسنه می ماندی تا من سیر شوم، به یاد می آورم روزهایی را که نمی خوابیدی و از شدت کم خوابی چشمانت قرمز میشد تا من بخوابم و آرام گیرم. مادر، تو تمام این رنج ها و مشقت ها را تحمل میکردی آن هم برای من و اکنون من می خواهم به تو بگویم که قدر تمام آنها را می دانم و به جبران تمام محبت های تو که بی کران بوده و هست فرزندت همانی می شود که تو میخواستی و می خواهی.

****************

تنها عشقی که هیچوقت از بین نمی رود، هیچوقت خدشه دار نمیشود، هیچوقت در آن خیانتی نیست و همیشه پاک مانده و پاک می ماند عشق مادر به فرزند است و من چه خوشبخت بوده ام که از عشق مادرم در زندگی ام بهره مند بوده ام. یقینا عشق مادر انسان را به اوج می رساند، عشق مادر به انسان حس ارزشمند بودن می دهد، حس اینکه کسی هست که در دنیا هر کاری برای او بکند و حتی جانش را هم در راه او و زندگی اش بدهد. مادر جان، خدا را شکر میکنم که تو را در زندگی ام دارم، خدا را شکر میکنم که در سایه تو زندگی می گذرانم و عشق تو در زندگی ام در جریان است. دوستت دارم و عاشقانه می ستایمت.

متن برای دوست داشتن مادر

اگر پرستش کسی غیر از خدا گناه نبود بدون شک کسی که بعد از خدا او را می پرستیدم مادرم بود. مادرم با مهربانی ها و محبت هایش کاری کرد که برایم تبدیل به خدای دومی شود که سجده بر او را واجب بدانم. مادر جان، می خواهم بدانی که اگر گناهی در کنار نبود، تا ابد بر تو سجده میکردم و هر جا که بودی همان جا قبله گاه من میشد.

****************

مادر، وجود تو نسبت به من سراسر عشق بوده و محبت و همین عشق و محبت باعث میشود که هیچگاه در زندگی به بیراهه نروم چرا که از عشقی که تو به من داده ای خجالت میکشم. هرگاه میخواهم وارد مسیر نادرستی شوم با خود محبت بی کران تو را به یاد می آورم، لبخندی که با دیدن من میزدی که آن هم نشان از عشقت داشت را به یاد می آورم و همین ها باعث می شود که شرمنده شوم، شرمنده تویی که بی مزد و منت مرا بزرگ کردی و با عشقت به من پر و بال دادی. مادر، فرزندت تا ابد تمام محبت ها و مهربانی هایت را به یاد دارد و برای آنها هم که شده هیچگاه از مسیر درست خارج نخواهد شد.

****************

مادر، الفبای عشق زندگی ام تو هستی. من با وجود تو بود که عشق را درک کردم و طعم محبت را چشیدم و بدان که به پای آن همه عشقی که به من دادی تا عمر هم که دارم خدمتت را بکنم نمی توانم جبرانی حتی به اندازه دانه ای ارزن برایت داشته باشم. از تو ممنونم که با عشق بیکرانت به من معنی زندگی کردن را فهماندی، بدون شک اگر عشق و محبت تو نبود من اکنون انسانی درمانده بودم، انسانی که هیچ شناختی از عشق نداشت و در هاله ای از ابهام زندگی می گذراند. مادر جان، دوستت دارم.

جملات احساسی دوست داشتن مادرم

بدون شک اگر بگویند چطور به معنای زندگی رسیدی می گویم عشق مادرم بود که مرا با معنای زندگی آشنا ساخت. من احساس میکنم بخش عظیمی از زندگی انسان را مادرش تشکیل می دهد! مادر با عشقش، محبتش و با مهربانی هایش کاری میکند که انسان طعم زندگی را بچشد و با معنای حقیقی زندگی کردن آشنا شود. خوشا به حال من و خوشا به حال تمام آنهایی که مادر دارند چرا که تا وقتی که مادر و مهربانی هایش باشد، تو معنای زندگی کردن و معنای لذت بردن از زندگی را به معنای واقعی خواهی چشید.

****************

مادرم، می خواهم از احساسی که نسبت به تو در قلبم دارم حرف بزنم اما چطور آن را بیان کنم؟ زیباترین جملات را هم که می بینم باز هم احساس میکنم که نمی توانند احساس مرا به خوبی در قالب کلمات بیان کنند. مادرم، برای همین موضوع جستجوی بهترین جملات عاشقانه را متوقف کردم و خواستم که فقط بدانی احساسی که نسبت به تو در قلب دارم غیر قابل توصیف است، این احساس آنقدر بزرگ است که حاضرم برایش جان بدهم، حاضرم همه دار و ندارم را به پایش بریزم چرا که بی نهایت زیباست و نمی خواهم که از دستش بدهم. مادر، تو چنینی حسی در وجود من نهادینه کرده ای. دوستت دارم و عاشقت هستم.

****************

اگر از من بپرسند که عشق اولت کیست بدون آنکه لحظه ای درنگ کنم نام مادر را می آورم. مادرم بود که مرا با عشق آشنا کرد، مادرم بود که با محبت هایش به من معنای زندگی را فهماند و مگر می شود به غیر از او عشق اول من کسی دیگری باشد؟ من با او بود که زندگی را فهمیدم، من با او بود که به معنای عشق پی بردم و من با او بود که دانستم مهربانی و محبت بی دریغ یعنی چه و به خاطر تمام این ها مادرم است که عشق اول من است و او همیشه در بهترین جای قلب من خواهد بود. مادرم، عشق اول من، دوستت دارم و عاشقت هستم و این عشق هیچوقت در قلب من از بین نمی رود.

متن دوست داشتن مادر

مادر یعنی عشق، یعنی دریایی از احساس، یعنی هر وقت که دلت گرفته بود، هر وقت که از همه چیز ناامید شده بودی، می توانی در آغوشش آرام بگیری و مطمئن باشی که آرام می شوی. مادر یعنی دریایی از محبت که حتی اگر به او بد کرده باشی یا حتی اگر به او پشت کرده باشی باز هم سراغت را میگیرد، باز هم تو را در دریای عشق و محبتش عرق می کند به شکلی که گویی قبل از آن هیچ اتفاقی نیفتاده بود. به راستی که مادر در وجودش چه دارد که می تواند به مانند فرشته ها و حتی بالاتر از آنها باشد؟

****************

مادر، دلم بگرید تو برای تمام حرف هایم همدمی، اشک هایم از چشم هایم جاری شود تو هستی که این اشک ها را از گونه هایم پاک میکنی، در غم غوطه ور شوم تو هستی که دستم را میگیری و مرا بالا میکشی، هیچ کس را که نداشته باشم تویی که به کنارم می آیی و همدلم می شوی. مادر، مهربانترینم، من حتی اگر بدترین بنده خدا باشم از نظر تو فوق العاده ترینم و تو مرا با تمام عیب ها و با تمام نقص هایم دوست خواهی داشت و می دانم که حتی اگر خدا دستم را رها کند، خدا همدمم نباشد و کاری کند اشک از چشم هایم جاری شود تو هستی که به سراغم می آیی و سپری برای من در برابر تمام غم ها و مصیبت هایم می شوی. دوستت دارم مادر.

****************

مادر، دوستت دارم برای تمام مهربانی هایت، برای تمام از خودگذشتگی هایت، برای تمام چیزهایی که از من دیدی و دم نزدی، برای تمام مواقعی که همه پشتم را خالی کردند اما تو پشتیبانم شدی و تنهایم نگذاشتی، مادر برای تمام این هاست که دوستت دارم. تو فرشته ای، نه تو حتی بالاتر از فرشته هایی! عشق زندگی من، عاشقانه دوستت دارم.

زیباترین جملات دوست داشتن مادر

مادرم، وقتی که همه انگشت اتهام را به سوی من دراز می کردند، یکی بود که سپر من در برابر دیگران شد و آن کسی نبود غیر از تو. به راستی چقدر فرزندت برایت مهم بوده که حاضر شدی در برابر همه بایستی؟ مادر جان، گاهی احساس میکنم لیاقت مهربانی و عاشقانه های مادرانه تو را ندارم. وقتی محبت های بیکران تو را می بینم که در مقابل از من هیچ نمی خواهی، از خود شرمنده می شوم، از اینکه باری می شوم بر دوشت و تو این بار را با تمام جان و دل به دوش میکشی شرمنده می شوم.

****************

مادرم، محبت های مادرانه ات بی اندازه است. از کدام یک بگویم؟ بابت کدام یک تشکر کنم؟ همانقدر که نعمت هایی که خدا به انسان داده بی نهایت زیاد است، محبت های تو هم به همان اندازه زیاد و غیر قابل شمارش است. اگر بخواهم محبت هایت را به خودم لیست کنم، باید عمرم را به پای این لیست بگذارم. مادر جانم، می گویند عشق مادران بی نظیر است و نظیر آن را در هیچ رابطه نمی توان یافت و راست هم می گویند، وقتی به محبت های بی کرانت فکر میکنم می بینم که این محبت ها، این عشق ورزیدن ها و این مهربانی ها از هیچ کس جز مخلوقی از خدا که نامش مادر است بر نمی آید. مادرم، دوستت دارم.

****************

مادرم دوستت دارم و می خواهم دوست داشتنم را در عمل به تو ثابت کنم. می خواهم همانی شوم که از من انتظار داشتی، می خواهم همان فرزند درستکاری شوم که از من توقع داشتی، می خواهم همان کسی شوم که در کودکی ام مرا در قالب آن تصور می کردی و لبخند به لب می آوردی. مادرم، حس میکنم این کوچکترین کاریست که می توانم انجام دهم تا دوست داشتنم را به تو ثابت کنم.

****************

مادرم، تو دل بزرگی داری و به پای این دل بزرگ خواسته هایی از من داری که به نفع خودم هستند، تو این خواسته ها را محبتی از سوی من به خودت می دانی، خواسته هایی مثل موفق شدنم، مثل خوشبخت شدنم، مثل رسیدن به اهداف و آرزوهایی که برای من داشتی. مادر جانم، حتی وقتی می خواهی جواب محبت هایت را از من بگیری، از من توقع داری که برای زندگی خودم کاری کنم و تو این کار را بزرگترین محبت در حق خودت میدانی که می تواند دل بزرگت را از من راضی کند. به راستی که تو فرشته ای هستی که روی زمین خدا زندگی می کند. مادرم، دوستت دارم.

متن های قشنگ دوست داشتن مادر

مادر جانم، اولین کسی که عاشق او شدم خدا نیست، خودم هم نیستم، هیچ کدام از اطرافیان مان هم نیست، اولین کسی که با او تجربه عاشقی در این دنیا را داشتم فقط تو بودی. مادر، تو الفبای عاشقی را به من یاد دادی، تو به من آموختی که مهربانی و عشق یعنی چه و تو برایم تبدیل به معلمی شدی که به من درس محبت می آموخت و چه خوب معلمی بودی. مادرم، عاشقت هستم و دوستت دارم.

****************

مادر مهربانم، از همان کودکی تا به اکنون به آغوش تو عادت کرده ام. هر بار که از جایی نالانم و هر بار که غمی دارم، آغوش توست که به من آرامش می دهد. وقتی مرا در آغوش میگیری، گویی وارد عالمی دیگر می شوم، گویی از این دنیا و تمام مشکلاتی که دارد پر میکشم و وارد همان بهشتی می شوم که خدا از آن دم میزند. مادر، شاید ندانی اما آغوشت معجزه می کند و تنها آغوشی که با عشق به روی کسی باز شود می تواند چنین احساسی در او برانگیزد. مادرم، من هم عاشقانه تو را دوست دارم. از خدا میخواهم که همیشه سایت ات بر سرم باشد، آمین.


مطالب پیشنهادی:

متن در مورد مادر سختی کشیده

متن فوق العاده زیبا برای مادر

بهترین کلیپ در مورد مادر برای وضعیت واتساپ

کلیپ روز پنجشنبه برای مادر فوت شده مناسب وضعیت واتساپ

کلیپ غمگین دلتنگی مادر برای وضعیت واتساپ (3)هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...