متن شب بخیر برای عشقم

شب قصه کوتاهی است که فقط می توان آن را با یک شب بخیر گفتن یا یک قصه عاشقانه گفتن به خیر کرد. همسر مهربانم همین که تو در پیش من هستی و با بودنت و عطر تنت به من شوق زیستن می دهی؛ خود دل ضعفه ای است که خدا کند هیچ گاه خوب نشود. شبت بخیر عشقم.

چقدر حس زیبایی است که شب را می توان در اوج آرامش و سکوتش در کنار منبع آرامش و همسری چون تو تنهایی گذراند. همسر عزیز و مهربانم شبت بخیر عشقم. نازنین من آرام بخواب.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر نازنینم بی گمان چشمان تو همان ستاره ای بودند که من سالیان سال برای یافتن آن ها به این در و آن در می زدم تا گوشه ای از ظرافت و زیبایی های آن را ببینم و امشب می توانم تا خود طلوع صبح به چشمان زیبای تو نگاه کنم و درخشان بودن و زیبایی های آن را ببینم و لذت ببرم. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیز و دلبندم شب ها در کنار تو رنگ و لعاب دیگری دارد. شب را با تو دوست دارم تا صبح سحر کنم. شب پر فروغت بخیر فرشته روی زمینم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خانوم عزیز تر از جان و دلم امشب که در کنار هم آرمیده ایم؛ دوست دارم اعترافی بکنم و از صمیم قلبم و با تمام غرور مردانه ام با صدایی رسا و بلند بگویم که دوستت دارم بهترینم. شبت بخیر جان و جهانم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نور دو دیده ات آنقدر درخشان و تابان هستند که خواب را از چشمان من ربوده اند. همسر عزیزتر از جان و دل در کنار تو زیستن و در آغوش تو بودن آرزویی بود  که امشب محقق گردید. شب زیبای بهاری ات بخیر همسر مهربانم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

واقعا چقدر دل نشین و زیباست که شب را در آغوش تو به سر کنم و تا خود صبح زمزمه دوستت دارم را در گوش تو طنین انداز کنم. همسر عزیزم زیباترینم شب بر تو خوش و خرم باد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرامش زندگیم؛ معنای واقعی کلمه آرامش و آسایش را می توان شب ها به عینه در پس پرده چشم های زیبا و درخشانت دید. سرچشمه آسایش و آرامش خاطر شب زیبا و پرستاره ات بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به پایان رسید روزی دیگر تا باز هم شب های عاشقانه ما شروع به رسیدن کنند. خانوم مهربانی ها شب را در آغوش تو آرمیدن آسایشی است که خدا کند به این زودی به پایان نرسد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام دلخوشی من دیدن چشم های عسلی توست همسر مهربان و عزیز از جان و دلم. شب پر فروغ و عاشقانه ای داشته باشی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب های با تو بودن آرامشی وصف ناپذیر است که سراسر روز به دنبال رسیدن آن بوده ای. شب ها را باید با تو به سر کرد همسر عزیزم. شبت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الهی من به قربان آن صورت ماهت بشوم که انقدر عاشقانه چشم های زیبایت را روی هم گذاشته ای و به خوابی عمیق فرو رفته ای. همسر عزیزم شبت بخیر منبع آرامشم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم همین که کنارمی برای من می ارزد به تمامی ثروت های جهان. سرمایه زندگی ام شب را با نهادن سرت بر بازوانم به سر کن تا گرمای وجودی ات را به خوبی حس کنم. همسر عزیزم شب زیبای عاشقانه ات بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خانوم زندگی ام؛ إن شاء الله شبت پر از مهر و یاد خداوندی و آکنده از عاشقانه های ابدی باد. شب پر از خاطره های عاشقانه ات بخیر که چراغ دل بی تاب من بوده ای.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماه تابان زندگیم؛ همسر و خانوم مهربانی ها شب زیبای با هم بودنمان بخیر و خوشی باد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سکوت شب همیشه سرشار از آرامش و صفایی بوده است که همچنین سکوتی را نمی توان در طول روز حس کرد. سکوت شب را با آرامش خاطر تو زیباتر می توان حس کرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم مرسی که با بودن در کنار تو زندگی آرامش را به چشم های من بخشیده ای. آرامش و آسایش زندگی من مرسی که هستی و به زندگی من آرامش عطا می کنی. شبت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مگر می شود شب را تا صبح در آغوش تو به سر کرد و آرامش را به عینه در زندگی حس کرد و آن شب به خیر نشود؟!!!! قطعا ماندن شب در کنار تو سرشار از خیر و خوبی است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حس قشنگی است که شب ها صورت ماهت در برابر من شروع به تابیدن کند و درخشش چشمان تو در برابر من شب و روزم را پر از عشق و عاشقی کند. شب پر فروغت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر همه زوج ها بدانند که شبی بدون شب بخیر گفتن یار هیچ گاه به خیر نمی شود؛ بی تردید گفتن شب بخیر هم مثل چای خوردن اول صبح عادت می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرامش ابدی زندگیم شب را با تو به سر کردن حس ناب و دوست داشتنی است که هیچ حسی ناب تر و زیباتر از آن را نمی توان در زندگی یافت. زمزمه کردن حرف های آخر شبی با آن حالت خواب آلودت و گفتن شب بخیرهایی که در اوج خواب به هم می گوییم؛ چقدر عاشقانه اند. دوستت دارم عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر نازنینم الهی من به فدای آن چشم های نازنینت شوم که چقدر عاشقانه و ناز خوابیده ای و چشم روی چشم هم گذاشته ای. دوست دارم فقط تو چشم هایت را ببندی و من تمام شب را تا خود صبح به تماشای آن صورت ماهت بنشینم و محو نگاه زیبایت شوم. شبت پر از خیر و شادی و سرور باد عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خانوم مهربونم قربون آن صدای لطیف و ظریفت شوم که شب بخیر هایت را این گونه با عشق و پر از نگاه های عاشقانه می گویی تا خیر و خوشی را تا روزی دیگر به زندگی مان مژده رسانی. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شبت بخیر عشقم که شب را با تمام آرامشش عاشقانه به من مژده می دهی. آرامش ابدی قلب من آرام بخواب که الهی من به قربان آن لحظه آرمیدن و غرق در خوابت بشوم که چقدر عاشقانه و ناز سر بر بالین گذاشته ای.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آخ اگر بشود شب را تا دم دمای صبح به چشمان درخشان و پر از مهر و محبتت زل زد و همین گونه عاشقانه نگاه آن صورت ماهت کرد؛ چه حس و حالی دارد که خود دل ضعفه ای است که خدا کند تا لحظه مرگم هم این شور و نشاط عاشقانه در قلبم پررنگ بماند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر نازنین و عشق نازنینم إن شاء الله شبی آرام و پر از آرامش را داشته باشی. مراقب مهربونی هایت باش عشقم. شبت بخیر امیدوارم که خواب های خوش و پر از تعبیرهای شیرینی در پیش رویت باشد. شبت بخیر نفسم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حال و روزم چقدر با بودن تو قشنگ و قشنگ تر شده است. همسر عزیزم از وقتی که چشم هایت را هر شبانه روز در اختیار دارم، حال و روز دلم به گونه دیگری تعبیر شده است. شب زیبایت بخیر و خوشی باد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم نمی دانم که این چه رسمی است که تا نگاهم به نگاهت می افتد؛ تمامی خاطرات خوب و مثبت پیش رویم حک می شوند و غم و غصه از جلوی چشمانم رخت بر می بندند. کاش چشم هایت را تا ابد و یک روز داشته باشم. شبت بخیر چشم خوشگل من.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خانوم عزیزم شبت پرستاره باد. امشب که در آغوش تو جای خوش نموده ام؛ احساس می کنم که نه یک ستاره، بلکه همه ستاره های آسمانی را در دست دارم. ستاره قلب من شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امشبم هم با عشق به سر شد. امیدوارم که فردا بهتر و عاشقانه تر از امروز به سر شود. خانوم نازنین و مهربانم شب و روزت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ساعت ها که کم کم از نیمه شب گذشته اند و در دم دمای صبح است. ولی باز هم چشم های من و تو رو به روی هم قفل شده اند. شب بخیر که سهل است الان باید به هم صبح بخیر بگویم. صبح نیمه شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام شب ها را با بودن تو تا سحرگاهان بیدار می مانم و فقط به چشم هایت زل می زنم که منبع انرژی و آرامش قلب من هستند. همسر مهربانم امیدوارم سایه ات هیچ گاه از سرم کم نشود. دردت به جونم إن شاءالله آرام سر بر بالین عشق بگذاری و خواب های شیرینی ببینی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب با تمام ستاره های آسمانی اش در برابر دیدگان تو کم می آورند زندگیم. تو تک ستاره قلب منی. شب پر از آرامش و آسایش خاطر زندگی من؛ شبت بخیر و خوشی باد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب که می شود؛ رفته رفته این قلب من برای در آغوش گرفتن مجدد تو روی درجه صد شروع به تپیدن می کنند. آرامش ابدی قلب من شب و روزت بخیر و خوشی باد عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشقم همیشه پیش از خواب خدای را بارها و بارها سپاس می گویم که نعمتی همچون تو را به من ارزانی داشته است. خدایا شکرت که عشق من را آفریدی تا این گونه زندگی را عاشقانه در کنار همدیگر آغاز کنیم. شبت بخیر عشق نازنین من.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم شبت پر از خاطره های عاشقانه باد. شب که سر بر بالین می گذاری؛ دلم غش می رود برای آن نگاه های معصوم و عاشقانه ات که انقدر معصومانه پلک هایت را روی هم گذاشته ای و به خوابی خوش فرو رفته ای. شبت بخیر عشق ابدیم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیز و مهربانم از وقتی که تو را هر شب کنارم دارم، حس آرامش و بسیار خوبی در دل من تداعی می شود که دوست دارم هر شبانه روز در آغوش تو شب را به صبح بگذرانم. شبت پر از ستاره های طلایی باد عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی زیباست درست مثل نگاه کردن در چشم های مشکی و درشت تو که انقدر زیبا پلک هایت را روی هم می گذاری و به خوابی ناز فرو می روی. الهی من به قربان آن صورت ماهت شوم که انقدر زیبا چشم روی چشم هم گذاشته ای و جانانه به خوابی شیرین فرو رفته ای. عشق ابدی ام شب و روزت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب بهانه خوبی است برای تنها شدن با یاری که تو را از هم کس و از همه عالم بیشتر دوست دارد. شب فرصت ویژه ای است که عاشقانه در صورت تو نگاه کنم و از جان و دل و از صمیم قلبم دوست داشتنم را به تو ابراز کنم. همسر عزیزم دوستت دارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرام بگیر و در بستر خویش بخواب که چقدر ناز خواب بر تو غلبه کرده است. مهم نیست که بدون شب بخیر خوابیده ای. مهم این است که من رخ زیبای تو را می بینم و همین که در کنار تو آرمیده ام؛ این خود به منزله این است که شب و روزهای آتی ام حتما ختم به خیر می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عزیزترینم بیا امشب پیش از خواب به یاد خاطرات شیرین هم فکر کنیم تا با تداعی شدن این حس و حال خوب، خواب های شیرینی چشم انتظار من و تو باشند.کابوس و فکر و خیال های منفی از تو دور باد و إن شاء الله خواب های شیرینی در انتظارت باشند. نازنین من ناز بخوابی شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوندا بارپروردگارا تو خودت بیشتر از همه می دانی که من چقدر همسرم را دوست دارم. به حق حضرت محمد و علی ات قسم می دهم که عزیز دل من را برای ابد و یک روز برای من نگه داری. آمین یا رب العالمین.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماه تابان من تو که باشی چه نیازی به تابیدن ماه بالای سر ماست؟!!! همین که تو هستی یعنی من همیشه ماه را بالای سر خویش حس می کنم. شبت بخیر ماه زیبای من!!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زیبای من آرامش شب را در ثانیه ثانیه زندگی ات از خداوند باری تعالی خواستارم. شب فرصتی ویژه است تا آرامش را به عینه در چشمان زیبای تو ببینم. رنگ رخساره تو خود عین آرامش و آسایش مطلق است. آرامش زندگیم آرام بخواب شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امضای خدا که بالای سر زندگی شما حاکم باشد و مهر و محبت خداوند سایه سار زندگی عاشقانه شما باشد؛ هیچ چیز نمی تواند شما را از پای درآورد. عشق نازنین من امضای خدا پای همه برگه های زندگیت باد. شبت بخیر نفسم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر مهربانم شبت آکنده از آرامش و حس سرزندگی و نشاط باد که مایه آرامش زندگی من شده ای. عزیزترینم خواب های خوب و رنگی ببینی. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب قصه زیبایی است که با بودن تو در کنارم زیباتر هم می شود. زیبای من قول بده که شب ها تا ابد و یک روز در کنارم باشی و با بودنت در کنارم به من شوق زیستن بدهی. تو تنها بهانه زندگی من هستی. بهانه قشنگ زندگیم؛ شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عزیزترینم شبت سرشار از حس آرامشی که در این سال ها به من عطا فرمودی. شب ها که می شود به یاد می آورم تمام خوبی هایت را که در این سال ها برای من کشیدی. مرسی که همیشه پشت من بودی و مردانگی خود را به من ثابت کردی. مرد فقط آن نیست که سیبیل داشته باشی و ادعای زور و بازو کند؛ همین که تو پشت من بودی و مردانگی خود را به همگان نشان دادی؛ یعنی خیلی مَردی. مرد من شبت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی فقط با یک شب بخیر گفتن می توان لبخند رضایت و احساس خوشبختی را به یک باره در نگاه یار حس کرد. شبی که با شب بخیر گفتن های عشقم به سر شود؛ بی گمان ختم به خیر می شود. خدایا خودت به بزرگواری  و جلال خودت عشقم را از هر آسیب و گزندی به دور نگه دار. آمین یا رب العالمین.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فرشته ها نمی خوابند. آن ها فقط نظاره گر یارشان هستند که بر بستر خواب به آرامی چشم ها را روی هم گذاشته است. مرسی همسر نازنینم که فرشته روی زمین من هستی و شب ها با حس گرمی بودنت بالای سرم خواب خوش و آرامی را برای من تدارک می بینی. فرشته زمینی شبت بخیر عزیزم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی در اوج سختی و تلاش و کوشش شبانه روز نا و نفس نداری؛ این گونه آرام گوشه ای از تخت خوابیده ای؛ آدم دلش غش می رود برای تو که انقدر مهربان و تلاشگر هستی. همسر تلاشگر و مهربان من دوست داشتن فقط به بیان کردن نیست. همین که برای آسایش و رفاه من تلاش می کنی؛ این خود یعنی ته ته دوست داشتن. ستاره ها را بچینی شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی بر مدار عشق است که جاویدان است. تو ای عشق بخواب که خوابیدنت عین بهشت است. همسر مهربان و عزیز دل من چقدر خوشحالم از این که هر شب در بغل کسی می خوابم که می دانم تا ابد پشت من است و هیچ گاه پشت من را خالی نمی کند. آنقدر خوشحالم از این که تو را برای همیشه دارم که خدا می داند و فقط خدا می داند و خدا. شبت بخیر عشق جاویدان من.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیز و مهربانم مِن بعد دیگر شب بخیر عشقم ها را نباید تایپ کرد. شب بخیر ها را در آغوش تو به خیر می کنم که گرما بخش زندگی پر فروغم می شود. آغوشت که برای من باشد و دست هایم که تا خود صبح روی آن صورت ماه و مهتابی ات باشد؛ شب ها خود به خود به خیر می شوند و روز و روزگار بر وفق مراد ما جریان می یابد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پرسیدند شیرینی زندگی کجاست؟ پاسخ دادم آنجا که رخ به رخ مهتاب چشم هایی روی هم گذاشته شده را می بینی که تا خود صبح هر گاه نگاهت به نگاه چشمانی به زیبایی او می افتد؛ قند در دلت آب می شود و حاضری جانت را به قربانش کنی. شب این گونه به خیر می شود و زندگی این گونه شیرین و دوست داشتنی می شود. خوابیدن کنار کسی که دوستش داری؛ خود آرامشی است که باری تعالی به ما ارزانی داشته است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سکوت شب همیشه مثال زدنی بوده است و آرامش شب بر کسی کتمان پذیر نیست. ولی این سکوت دل فریب و این آرامش وصف ناپذیر وقتی زیباتر می شوند که عشقت را در آغوش بفشاری و با یک شب بخیر عشقم شب را تا خود صبح به سر کنی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر گلم بغل بغل ستاره دوستت دارم. نگاهت را از من دریغ نکن که می میرم. شب را باید در چشمان تو زل شد و این گونه با عشق شب بخیر گفت و به خوابی خوش فرو رفت.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

می دانی کی آسمان به زمین بوسه می زند؟ آنگاه که تو ای همسر عزیز و مهربانم آرام خوابیدی و صورت درخشانت خود ماهی است که از آسمان به زمین آمده است تا این دل شیدای من را هوایی کند. ماه زیبای من!!! همسر عزیزم شبت بخیر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روشنایی چشم های تو شور و نوایی است که شب ها با خود عشق و عاشقی را تفسیر می کند. همسر عزیزم همین که هستی و با بودنت و با عطر تنت زندگی را بر من شیرین کرده ای؛ خود سرمایه ای است که هیچ گاه تمام نمی شود. سرمایه زندگیم شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نمی دانم این چه حکمتی است که شب ها فرا می رسد؛ بی تردید یاد و عشق تو در فکر و روح و قلبم نشئت می گیرد. همسر عزیزم آنقدر خوبی که شب ها تا دم دمای صبح هم اگر بخواهم به خوبی های تو فکر کنم؛ باز هم وقت کم می آورم. سر منشأ تمام خوبی های من شبت بخیر عزیز دلم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدایا همین گونه که امشب من و تک ستاره قلبم را رو به روی هم در بستری از عشق قرار دادی؛ در بهشت برین خودت هم ما را جای ده. الهی من بدون این عشق نازنینم حتی بهشت را هم نمی خواهم. بهشت تویی که با آمدنت در زندگی ام سرسبزی و خیر و برکت را به زندگی ما بخشیدی. بهشت تویی که آرامش را می توان در چشمان تو یافت. بهشت من شبت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب بخیر که نمی گویی و می روی؛ دلم هزار راه می رود. می شوم درست مانند آن بیماری که تا قرص آرامش بخش به آن ندهند؛ خواب بر چشمانش غلبه نمی کند. قرص آرامش بخش من شب ها با شب بخیر گفتن تو به خیر می شود. این حس زیبا را از من نگیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چقدر زیباست آن شب و روزی که با یک شب بخیر گفتن یار به پایان می رسد و با یک صبح بخیر گفتن سپیده دم آن دوباره روزی جدید از سر گرفته می شود. اول و پایان زندگی من؛ ای نهایت بودن و نبود من تو را من عاشقانه دوست دارم. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب بخیر می شود وقتی که تو را من در آغوش دارم. همسر عزیز و مهربانم دیگر نیازی به گفتن شب بخیر نیست و دیگر مجالی برای تایپ کردن آن هم نیست. همین که به چشم هایت نگاه کنم و لبخند و تبسم زیبایت را روی لبانت جاری سازم. همین خود به اندازه هزاران شب بخیر گفتن برای من ارزش دارد. تو بخند تا با خندیدنت شب که هیچ؛ زندگیم به خیر شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب قصه زیبای کوتاهی است که با یک شب بخیر عشقم کوتاه ختم به خیر می شود. قصه زیبای زندگیم؛ جاودانه برای من بمان دوستت دارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر شبی که فرا می رسد؛ یک صفحه دیگر از زندگی ما رقم می خورد. همسر عزیزم همین که زندگی مان بر مدار عشق می چرخد و شب ها تو را در آغوش می گیرم؛ یعنی شبمان به خیر می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گفتن یک شب بخیر عشقم شاید یک جمله ساده و بی معنا باشد. ولی همین جمله ساده و به ظاهر بی معنا گاهی چنان حس شوق و لذتی را در درونت به وجود می آورد که همان لحظه دوست داری عشقت را محکم در بغل بفشاری و حست را با وی شریک گردانی. عشقم تو شب بخیر بگو خودم به قربانت می روم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرامش زندگیم همین که هوای من را داشته باشی و برای زنده بودن و زندگی کردن همیشه در کنارم باشی همین خود به تنهایی به من شوق زیستن می دهد. تو را من فقط به خاطر خودت دوستت می دارم. شبت آرام.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه شب ها به دنبال ستاره می گردند و من ستاره ای را در آغوش دارم که می ارزد به تمامی ستارگان آسمانی. ستاره درخشان و پر نور من شب حکایت قشنگی است تا با آن زیبایی و درخشش تو را بنگرم. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مگر می شود شب باشد و تو هم باشی و شبم به خیر نشود؟!!! همسر مهربانم پایان خوش تمام قصه های شبانگاهی ام هر شب با نقش اول بودن تو به خیر می شود. تو که باشی؛ همه چیز به خیر می شود. نقش اول تمام قصه هایم باش.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

معجزه شفابخش زندگیم؛ وجود تو معجزه ای بود که خداوند برای من برآورده کرده است. آرزوی شب های تیره و تارم از اینکه شدی خانم زندگیم و همیشه و هر شب کنارتم؛ خیلی خوشحالم. شب عاشقانه مان بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چقدر شب با نگاه زیبای تو قشنگ تر می شود. همسر عزیز و مهربانم این که شب ها تو را تا خود صبح کنارم لمس می کنم؛ حس و حال عجیبی به من دست می دهد که نمی دانم آن را چگونه توصیف کنم!!! شبت پر از ستاره های خوشبختی باد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی تلخی و شیرینی های خاص خود را دارد. ولی همین که شب ها تو را در کنار خودم حس می کنم؛ شیرینی است که شیرین تر از آن را نمی توان در زندگی یافت. شیرین عسل زندگیم؛ شبت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر کس در زندگی کسی را دارد که با بودنش و با پیام های عاشقانه اش به آن مهر و محبتی بی کران می بخشد. همسر مهربانم از این که تو را دارم که هر شب قبل از خواب بوسه بر پیشانی ام می زنی و با یک شب بخیر عشقم عاشقانه من را مهیای خوابی خوش می کنی؛ سپاسگزارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب ها حس آرامشی به آدم دست می دهد که سرچشمه تمام این خوبی ها کسی جزء وجود نازنین تو نیست عشق نازنینم که با بودنت در کنارم در هر صبح و شب آرامشی به من می بخشد که غرق در آن می شوم. همسر مهربانم؛ منبع آرامش شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر مهربانم نمی دانی وقتی که پلک هایت را روی هم می گذاری و خستگی مجال حرف زدن به تو نمی دهد، چقدر ناز می خوابی. دلم ضعف می رود برای آن لحظه آرمیدنت که آرام خواب بر چشمانت غلبه می کند. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از زیبایی های دوران عقد و پیش از مراسم عروسی این است که دلت تاب نمی آورد شبی بی شب بخیر عشقم همسرت سر بر بالین بگذاری. شبی که عشقت بدون تو می خوابد و شب بخیر نمی گوید، تا خود صبح بخیر نمی شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حس اینکه شب ها دیگر از تنهایی درآمده ام و کسی هست که با نفس هایش و با عطر بوی مردانه اش شب و روز مراقب و همراه تو است؛ بی تردید بسیار حس ناب و هیجان انگیزی است. همسر عزیزم شبت بخیر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مگر می شود شبی باشد و یاری در کنار تو باشد و آن شبت به خیر نشود؟!!!! همسر عزیزم مرسی که کنارم ماندنی و مردانگی خودت را به من ثابت کرده ای. نازنینم ناز بخواب شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بوسه های عاشقانه ای که بر چشمان یار ارزانی می داری؛ خود نیروی مضاعفی است که تا خود صبح هر دو عاشقانه سرحال و قبراق می شوید. همسر عزیزم همین که تا صبح چشم باز می کنم و اولین فردی که می بینم؛ تو هستی چنان شور و شوقی به من دست می دهد که دوست دارم تو را محکم در بغلم بفشارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم شب ها با شنیدن قصه های زیبای توست که خوابی خوش بر من حاکم می شود. خواب خوش چشمانم را مدیون آن قصه های شیرینی هستم که شب ها پیش از شب بخیر گفتن های عاشقانه ات می گویی. قصه شیرین زندگی من امشب هم با من بمان تا شبم به خیر شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماندن به پای کسی که عاشقانه دوستش داری؛ خود یکی از لذت بخش ترین لحظات و خاطرات جاویدان زندگی است. شیرین ترین خاطره زندگیم شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم تو همه کس و کار منی منبع آرامش و سرچشمه خوبی های من خوابی خوش برایت آرزومندم. بخواب که دوست دارم لحظه فروهشتن پلک هایت روی هم را ببینم و لذت ببرم از این که خداوند باری تعالی چنین همسر زیبایی به من اعطاء کرده است. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر عزیزم امشب می خواهم یک اعترافی کنم: تو همان نیمه گمشده من بودی که در زندگی ام سال ها به دنبال آن بودم و امشب پرده از رازها برداشتم تا به تو با تمامی غرورم اعتراف کنم که تو درست همان نیمه گمشده من بودی که در این پاسی از نیمه شب از صمیم قلبم خدای را سپاس می گویم که نیمه گمشده ام را برای من به ارمغان آورده است. شبت بخیر عشقم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همسر مهربانم امشب می خواهم قصه ای بگویم که پایان آن ختم به خیر می شود: روزی بود و روزگاری که جوانی عاشق یک دختر زیبا چهره شد و یک دل نه صد دل عاشق آن شد. آن دختر هم اینک خانم زندگی آن مرد شده است و هر دو زندگی شاد و خوشبختی را در کنار هم آغاز کرده اند. آن دخترک زیبا تویی و آن مرد خوشبخت من هستم. آرام و ناز بخواب که قصه زندگی ما هم ختم به خیر می شود.


دیگر مطالب پیشنهادی :

عکس شب بخیر گفتن (بهترین و زیباترین تصاویر)

گلچینی از شعرهای زیبا برای شب بخیر گفتن (2)

متن های زیبای انگلیسی شب بخیر + ترجمه

متن در مورد شب و تنهایی

متن صبح بخیر برای عشقم


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...