تعبیر خواب دیوانه شدن یک شخص

آیا می دانید تعبیر خواب دیوانه شدن یک شخص چیست؟ یک شخص ممکن است در خواب خود با حالات و موقعیت های گوناگونی مواجه شود که گاهی اوقات با احساسی ناخوشایند و پریشان همراه است و بسیاری مواقع هم ممکن است حس و حالی مطلوب را در وی به وجود آورد. 

دیوانگی در خواب و یا حتی دیدن یک شخص دیوانه دسته دیگری از خواب هایمان است که ممکن است برای هریک از ما اتفاق بیفتد. اگر شما هم به مراتب چنین خوابی را دیده اید که هیچ یک از تعابیر خواب ها جوابگوی مناسبی برای خوابتان نبودند در صورتی که کماکان به تعبیر مناسب برای خواب خود نرسیده اید پیشنهاد می کنیم حتماً این بخش از دانستنی هایی ما را تا اتمام شدن آن مطالعه کنید. زیرا ما امروز تصمیم گرفتیم تا به موضوع تعبیر خواب دیوانه شدن یک شخص با جزئیات کامل بپردازیم. از همراهی شما خوانندگان عزیز سپاسگزاریم.

تعبیر خواب دیوانه شدن یک شخص چیست؟

بسیاری معبران و خواب گذاران اسلامی، دیوانه شدن یک شخص در خواب و دیدن پریشان حالی وی توسط دیگران را به لغزش و خطایی که احتمالاً برایش پیش می آید اشاره دارد. آشفتگی و پریشان حالی همواره جزئی از زندگی ما آدم ها است. 

در حقیقت چنین حالاتی حضور پررنگی در جنبه های مختلف زندگی­مان دارند. اما دیوانگی و دیوانه شدن حالاتی غیرقابل باوری است که دیدن آن حتی در عالم خواب و رؤیا هم برای هیچ یک از ما نمی تواند قابل قبول و خوشایند باشد. اما آیا معانی و مفاهیم نمادینی برای این دسته از خواب ها وجود دارد؟ اگر بیش از یک بار خواب دیوانه شدن یک شخص را بینیم به چه معنی است؟

به جرات می توان گفت نه تنها آشفتگی و پریشان بلکه دیوانه شدن هم در خواب انعکاسی از دنیای واقعی است که ما در آن زندگی می کنیم. اگر می خواهید تعبیر مناسب و سنجیده ای درباره خواب دیوانه شدن یک شخص پیدا کنید بایستی تا می توانید جزئیاتی درباره حالات و موقعیت این خواب را به خاطر داشته باشید.

اگر کسی در خواب خود، دیوانه شدن و پریشان حالی یک شخص را بیند نشانه آن است که زندگی آن شخص دیوانه در دنیای واقعی از کنترلش خارج گشته است. همچنین این خواب ممکن است نمادی از سردرگمی و گمراهی همان فردی باشد که خواب دیوانه شدنش را دیده ایم.

تعبیر خواب دیوانه شدن یک شخص به روایت محمد بن سیرین

به روایت محمد بن سیرین اگر دیوانه شدن یک شخص را در خواب بینیم به گونه ای که این شخص هرگز در بیداری چنین حالاتی را تجربه نکرده باشد به این معنی است که کنترل زندگی وی از دستش خارج گشته است. 

به طوری که گمراهی و تباهی بسیاری انتظارش را می کشد. به روایت دیگری از ایشان اگر کسی در خواب خود بیند که شخصی که برایش ناآشنا است دیوانه گشته و دیگران او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند تعبیرش آن است که موقعیت زندگی و شغلی بیننده خواب رو به افول خواهد رفت.

تعبیر خواب دیوانه شدن معشوق

ابراهیم کرمانی درباره دیوانه شدن معشوق در خواب می گوید: اگر کسی خواب معشوق، نامزد و یا همسر خود را بیند که حالات روحی وی به مثابه یک دیوانه می ماند اگر بیننده خواب از این وضعیت پیش آمده نگران و ناراحت است معنی اش آن است که درگیری و بگو مگویی میان آن ها ایجاد شده که باعث بگو مگو و تکدر خاطر میانشان می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره چنین خوابی این‌گونه روایت می کند: اگر شخصی در خواب، همسر و یا معشوق خود را در حالت دیوانگی بسیار دید به گونه ای که ترس از نزدیک شدن به او سراسر وجود بیننده خواب را فراگیرد چنین خوابی به جنبه منفی آن شخص اشاره دارد. در واقع ممکن است چنین خوابی، تعبیری از رفتارها و اعمال نادرست همسر یا نامزد بیننده خواب باشد که به زودی برایش آشکار می شوند.

تعبیر خواب دیوانه شدن پدر و مادر

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است که دیدن خواب دیوانه شدن بزرگان همچون پدر و مادر بر افتادن آن ها از جایگاهی بلند اشاره دارد. اگر خواب دیدید که یکی از بزرگ خانواده تان دیوانه گشته و دست به اعمالی خشونت آمیز می زند معنی اش آن است که جایگاه و منزلتش را در میان دیگران از دست خواهد داد. به تعابیر دیگری از کتاب سرزمین رؤیاها، چنین خوابی می تواند به موقعیت اجتماعی و شغلی فرد اشاره داشته باشد. بنا به چنین روایتی ممکن است شخص دیوانه شده در خواب موقعیت شغلی خود را به خاطر یک قرارداد نامطلوب از دست دهد.

تعبیر خواب دیوانه شدن دوست

دیوانه شدن دوست در خواب به ترس هایی تعبیر شده است که در زندگی واقعی پیش رویمان قرار می گیرند. اگر در خواب خود دیدید که یکی از دوستان نزدیکتان به دیوانگی مبتلا گشته به گونه ای که قربانی آزار و اذیت هایش واقع شده اید تعبیر چنین خوابی این است که ترس از شکست از موقعیت هایی زندگی واقعی شما را تهدید می کند.

آنلی بیتون دیوانه شدن دوست در خواب را بر تقصیر و گناه بیننده خواب تعبیر می کند. به روایت ایشان تعبیر چنین خوابی به این موضوع اشاره دارد که به خاطر کارهایی که بیننده خواب در زندگی واقعی خود انجام می دهد خود را مقصر می داند. چنانچه بیننده خواب قربانی دیوانگی دوست خود واقع شود به این معنی است که می خواهد خود را به خاطر کارهایی که انجام داده تنبیه کند.

تعبیر خواب دیوانه شدن فرزند

اگر در خواب خود بینید که صاحب فرزندی با احوالات پریشان و آشفته شده اید به طوری که از نزد دیگران به مثابه یک دیوانه می ماند معنی اش آن است که در زندگی واقعی با حقایقی تلخ و گزنده رو­به­رو خواهید شد. اگر بینید که دیگران هم مورد اذیت های فرزندتان قرار می گیرند معنی اش آن خواهد بود که اوضاع نامساعد کارتان بر موقعیت اجتماعی اطرافیانتان تأثیر خواهد گذاشت. 

لوک اوینتهاو می گوید اگر دختری مجرد در خواب خود بیند صاحب فرزندی دیوانه شده به گونه ای که از چنین وضعیت پیش آمده ای بسیار ناراحت و غمگین است تعبیرش آن خواهد بود در روابط احساسی خود با سوء تفاهم های بسیاری مواجه می شود.   


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب دیوانه شدن خودم چیست؟

تعبیر خواب دیوانه شدن مرده چیست؟


2 نظر

  1. دانیالدانیالsays:

    سلام من خواب دیدم همه درمورد یه زن دیوونه حرف میزدند و بعد مکه رو دیدم که حسابی نورانی و ترسناک شده بودو گفتند که این زن کنار این خونه دفن میکنند. لطفا جواب بدید مچکرم

  2. هستیهستیsays:

    سلام خواب دیدم مردی از آشناهامون رو که پیراهن وشلوار سفید به تن داشت موهاشم حنایی شده بود سرگردون و دیوانه بود دخترش میگفت اگه بابام تریاک خواست بهش ندین بعدش دوباره خواب دیدم دختر داییم هم دیوانه شده همه میگفتن جنی شده لباسای تن اون معمولی بود تعبیر خوابم چیه؟؟؟؟