متن در مورد شب و تنهایی

شب هدیه ای است خدایی برای آرام گرفتن در سکوت و آرامشی عمیق تا بتوان با نیرویی دو چندان فرداهایی پر از امید و موفقیت را رقم زد؛ فرداهایی که باید شور بیافرینند و شعور، آن هم نه تک تک و تنها تنها و دانه به دانه، که در جمع و در کنار تمامی خوبان، دست در دست هم، و دل در گرو خدا، قدم به قدم در مسیری خدایی. این هدیه ی بی نظیر سکونی می دهد به اندازه ی یک نیاز چند ساعته به آرامش برای چشم بستنی کوتاه تا فردا را با چشمانی باز و با توانی دو چندان طی کنیم. برای چشم های زیبا پسندتان چند متن در مورد شب و تنهایی تقدیم تان می گردد.

متن در مورد شب و تنهایی، دو یار آشنای لحظه های من و شما

1- شب و تنهایی لحظه لحظه هایی هستند غرق در آرامشی عجیب تا در این آرامش زیبا و لذت بخش آرام بگیریم و بی قراری های روزانه ی مان را قراری بدهیم از جنس توکل به خدا و توسل به اولیای خدا برای پیوستن به مسیری الهی در صبحی روشن و نورانی.

***********

2- شب و تنهایی نه غریبه اند و نه غربت آفرین، که آرامشی هستند بعد از ازدحام و شلوغی روزهای لبریز از حوادث تلخ و شیرین، مهیج و ساده، متلاطم و آرام.

***********

3- شب و تنهایی دست در دست هم هوای سکوت را در فضای زندگی مان به این سو و آن سو پراکنده می کنند، تا در آرامش بی صدایی، صدای دل مان را بشنویم و دنیای فردای خویش را به تمامی «دلی» بسازیم، نه با اما ... و اگر ... و ولی ....

***********

4- شب و تنهایی آرامش بعد از طوفان پر هیجان زندگی روزانه اند، تا آماده ی حضوری دوباره شویم برای روزانه هایی مملو از بیداری و نشاط.

***********

5- شب و تنهایی آغاز پیوستن آدمی است به خود، تا در آرامش و سکوتی بی نظیر، فکر کند، خود را بازیابی نماید و در صبح روشن فردا دوباره تولدی دیگر را در دل روزگار خویش خلق نماید؛ تولدی از جنس تحول، با درخششی به اندازه ی تابیدن در طول تاریخ، که حق این است و خواست احدیت از خلقت هستی نیز همین است و بس.

***********

6- شب هنگام مهر سکوت می زند بر تمامی صداها تا در آرامش و تنهایی خویش آرام آرام به خودمان بیاییم و غرق در افکار خویش، رفته رفته برای چندمین بار آرامش خواب را تجربه کنیم؛ آرامشی که هدیه ی ناب الهی است.

***********

7- سکوت و تنهایی شب برای آن هایی آرامش محض است که نه غم بر دل کسی نشانده و نه باری بر دوش دیگران تحمیل کرده اند، تا هستند، مهر آفرین می باشند و سایرین زیر بارش محبت آن ها پر از طراوت می شوند، این ها خوبان روزگارند و وجودشان کیمیای سعادت. آرامش و سعادت قرین لحظه لحظه های شان باد.

***********

8- شب تبسم لطف خداست تا در آرامشی عمیق برای نشاط فردایی پویا جان بگیریم و تنهایی اش پر است از ازدحام معرفت، معرفت به هر آنچه که امروز کرده ایم و هر آنچه که با خود عهد می بندیم، برای به تحقق پیوستنش به منظور دست یابی به فرداهایی روشن تر و روشن تر.

***********

9- شب و تنهایی در کنار هم می نشینند تا در خود فرو رویم، کنکاشی کنیم، درون را صاف کنیم و از نو در صبحی زیبا متولد شویم؛ نوتر، با انگیره تر برای آینده ای طلایی و درخشان.

10- شب و تنهایی نه تاریک هستند و نه سفیر تنهایی، نه پر از غم هستند و نه غرق در غبار غربت، بلکه آرامشی هستند در آغوش سکوت، و رویشی را سبب می شوند، بعد از فصل آرامش سکوت، که طول آن تا بلندای آسمان است و عرض آن به ارزش خاص شدن در بین آسمانی ها.

شب و تنهایی، سلاح بُرنده ی معرفت طلبان

11- شب و تنهایی سلاح برنده ی معرفت طلبانی است که در این فرصت مغتنم، دل در آینه ی وجود الهی صفا می دهند و با دلی صاف و پر از جلا روزشان را آغاز می کنند، و مراقب هستند تا در ازدحام جمعیت گم نشوند.

***********

12- شب و  تنهایی لحظه لحظه های نابی است برای آنان که از ازدحام و شلوغی روز رسته اند و در تاریکی شب با چشم باز دل خویش دانه دانه از سفره ی پر از رزق الهی معرفت بر می چینند تا فردا و فرداها در روشنایی روز و در ازدحام جمعیت گم نشوند و راه هستی را از چاه نیستی باز شناسند.

***********

13- شب و تنهایی ودیعه ی الهی اند برای آنان که خسته از روزمرگی های شلوغ زندگی شان، بر سجاده ی خویش آرام می گیرند و بی قراری های پیاپی خویش را در قرار شبانه های شان در آغوش عشق الهی به فراموشی ابدی می سپارند.

***********

14- شب و تنهایی دو بال پر قدرت کسانی هستند که در گوشه ی دنج دل خویش به جای عافیت، عاقبت می طلبند، به جای هوای دل، به فکر حال دل خویش هستند؛ این ها همان هایی هستند که خدای شان حضرت عشق است و تنها مخاطب خاص شان، خداست.

***********

15- شب و تنهایی جبهه ی عاشقانی است که با نفس خود در جنگی مداومند تا روزهای شان واقعا روز باشد و روشن به نور الهی.

***********

16- شب و تنهایی آن چه لذت بخش است برای کسانی که دل شان لبریز تمایلی است معنوی به نوشیدن اسرار الهی در سکوت این شب و تنهایی بی نظیر آن.

***********

17- شب و تنهایی چه دلپذیر است؛ چراکه می توانیم بی آن که صدای کسی، حضور شخصی، حتی وجود عزیزی این سکوت را زخمی کند، در آغوش الهی با مناجاتی، با ذکر و صلواتی آرام بگیریم و محیای فردایی پر از انسانیت و عشق شویم؛ چراکه هرکس در آغوش الهی آرام گرفته باشد، جز آرامش نمی تواند خلق کند و جز آسایش نمی تواند بیافریند.

شب و تنهایی، پر از عاشقانه های عاشقان

18- شب و تنهایی برای عاشقان طولانی تر است؛ چراکه آن قدر در یاد عشق خویش غرق می شوند که لحظه لحظه های شان به نفس زدن می افتد و دیرتر و سخت تر از معمول می گذرد.

***********

19- شب و تنهایی عاشقان شاید تاریک تر از دیگران باشد ولی به طور قطع زیباتر خواهد بود؛ چراکه مالامال است از یاد و خاطرات دلنشین یار.

***********

20- شب و تنهایی عاشقان روشن ترین شب هاست؛ چراکه خاطرات دلنشین یار عزیزشان مانند ستاره هایی درخشان در آسمان دل آن ها می درخشند.

***********

21- گفته اند که شب و تنهایی قرین دل های عاشقان هستند، شب های آن ها بسیار طولانی و تنهایی آن ها بسیار عمیق، اما نگفته اند که در تمام طول شب، کام آن ها از یاد یار دلبندشان شیرین است و در عمق تنهایی شان غرق در مرور خاطرات با محبوب خویش هستند، پس نه طول شب برای شان بلندایی بیهوده دارد و نه عمق تنهایی آن ها عمقی دیوانه کننده. شب و تنهایی عاشقان همه شور است و عشق به وجود هستی.

***********

22- شب و تنهایی عاشقان پر از عاشقانه هایی است که برای هم می سرایند، و اگر حتی آن ها را برای یکدیگر بازگو هم نکنند، بارها و بارها تمامی آن ها را در خودِ خویش زمزمه خواهند کرد، به طوری که این زمزمه های عاشقانه ی هر شبه ی شان قسمتی از وجودشان می شود و لحظه به لحظه و مهربانانه نثار زندگی معشوق خویش خواهند نمود.

***********

23- شب و تنهایی عاشقان لبریز است از یاد یار و امید دیدار دلدار در فردای روشن روزی دیگر، پر است از امید به وصلتی دوباره بعد از شب و تنهایی دلنشین آن.

***********

24- شب و تنهایی عاشقان فرصت بسیار مغتنمی است برای بارها و بارها یاد کردن از خاطراتی دلنشین و خوشایند که قرار دل عاشقان است و جان بخشیدن دوباره به عشق و لحظه های زندگی آن ها، در تنهایی و دوری از یار مهربان و همراه.

***********

25- شب و تنهایی برای عاشقان یک فرصت عاشقانه است برای دل دل کردن در فضای خاطرات روز پیش، روزی که به عاشقی گذشت، برای مشق کردن بهتر بودن و بهتر عاشقی کردن برای روزهای بعد، روزهایی که قرار است به بیش تر عاشق شدن بگذرد.

شب و تنهایی، پر از عاشقانه های عاشقان خدایی

26- شب و تنهایی پر است از عاشقانه های عاشقانی که خدایی اند و غریبه با خاکی شدن، آسمانی هستند و فقط با دم الهی دم می گیرند به سر دادن چه چهه ای مستانه و خالص و بی ریا.

***********

27- شب و تنهایی همیشگی آن، از آن کسانی است که سجاده ی دل پاک خویش را با اشک توبه می شویند و سجده سجده از سفره ی الهی دانه های معرفت بر می چینند تا در فردایی روشن با دلی سیر قد راست کنند در بزم دیدار معبود، این ها هرگز نمی میرند، شهید می شوند؛ چراکه همیشه شاهدان لحظات عاشقانه های خداوند هستند بر سر سجاده های اخلاص شان.

***********

28- عاشقانه های عاشقان خدایی در شب و تنهایی شب، چنان حماسی است و واژه به واژه اش پر از معرفت، که آتش ترس می اندازد بر خرمن پوشالی دشمنان خدا و تا اعماق وجودشان را می سوزاند.

***********

29- شب و تنهایی عاشقان خدا پر از واژه های نورانی است، آن چنان که صبح فردایی روشن را برای تمام آن ها که در شب در خوابی آرام بودند آرام و پر از آسایش می سازند؛ چراکه وجودشان آرامش است و آرامش آفرین، چون قسمتی از خلقت کامل خداوندی بر روی زمین اند برای ما زمینیان.

شب و تنهایی، چه تنها و غریب می شوند اگر ...

30- شب و تنهایی چه تنها و غریب می شوند اگر لحظه لحظه های شان بی ذکری عارفانه سپری شود.

***********

31- شب و تنهایی چه تنها و غریب می شوند اگر لحظه لحظه های شان بدون زمزمه هایی عاشقانه ثانیه به ثانیه تلف شود.

***********

32- شب و تنهایی چه تنها و غریب می شوند اگر لحظه لحظه های شان بدون مرور خاطراتی خوش و زیبا از دوستان بگذرد.

***********

33- شب و تنهایی چه تنها و غریب می شوند اگر لحظه لحظه های شان بدون گشت و گذاری خوش و با نشاط در بین خاطرات دل و دلدار سپری شود.

***********

34- شب و تنهایی چه تنها و غریب می شوند اگر لحظه لحظه های شان پر باشد از من بودن و خودخواهی، و فردای این شب چه خواهد شد؟! به طور قطع فردایی که هیچ کس نه آن را می پسندد و نه آرزوی تکرار آن را خواهد داشت.

شب و تنهایی، چه زیبا می شوند اگر ...

35- شب و تنهایی چه زیبا می شوند اگر تمام فکرمان به داشتن فردایی زیبا برای همگان باشد، یعنی نه من باشم و نه تو، همگی مان ما باشیم.

***********

36- شب و تنهایی چه زیبا می شوند اگر لحظه هایش با عشق به خدا، خود و دیگران بگذرند.

***********

37- شب و تنهایی چه زیبا می شوند اگر به تمامی پر شوند از رایحه ی دل انگیز عشق به خالق هستی و کل عالم هستی.

***********

38- شب و تنهایی چه زیبا می شوند اگر پر از تمنای شناخت معبود باشند، برای بودنی خاص، در فرداهایی که چه بخواهیم و چه نخواهیم، آمدنی هستند.

***********

39- شب و تنهایی چه زیبا می شوند اگر قصدمان خدایی باشد، مقصدمان آسمانی باشد و مقصودمان دلنوازی از بندگان خوب خدا، برای داشتن فردایی پر از عشق و صلح و آرامش.

شب و تنهایی، دو دوست با معرفت برای با معرفت های روزگارند

شب و تنهایی دو دوست صمیمی هستند که رابطه ی شان خاص و مستقل است، نه نسبت مستقیم و نه نسبت معکوس دارند با عمق معرفت انسان ها! انسان ها هر چه با معرفت تر، گاه تنهایی های شان بیش تر است و یا گاهی نیز کم تر، و هرچه بی معرفت تر ...

بگذریم ...

اگر برای عزیزانی که می شناسیم دنیا دنیا معرفت خرج کنیم، حتی اگر هیچ گونه بازخوردی هم از محبت خود نگیریم، همچنان در زیر سایه ی خدای مهربان، پشتی داریم به اندازه ی قدرت تمامی هستی.

پس تا چشم کار می کند، صحنه هایی از مهربانی و محبت خلق کنیم و تا نیرو در دستان مان هست، تصویرهایی پر از صمیمیت بر چهره ی خسته ی دنیا بکشیم و تا رمقی خالص در پاهای مان وجود دارد، قدم به قدم با در راه ماندگان هم قدم شویم و دل به خوش دل بودن خوبان این دنیا سرگرم سازیم، بدون منت و بی هیچ چشمداشت؛ چراکه لحظه لحظه های مان ثبت است و این راه طولانی خوب بودن نیز ثابت، شب و تنهایی فرصت مغتنمی است تا به این لحظه ها، به این قدم برداشتن ها، به این رفت و آمدهای روزانه ی خود بیندیشیم و در این مسیر زیبا قرص و محکم تر قدم برداریم.

لحظه لحظه های تان لبریز از آرامشی لذت بخش

نویسنده : محبوبه عباسی


شاید علاقمند باشید :

جملات زیبای بزرگان در مورد تنهایی

متن های زیبای انگلیسی شب بخیر + ترجمه

گلچینی از شعرهای زیبا برای شب بخیر گفتن (2)

عکس شب بخیر گفتن


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...